GŁÓWNI PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY MERYTORYCZNI
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
KONTAKT
Paulina Średniawa
+48 533 391 700
paulina.sredniawa@axonmedia.pl
Katarzyna Jędrusik
+48 533 329 700
katarzyna.jedrusik@axonmedia.pl
Agnieszka Gumienna
+48 533 349 700
agnieszka.gumienna@axonmedia.pl
O KONFERENCJI

Jaka jest Twoja strategia zarządzania energochłonnością procesów produkcyjnych? Czy chciałbyś mieć media techniczne pod kontrolą? Czy technologie i dane, których używasz w wystarczający sposób zapewniają firmie wydajność, oszczędność, bezpieczeństwo?

Na Konferencji Technicznej łączymy kluczowe problemy z realnymi rozwiązaniami z zakresu energii i mediów technicznych, takich jak: sprężone powietrze, próżnia, woda technologiczna i użytkowa, para wodna, gaz, specjalistyczne gazy technologiczne. Analizujemy newralgiczne punkty w procesie zarządzania nimi oraz przedstawiamy pomysły zmian. W gronie doświadczonych specjalistów omawiamy praktyczne aspekty zarządzania majątkiem technicznym i dostarczamy inspiracji.

Jeśli interesują Cię innowacje przyczyniające się do optymalizacji kosztów energii elektrycznej i mediów technicznych, uwzględniając przy tym zasadność ekonomiczną, prostotę implementacji i skalowalność – to wydarzenie jest właśnie dla Ciebie.

Co otrzymasz BEZPŁATNIE zapisując się na Konferencję Techniczną?

 • Gwarancję najlepszych prelekcji prowadzonych przez doświadczonych praktyków
 • Wiedzę o rozwiązaniach, o których wcześniej nie słyszałeś
 • Przegląd aktualnych trendów i ciekawych inspiracji
 • Nowe relacje biznesowe
 • Wymianę doświadczeń w gronie ekspertów rynkowych

oraz

 • Udział zarówno w części prelekcyjnej, jak i warsztatowej
 • Pakiet materiałów konferencyjnych i prasę branżową
 • Przerwy kawowe i ciepły poczęstunek
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
ZAREJESTRUJ SIĘ >>
BEZPŁATNE WARSZTATY TECHNICZNE
 • W ramach konferencji możliwe jest uczestnictwo w warsztatach technicznych.
 • Warsztaty odbywają się tuż po części prelekcyjnej.
 • Udział w warsztatach jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników konferencji.
 • Zgłoszenie uczestnictwa w wybranym warsztacie następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszeniowym.

 

WARSZTATY 1

ENERGIA POD KONTROLĄ - PRZEMYSŁOWE METODY POMIARU, ANALIZY, ARCHIWIZACJI I UDOSTĘPNIANIA DANYCH

Podczas warsztatów doświadczeni specjaliści opowiedzą o sposobach zarządzania energią w zakładach produkcyjnych, uczestnicy dowiedzą się o przemysłowych metodach pomiaru, analizy, archiwizacji i udostępniania danych dotyczących zużywanej energii.

Cel warsztatów

 • systematyzacja wiedzy na temat wykorzystania sieciowych sterowników klasy PLC do monitorowania różnych rodzajów energii i udostępniania użytkownikowi danych o jej zużyciu,
 • pozyskanie umiejętności doboru elementów do pomiaru energii elektrycznej oraz konfiguracji i parametryzacji systemu zarządzania energią w zakładzie przemysłowym,
 • możliwość praktycznego przetestowania układów pomiarowych,
 • zaznajomienie się z możliwościami nadrzędnego systemu zarządzania energią.

Program warsztatów

 • krótka prezentacja komponentów do monitoringu i zarządzania energią,
 • zbudowanie podstawowego układu monitoringu energii elektrycznej,
 • konfiguracja, parametryzacja i obsługa stworzonego zestawu,
 • połączenie zestawów w system sieciowy,
 • prezentacja możliwości nadrzędnego systemu zarządzania energią.

 

WARSZTATY 2

SPOSOBY NA MODERNIZACJĘ SYSTEMU ENERGETYCZNEGO W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM

Sposoby na modernizację systemu energetycznego w zakładzie produkcyjnym w zakresie zastosowania wysokosprawnej gazowej kogeneracji do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz chłodu lub pary technologicznej.


 


Program warsztatów - część pierwsza (Wiesław Olasek - OPERATOR)

 • Dane wejściowe i procedura dochodzenia do określenia profilu energetycznego obiektu
 • Podstawowe tryby pracy agregatu kogeneracyjnego
 • Analiza pracy CHP na podstawie profilu uporządkowanego i godzinowego z uwzględnieniem przerw serwisowych
 • Efektywność energetyczna i finansowa CHP
 • Wpływ powiązań innych rozwiązań OZE na efektywność energetyczną CHP


Program warsztatów - część druga (Wioletta Tratkiewicz - Cagen)

 • Od audytu po implementację technologii CHP na obiekcie
 • Wykorzystanie dobrodziejstwa energii cieplnej w skojarzeniu z chłodem lub parą technologiczną
 • Niezależność energetyczna w monitoringu pracy technologii jednostki CHP na obiekcie
 • Konkurs na błyskotliwego słuchacza warsztatów
GRUPA DOCELOWA

Pracownicy pionu technicznego

 • Dyrektorzy i kierownicy ds. technicznych
 • Główni technolodzy i technolodzy ds. gospodarki mediami
 • Główni energetycy, elektrycy, automatycy
 • Automatycy, elektrycy, elektromechanicy, energetycy
 • Kierownicy, mistrzowie i inżynierowie Utrzymania Ruchu
 • Dyrektorzy i kierownicy ds. Utrzymania Obiektów
 • Specjaliści ds. gospodarki energetycznej
 • Kierownicy, mistrzowie i inżynierowie Utrzymania Ruchu

Pracownicy pionu produkcyjnego

 • Dyrektorzy, kierownicy i mistrzowie produkcji
 • Kierownicy projektu produkcyjnego
 • Inżynierowie procesu/produkcji
 • Kontrolerzy produkcji
 • Kierownicy i specjaliści ds. planowania produkcji

Pracownicy pionu serwisu

 • Kierownicy i specjaliści serwisu

Pracownicy pionu zakupów

 • Dyrektorzy, kierownicy i specjaliści ds. zakupów
 • Kadra odpowiedzialna za zakup sprzętu, maszyn i urządzeń

Prezesi, właściciele, dyrektorzy wykonawczy zakładów produkcyjnych


Serdecznie zapraszamy do udziału!

EKSPERCI
Aleksandra
Banaszewska
ADEGIS
Michał
Bar
Biuro Audytów Energetycznych
Mateusz
Bartczak
ASFI
Bartłomiej
Bidecki
Metronic AKP
Jerzy
Halkiewicz
UE Systems
Sebastian
Jóźwiak
Pneumat System
Daniel
Kamiński
Lenze Polska
Jakub
Kasprzycki
Pracownia Informatyki Numeron
Wojciech
Kiryluk
Electric Power Quality
Krzysztof
Kmiecik
Skeleton Technologies
Mariusz
Pacan
WAGO
Paweł
Rutkowski
KameryIR
Adam
Serwach
SUM Poland
Mariusz
Stachurski
ANDRA
Wioletta
Tratkiewicz
Cagen
Mateusz
Wądzyński
APLISENS