SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRONI HONOROWI
GŁÓWNY PATRON MEDIALNY
PATRONI MEDIALNI
INFORMACJE

Informacji na temat uczestnictwa udzielą:

Aleksander Poniatowski
533 344 700
aponiatowski@axonmedia.pl
Agnieszka Gumienna
533 349 700
agnieszka.gumienna@axonmedia.pl
Katarzyna Jędrusik
533 329 700
katarzyna.jedrusik@axonmedia.pl
O KONFERENCJI

Optymalne wykorzystanie i zarządzanie energią elektryczną i innymi mediami technicznymi, takimi jak  sprężone powietrze, próżnia, woda technologiczna i użytkowa, para wodna, gaz, specjalistyczne gazy technologiczne jest elementem umożliwiającym prowadzenie płynnej produkcji i uzyskanie znaczących oszczędności w przedsiębiorstwie.  Uzyskanie oszczędności jest możliwe przez określenie rzeczywistego zapotrzebowania na poszczególne media techniczne.

Dlatego jedynie poprzez analizę stanu obecnego – automatyczne monitorowanie zużycia mediów technicznych, ich jakości, opracowanie systemów przekazywania informacji umożliwiających odpowiednie planowanie produkcji w zależności od zaopatrywania w media pozwala uzyskać znaczące oszczędności.

 

W ramach uczestnictwa zapewniamy BEZPŁATNIE:

 • Udział we wszystkich prelekcjach oraz dyskusji w panelu eksperckim
 • Pakiet materiałów konferencyjnych
 • Stoisko z prasą branżową
 • Przerwy kawowe
 • Imienny Certyfikat Udziału w konferencji
 
ZAREJESTRUJ SIĘ >>
BEZPŁATNE WARSZTATY TECHNICZNE
 • W ramach konferencji Organizator umożliwia uczestnictwo w jednym z dwóch warsztatów technicznych.
 • Warsztaty odbywają się tuż po części wykładowej w godzinach 15:45 – 17:00. 
 • Udział w warsztatach jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników konferencji.
 • Zgłoszenie uczestnictwa w wybranym warsztacie następuje poprzez  zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszeniowym.


WARSZTATY 1

ENERGIA POD KONTROLĄ
Zapraszamy na warsztat, podczas którego eksperci z firmy WAGO opowiedzą o sposobach zarządzania energią w zakładach produkcyjnych. Podczas spotkania, dowiecie się Państwo o przemysłowych metodach pomiaru, analizy, archiwizacji i udostępniania danych o energii zużywanej w Państwa przedsiębiorstwie. Warsztat to przede wszystkim praktyczne ćwiczenia, podczas których będziecie mieć szansę dokładnego zrozumienia przedstawianych koncepcji.


Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • systematyzacja wiedzy na temat wykorzystania sieciowych sterowników klasy PLC do monitorowania różnych rodzajów energii i udostępniania użytkownikowi danych o jej zużyciu
 • pozyskanie umiejętności doboru elementów do pomiaru energii elektrycznej oraz konfiguracji i parametryzacji systemu zarządzania energią w zakładzie przemysłowym
 • możliwość praktycznego przetestowania zbudowanych na warsztatach układów pomiarowych
 • zaznajomienie się z możliwościami nadrzędnego systemu zarządzania energią

Program warsztatów

 • krótka prezentacja komponentów do monitoringu i zarządzania energią
 • samodzielne zbudowanie układu monitoringu energii elektrycznej
 • konfiguracja i parametryzacja stworzonych zestawów
 • obsługa
 • połączenie poszczególnych układów w system sieciowy
 • prezentacja możliwości nadrzędnego systemu zarządzania energią

Limit miejsc
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (warsztaty dla 20 osób).

 

WARSZTATY 2

OCENA OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Zapraszamy na praktyczny warsztat, podczas którego eksperci z Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) opowiedzą o skutecznych i sprawdzonych metodach analizy inwestycji efektywnościowych.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Na warsztatach zostaną zaprezentowane czynniki mające wpływ na opłacalność inwestycji, określania okresu zwrotu inwestycji, wskaźniki ekonomiczne IRR, LCC i NPV.
 • Celem jest również pokazanie, że analiza cyklu życia pozwala na wybranie najbardziej opłacanej inwestycji i wskazuje, że niekoniecznie opłacalne są inwestycje z najkrótszą stopą zwrotu.

Program warsztatów

 • analiza inwestycji z obszaru efektywności energetycznej
 • praktyczne ćwiczenia pozwalające ocenić opłacalność inwestycji w całym cyklu jej życia
 • określanie okresu zwrotu inwestycji
 • metody wyboru inwestycji najbardziej opłacalnych

Limit miejsc:
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (warsztaty dla 20 osób).

GRUPA DOCELOWA

Pracownicy pionu technicznego

 • Dyrektorzy i kierownicy ds. technicznych
 • Główni technolodzy i technolodzy ds. gospodarki mediami
 • Główni energetycy, elektrycy, automatycy
 • Automatycy, elektrycy, elektromechanicy, energetycy
 • Kierownicy, mistrzowie i inżynierowie Utrzymania Ruchu
 • Dyrektorzy i kierownicy ds. Utrzymania Obiektów
 • Specjaliści ds. gospodarki energetycznej
 • Kierownicy, mistrzowie i inżynierowie Utrzymania Ruchu


Pracownicy pionu produkcyjnego

 • Dyrektorzy, kierownicy i mistrzowie produkcji
 • Kierownicy projektu produkcyjnego
 • Inżynierowie procesu/produkcji
 • Kontrolerzy produkcji
 • Kierownicy i specjaliści ds. planowania produkcji


Pracownicy pionu serwisu

 • Kierownicy i specjaliści serwisu


Pracownicy pionu zakupów

 • Dyrektorzy, kierownicy i specjaliści ds. zakupów
 • Kadra odpowiedzialna za zakup sprzętu, maszyn i urządzeń


Prezesi, właściciele, dyrektorzy wykonawczy zakładów produkcyjnych


Serdecznie zapraszamy do udziału!

 
EKSPERCI
Michał
Bar
Krajowa Agencja Poszanowania Energii
Mateusz
Bartczak
ASFI
Ireneusz
Dziedzic
Techem - Sprężone Powietrze i Próżnia
Paweł
Frankowski
WAGO
Paweł
Grabowski
WAGO
Jerzy
Halkiewicz
UE Systems
Mariusz
Madurski
SIBA Polska
Paweł
Rutkowski
KameryIR
Stanisław
Stanisz
INTROL
Wioletta
Tratkiewicz
Horus-Energia
Mirosław
Zwierzyński
Elmark Automatyka