PARTNERZY GŁÓWNI
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
PATRON TARGOWY
PATRONI MEDIALNI
KONTAKT
Paulina Średniawa
+48 533 391 700
paulina.sredniawa@axonmedia.pl
Katarzyna Jędrusik
+48 533 329 700
katarzyna.jedrusik@axonmedia.pl
Aleksander Poniatowski
+48 533 344 700
aleksander.poniatowski@axonmedia.pl
PROGRAM KONFERENCJI I WARSZTATÓW

KONFERENCJA TECHNICZNA

8:10

Rejestracja i poranna kawa

8:50

Otwarcie konferencji
Bartosz Świtała - Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego

9:15

Niezawodność urządzeń i oszczędność energii dzięki technologii ultradźwiękowej
Jerzy Halkiewicz - UE Systems
Inspekcja stanu łożysk i innych urządzeń mechanicznych, odpowiednie smarowanie łożysk
Inspekcja urządzeń elektrycznych pod kątem wyładowań niezupełnych
Detekcja wycieków sprężonych gazów wraz z kalkulacją kosztów
Inspekcja poprawności pracy odwadniaczy pary wraz z kalkulacją kosztów

9:35

Nowe formy laserowego osiowania maszyn
Jakub Folaron - PRUFTECHNIK Wibrem
Ustawianie maszyn z wałem Cardana i maszyn pionowych
Rozpoznawanie zmian pozycji maszyn
Symulator przesuwu maszyn w pionie i poziomie
Diagnoza kulawej łapy

9:55

Jak skutecznie rozwiązać problem luzujących się śrub
Krzysztof Włodarz - HEICO Poland
Przyczyny samoczynnego odkręcania się śrub
Popularne metody zabezpieczania śrub, ich zalety i wady
Podkładka klinująca i zasada jej działania
Zalety systemu klinującego i korzyści płynące z jego stosowania

10:10

Ciepło, jako pierwszy sygnał potencjalnego zagrożenia niezawodności
Paweł Rutkowski - KameryIR
Każde medium generuje straty w postaci ciepła - przykłady strat oraz ich potencjalny wpływ na dalszą eksploatację instalacji
Urządzenia do wykrycia i analizy rozkładów ciepła
Korzyści z badań termowizyjnych i obszary ich stosowania
Aktualne narzędzia wykorzystywane do diagnostyki

10:35

Zarządzanie danymi i procesem produkcyjnym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań HMI.
Radosław Ciepliński - Multiprojekt Automatyka
Zdalny dostęp (EA)
Gromadzenie danych i ich analiza (MQTT/SQL)
System zarządzania produkcją (cMT-FHD)

10:45

Minimalizacja kosztów przestoju w oparciu o serwis wymienny i magazyn dedykowany
Marcin Dzioba - ADEGIS

11:05

Przerwa kawowa

11:50

Zapewnienie ciągłości produkcji dzięki selektywnym zabezpieczeniom
Jarosław Filipiak - Phoenix Contact
Rozwiązania z zakresu urządzeń ochronnych od bezpieczników po kompleksową ochronę przeciwprzepięciową i niezawodne zasilanie
Zapobieganie awariom za pomocą wyłączników zabezpieczających każde urządzenie robocze z osobna
Ochrona przeciwprzepięciowa gwarantem zabezpieczenie instalacji
Zastosowanie zaawansowanych zasilaczy i UPSów to trwałość zasilania

12:10

Czysty Olej, a Koszty Utrzymania Ruchu Maszyn
Paweł Gula - C.C. JENSEN
Co jest zanieczyszczeniem w oleju?
Czemu czysty olej jest ważny i na co ma wpływ?
Jakie techniki filtracji stosujemy?
Czemu filtracja ciągła, a nie okresowa, rotacyjna lub okazjonalna?
Jakie efekty osiągamy filtracją ciągłą i jaką z tego ma korzyść użytkownik maszyn?

12:30

Energetyczny koszt wytworzenia sprężonego powietrza… od czego zależy?
Jak go obniżyć?
Dawid Bacik - BEKO Technologies
Koszt wytworzenia sprężonego powietrza, jest bezpośrednio powiązany z ceną energii elektrycznej i stanowi on ponad 70% wszystkich kosztów, ponoszonych na jego wytworzenie. W sytuacji, w której ceny energii rosną o kilkadziesiąt procent, sprężone powietrze staje się głównym czynnikiem podnoszącym koszty produkcji. Wzrostu cen energii nie da się uniknąć, można jednak zoptymalizować pracę systemów wytwarzania sprężonego powietrza, obniżając o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent ilość energii elektrycznej, zużywanej przez urządzenia wytwarzania i osuszania sprężonego powietrza.

12:50

Automatyzacja smarowania istotnym elementem utrzymania ruchu i poprawy niezawodności eksploatacyjnej urządzeń
Piotr Ambrożewicz - Impex-Saro
Zalety automatyzacji smarowania w porównaniu do tradycyjnego smarowania
Potrzeba automatyzacji smarowania, gdy punkty smarownicze znajdują się za kratami zabezpieczającymi i można je obsłużyć tylko podczas postoju urządzenia
Konieczność automatyzacji smarowania w sytuacji, gdy punkty smarownicze znajdują się w miejscach niebezpiecznych i trudnodostępnych

13:05

Bezpieczniki topikowe dla służb utrzymania ruchu
Mariusz Madurski - SIBA Polska
Bezpieczniki topikowe w zastosowaniach inżynierów utrzymania ruchu, energetyków, elektryków i automatyków
Celowość stosowania dobrych i niezawodnych wkładek topikowych
Ochrona urządzeń, instalacji i pracowników
Konstrukcje bezpieczników topikowych stosowanych w zakładach przemysłowych

13:15

Bezpieczeństwo procesów przemysłowych w instalacjach o podwyższonym ryzyku
Marek Lewandowski - ANIM
Bezpieczeństwo procesowe, a kontrola ciśnienia
Aparatura iskrobezpieczna
Innowacyjne szybkozłącza dla czujników temperatury
Kompleksowe zabezpieczenie przenośników

13:25

Kryteria oceny systemu sprężonego powietrza
Wojciech Halkiewicz - 7 bar
Kategoryzacja obszarów oraz kryteriów niezawodności i efektywności energetycznej w celu przygotowania własnego arkusza oceny systemu sprężonego powietrza

13:45

Ciepły poczęstunek

14:20

Trwałość elektryczna i trwałość mechaniczna styku - jak zagwarantować niezawodne sterowanie?
Stanisław Rak - FINDER Polska
Typ i wielkość obciążenia zasadniczo wpływają na żywotność styku. Minimalizację zagrożeń wystąpienia awarii zaczynamy już na etapie projektowania układu sterowania, przez dobór odpowiednich podzespołów.

14:35

Kompleksowy system zaopatrzenia produkcji i działów utrzymania ruchu
Marcin Malinowski - Pneumat System
Niejednokrotnie duże rozdrobnienie dostawców oraz nieefektywność procesów zakupowych sprawiają, że ich koszty znacznie przewyższają wartość zakupionych elementów. Jak ograniczyć koszty w tym obszarze?

14:50

Kompleksowa automatyzacja maszyn w dobie przemysłu 4.0
Krzysztof Mądro - Fatek Polska
Innowacyjne możliwości paneli HMI, sterowników PLC i serwonapędów
Przedstawienie funkcji zdalnego dostępu do urządzeń (VNC, Fatek IoT, aplikacja w telefonie)
Protokół MQTT w panelach Fatek - protokół przyszłości

15:00

Środki ochrony indywidualnej, a oznakowanie zgodności CE – tymczasowa zmiana przepisów w dobie pandemii COVID 19
Arkadiusz Maciaś - Profen
Nowe przepisy dot. systemu oceny zgodności wybranych wyrobów medycznych oraz środków ochrony indywidualnej
Znak CE i deklaracji zgodności
Kiedy środki ochrony indywidualnej tymczasowo używane na terenie zakładu pracy, mogą nie być certyfikowane oraz kiedy muszą posiadać oznaczenie CE i deklarację zgodności?

15:10

Wymagane prawem okresowe i specjalne przeglądy maszyn – zapewnienie niezawodności sprzętu roboczego zgodnie z wytycznymi producenta
Arkadiusz Maciaś - Profen
Zapewnienie niezawodności sprzętu roboczego zgodnie z wytycznymi producenta
Rola producenta w określeniu niezawodności procesu realizowanego przez maszynę
Przeprowadzanie kontroli wstępnej przez użytkownika
Przeprowadzania kontroli okresowych i specjalnych zgodnie z wytycznymi producenta
Kontrola specjalnych a modernizacji i zespalania maszyn

15:30

Zakończenie części konferencyjnej
(Losowanie nagród, wręczenie certyfikatów uczestnictwa)

 

 

WARSZTATY TECHNICZNE

15:40
16:50

Ultradźwiękowy monitoring stanu maszyn
Jerzy Halkiewicz - UE Systems
Monitoring stanu łożysk + smarowanie
Badanie przekładni zębatych
Badanie przenośników taśmowych
Badanie łożysk wolnoobrotowych
Badanie siłowników hydraulicznych

15:40
16:50

IO-Link w praktyce
Bartosz Dudziński - ifm electronic
Przekrój komponentów IO-Link – możliwości systemu
LR Device – narzędzie do parametryzacji urządzeń
Integracja ze sterownikiem PLC Siemens S7-1200
Diagnostyka urządzeń

 

STOISKA WYSTAWIENNICZE
7 bar

Specjaliści efektywności energetycznej systemów sprężonego powietrza (SP) – od audytu do optymalizacji całych systemów. Wykonujemy pomiary sprężarek, wdrażamy systemy nadrzędnego sterowania i monitoringu sprężarek różnych marek, wielkości i typów. Wykonujemy detekcje i naprawy wycieków SP. Wykonujemy inwentaryzacje sieci i mapy ciśnień, projekty i instalacje SP. Wprowadzamy opomiarowanie i monitoring konsumentów wraz z wdrażaniem programów bezpieczeństwa i zmniejszania przez nich poboru SP.

Alfa Laval

Czołowy producent urządzeń wykorzystywanych w przemyśle energetycznym, spożywczym oraz morskim. Działania Alfa Laval oparte sa na trzech kluczowych technologiach: wymiany ciepła, separacji, oraz sterowania przepływami.

ANIM

Od ponad 20 lat pomagamy w doborze komponentów automatyki pod konkretną aplikację. Realizujemy kompleksowe dostawy urządzeń automatyki. Prowadzimy doradztwo techniczne w zakresie modernizacji maszyn i układów sterowania. Wdrażamy nowe systemy sterowania, programujemy sterowniki przemysłowe, zajmujemy się prefabrykacją szaf sterowniczych, a także świadczymy usługi w zakresie modernizacji maszyn.

APLISENS

APLISENS jest liderem wśród krajowych dostawców rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej. Na stoisku zobaczyć można wysokiej jakości urządzenia do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu, przepływu oraz temperatury. Wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, od energetyki zawodowej po przemysł farmaceutyczny. Służymy wsparciem w doborze optymalnych układów pomiarowych.

AS Instrument Polska

Firma AS Instrument Polska jako wyłączny przedstawiciel na rynku polskim szwedzkiej firmy SPM Instrument AB  i i autoryzowany przedstawiciel EASY-LASER AB oferuje: przyrządy przenośne do monitorowania stanu maszyn, stałe systemy monitorowania stanu maszyn, systemy Easy-Laser do osiowania wałów i pomiaru geometrii kształtu, podkładki ustawcze do osiowania, detektory ultradźwiękowe do wykrywania nieszczelności i mierniki naciągu pasa oraz przyrządy i systemy do pomiaru wilgotności papieru, kartonu i różnych materiałów sypkich.

BEKO Technologies

BEKO Technologies rozwija, wytwarza i dystrybuuje na całym świecie produkty i systemy optymalizowania jakości sprężonego powietrza. Od 35 lat dostarczamy komponenty i rozwiązania do przetwarzania i pomiarów sprężonego powietrza oraz technologię uzdatniania kondensatu: wydajne i niezawodne. Porady ekspertów oraz wykwalifikowana obsługa są znakiem rozpoznawczym naszej niezależnej, rodzinnej firmy.

BP Techem - Sprężone Powietrze i Próżnia

Urządzeniami i instalacjami sprężonego powietrza i próżni zajmujemy się od ponad 25 lat. Dostarczamy sprężarki śrubowe i w technologii łopatkowej, która jest alternatywą dla technologii śrubowych. Jej niewątpliwą przewagą jest wydajność ekonomiczna w całym okresie eksploatacji.  Oprócz sprężarek i pomp próżniowych, oferujemy również urządzenia do uzdatniania powietrza takie jak filtry, osuszacze chłodnicze i adsorpcyjne, separatory cyklonowe, chłodnice, zbiorniki oraz szereg armatury pneumatycznej niezbędnej dla funkcjonowania każdej sprężarkowi.

CT-CARD

CT-CARD Sp. z o.o. od 25 lat jest dostawcą profesjonalnych rozwiązań chemii technicznej dla przemysłu. Jako Generalny Dystrybutor WEICON GmbH zapewniamy naszym klientom dostęp do najbardziej zaawansowanych technologii.

 • kompozyty Plastic Metal
 • kleje cyjanoakrylanowe i epoksydowe
 • kleje anaerobowe WEICONLOCK
 • kleje strukturalne MMA
 • MS-polimery i silikony techniczne
 • powłoki antykorozyjne
 • spraye i płyny techniczne
 • smary i pasty montażowe

CT-CARD działa zgodnie z normą ISO 9001:2008.

FARAONE

Jest wiodącym producentem drabin, platform, rusztowań, konstrukcji specjalnych oraz podnośników. Nasze produkty wykonujemy według standardów i norm europejskich oraz z najwyższą starannością i dokładnością.
Posiadamy długoletnie doświadczenie w konstruowaniu oraz produkcji, co pozwala nam na kreowanie innowacyjnych produktów do pracy na wysokości. Bezpieczeństwo i jakość – to nasz priorytet.
Posiadamy trzy zakłady produkcyjne we Włoszech, Hiszpanii, Polsce w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Współpracujemy z Uczelniami w Polsce i we Włoszech. Faraone, to marka, której największym sukcesem jest „Zaufanie Klientów” z czego jesteśmy bardzo dumni i za co dziękujemy. Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty i klienci byli z nami bezpieczni!

Fatek Polska

Na stoisku zostaną zaprezentowane zestaw panel HMI serwonapęd i sterownik PLC. Będziemy mogli porozmawiać o możliwościach sterowania, komunikacji, implementacji ruchu oraz funkcjach zdalnego dostępu do urządzeń. Prezentacja będzie się koncentrowała na korzyściach płynących z posiadania urządzeń jednej marki.

FINDER Polska

Finder jest wiodącym w Europie producentem przekaźników z globalną siecią sprzedaży i dystrybucji. Oddział Finder Polska Sp. z o.o. powstał w 2016 roku, ale produkty Finder były dostępne na polskim rynku już w latach 90-tych.
Gama asortymentu firmy obejmuje ponad 12 500 produktów z grup przekaźników dedykowanych dla przemysłu oraz do zastosowań w instalacjach komercyjnych z systemami komunikacji i sterowania DALI, KNX, Bluetooth, NFC oraz całą gamę gniazd i akcesoriów. Poznaj pełną ofertę Finder na findernet.com.

HEICO Poland

Produktami firmy HEICO są unikalne systemy zabezpieczania połączeń śrubowych przed samoczynnym luzowaniem oparte na specjalnie skonstruowanych stalowych podkładkach. Ich główne zastosowanie to zabezpieczanie śrub i nakrętek pracujących w warunkach silnego oddziaływania obciążeń dynamicznych, wstrząsów i wibracji. Systemy HEICO-LOCK dają gwarancję, że połączenia śrubowe nie ulegną samoczynnemu poluzowaniu co wydatnie przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń, wydłużenia ich okresu żywotności i ograniczenia kosztów obsługi, serwisu i napraw.

ifm electronic

ifm electronic jest  liderem w branży automatyki przemysłowej. Kluczem międzynarodowego sukcesu jest bezpośredni kontakt z klientem wyrażony w motto firmy – close to you! ifm to także jakość Made in Germany oraz innowacyjność i najszersza gama produktowa - ponad 10.000 artykułów, począwszy od pojedynczych czujników z różnorodnymi akcesoriami, na kompletnych systemach automatyki skończywszy. Dzięki niestandardowym rozwiązaniom dostosowanym do indywidualnych potrzeb odbiorców, firma efektywnie rozwija się na rynku automatyki przemysłowej.

Impex-Saro

Proponujemy automatyzację procesów smarowania poprzez zastosowanie zarówno centralnych systemów, jak również automatycznych urządzeń dozujących, a także automatyczne systemy monitoringu smarowniczego. Oferujemy szereg typów automatycznych smarownic firmy PERMA-tec, gdzie wybór najwłaściwszego typu jest warunkowany rodzajem aplikacji, automatyczne smarownice MEMOLUB, o wysokim ciśnieniu dozowania oraz urządzenia szwedzkiej firmy ASSALUB - producenta wysokiej jakości pomp smaru, oleju, rozdzielaczy, mierników przepływu smaru i oleju oraz elementów sterowniczych. W naszej ofercie znajdują się automatyczne urządzenia do smarowania i czyszczenia lin stalowych produkowane przez australijską firmę VIPER.

KameryIR

Firma specjalizuje się w technologii termowizji. Oferuje przenośne kamery termalne m.in. do utrzymania ruchu oraz stacjonarne do automatyzacji procesów przemysłowych i produkcji. W ofercie znajdują się kamery termowizyjne firmy FLIR Systems, światowego lidera w projektowaniu, produkcji i sprzedaży detektorów, kamer termowizyjnych i obietkywów.  Zapraszamy do zapoznania się z większością produktów podczas konferencji lub na stronie www.kameryir.com.pl

LEDOLUX Poland

Jesteśmy polskim producentem opraw oświetleniowych LED przeznaczonych do obiektów przemysłowych, handlowych oraz instytucjonalnych. Trudne warunki pracy występujące w obiektach przemysłowych nie są przeszkodą dla naszych opraw LED. Korzystamy ze sprawdzonych technologii w dziedzinie opraw przemysłowych LED oraz podążamy za najnowszymi trendami i rozwiązaniami technologicznymi.

Metronic AKP

Firma Metronic AKP specjalizuje się w projektowaniu i produkcji urządzeń elektronicznych dedykowanych do rozliczeń, rejestracji i monitorowania procesów przemysłowych. Na naszym stoisku dostępne będą produkty znajdujące się w ofercie firmy:

 • przeliczniki przepływu i energii cieplnej pary, wody, oraz skompensowanego przepływu gazów technicznych,
 • rejestratory - pomiar i rejestracja wielkości fizycznych przetworzonych na standardowy sygnał,
 • licznik przepływu z rejestracją danych,
 • przetworniki, konwertery.

Oferujemy pomoc przy doborze urządzeń do aplikacji. Pełna oferta firmy znajduje się na stronie www.metronic.pl

Multiprojekt Automatyka

Na stoisku zostanie zaprezentowana najnowsza seria paneli dotykowych Weintek. Możliwości komunikacyjne, serwer danych, zdalny dostęp, funkcjonalność sterownika PLC w panelu i inne rozwiązania do przemysłu 4.0 wzbogacone zostały o nowoczesny hardware, ekran IPS, wielodotykowe matryce pojemnościowe, czy wbudowany silnik wibracyjny powiadamiający o alarmach.

Newtech Engineering

Newtech Engineering zajmuje się kompleksową dostawą elementów automatyki oraz prowadzeniem szkoleń i usług (analizy, projekty). Dzięki ścisłej współpracy z największymi producentami elementów automatyki przemysłowej, oferujemy naszym klientom wysokiej jakości produkty i kompleksowe rozwiązania. Nasi pracownicy regionalni zapewniają szybką i fachową pomoc oraz wsparcie techniczne. Posiadamy własny magazyn dzięki czemu skrócony zostaje czas dostawy elementów.

NUMERON

Producent oprogramowania Energia®4 do rejestrowania i wizualizacji zużycia mediów energetycznych (energia elektryczna, ciepło, gaz, woda, inne). To źródło wiedzy o zużyciu energii i możliwościach optymalizacji tego zużycia. NUMERON jest również producentem urządzeń telemetrycznych odczytujących i transmitujących dane z urządzeń pomiarowych. Więcej informacji na stronie www.numeron.pl

Phoenix Contact

Seria COMPLETE Line obejmuje rozwiązania z zakresu urządzeń ochronnych, począwszy od prostych bezpieczników, aż po kompleksową ochronę przeciwprzepięciową i niezawodne zasilanie.
Awaria maszyny może spowodować znaczne koszty. Można temu zapobiec. Za pomocą wyłączników zabezpieczających można zabezpieczyć każde urządzenie robocze  Ochrona przeciwprzepięciowa gwarantuje zabezpieczenie instalacji, a zaawansowane zasilacze i UPSy trwałość zasilania.

Pneumat System

Pneumat System - lider polskiej pneumatyki: producent siłowników pneumatycznych i sprężyn gazowych, dostawca pneumatyki i automatyki przemysłowej. Firma świadczy specjalistyczne usługi dla przemysłu tj. projektowanie i wykonawstwo sieci sprężonego powietrza, audyty efektywności energetycznej. 10 oddziałów w Polsce, ponad 160 pracowników, w tym 40 doradców mobilnych. Najnowocześniejszy sklep online B2B w branży pneumatycznej: www.pneumat.com.pl z ofertą 100 000 produktów.

PROFEN

Firma PROFEN już od 10 lat współpracuje z producentami i użytkownikami maszyn znanych polskich i zagranicznych marek. Doradzamy w aspektach techniczno-prawnych związanych z wprowadzaniem do obrotu i użytkowaniem maszyn w zakładach produkcyjnych. Obszarem naszej działalności są:

 • dokumentacja techniczna
 • audyty (wymagania minimalne i zasadnicze)
 • profesjonalne szkolenia z zakresu dyrektywy maszynowej i narzędziowej oraz obowiązujących przepisów prawa krajowego i unijnego
QUAY

Jako autoryzowany dystrybutor czołowych producentów łożysk, pasów, łańcuchów, smarów i narzędzi gwarantujemy dostawę produktów najwyższej jakości oraz fachowe doradztwo. Nasz centralny magazyn w Poznaniu w połączeniu z szesnastoma oddziałami w Polsce, daje naszym odbiorcom dostęp do ponad 33 tysięcy pozycji asortymentowych przez 24h na dobę co oznacza Niezawodność i Utrzymanie Ruchu.

SIBA Polska

Od ponad 60 lat SIBA specjalizuje się w produkcji i sprzedaży bezpieczników, od bezpieczników miniaturowych chroniących komponenty elektryczne, aż po wkładki wysokich napięć do instalacji energetycznych. Dzięki naszym produktom zapewniamy ochronę urządzeniom, instalacjom i pracownikom. Najwyższa jakość, oryginalne, prawnie zastrzeżone rozwiązania techniczne oraz ciągła i szczegółowa kontrola produkcji gwarantują, że nasze bezpieczniki są zawsze tam gdzie są potrzebne. Chronią zapobiegając uszkodzeniom i awariom.

SN PROMET

Firma specjalizuje się w produkcji osprzętu elektrotechnicznego dla instalacji niskiego napięcia - przyciski sterownicze, lampki sygnalizacyjne diodowe, wskaźniki, ostrzegacze pożarowe, łączniki krzywkowe, mikrołączniki, łączniki krańcowe, łączniki dźwigienkowe, joysticki i wiele innych. Produkty mają zastosowanie w automatyce przemysłowej dla kolejnictwa, przemysłu morskiego, górniczego, hutniczego, spożywczego i energetycznego.
PROMET posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO. Produkty firmy posiadają znak CE, certyfikaty na rynek Unii Celnej oraz spełniają wymagania Dyrektywy RoHS 2002/95/WE.

Termo-Precyzja

Firma TERMO-PRECYZJA (www.termo-precyzja.com.pl) jest producentem wysokiej klasy czujników temperatury - zarówno rezystancyjnych (Pt100, Pt500, Pt1000), jak i termoelektrycznych (termopary J, K, L, T, N, S, B) idealnie dopasowanych do każdego rodzaju przemysłu. W naszej ofercie znajdą również Państwo wszelkiego rodzaju aparaturę kontrolno – pomiarową. Jesteśmy też wyłącznym dystrybutorem amerykańskiej firmy: Ircon, oraz dystrybutrem Datapaq i FLUKE Calibration.

UE Systems Polska

UE Systems jest znanym na całym świecie liderem w dziedzinie rozwoju urządzeń detekcji ultradźwięków powietrznych i strukturalnych, działającym od 1973 roku. Firma oferuje szeroki wybór instrumentów do inspekcji odwadniaczy parowych i zaworów, szybkiego i łatwego monitoringu stanu łożysk, inspekcji urządzeń elektrycznych oraz detekcji wycieków próżniowych i ciśnieniowych, niezależnie od rodzaju gazu. Więcej informacji na stronie www.uesystems.eu

UNIVAR Solutions

Univar Solutions światowy lider w dziedzinie dystrybucji chemikaliów, firma obsługuje klientów w wielu różnych sektorach, od przemysłu farmaceutycznego po przemysł farb, lakierów, przemysł chemiczny, motoryzacyjny i lotniczy. Jesteśmy dystrybutorem środków smarnych Molykote oraz Rocol. Prowadzimy szkolenia oraz zapewniamy pomoc techniczną w wyborze odpowiedniego środka smarnego