SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRON HONOROWY
GŁÓWNY PATRON MEDIALNY
PATRONI MEDIALNI
INFORMACJE

Informacji na temat uczestnictwa udzielą:

Aleksander Poniatowski
533 344 700
aponiatowski@axonmedia.pl
Agnieszka Gumienna
533 349 700
agnieszka.gumienna@axonmedia.pl
Katarzyna Jędrusik
533 329 700
katarzyna.jedrusik@axonmedia.pl
PROGRAM KONFERENCJI I WARSZTATÓW

KONFERENCJA TECHNICZNA

8:15

REJESTRACJA I PORANNA KAWA

8:55

OTWARCIE KONFERENCJI

9:20

SYSTEMY PRÓŻNI CENTRALNEJ - ZWIĘKSZENIE OSZCZĘDNOŚCI W INSTALACJACH PRÓŻNIOWYCH
Ireneusz Dziedzic - Techem. Sprężone Powietrze i Próżnia
Korzyści z zastosowania systemu próżni centralnej
Kiedy opłaca się zastosowanie instalacji próżni centralnej
Porównanie kosztów eksploatacji pomp próżniowych stanowiskowych z kosztami eksploatacji próżni centralnej
Instalacja próżni centralnej - projektowanie, budowa, stosowane urządzenia

9:30

SPRĘŻONE POWIETRZE - MEDIUM O NIEDOCENIANYM POTENCJALE OSZCZĘDNOŚCI
Jacek Paradowski - Festo
Cena sprężonego powietrza – charakterystyka kosztów stałych i zmiennych. Wpływ struktury sieci sprężonego powietrza oraz strategii pracy układem jego wytwarzania na redukcję strat.
Monitoring sprężonego powietrza jako niezbędny element wzrostu efektywności pneumatyki oraz prewencji usterek i związanych z nimi konsekwencji przestojów
Audyt sprężonego powietrza jako narzędzie do kompleksowej oceny bieżącej sytuacji oraz zaplanowania dedykowanego procesu modernizacji i optymalizacji

10:00

ULTRADŹWIĘKOWE METODY MONITOROWANIA MEDIÓW I DIAGNOSTYKI MASZYN
Stanisław Stanisz - Introl
Kontrola szczelności instalacji sprężonych gazów wraz z szacowaniem ilościowym strat
Przegląd stanu odwadniaczy i zaworów w instalacjach parowych
Nadzór nad łożyskami, kontrola smarowania i inne zastosowania ultradźwięków

10:20

IDEA INSTALACJI ODZYSKU CIEPŁA OD MASZYN I PROCESÓW PRODUKCYJNYCH
Mateusz Bartczak - ASFI
Przykłady możliwych rozwiązań instalacji odzysku ciepła.
Analiza ekonomiczna inwestycji w instalację odzysku ciepła
Uwarunkowania warunkujące tempo zwrotu inwestycji

10:30

SYSTEMY SPRĘŻONEGO POWIETRZA
Dawid Bacik - BEKO Technologies
Pomiary, diagnostyka, analiza zakłóceń
Pomiary jakości w odniesieniu do zawartości resztkowej par oleju (węglowodorów) i ich interpretacja

10:50

PRZERWA KAWOWA

11:35

NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA OPARTE O PODCZERWIEŃ DO DIAGNOSTYKI ZAKŁADÓW
Paweł Rutkowski - KameryIR
Czy termowizja jest technologią przydatną i gdzie?
Urządzenia IGM - wspomagane podczerwienią
Dowody przydatności termowizji w różnych gałęziach przemysłu
Rodziny kamer/mierników termowizyjnych z podziałem na segmenty ich wykorzystania

12:00

PROBLEMATYKA POZYSKIWANIA DANYCH POMIAROWYCH Z NOWEJ I ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY PRZY WDRAŻANIU SYSTEMÓW MONITORINGU MEDIÓW TECHNICZNYCH
Mirosław Zwierzyński - Elmark Automatyka
Możliwe podejścia do pozyskiwania danych pomiarowych koniecznych do wdrażania systemów klasy EMS
Budowa nowej infrastruktury a pozyskiwanie danych z istniejącej infrastruktury technicznej

12:20

JAK PODNIEŚĆ NIEZAWODNOŚĆ SYSTEMU ZASILANIA ORAZ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ POPRZEZ WŁASNĄ JEDNOSTKĘ WYTWÓRCZĄ?
Horus-Energia
Sposoby modyfikacji typowych systemów zasilania rezerwowego w kontekście wzrostu bezpieczeństwa energetycznego
Autorskie rozwiązania poprawy efektywności i bezpieczeństwa energetycznego w obrębie podstawowego źródła zasilania zakładu produkcyjnego, opartego o jednostkę kogeneracyjną zasilaną gazem ziemnym

12:40

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII DZIĘKI TECHNOLOGII ULTRADŹWIĘKOWEJ
Jerzy Halkiewicz - UE Systems
Jak Technologia Ultradźwiękowa może pomóc w oszczędzaniu energii elektrycznej?
Detekcja wycieków sprężonych gazów wraz z kalkulacją kosztów
Inspekcja poprawności pracy odwadniaczy pary wraz z kalkulacją kosztów

13:00

ROLA ZDEJMOWALNYCH IZOLACJI TERMICZNYCH W OSZCZĘDZANIU ENERGII
Adam Serwach - SUM Poland
Zagadnienia opłacalności montażu izolacji termicznej na armaturze przemysłowej
Przykłady zastosowania  zdejmowalnych pokrowców termoizolacyjnych w kontekście koszt/efekt

13:10

SYSTEM MONITORINGU I ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
Paweł Frankowski - WAGO
Monitoring zużycia energii w przedsiębiorstwie
Optymalizacja kosztów w zmieniających się warunkach technologicznych i taryfowych
Zintegrowana platforma rejestracji i analizy danych
Wsparcie w zakresie zmniejszenia obciążeń ekologicznych (efektywność energetyczna
)

13:30

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH I ENERGETYCZNYCH
Mariusz Madurski - SIBA Polska
Konstrukcje bezpieczników topikowych wysokonapięciowych i niskonapięciowych stosowanych w zasilaniu zakładu przemysłowego
Bezpieczniki topikowe w zastosowaniach inżynierów utrzymania ruchu, głównego energetyka i elektryka
Ochrona urządzeń, instalacji i pracowników

13:40

CIEPŁY POCZĘSTUNEK

14:15

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI ENERGII I MEDIÓW PRZEZ PROSTE CZYNNOŚCI SERWISOWE
Witold Hanak - Pruftechnik Wibrem
Osiowanie napędów pomp – po co wyrzucać pieniądze w błoto
SONOCHECK – gdzie wyciekają pieniądze
Dobór narzędzi i metod analizy danych

14:35

JAK ODZYSKAĆ ENERGIĘ CHŁODU I CZY LICZNIKI BILANSUJĄ MEDIA ZAKŁADOWE?
Mariusz Stachurski - ANDRA
Odzysk ciepła i chłodu
Poprawa efektywności energetycznej zakładu produkcyjnego
Rozwiązania zgodne z ustawą „F-gazową”
Uporządkowanie opomiarowania w zakładzie

14:55

JAK POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE DLA INWESTYCJI POPRAWIAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ PRZEDSIĘBIORSTWA?
Paweł Gajewski - Polska Organizacja Wspierania Efektywności Energetycznej i Rozwoju
Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w przemyśle
Audyt efektywności energetycznej
Źródła finansowania inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej: 
    - dotacje unijne
    - świadectwa efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty
    - realizacja inwestycji w formule ESCO

15:15

WRĘCZENIE IMIENNYCH CERTYFIKATÓW UCZESTNICTWA

WARSZTATY TECHNICZNE

15:30
16:50

ENERGIA POD KONTROLĄ
WAGO
Krótka prezentacja komponentów do monitoringu i zarządzania energią
Samodzielne zbudowanie układu monitoringu energii elektrycznej
Konfiguracja i parametryzacja stworzonych zestawów
Obsługa
Połączenie poszczególnych układów w system sieciowy
Prezentacja możliwości nadrzędnego systemu zarządzania energią

15:30
16:50

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI MASZYN W PRAKTYCE
Witold Hanak - Pruftechnik-Wibrem
Proste czynności serwisowe - praca ze zbieraczami danych, metodyka centrowania maszyn, wykorzystanie ultradźwięków w prostej diagnostyce
Praktyczne wykorzystanie urządzeń VIBSCANNER 2, SHAFTALIGN, SONOCHECK

 

LISTA WYSTAWCÓW
ANDRA

Nasz Zespół Rozwiązań Chłodniczych projektuje i wdraża rozwiązania redukujące koszty eksploatacji procesów produkcyjnych. Optymalizujemy i dostosowujemy model funkcjonowania węzłów ciepła, pary i chłodu w kotłowniach przemysłowych. Wskazujemy potencjał zagospodarowania energii odpadowej. Rekomendujemy proekologiczne rozwiązania sprzyjające ograniczeniu emisji CO2 oraz związków freonowych i amoniakalnych. Dostarczamy systemy pod klucz, oparte na układach absorpcyjnych i sprężarkowych, wyposażone w szyte na miarę systemy automatyki i sterowania. Jesteśmy producentem rozwiązań comander - urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych pomiarowych i diagnostycznych oraz oprogramowania nadzorczego - wpierających prace Służb Zarządzania Energią

ASFI

Automation Service For Industry – jest  firmą  inżynierską zajmującą się systemami zwiększającymi efektywność energetyczną w zakładach produkcyjnych. Realizowaliśmy projekty w prawie wszystkich gałęziach przemysłu, począwszy od zakładów z branży budowlanej, przez branżę motoryzacyjną, i spożywczą. Oprócz katalogu gotowych rozwiązań podejmujemy się realizacji nowych indywidualnych projektów.

BEKO Technologies

BEKO Technologies rozwija, wytwarza i dystrybuuje na całym świecie produkty i systemy optymalizowania jakości sprężonego powietrza. Od 35 lat dostarczamy komponenty i rozwiązania do przetwarzania i pomiarów sprężonego powietrza oraz technologię uzdatniania kondensatu: wydajne i niezawodne. Porady ekspertów oraz wykwalifikowana obsługa są znakiem rozpoznawczym naszej niezależnej, rodzinnej firmy.

BERNER Polska

Od 2000 roku grupa Berner jest obecna w Polsce z siedzibą w Krakowie. Ponad 15 lat działalności grupy Berner w Polsce to czas budowy sieci sprzedaży, kreowania świadomości marki wśród polskich klientów, ciągłe zwiększanie liczby oferowanych produktów i doskonalenie standardów obsługi. Dynamiczny rozwój niesie ze sobą nowe wyzwania, którym firma stara się sprostać. Silna konkurencja i ciągły wzrost wymagań jakościowych klientów powodują, że konieczna staje się rozbudowa sieci sprzedaży, tak aby móc penetrować nowe obszary rynku, pozyskiwać nowych klientów i utrzymywać z nimi długofalowe relacje. Obecnie liczba zatrudnionych pracowników w Polsce wynosi prawie 200 osób i ciągle rośnie, w celu zapewnienia naszym klientom jak najlepszej i najszybszej obsługi.

Electric Power Quality

Electric Power Quality jest liderem nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie poprawy jakości zasilania. Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem w redukcji harmonicznych, kompensacji mocy biernej zarówno indukcyjnej jak i pojemnościowej, symetryzacji obciążenia. Poprawiamy jakość zasilania, warunki pracy urządzeń oraz ich żywotność i obniżamy koszty związane z energią elektryczną

Elmark Automatyka

Na stoisku będzie można zobaczyć jak od strony praktycznej wygląda system zarządzania energią oraz szereg rozwiązań dedykowanych do pozyskiwania i akwizycji danych z już istniejącej infrastruktury technicznej. Do dyspozycji uczestników będzie pokazowe oprogramowanie, dzięki któremu będzie można zapoznać się z działaniem analizatorów energii elektrycznej oraz ich możliwościami ich integracji w ramach już działających systemów.

Horus-Energia

Firma istnieje od 1984 roku i jest jedną z największych i najbardziej renomowanych firm działających na rynku zasilania w energię elektryczną i ciepło. Ponadto jest niemal jedynym polskim producentem elektrowni i elektrociepłowni wykorzystujących silniki zasilane paliwami alternatywnymi, także gazowymi. Inżynierski charakter firmy oznacza, że klienci otrzymują pełne wsparcie projektowe, dobór i analizę możliwości zastosowania naszych urządzeń, dostawę, profesjonalną, specjalistyczną obsługę montażową oraz serwisową. Produkty odznaczają się najwyższą jakością, którą dokumentuje posiadanie certyfikatu ISO 9001:2008.

Introl

Na naszym stoisku można będzie praktycznie sprawdzić działanie mierników ultradźwięków i wibracji, kamer termowizyjnych, analizatorów spalin oraz detektorów ochrony osobistej. Porozmawiać ze specjalistami o metodach pomiarowych, niuansach użytkowania i szczegółach technicznych poszczególnych przyrządów. Serdecznie zapraszamy.

KameryIR

Firma specjalizuje się w technologii termowizji. Oferuje przenośne kamery termalne m.in. do utrzymania ruchu oraz stacjonarne do automatyzacji procesów przemysłowych i produkcji. W ofercie znajdują się kamery termowizyjne firmy FLIR Systems oraz firmy CordEx, która jest ekspertem w produkcji urządzeń do stref iskrobezpiecznych, czyli w wydaniu EX/ATEX.  Zapraszamy do zapoznania się z większością produktów podczas seminarium lub na stronie www.kameryir.com.pl oraz www.cordex.com.pl

MERLETT Polska

Merlett jest europejskim liderem na rynku elastycznych węży PVC dla branż technicznych, przemysłowych, rolniczych, okrętowych, budowlanych, transportowych i spożywczej.
Grupa produkuje we Włoszech: węże ze spiralą (spirala ze sztywnego PVC, spirala ze stali miedziowanej lub ocynkowanej), węże oplatane (wzmocnienie siatką z przędzy poliestrowej), węże karbowane, Armorvin, Superflex i Vacupress, przy użyciu różnych technologii i materiałów, takich jak PVC, poliuretan, kauczuk termoplastyczny, polietylen, EVA.

NUMERON

NUMERON jest producentem oprogramowania Energia®4 służącego do rejestracji, monitorowania i analizy zużycia mediów energetycznych (energia elektryczna, ciepło, gaz, woda, inne) oraz wspierającego działania związane z poprawą efektywności energetycznej w przemyśle. Energia®4 jest źródłem wiedzy o zużyciu energii i o możliwościach optymalizacji tego zużycia.
NUMERON jest również producentem urządzeń telemetrycznych odczytujących i transmitujących dane z urządzeń pomiarowych.
Więcej informacji na stronie www.numeron.pl

Pneumat System

Firma rodzinna założona 1976 roku przez Ryszarda Pachura. Po sukcesji spółka zarządzana jest przez syna Dariusza Pachurę  Główna działalność firmy to dostarczanie rozwiązań z dziedziny pneumatyki,  produkcja siłowników i sprężyn gazowych, dystrybucja szeroko pojętej pneumatyki, specjalistyczne usługi dla przemysłu tj. projektowanie i wykonawstwo sieci sprężonego powietrza, audity efektywności energetycznej. Firma ma dział B+R i laboratorium szkoleniowe; posiada 8 oddziałów w Polsce,  zatrudnia 106 pracowników. www.pneumat.com.pl

POWeeR – Polska Organizacja Wspierania Efektywności Energetycznej i Rozwoju

POWeeR – Polska Organizacja Wspierania Efektywności Energetycznej i Rozwoju to dynamicznie rozwijające się stowarzyszenie, którego misją jest wdrażanie technologii oraz przedsięwzięć wspierających efektywność energetyczną i rozwój. Organizacja promuje najlepsze rozwiązania i patronuje innowacyjnym badaniom, które wspomagają przedsiębiorców w zwiększaniu efektywności energetycznej przynoszącej długoterminowe i wymierne korzyści. W ramach współpracy z partnerami wspieramy przepływ wiedzy oraz realizację kompleksowych przedsięwzięć posiadających innowacyjne i nierozpowszechnione również dotąd na rynku polskim technologie.

Pruftechnik-Wibrem

Producent systemów do pomiaru i analizy drgań oraz laserowego osiowania i ustawiania maszyn. Specjalnością firmy jest również serwis diagnostyczny oraz laserowo-optyczne pomiary i regulacja elementów maszyn m.in. centrowanie zespołów wielowirnikowych i osiowanie wewnętrznych elementów maszyn. Firma ofertuje szkolenia i wdrożenia obejmujące tematykę diagnostyki wibroakustycznej, pomiarów laserowych oraz jako jedyny przedstawiciel Mobius Institute w Polsce oferuje Certyfikowane szkolenia diagnostyczne ISO Standard 18436-2. Nowością w ofercie jest telemonitoring, czyli zdalny monitoring maszyn opierający się na pomiarach on-line oraz wiedzy eksperckiej inżynierów diagnostów.

SIBA Polska

Od ponad 60 lat SIBA specjalizuje się w produkcji i sprzedaży bezpieczników, od bezpieczników miniaturowych chroniących komponenty elektryczne, aż po wkładki wysokich napięć do instalacji energetycznych. Dzięki naszym produktom zapewniamy ochronę urządzeniom, instalacjom i pracownikom. Najwyższa jakość, oryginalne, prawnie zastrzeżone rozwiązania techniczne oraz ciągła i szczegółowa kontrola produkcji gwarantują, że nasze bezpieczniki są zawsze tam gdzie są potrzebne. Chronią zapobiegając uszkodzeniom i awariom.

SUM Poland

SUM Poland jest prekursorem polskiego rynku i światowym liderem w projektowaniu, produkcji i montażu pokrowców izolacyjnych na armaturę przesyłowo-pomiarową, urządzenia i instalacje w zakładach przemysłowych. Pokrowce SUM stosowane są w temperaturach od -40oC do +1200oC, występują w wielu wariantach – m.in akustycznym, do stref EX, chemoodpornym, olejoodpornym, z kablami grzewczymi. Charakteryzują się błyskawicznym czasem montażu i demontażu bez użycia narzędzi.

Techem. Sprężone Powietrze i Próżnia

Instalacjami sprężonego powietrza i próżni zajmujemy się od ponad 25 lat. Specjalizujemy się w technologii łopatkowej, która jest alternatywą dla technologii śrubowych. Jej niewątpliwą przewagą jest wydajność ekonomiczna w całym okresie eksploatacji.  Oprócz sprężarek i pomp próżniowych, oferujemy również urządzenia do uzdatniania powietrza takie jak filtry liniowe, osuszacze chłodnicze i adsorpcyjne, separatory cyklonowe, chłodnice, zbiorniki oraz szereg armatury pneumatycznej niezbędnej dla funkcjonowania każdej sprężarkowni.

Termo-Precyzja

Firma TERMO-PRECYZJA (www.termo-precyzja.com.pl) jest producentem wysokiej klasy czujników temperatury - zarówno rezystancyjnych (Pt100, Pt500, Pt1000), jak i termoelektrycznych (termopary J, K, L, T, N, S, B) idealnie dopasowanych do każdego rodzaju przemysłu. W naszej ofercie znajdą również Państwo wszelkiego rodzaju aparaturę kontrolno – pomiarową. Jesteśmy też wyłącznym dystrybutorem amerykańskiej firmy: Ircon, oraz dystrybutrem Datapaq i FLUKE Calibration.

UE Systems

UE Systems jest znanym na całym świecie liderem w dziedzinie rozwoju urządzeń detekcji ultradźwięków powietrznych i strukturalnych, działającym od 1973 roku. Firma oferuje szeroki wybór instrumentów do inspekcji odwadniaczy parowych i zaworów, szybkiego i łatwego monitoringu stanu łożysk, inspekcji urządzeń elektrycznych oraz detekcji wycieków próżniowych i ciśnieniowych, niezależnie od rodzaju gazu. Więcej informacji na stronie www.uesystems.eu

WAGO

Prezentacja elementów systemu EnergySaving WAGO: Urządzenia do monitoringu, archiwizacji i udostępniania danych o energii, analizatory sieciowe, komponenty do pomiaru energii elektrycznej, moduły komunikacyjne. Wykorzystanie nadrzędnego systemu analizującego zużycie energii jako wsparcie odbiorcy energii w poprawie efektywności energetycznej.