ZŁOCI PARTNERZY
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRON MERYTORYCZNY
GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI
PATRONI MEDIALNI
INFORMACJE

Informacji na temat uczestnictwa udzielą:

Aleksander Poniatowski
533 344 700
aponiatowski@axonmedia.pl
Agnieszka Gumienna
533 349 700
agnieszka.gumienna@axonmedia.pl
Katarzyna Jędrusik
533 329 700
katarzyna.jedrusik@axonmedia.pl
O KONFERENCJI

Zapewnienie ciągłości produkcji jest kluczowym czynnikiem dla przedsiębiorstwa produkcyjnego i ogromnym wyzwaniem dla osób zajmujących się Utrzymaniem Ruchu.
UR obejmuje szeroki obszar działań m.in. optymalizację eksploatacji maszyn, systemy automatyki, outsourcing, bezpieczeństwo pracy, systemy zabezpieczeń oraz diagnostykę i profilaktykę.

Wiedza z zakresu sprawnego zarządzania parkiem maszynowym skutecznie ogranicza czas przestojów produkcyjnych oraz wydłuża funkcjonowanie urządzeń. To istotna oszczędność przekładająca się bezpośrednio na efektywne i bezpieczne funkcjonowanie zakładu produkcyjnego.

Spotkanie to skierowane jest do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Wydarzenie poprowadzą praktycy, którzy wdrożyli w wielu firmach rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

 

W ramach uczestnictwa zapewniamy BEZPŁATNIE:

 • Udział we wszystkich prelekcjach oraz dyskusji w panelu eksperckim
 • Pakiet materiałów konferencyjnych
 • Stoisko z prasą branżową
 • Przerwy kawowe
 • Imienny Certyfikat Udziału w konferencji
ZAREJESTRUJ SIĘ >>
BEZPŁATNE WARSZTATY TECHNICZNE
 • W ramach konferencji „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych” Organizator umożliwia uczestnictwo w jednym z dwóch warsztatów technicznych.
 • Warsztaty odbywają się tuż po części wykładowej w godzinach 15:50 – 17:05. 
 • Udział w warsztatach jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników konferencji.
 • Zgłoszenie uczestnictwa w wybranym warsztacie następuje poprzez  zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszeniowym.


WARSZTATY 1

IO-LINK W PRAKTYCE

Warszaty prowadzone przez specjalistę ifm electronic będą skupiały się na praktycznej części zagadnień związanych z interfejsem komunikacyjnym IO-Link. Jest to doskonała okazja do pozyskania wiedzy na temat praktycznych aspektów uruchamiania aplikacji opartych o interfejs IO-Link, a także do zapoznania się z metodyką integracji systemu ze sterownikami PLC. Duży nacisk podczas warsztatów zostanie nałożony na kwestie możliwości diagnostyki urządzeń i prezentację praktycznych narzędzi, usprawniających pracę z IO-Link. Serdecznie zapraszamy!

 

Cel warsztatów

 • Podniesienie kompetencji w zakresie parametryzacji czujników
 • Możliwość poznania nowoczesnego standardu komunikacyjnego wspieranego przez kluczowych dostawców komponentów automatyki przemysłowej
 • Możliwość przeprowadzenia integracji urządzeń ze sterownikiem PLC
 • Pokaz możliwości diagnostycznych w odniesieniu do standardowych rozwiązań

Główne zagadnienia

 • Przekrój komponentów IO-Link – możliwości systemu
 • LR Device – narzędzie do parametryzacji urządzeń
 • Integracja ze sterownikiem PLC Siemens S7-1200
 • Diagnostyka urządzeń

Limit miejsc
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (warsztaty dla 30 osób)

 

WARSZTATY 2

DOBRE PRAKTYKI EFEKTYWNEGO I BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Zapraszamy na praktyczny warsztat, podczas którego eksperci z firmy 7bar opowiedzą o dobrych praktykach efektywnego i bezpiecznego użytkowania sprężonego powietrza. Podczas spotkania, dowiecie się Państwo, jak z powodzeniem zarządzać działem UR, jak zatrudniać, jak motywować oraz w jakie narzędzia uzbroić pracowników, żeby mogli jak najefektywniej realizować założone cele. W ramach warsztatów nie zabraknie praktycznych ćwiczeń, podczas których będziecie mieć szansę dokładnego zrozumienia przedstawianych koncepcji.Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • podniesienie kompetencji pracowników działu produkcji w zakresie wykorzystania sprężonego powietrza
 • prezentacja nowości z tematyki efektywnego i bezpiecznego użytkowania sprężonego powietrza
 • systematyzacja wiedzy na temat systemów oszczędności, efektywności i bezpieczeństwa użytkowania sprężonego powietrza
 • pokaz praktycznych zastosowań urządzeń diagnostyki – przepływomierzy, detektorów, węży oraz złączek końca linii


Program warsztatów

 • prezentacja dobrych praktyk efektywnego i bezpiecznego użytkowania sprężonego powietrza
 • jak efektywnie użytkować sprężone powietrze
 • jak minimalizować straty w produkcji, poborze sprężonego powietrza
 • bezpieczeństwo i odpowiedzialność użytkowników sprężonego powietrza


Limit miejsc:
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (warsztaty dla 30 osób)

GRUPA DOCELOWA

Pracownicy pionu technicznego

 • Kierownicy, mistrzowie i inżynierowie Utrzymania Ruchu
 • Dyrektorzy i kierownicy ds. technicznych
 • Główni energetycy, elektrycy, automatycy
 • Automatycy, elektrycy, elektromechanicy, energetycy
 • Główni mechanicy i kierownicy warsztatu mechanicznego
 • Dyrektorzy i kierownicy ds. Utrzymania Obiektów

Pracownicy pionu produkcyjnego

 • Dyrektorzy, kierownicy i mistrzowie produkcji
 • Inżynierowie procesu/produkcji
 • Kierownicy i specjaliści ds. planowania produkcji

Pracownicy pionu badań i rozwoju

 • Główni technolodzy i technolodzy
 • Konstruktorzy i projektanci urządzeń i linii produkcyjnych

Pracownicy pionu jakości

 • Kierownicy i specjaliści ds. Lean Manufacturing
 • Specjaliści ds. kontroli jakości

Pracownicy pionu serwisu

 • Kierownicy i specjaliści serwisu

Pracownicy pionu zakupów

 • Dyrektorzy, kierownicy i specjaliści ds. zakupów
 • Kadra odpowiedzialna za zakup sprzętu, maszyn i urządzeń

Prezesi, właściciele, dyrektorzy wykonawczy zakładów produkcyjnych


Serdecznie zapraszamy do udziału!

EKSPERCI
Piotr
Ambrożewicz
Impex-Saro
Ireneusz
Dziedzic
Techem - Sprężone Powietrze i Próżnia
Marcin
Dzioba
ADEGIS
Bartłomiej
Ekiert
B&R Automatyka Przemysłowa
Daniel
Filipowski
BERNER Polska
Paweł
Frankowski
WAGO
Mariusz
Grzelak
Pepperl+Fuchs
Wojciech
Halkiewicz
7bar
Jerzy
Halkiewicz
UE Systems
Bartosz
Kujawski
Kärcher Polska
Arkadiusz
Maciaś
PROFEN
Mariusz
Madurski
SIBA Polska
Marcin
Mazur
VIMS
Jolanta
Milko
Techem - Sprężone Powietrze i Próżnia
Mirosław
Motyka
Murrelektronik
Marek
Piątkowski
WAGO
Paweł
Rutkowski
KameryIR
Grzegorz
Sirko
GT85 Polska
Oskar
Zych
B&R Automatyka Przemysłowa
Małgorzata
Zygmunt-Kaczmarek
Zakłady Kablowe BITNER