ZŁOTY PARTNER
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRON HONOROWY
GŁÓWNY PATRON MEDIALNY
PATRONI MEDIALNI
INFORMACJE

Informacji na temat uczestnictwa udzielą:

Aleksander Poniatowski
533 344 700
aponiatowski@axonmedia.pl
Agnieszka Gumienna
533 349 700
agnieszka.gumienna@axonmedia.pl
Katarzyna Jędrusik
533 329 700
katarzyna.jedrusik@axonmedia.pl
PROGRAM KONFERENCJI

KONFERENCJA TECHNICZNA

8:15

REJESTRACJA I PORANNA KAWA

8:55

OTWARCIE KONFERENCJI

9:20

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII DZIĘKI TECHNOLOGII ULTRADŹWIĘKOWEJ
Jerzy Halkiewicz - UE Systems
Jak Technologia Ultradźwiękowa może pomóc w oszczędzaniu energii elektrycznej?
Detekcja wycieków sprężonych gazów wraz z kalkulacją kosztów
Inspekcja poprawności pracy odwadniaczy pary wraz z kalkulacją kosztów

9:40

SPRĘŻONE POWIETRZE - MEDIUM O NIEDOCENIANYM POTENCJALE OSZCZĘDNOŚCI
Jacek Paradowski - Festo
Cena sprężonego powietrza – charakterystyka kosztów stałych i zmiennych. Wpływ struktury sieci sprężonego powietrza oraz strategii pracy układem jego wytwarzania na redukcję strat.
Monitoring sprężonego powietrza jako niezbędny element wzrostu efektywności pneumatyki oraz prewencji usterek i związanych z nimi konsekwencji przestojów
Audyt sprężonego powietrza jako narzędzie do kompleksowej oceny bieżącej sytuacji oraz zaplanowania dedykowanego procesu modernizacji i optymalizacji

10:10

IDEA INSTALACJI ODZYSKU CIEPŁA OD MASZYN I PROCESÓW PRODUKCYJNYCH
Mateusz Bartczak - ASFI
Przykłady możliwych rozwiązań instalacji odzysku ciepła.
Analiza ekonomiczna inwestycji w instalację odzysku ciepła
Uwarunkowania warunkujące tempo zwrotu inwestycji

10:20

SYSTEMY ZASILANIA, INTELIGENTNA DYSTRYBUCJA PRĄDU
Piotr Stanecki - Murrelektronik
Redundantne zasilanie
Prewencyjna diagnostyka
Mico Pro®

10:40

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH I ENERGETYCZNYCH
Mariusz Madurski - SIBA Polska
Konstrukcje bezpieczników topikowych wysokonapięciowych i niskonapięciowych stosowanych w zasilaniu zakładu przemysłowego
Bezpieczniki topikowe w zastosowaniach inżynierów utrzymania ruchu, głównego energetyka i elektryka
Ochrona urządzeń, instalacji i pracowników

10:50

PRZERWA KAWOWA

11:35

ROLA ZDEJMOWALNYCH IZOLACJI TERMICZNYCH W OSZCZĘDZANIU ENERGII
Adam Serwach - SUM Poland
Zagadnienia opłacalności montażu izolacji termicznej na armaturze przemysłowej
Przykłady zastosowania  zdejmowalnych pokrowców termoizolacyjnych w kontekście koszt/efekt

11:50

NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA OPARTE O PODCZERWIEŃ DO DIAGNOSTYKI ZAKŁADÓW
Paweł Rutkowski - KameryIR
Czy termowizja jest technologią przydatną i gdzie?
Urządzenia IGM - wspomagane podczerwienią
Dowody przydatności termowizji w różnych gałęziach przemysłu
Rodziny kamer/mierników termowizyjnych z podziałem na segmenty ich wykorzystania

12:15

SYSTEMY PRÓŻNI CENTRALNEJ - ZWIĘKSZENIE OSZCZĘDNOŚCI W INSTALACJACH PRÓŻNIOWYCH
Ireneusz Dziedzic - Techem. Sprężone Powietrze i Próżnia
Korzyści z zastosowania systemu próżni centralnej
Kiedy opłaca się zastosowanie instalacji próżni centralnej
Porównanie kosztów eksploatacji pomp próżniowych stanowiskowych z kosztami eksploatacji próżni centralnej
Instalacja próżni centralnej - projektowanie, budowa, stosowane urządzenia

12:25

JAK PODNIEŚĆ NIEZAWODNOŚĆ SYSTEMU ZASILANIA ORAZ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ POPRZEZ WŁASNĄ JEDNOSTKĘ WYTWÓRCZĄ?
Horus-Energia
Sposoby modyfikacji typowych systemów zasilania rezerwowego w kontekście wzrostu bezpieczeństwa energetycznego
Autorskie rozwiązania poprawy efektywności i bezpieczeństwa energetycznego w obrębie podstawowego źródła zasilania zakładu produkcyjnego, opartego o jednostkę kogeneracyjną zasilaną gazem ziemnym

12:45

JAK ODZYSKAĆ ENERGIĘ CHŁODU I CZY LICZNIKI BILANSUJĄ MEDIA ZAKŁADOWE?
Mariusz Stachurski - ANDRA
Odzysk ciepła i chłodu
Poprawa efektywności energetycznej zakładu produkcyjnego
Rozwiązania zgodne z ustawą „F-gazową”
Uporządkowanie opomiarowania w zakładzie

13:05

SPRĘŻONE POWIETRZE - OGROMNE MOŻLIWOŚCI OSZCZĘDNOŚCI
Jacek Hejduk - BEKO Technologies
Konieczność jego uzdatniania i dlaczego.
Stosowanie lokalnego osuszacza membranowego o wysokich parametrach.
Monitoring parametrów.

13:25

CIEPŁY POCZĘSTUNEK

14:00

DIAGNOSTYKA MASZYN - SZYBKO I SKUTECZNIE CZY MOZOLNIE I Z TRUDEM
Jakub Folaron - Pruftechnik Wibrem
W jaki sposób poprawnie przygotować się do wdrożenia diagnostyki maszyn.
Strategia, wizja lokalna i zdefiniowanie bazy pomiarowej.
Dobór narzędzi i metod analizy danych
Outsourcing czy szkolenie eksperckie?
Dane lokalnie a może w chmurze?

14:20

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW WYTWORZENIA  I DYSTRYBUCJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA
Krzysztof Dzieja - Pneumat System
Mapa oszczędności – czyli gdzie ich szukać
Jak stać się konkurencyjnym wykorzystując sprężone powietrze
Detekcja i naprawa miejsc wycieków sprężonego powietrza

14:40

POMIARY, WSKAŹNIKI, TRENDY – W CODZIENNEJ PRACY SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU
Tomasz Dulko - NMG
Nowoczesne rozwiązania z zakresu oprogramowania i automatyki jako narzędzia do podejmowania decyzji dla służb utrzymania ruchu

14:50

TEMAT JUŻ WKRÓTCE

15:10

WRĘCZENIE IMIENNYCH CERTYFIKATÓW UCZESTNICTWA

WARSZTATY TECHNICZNE

15:25
16:45

DOBRE PRAKTYKI EFEKTYWNEGO I BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
Wojciech Halkiewicz - 7bar
Pokaz podstawowych technik montażu instalacji aluminiowych
Pokaz efektywnych i bezpiecznych przyłączy końca linii
Prezentacja arkusza kalkulacyjnego do samodzielnej analizy pracy sprężarek
Minimalizacja strat w produkcji i poborze sprężonego powietrza
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność użytkowników sprężonego powietrza

 

LISTA WYSTAWCÓW
7bar

Specjaliści w zakresie poprawy efektywności energetycznej systemów sprężonego powietrza. Zajmujemy się audytami sprężonego powietrza i pomiarami pracy sprężarek. Wykonujemy detekcje i naprawy wycieków sprężonego powietrza, inwentaryzacje sieci, projekty i instalacje sprężonego powietrza. Wprowadzamy monitoring konsumentów oraz sterowanie sprężarek różnych marek, wielkości i typów.

ANDRA

Nasz Zespół Rozwiązań Chłodniczych projektuje i wdraża rozwiązania redukujące koszty eksploatacji procesów produkcyjnych. Optymalizujemy i dostosowujemy model funkcjonowania węzłów ciepła, pary i chłodu w kotłowniach przemysłowych. Wskazujemy potencjał zagospodarowania energii odpadowej. Rekomendujemy proekologiczne rozwiązania sprzyjające ograniczeniu emisji CO2 oraz związków freonowych i amoniakalnych. Dostarczamy systemy pod klucz, oparte na układach absorpcyjnych i sprężarkowych, wyposażone w szyte na miarę systemy automatyki i sterowania. Jesteśmy producentem rozwiązań comander - urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych pomiarowych i diagnostycznych oraz oprogramowania nadzorczego - wpierających prace Służb Zarządzania Energią.

ASFI

Automation Service For Industry – jest  firmą  inżynierską zajmującą się systemami zwiększającymi efektywność energetyczną w zakładach produkcyjnych. Realizowaliśmy projekty w prawie wszystkich gałęziach przemysłu, począwszy od zakładów z branży budowlanej, przez branżę motoryzacyjną, i spożywczą. Oprócz katalogu gotowych rozwiązań podejmujemy się realizacji nowych indywidualnych projektów.

BEKO Technologies

BEKO Technologies rozwija, wytwarza i dystrybuuje na całym świecie produkty i systemy optymalizowania jakości sprężonego powietrza. Od 35 lat dostarczamy komponenty i rozwiązania do przetwarzania i pomiarów sprężonego powietrza oraz technologię uzdatniania kondensatu: wydajne i niezawodne. Porady ekspertów oraz wykwalifikowana obsługa są znakiem rozpoznawczym naszej niezależnej, rodzinnej firmy.

BERNER Polska

Od 2000 roku grupa Berner jest obecna w Polsce z siedzibą w Krakowie. Ponad 15 lat działalności grupy Berner w Polsce to czas budowy sieci sprzedaży, kreowania świadomości marki wśród polskich klientów, ciągłe zwiększanie liczby oferowanych produktów i doskonalenie standardów obsługi. Dynamiczny rozwój niesie ze sobą nowe wyzwania, którym firma stara się sprostać. Silna konkurencja i ciągły wzrost wymagań jakościowych klientów powodują, że konieczna staje się rozbudowa sieci sprzedaży, tak aby móc penetrować nowe obszary rynku, pozyskiwać nowych klientów i utrzymywać z nimi długofalowe relacje. Obecnie liczba zatrudnionych pracowników w Polsce wynosi prawie 200 osób i ciągle rośnie, w celu zapewnienia naszym klientom jak najlepszej i najszybszej obsługi.

Electric Power Quality

Electric Power Quality jest liderem nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie poprawy jakości zasilania. Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem w redukcji harmonicznych, kompensacji mocy biernej zarówno indukcyjnej jak i pojemnościowej, symetryzacji obciążenia. Poprawiamy jakość zasilania, warunki pracy urządzeń oraz ich żywotność i obniżamy koszty związane z energią elektryczną

HEICO Poland

Produktami firmy HEICO są unikalne systemy zabezpieczania połączeń śrubowych przed samoczynnym luzowaniem oparte na specjalnie skonstruowanych stalowych podkładkach. Ich główne zastosowanie to zabezpieczanie śrub i nakrętek pracujących w warunkach silnego oddziaływania obciążeń dynamicznych, wstrząsów i wibracji. Systemy HEICO-LOCK dają gwarancję, że połączenia śrubowe nie ulegną samoczynnemu poluzowaniu co wydatnie przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń, wydłużenia ich okresu żywotności i ograniczenia kosztów obsługi, serwisu i napraw.

Horus-Energia

Firma istnieje od 1984 roku i jest jedną z największych i najbardziej renomowanych firm działających na rynku zasilania w energię elektryczną i ciepło. Ponadto jest niemal jedynym polskim producentem elektrowni i elektrociepłowni wykorzystujących silniki zasilane paliwami alternatywnymi, także gazowymi. Inżynierski charakter firmy oznacza, że klienci otrzymują pełne wsparcie projektowe, dobór i analizę możliwości zastosowania naszych urządzeń, dostawę, profesjonalną, specjalistyczną obsługę montażową oraz serwisową. Produkty odznaczają się najwyższą jakością, którą dokumentuje posiadanie certyfikatu ISO 9001:2008.

KameryIR

Firma specjalizuje się w technologii termowizji. Oferuje przenośne kamery termalne m.in. do utrzymania ruchu oraz stacjonarne do automatyzacji procesów przemysłowych i produkcji. W ofercie znajdują się kamery termowizyjne firmy FLIR Systems oraz firmy CordEx, która jest ekspertem w produkcji urządzeń do stref iskrobezpiecznych, czyli w wydaniu EX/ATEX.  Zapraszamy do zapoznania się z większością produktów podczas seminarium lub na stronie www.kameryir.com.pl oraz www.cordex.com.pl

Ledolux Poland

Jesteśmy Polskim producentem opraw oświetleniowych LED przeznaczonych do obiektów przemysłowych, handlowych oraz instytucjonalnych. Trudne warunki pracy występujące w obiektach przemysłowych nie są przeszkodą dla naszych opraw LED. Korzystamy ze sprawdzonych technologii w dziedzinie opraw przemysłowych LED oraz podążamy za najnowszymi trendami i rozwiązaniami technologicznymi

MERLETT Polska

Merlett jest europejskim liderem na rynku elastycznych węży PVC dla branż technicznych, przemysłowych, rolniczych, okrętowych, budowlanych, transportowych i spożywczej.
Grupa produkuje we Włoszech: węże ze spiralą (spirala ze sztywnego PVC, spirala ze stali miedziowanej lub ocynkowanej), węże oplatane (wzmocnienie siatką z przędzy poliestrowej), węże karbowane, Armorvin, Superflex i Vacupress, przy użyciu różnych technologii i materiałów, takich jak PVC, poliuretan, kauczuk termoplastyczny, polietylen, EVA.

Murrelektronik

Na zielonym stoisku zaprezentujemy szereg nowoczesnych rozwiązań, w tym: inteligentny system monitorowania prądu (Mico i Mico Pro®); systemy zdecentralizowane Cube - w pełni funkcjonalne, prezentujące walory wizualne działającego systemu oraz obrazujące wskazania błędu na gotowej instalacji; wytrzymałe złącza Modlink Heavy.

NMG

Na stoisku firmy NMG będzie można zapoznać się z rozwiązaniami w zakresie:

  • Inteligentnych sieci pomiarowych
  • Systemów zarządzania energią
  • Efektywności energetycznej
  • Serwisu prewencyjnego
  • Integracji systemów  pomiarowych
  • Systemów wspierających utrzymanie ruchu
  • Systemów pomiarowo-rozliczeniowych
NUMERON

NUMERON jest producentem oprogramowania Energia®4 służącego do rejestracji, monitorowania i analizy zużycia mediów energetycznych (energia elektryczna, ciepło, gaz, woda, inne) oraz wspierającego działania związane z poprawą efektywności energetycznej w przemyśle. Energia®4 jest źródłem wiedzy o zużyciu energii i o możliwościach optymalizacji tego zużycia.
NUMERON jest również producentem urządzeń telemetrycznych odczytujących i transmitujących dane z urządzeń pomiarowych.
Więcej informacji na stronie www.numeron.pl

Pneumat System

Firma rodzinna założona 1976 roku przez Ryszarda Pachura. Po sukcesji spółka zarządzana jest przez syna Dariusza Pachurę  Główna działalność firmy to dostarczanie rozwiązań z dziedziny pneumatyki,  produkcja siłowników i sprężyn gazowych, dystrybucja szeroko pojętej pneumatyki, specjalistyczne usługi dla przemysłu tj. projektowanie i wykonawstwo sieci sprężonego powietrza, audity efektywności energetycznej. Firma ma dział B+R i laboratorium szkoleniowe; posiada 8 oddziałów w Polsce,  zatrudnia 106 pracowników. www.pneumat.com.pl

Pruftechnik-Wibrem

Producent systemów do pomiaru i analizy drgań oraz laserowego osiowania i ustawiania maszyn. Specjalnością firmy jest również serwis diagnostyczny oraz laserowo-optyczne pomiary i regulacja elementów maszyn m.in. centrowanie zespołów wielowirnikowych i osiowanie wewnętrznych elementów maszyn. Firma ofertuje szkolenia i wdrożenia obejmujące tematykę diagnostyki wibroakustycznej, pomiarów laserowych oraz jako jedyny przedstawiciel Mobius Institute w Polsce oferuje Certyfikowane szkolenia diagnostyczne ISO Standard 18436-2. Nowością w ofercie jest telemonitoring, czyli zdalny monitoring maszyn opierający się na pomiarach on-line oraz wiedzy eksperckiej inżynierów diagnostów.

SIBA Polska

Od ponad 60 lat SIBA specjalizuje się w produkcji i sprzedaży bezpieczników, od bezpieczników miniaturowych chroniących komponenty elektryczne, aż po wkładki wysokich napięć do instalacji energetycznych. Dzięki naszym produktom zapewniamy ochronę urządzeniom, instalacjom i pracownikom. Najwyższa jakość, oryginalne, prawnie zastrzeżone rozwiązania techniczne oraz ciągła i szczegółowa kontrola produkcji gwarantują, że nasze bezpieczniki są zawsze tam gdzie są potrzebne. Chronią zapobiegając uszkodzeniom i awariom.

SUM Poland

SUM Poland jest prekursorem polskiego rynku i światowym liderem w projektowaniu, produkcji i montażu pokrowców izolacyjnych na armaturę przesyłowo-pomiarową, urządzenia i instalacje w zakładach przemysłowych. Pokrowce SUM stosowane są w temperaturach od -40oC do +1200oC, występują w wielu wariantach – m.in akustycznym, do stref EX, chemoodpornym, olejoodpornym, z kablami grzewczymi. Charakteryzują się błyskawicznym czasem montażu i demontażu bez użycia narzędzi.

Techem. Sprężone Powietrze i Próżnia

Instalacjami sprężonego powietrza i próżni zajmujemy się od ponad 25 lat. Specjalizujemy się w technologii łopatkowej, która jest alternatywą dla technologii śrubowych. Jej niewątpliwą przewagą jest wydajność ekonomiczna w całym okresie eksploatacji.  Oprócz sprężarek i pomp próżniowych, oferujemy również urządzenia do uzdatniania powietrza takie jak filtry liniowe, osuszacze chłodnicze i adsorpcyjne, separatory cyklonowe, chłodnice, zbiorniki oraz szereg armatury pneumatycznej niezbędnej dla funkcjonowania każdej sprężarkowni.

UE Systems

UE Systems jest znanym na całym świecie liderem w dziedzinie rozwoju urządzeń detekcji ultradźwięków powietrznych i strukturalnych, działającym od 1973 roku. Firma oferuje szeroki wybór instrumentów do inspekcji odwadniaczy parowych i zaworów, szybkiego i łatwego monitoringu stanu łożysk, inspekcji urządzeń elektrycznych oraz detekcji wycieków próżniowych i ciśnieniowych, niezależnie od rodzaju gazu. Więcej informacji na stronie www.uesystems.eu