ZŁOCI PARTNERZY
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRONI HONOROWI
GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI
PATRONI MEDIALNI
INFORMACJE

Informacji na temat uczestnictwa udzielą:

Aleksander Poniatowski
533 344 700
aponiatowski@axonmedia.pl
Agnieszka Gumienna
533 349 700
agnieszka.gumienna@axonmedia.pl
Katarzyna Jędrusik
533 329 700
katarzyna.jedrusik@axonmedia.pl
WSPÓŁPRACA
image crousel
PROGRAM KONFERENCJI

KONFERENCJA TECHNICZNA

8:20

REJESTRACJA I PORANNA KAWA

9:00

OTWARCIE KONFERENCJI
Wojciech Jamrozik - Politechnika Śląska

9:20

ENERGYSAVING – SYSTEM POMIARU I ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I MEDIAMI TECHNICZNYMI
Tomasz Ciesielski - WAGO
System zarządzania energią oparty o sterowniki PLC
Optymalizację kosztów w zmieniających się warunkach technologicznych i taryfowych
Wsparcie w zakresie zmniejszenia obciążeń ekologicznych (efektywność energetyczna)
Systematyczny odczyt danych
Analiza, przetwarzanie i planowanie

9:40

TERMOWIZJA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE PRODUKCJĘ ORAZ OPTYMALIZACJĘ WYKORZYSTANIA MEDIÓW
Paweł Rutkowski - KameryIR
Wykorzystanie termowizji do nadzoru mediów w produkcji
Przykłady automatyzacji procesów za pomocą termowizji
Najnowsze rozwiązania w technologii kamer/mierników termowizyjnych
Dowody przydatności termowizji na bazie realnych przykładów

10:05

SYSTEMY MONITOROWANIA PRODUKCJI, ENERGII, MEDIÓW I WARUNKÓW PRACY W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH
Bartłomiej Ekiert - B&R Automatyka Przemysłowa
Orange Box jako rozwiązanie podnoszące istniejące maszyny i linie produkcyjne na wyższy poziom
Zastosowanie systemu APROL jako nadrzędnego w stosunku do rozproszonych rozwiązań Orange Box
Omówienie funkcjonalności i możliwości prezentowanych rozwiązań  pod kątem zwiększenia efektywności produkcji

10:35

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE – SPOSÓB NA BEZPIECZNE DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA RÓŻNYCH POZIOMÓW NAPIĘĆ
Mariusz Madurski - SIBA Polska
Celowość stosowania dobrych i niezawodnych wkładek topikowych
Ochrona urządzeń, instalacji i pracowników dzięki zastosowaniu bezpieczników topikowych
Przykłady zastosowań w zakładach przemysłowych, energetyce i elektrotechnice

10:45

KONTROLA PROCESÓW SPALANIA – PRZENOŚNE ANALIZATORY SPALIN
Łukasz Dziedzic - Introl
Zasady doboru parametrów spalania
Wpływ parametrów spalania na sprawność i ilość zużytego paliwa
Aspekty ekologiczne – odpowiedna regulacja palników to mniejsza emisja szkodliwych związków


MONITOROWANIE MEDIÓW I DIAGNOSTYKA MASZYN ZA POMOCĄ ULTRADŹWIĘKÓW
Stanisław Stanisz - Introl
Wykrywanie nieszczelności w instalacjach sprzężonych gazów, układach podciśnieniowych, kontrola smarowania, stanu łożysk, odwadniaczy i zaworów
Bezpieczne pomiary instalacji średniego i wysokiego napięcia w kierunku występowania wyładowań niezupełnych

11:15

PRZERWA KAWOWA

12:00

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII DZIĘKI TECHNOLOGII ULTRADŹWIĘKOWEJ
Jerzy Halkiewicz - UE Systems Polska
Jak Technologia Ultradźwiękowa może pomóc w oszczędzaniu energii elektrycznej?
Detekcja wycieków sprężonych gazów wraz z kalkulacją kosztów
Inspekcja poprawności pracy odwadniaczy pary wraz z kalkulacją kosztów

12:20

DŁUGOFALOWE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ A INWESTYCJE EFEKTYWNOŚCIOWE I ICH FINANSOWANIE
Michał Bar – Krajowa Agencja Poszanowania Energii
30.09.2017 minął termin na złożenie obowiązkowego audytu energetycznego dla dużych przedsiębiorstw. Po tym terminie będzie czas na wdrażanie długofalowych programów zarządzania energią ukierunkowanych na obniżenie kosztów przedsiębiorstwa. W ich ramach będzie możliwość  zaplanowania inwestycji efektywnościowych wraz z pozyskaniem na nie finansowania.

12:40

JAK OSIĄGAĆ OPTYMALNE PARAMETRY PRODUKCJI, PRZESYŁU I POBORU SPRĘŻONEGO POWIETRZA
Wojciech Halkiewicz - 7bar
Jakie są poprawne parametry sprężonego powietrza i sprawność w sprężarkowni, na instalacji i u odbiorcy?
Jak weryfikować efektywność w tych obszarach? Jakie są dobre praktyki i narzędzia ich realizacji oraz oczekiwane okresy zwrotu w oszczędnościach? Jak poprawnie przygotować i wyegzekwować granice dostaw SP i odpowiedzialności za jego oszczędzanie. Programy motywacyjne i szkoleniowe dla uzyskiwania oszczędności w sprężonym powietrzu wraz z oprogramowaniem dla dostawcy i użytkownika SP.

13:00

SYSTEMY ZASILANIA, INTELIGENTNA DYSTRYBUCJA PRĄDU
Łukasz Jamborski - Murrelektronik
Redundantne zasilanie
Prewencyjna diagnostyka
Mico Pro®

13:20

JAK PODNIEŚĆ NIEZAWODNOŚĆ SYSTEMU ZASILANIA ORAZ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ POPRZEZ WŁASNĄ JEDNOSTKĘ WYTWÓRCZĄ?
Wioletta Tratkiewicz - Horus-Energia
Sposoby modyfikacji typowych systemów zasilania rezerwowego w kontekście wzrostu bezpieczeństwa energetycznego.
Autorskie rozwiązania poprawy efektywności i bezpieczeństwa energetycznego w obrębie podstawowego źródła zasilania zakładu produkcyjnego, opartego o jednostkę kogeneracyjną zasilaną gazem ziemnym.

13:35

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ JAKO ŹRÓDŁO OSZCZĘDNOŚCI ORAZ NARZĘDZIE DO POPRAWY EFEKTYWNOŚCI PRACY ZAKŁADU
Mirosław Zwierzyński - Elmark Automatyka
Wdrażanie systemów zarządzania oraz analizy energii w nowoczesnych przedsiębiorstwach jako źródło istotnych oszczędności
Jak połączyć w jeden spójny system monitoring zużycia energii, kontrole jej jakości, szybkie alarmowanie o możliwych awariach w sieci elektrycznej

13:55

CIEPŁY POCZĘSTUNEK

14:25

MONITOROWANIE I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ ORAZ MEDIAMI TECHNICZNYMI – TWOJĄ PRZEWAGĄ NA RYNKU
Stanisław Sznajder - ASTOR
Budowanie systemu monitorowania mediami w zakładzie produkcyjnym – od koncepcji po realizację. Odpowiemy na pytania:
W jaki sposób system monitorowania oraz zarządzania mediami technicznymi wpływa na efektywność produkcji?
Kiedy taki system się opłaca i jak szybko może się zwrócić?
Jak budować raporty i interpretować dane z systemu w celu ograniczenia kosztów produkcji?
Od czego zacząć budowę takiego systemu?

14:35

AKWIZYCJA, ANALIZA I WIZUALIZACJA DANYCH PROCESOWYCH
Wojciech Kuczera - ADEGIS
Sposoby rejestracji danych procesowych z różnych źródeł
Analiza danych w celu optymalizacji procesów produkcyjnych
Wizualizacja i automatyzacja analizy procesów w celu efektywniejszego zarządzania produkcją

14:55

ABSORPCYJNE AGREGATY WODY LODOWEJ ZASILANE CIEPŁEM ODPADOWYM Z PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
Mariusz Stachurski - ANDRA
Wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji wody lodowej - oszczędność energii  elektrycznej w stosunku do rozwiązań opartych na chłodziarkach sprężarkowych.
Korzyści ekonomiczne, technologiczne i funkcjonalne wynikające z zastosowania absorpcyjnych agregatów wody lodowej. Autorskie rozwiązania techniczne i wpływ właściwego serwisowania urządzeń chłodniczych na wydajność i żywotność instalacji wytwarzania wody lodowej.

15:15

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - NOWE TRENDY I PRAKTYCZNE PORADY
Wojciech Jamrozik - Politechnika Śląska
W ramach prezentacji przedstawione zostaną informacje dotyczące potencjału tkwiącego w zastosowaniu rozmaitych technik zwiększania efektywności energetycznej procesów produkcyjnych, jak i całych przedsiębiorstw. Przedstawione zostaną praktyczne przykłady, a także proste porady pozwalające na optymalizację zużycia energii oraz mediów technicznych w przedsiębiorstwie.

15:30

WRĘCZENIE IMIENNYCH CERTYFIKATÓW UCZESTNICTWA

WARSZTATY TECHNICZNE

15:40
16:55

SYSTEM MONITOROWANIA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Wojciech Kuczera - ADEGIS
Celowość monitorowania infrastruktury energetycznej zakładu, parametrów energii elektrycznej oraz jej przepływu
Sposoby efektywnej analizy, alarmowania i wizualizacji kluczowych parametrów energii elektrycznej
Zagadnienia jakości energii elektrycznej
Przykład gotowego narzędzia do certyfikowanego pomiaru i obliczania głównych parametrów sieci energetycznej

15:40
16:55

OBNIŻANIE KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
Michał Bar - Krajowa Agencja Poszanowania Energii
Narzędzia wykorzystywane w optymalizacji zużycia energii.
Możliwości pozyskiwania finansowania na inwestycje efektywnościowe.

 

STOISKA WYSTAWIENNICZE
7bar

Specjaliści w zakresie poprawy efektywności energetycznej systemów sprężonego powietrza. Zajmujemy się audytami sprężonego powietrza i pomiarami pracy sprężarek. Wykonujemy detekcje i naprawy wycieków sprężonego powietrza, inwentaryzacje sieci, projekty i instalacje sprężonego powietrza. Wprowadzamy monitoring konsumentów oraz sterowanie sprężarek różnych marek, wielkości i typów.

ADEGIS

Na stoisku firmy ADEGIS dostępne będą elementy systemu iba, za pomocą których możliwa jest rejestracja i analiza różnego rodzaju sygnałów. Źródłem danych mogą być wszelkiego rodzaju urządzenia przemysłowe od czujników, po napędy, sterowniki PLC, kamery i panele HMI. Wśród wielu narzędzi które będzie można zobaczyć, znajduje się moduł dedykowany do analizy jakości energii elektrycznej. Dzięki połączeniu go z innymi narzędziami systemu iba, otrzymuje się kompletne narzędzie do monitorowania i zarządzania infrastrukturą energetyczną.

ANDRA

ANDRA dostarcza rozwiązania i wsparcie w zakresie systemów wytwarzania chłodu i odzysku ciepła, wspierające energooszczędność oraz redukujące koszty eksploatacji i procesów produkcyjnych. Dostarczamy układy absorpcyjne zasilane ciepłem odpadowym oraz układy sprężarkowe zasilane energią elektryczną. Nasze rozwiązania wyposażamy w układy automatyki i sterowania pozwalające efektywnie zarządzać węzłami chłodu.

ASFI

Automation Service For Industry – jest  firmą  inżynierską zajmującą się systemami zwiększającymi efektywność energetyczną w zakładach produkcyjnych. Realizowaliśmy projekty w prawie wszystkich gałęziach przemysłu, począwszy od zakładów z branży budowlanej, przez branżę motoryzacyjną, i spożywczą. Oprócz katalogu gotowych rozwiązań podejmujemy się realizacji nowych indywidualnych projektów.

ASTOR

Na stoisku będzie można zapoznać się z przykładowymi realizacjami systemów monitorowania i zarządzania energią oraz mediami technicznymi, przetestować demonstracyjne stanowisko monitorowania energii elektrycznej, omówić wstępną koncepcję systemu monitorowania mediów technicznych w swoim zakładzie produkcyjnym, porozmawiać o innych rozwiązaniach z oferty ASTOR.

B&R Automatyka Przemysłowa

Inżynierowie firmy B&R przedstawią na stoisku rozwiązania dla monitorowania produkcji, energii i mediów z wykorzystaniem systemu APROL. Ponadto, przedstawione zostaną pozostałe produkty z portfolio firmy.

BERNER Polska

Od 2000 roku grupa Berner jest obecna w Polsce z siedzibą w Krakowie. Ponad 15 lat działalności grupy Berner w Polsce to czas budowy sieci sprzedaży, kreowania świadomości marki wśród polskich klientów, ciągłe zwiększanie liczby oferowanych produktów i doskonalenie standardów obsługi. Dynamiczny rozwój niesie ze sobą nowe wyzwania, którym firma stara się sprostać. Silna konkurencja i ciągły wzrost wymagań jakościowych klientów powodują, że konieczna staje się rozbudowa sieci sprzedaży, tak aby móc penetrować nowe obszary rynku, pozyskiwać nowych klientów i utrzymywać z nimi długofalowe relacje. Obecnie liczba zatrudnionych pracowników w Polsce wynosi prawie 200 osób i ciągle rośnie, w celu zapewnienia naszym klientom jak najlepszej i najszybszej obsługi.

BP Techem - Sprężone Powietrze i Próżnia

Instalacjami sprężonego powietrza i próżni zajmujemy się od ponad 25 lat. Specjalizujemy się w technologii łopatkowej, która jest alternatywą dla technologii śrubowych. Jej niewątpliwą przewagą jest wydajność ekonomiczna w całym okresie eksploatacji.  Oprócz sprężarek i pomp próżniowych, oferujemy również urządzenia do uzdatniania powietrza takie jak filtry liniowe, osuszacze chłodnicze i adsorpcyjne, separatory cyklonowe, chłodnice, zbiorniki oraz szereg armatury pneumatycznej niezbędnej dla funkcjonowania każdej sprężarkowni.

Elmark Automatyka

Na stoisku będzie można zobaczyć jak od strony praktycznej wygląda system zarządzania energią. Do dyspozycji będzie ekran dotykowy z dedykowanym oprogramowaniem, dzięki któremu osobiście będzie można zapoznać się z działaniem analizatorów energii elektrycznej oraz ich możliwościami po wpięciu do systemu zarządzania energią. Ponadto do dyspozycji użytkowników będzie również mobilny zestaw pomiarowy wyposażony w cewki Rogowskiego, pozwalający na opomiarowanie dowolnej maszyny bądź stanowiska.

INTROL

INTROL to czołowy polski dostawca aparatury kontrolno-pomiarowej i systemów automatyzacji procesów przemysłowych. Szeroka oferta INTROL to niezwykle bogaty wybór urządzeń do prowadzenia przemysłowych pomiarów oraz nowoczesne narzędzia diagnostyczne dla utrzymania ruchu. INTROL świadczy także usługi w zakresie wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej.

KameryIR

Firma specjalizuje się w technologii termowizji. Oferuje przenośne kamery termalne m.in. do utrzymania ruchu oraz stacjonarne do automatyzacji procesów przemysłowych i produkcji. W ofercie znajdują się kamery termowizyjne firmy FLIR Systems oraz firmy CordEx, która jest ekspertem w produkcji urządzeń do stref iskrobezpiecznych, czyli w wydaniu EX/ATEX.  Zapraszamy do zapoznania się z większością produktów podczas seminarium lub na stronie www.kameryir.com.pl oraz www.cordex.com.pl

Krajowa Agencja Poszanowania Energii

KAPE to niezależny ekspert w obszarze efektywnego zarządzania energią. Prowadzi międzynarodowe i krajowe projekty edukacyjne oraz świadczy usługi w zakresie:

  • kompleksowego doradztwa i wykonywania audytów w przemyśle,
  • projektowania budynków i wykonywania audyty w budownictwie,
  • usług dla jednostek samorządu terytorialnego związanych z wprowadzaniem gospodarki niskoemisyjnej.
Murrelektronik

Na zielonym stoisku zaprezentujemy szereg nowoczesnych rozwiązań, w tym: inteligentny system monitorowania prądu (Mico i Mico Pro®); systemy zdecentralizowane Cube - w pełni funkcjonalne, prezentujące walory wizualne działającego systemu oraz obrazujące wskazania błędu na gotowej instalacji; wytrzymałe złącza Modlink Heavy.

Pneumat System

Firma rodzinna założona 1976 roku przez Ryszarda Pachura. Po sukcesji spółka zarządzana jest przez syna Dariusza Pachurę  Główna działalność firmy to dostarczanie rozwiązań z dziedziny pneumatyki,  produkcja siłowników i sprężyn gazowych, dystrybucja szeroko pojętej pneumatyki, specjalistyczne usługi dla przemysłu tj. projektowanie i wykonawstwo sieci sprężonego powietrza, audity efektywności energetycznej. Firma ma dział B+R i laboratorium szkoleniowe; posiada 8 oddziałów w Polsce,  zatrudnia 106 pracowników. www.pneumat.com.pl

SIBA Polska

Od ponad 60 lat SIBA specjalizuje się w produkcji i sprzedaży bezpieczników, od bezpieczników miniaturowych chroniących komponenty elektryczne, aż po wkładki wysokich napięć do instalacji energetycznych. Dzięki naszym produktom zapewniamy ochronę urządzeniom, instalacjom i pracownikom. Najwyższa jakość, oryginalne, prawnie zastrzeżone rozwiązania techniczne oraz ciągła i szczegółowa kontrola produkcji gwarantują, że nasze bezpieczniki są zawsze tam gdzie są potrzebne. Chronią zapobiegając uszkodzeniom i awariom.

Termo-Precyzja

Firma TERMO-PRECYZJA (www.termo-precyzja.com.pl) jest producentem wysokiej klasy czujników temperatury - zarówno rezystancyjnych (Pt100, Pt500, Pt1000), jak i termoelektrycznych (termopary J, K, L, T, N, S, B) idealnie dopasowanych do każdego rodzaju przemysłu. W naszej ofercie znajdą również Państwo wszelkiego rodzaju aparaturę kontrolno – pomiarową. Jesteśmy też wyłącznym dystrybutorem amerykańskiej firmy: Ircon, oraz dystrybutrem Datapaq i FLUKE Calibration.

UE Systems

UE Systems jest znanym na całym świecie liderem w dziedzinie rozwoju urządzeń detekcji ultradźwięków powietrznych i strukturalnych, działającym od 1973 roku. Firma oferuje szeroki wybór instrumentów do inspekcji odwadniaczy parowych i zaworów, szybkiego i łatwego monitoringu stanu łożysk, inspekcji urządzeń elektrycznych oraz detekcji wycieków próżniowych i ciśnieniowych, niezależnie od rodzaju gazu. Więcej informacji na stronie www.uesystems.eu

WAGO

Energia pod kontrolą. Na stoisku prezentujemy elementy systemu EnergySaving WAGO: moduły pomiaru mocy, moduły odczytu pozostałych mediów, moduły komunikacyjne (Ethernet, RS, CAN, Profibus, GSM) oraz sposoby analizy, archiwizacji, wizualizacji (Webserwer) i udostępniania danych.