ZŁOCI PARTNERZY
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI
PATRONI MEDIALNI
INFORMACJE

Informacji na temat uczestnictwa udzielą:

Aleksander Poniatowski
533 344 700
aponiatowski@axonmedia.pl
Katarzyna Jędrusik
533 329 700
katarzyna.jedrusik@axonmedia.pl
Agnieszka Gumienna
533 349 700
agnieszka.gumienna@axonmedia.pl
O konferencji

Optymalne wykorzystanie i zarządzanie energią elektryczną i innymi mediami technicznymi, takimi jak  sprężone powietrze, próżnia, woda technologiczna i użytkowa, para wodna, gaz, specjalistyczne gazy technologiczne jest elementem umożliwiającym prowadzenie płynnej produkcji i uzyskanie znaczących oszczędności w przedsiębiorstwie.  Uzyskanie oszczędności jest możliwe przez określenie rzeczywistego zapotrzebowania na poszczególne media techniczne.

Dlatego jedynie poprzez analizę stanu obecnego – automatyczne monitorowanie zużycia mediów technicznych, ich jakości, opracowanie systemów przekazywania informacji umożliwiających odpowiednie planowanie produkcji w zależności od zaopatrywania w media pozwala uzyskać znaczące oszczędności.

 

W ramach uczestnictwa zapewniamy BEZPŁATNIE:

 • Udział we wszystkich prelekcjach oraz dyskusji w panelu eksperckim
 • Pakiet materiałów konferencyjnych
 • Stoisko z prasą branżową
 • Przerwy kawowe
 • Imienny Certyfikat Udziału w konferencji
ZAREJESTRUJ SIĘ >>
Zakres tematyczny konferencji
 • Audyty efektywności energetycznej w zakładach przemysłowych
 • Optymalizacja kosztów poprzez skuteczne zarządzanie mediami
 • Ograniczanie energochłonności typowych instalacji i urządzeń przemysłowych
 • Systemy zarządzania i monitoringu zużycia energii i mediów technicznych
 • Sposoby finansowania inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej
 • Oszczędności energii w procesie eksploatacji sprężonego powietrza
 • Oszczędność energii cieplnej (izolacje techniczne)
 • Oszczędność energii dzięki technologii ultradźwiękowej
 • Optymalizacja kosztów chłodzenia
 • Systemy kogeneracyjne w przemyśle
 • Termowizja - optymalne narzędzie do analizy mediów
 • Efektywne oświetlenie dla przemysłu
 • Usługa pomiaru i redukcji mocy
Bezpłatne warsztaty techniczne

We współpracy z ekspertami z firmy B&R Automatyka Przemysłowa, przygotowaliśmy bezpłatne fakultatywne warsztaty „Aktywne rozwiązania pozwalające na optymalne zarządzanie produkcją przemysłową", które odbędą się tuż po części konferencyjnej, w godzinach 15:30 - 17:00.

Spotkanie będzie znakomitą okazją do poszerzenia praktycznej wiedzy w zakresie Predykcyjnego Sterowania Procesami (MPC - Model Predictive Control).

Predykcyjne Sterowanie Procesami (MPC - Model Predictive Control ) oparte o model procesu pozwala na zwiększenie poziomu rentowności produkcji. Podniesienie precyzji regulacji i stałe monitorowanie jej parametrów, kompensacja opóźnień, spadek poboru energii elektrycznej, to tylko niektóre z możliwości oferowanych przez MPC. Główny wyróżnik MPC to realizacja optymalnego sterowania procesem, opartego o predykcję zachowań obiektu. Ta cecha to zasadniczy wyróżnik MPC w stosunku do klasycznych reakcyjnych rozwiązań opartych o pętle PID.

Zostanie zaprezentowane Predykcyjne Sterowanie Procesami zrealizowane w oparciu o tradycyjny system automatyki B&R oraz o system DCS Aprol na przykładzie modelu symulacyjnego wypadki.

Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość zaprojektowania systemu sterowania predykcyjnego i porównania go z systemem opartym o PID zaobserwowania wpływu zmian parametrów MPC na zachowanie procesu wyliczenia realnych zysków niesionych przez zastosowanie sterowania predykcyjnego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników konferencji.
Zainteresowane osoby prosimy o zaznaczenie odpowiedniego punktu w formularzu rejestracyjnym.

Grupa docelowa

Pracownicy pionu technicznego

 • Dyrektorzy i kierownicy ds. technicznych
 • Główni technolodzy i technolodzy ds. gospodarki mediami
 • Główni energetycy, elektrycy, automatycy
 • Automatycy, elektrycy, elektromechanicy, energetycy
 • Kierownicy, mistrzowie i inżynierowie Utrzymania Ruchu
 • Dyrektorzy i kierownicy ds. Utrzymania Obiektów
 • Specjaliści ds. gospodarki energetycznej
 • Kierownicy, mistrzowie i inżynierowie Utrzymania Ruchu


Pracownicy pionu produkcyjnego

 • Dyrektorzy, kierownicy i mistrzowie produkcji
 • Kierownicy projektu produkcyjnego
 • Inżynierowie procesu/produkcji
 • Kontrolerzy produkcji
 • Kierownicy i specjaliści ds. planowania produkcji


Pracownicy pionu serwisu

 • Kierownicy i specjaliści serwisu


Pracownicy pionu zakupów

 • Dyrektorzy, kierownicy i specjaliści ds. zakupów
 • Kadra odpowiedzialna za zakup sprzętu, maszyn i urządzeń


Prezesi, właściciele, dyrektorzy wykonawczy zakładów produkcyjnych


Serdecznie zapraszamy do udziału!


Eksperci
Mateusz
Bartczak
ASFI
Ireneusz
Dziedzic
Techem - Sprężone Powietrze i Próżnia
Daniel
Filipowski
BERNER Polska
Paweł
Frankowski
WAGO
Kazimierz
Gołębiowski
Murrelektronik
Jerzy
Halkiewicz
UE Systems
Cezary
Jędra
B&R Automatyka Przemysłowa
Elżbieta
Jaworska
ITapp
Mariusz
Madurski
SIBA Polska
Jacek
Paradowski
Festo
Paweł
Rutkowski
KameryIR
Kacper
Skalski
Kancelaria Raczyński Skalski & Partners
Mariusz
Stachurski
ANDRA
Wioletta
Tratkiewicz
Horus-Energia
Mirosław
Zwierzyński
Elmark Automatyka