ZŁOCI PARTNERZY
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRON MERYTORYCZNY
PATRON HONOROWY
GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI
PATRONI MEDIALNI
INFORMACJE

Informacji na temat uczestnictwa udzielą:

Aleksander Poniatowski
533 344 700
aponiatowski@axonmedia.pl
Katarzyna Jędrusik
533 329 700
katarzyna.jedrusik@axonmedia.pl
Agnieszka Gumienna
533 349 700
agnieszka.gumienna@axonmedia.pl
O konferencji

Optymalne wykorzystanie i zarządzanie energią elektryczną i innymi mediami technicznymi, takimi jak  sprężone powietrze, próżnia, woda technologiczna i użytkowa, para wodna, gaz, specjalistyczne gazy technologiczne jest elementem umożliwiającym prowadzenie płynnej produkcji i uzyskanie znaczących oszczędności w przedsiębiorstwie.  Uzyskanie oszczędności jest możliwe przez określenie rzeczywistego zapotrzebowania na poszczególne media techniczne.

Dlatego jedynie poprzez analizę stanu obecnego – automatyczne monitorowanie zużycia mediów technicznych, ich jakości, opracowanie systemów przekazywania informacji umożliwiających odpowiednie planowanie produkcji w zależności od zaopatrywania w media pozwala uzyskać znaczące oszczędności.

 

W ramach uczestnictwa zapewniamy BEZPŁATNIE:

 • Udział we wszystkich prelekcjach oraz dyskusji w panelu eksperckim
 • Pakiet materiałów konferencyjnych
 • Stoisko z prasą branżową
 • Przerwy kawowe
 • Imienny Certyfikat Udziału w konferencji
ZAREJESTRUJ SIĘ >>
Pokaz możliwości drona do inspekcji wizualnej i termowizyjnej!

Podczas konferencji odbędzie się pokaz pierwszego na świecie drona odpornego na kolizje, przeznaczonego do wykonywania inspekcji wizualnych i termowizyjnych w trudno dostępnych miejscach infrastruktury przemysłowej: kotłach energetycznych, zbiornikach, rurociągach etc.Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zobaczyć możliwości drona szwajcarskiej produkcji o nazwie Elios, który ma możliwość swobodnego odbijania się od przeszkód i lotów w przestrzeniach zamkniętych, takich jak zbiorniki, kotły, zęzy , rurociągi dużych średnic i inne struktury, do których często mamy utrudniony dostęp. Oświetlenie LED zamontowane na dronie pozwala mu również poruszać się w całkowitej ciemności. Operator dzięki przekazowi na żywo nie tylko nawiguje, ale również może wraz z klientem od razu ocenić występujące uszkodzenia. Zebrany materiał wideo można również analizować i porównywać w czasie już po zakończonej inspekcji. To innowacyjne rozwiązanie przede wszystkim ogranicza czas i koszty przygotowania do inspekcji , a także minimalizuje ryzyko związanie z inspekcją miejsc trudnodostępnych.

Dzięki szybkiej ocenie wizualnej służby utrzymania ruchu mają możliwość precyzyjnego, długoterminowego planowania działań naprawczych i efektywnego kierowania swoich pracowników do najpilniejszych napraw.

Bezpłatne warsztaty

We współpracy z ekspertami z Krajowej Agencji Poszanowania Energii, przygotowaliśmy bezpłatne fakultatywne warsztaty „Audyt energetyczny narzędziem do optymalizacji kosztów zużycia energii i pozyskania finansowania", które odbędą się tuż po części konferencyjnej, w godzinach 15:15 - 16:45.

Po 1 stycznia 2017 roku każde duże przedsiębiorstwo jest zobligowane do przeprowadzenia obowiązkowego audytu energetycznego. Jednak poza spełnieniem obowiązku ustawowego, dobrze zrobiony audyt może być znakomitym narzędziem pokazującym gdzie i jakie oszczędności można uzyskać dzięki wdrożeniu rekomendacji po-audytowych. Jednocześnie audyt jest elementem niezbędnym w procesie pozyskiwania finansowania na inwestycje efektywnościowe, w tym także w pozyskiwaniu białych certyfikatów.

Celem warsztatów jest zaprezentowanie audytu energetycznego jako skutecznego narzędzia w poszukiwaniu możliwości optymalizowania kosztów zużycia mediów w zakładach przemysłowych.
Każdy z uczestników warsztatów, znając specyfikę swojego przedsiębiorstwa, przy wsparciu ekspertów KAPE poszuka obszarów, które audytowi powinny być poddane. Eksperci KAPE usystematyzują Państwa wiedzę pod kątem efektywnego przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej.

Udział w warsztatach jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników konferencji.

Osoby zainteresowane udziełem prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym konferencji.

Obowiązuje limit 32 miejsc. Po osiągnieciu limitu miejsc zainteresowane osoby zostaną zapisane na listę rezerwową.

Grupa docelowa

Pracownicy pionu technicznego

 • Dyrektorzy i kierownicy ds. technicznych
 • Główni technolodzy i technolodzy ds. gospodarki mediami
 • Główni energetycy, elektrycy, automatycy
 • Automatycy, elektrycy, elektromechanicy, energetycy
 • Kierownicy, mistrzowie i inżynierowie Utrzymania Ruchu
 • Dyrektorzy i kierownicy ds. Utrzymania Obiektów
 • Specjaliści ds. gospodarki energetycznej
 • Kierownicy, mistrzowie i inżynierowie Utrzymania Ruchu


Pracownicy pionu produkcyjnego

 • Dyrektorzy, kierownicy i mistrzowie produkcji
 • Kierownicy projektu produkcyjnego
 • Inżynierowie procesu/produkcji
 • Kontrolerzy produkcji
 • Kierownicy i specjaliści ds. planowania produkcji


Pracownicy pionu serwisu

 • Kierownicy i specjaliści serwisu


Pracownicy pionu zakupów

 • Dyrektorzy, kierownicy i specjaliści ds. zakupów
 • Kadra odpowiedzialna za zakup sprzętu, maszyn i urządzeń


Prezesi, właściciele, dyrektorzy wykonawczy zakładów produkcyjnych


Serdecznie zapraszamy do udziału!


 


Eksperci
Michał
Bar
Krajowa Agencja Poszanowania Energii
Mateusz
Bartczak
ASFI
Olga
Borowska
Inspectios
Bartłomiej
Ekiert
B&R Automatyka Przemysłowa
Paweł
Frankowski
WAGO
Wojciech
Halkiewicz
7bar
Jerzy
Halkiewicz
UE Systems
Wojciech
Kiryluk
Electric Power Quality
Mariusz
Madurski
SIBA Polska
Wojciech
Maurer
SUM Poland
Mariusz
Pacan
WAGO
Paweł
Rutkowski
KameryIR
Stanisław
Stanisz
INTROL
Wiktor
Suliga
ORKANUM – ENERGIA
Mateusz
Wądzyński
APLISENS
Krzysztof
Włodarz
HEICO Poland