ZŁOCI PARTNERZY
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRONI HONOROWI
GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI
PATRONI MEDIALNI
INFORMACJE
Agnieszka Gumienna
533 349 700
agnieszka.gumienna@axonmedia.pl
Aleksander Poniatowski
533 344 700
aponiatowski@axonmedia.pl
Katarzyna Jędrusik
533 329 700
katarzyna.jedrusik@axonmedia.pl
Formularz rejestracji

Prosimy uzupełnić poniższy formularz. Symbolem * oznaczono pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

Dane firmy
Nazwa firmy *
Adres *
Kod pocztowy *
Miejscowość *
Województwo *
Strona www
Branża *
Podaj nazwę branży *
Dane osoby zgłaszającej
Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości związanych ze zgłoszeniem. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem konferencji. Na poniższy adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający udział zgłoszonych osób w danej konferencji.
Imię *
Nazwisko *
Stanowisko *
Dział *
Telefon *
E-mail *
Powtórz e-mail *
Skąd dowiedziałeś się o konferencji? *
Podaj źródło *
Osoba zgłaszająca jest uczestnikiem
Imię *
Nazwisko *
Stanowisko *
Dział *
Telefon *
E-mail *
Proszę o Certyfikat Uczestnictwa *
Tak
Nie
Udział w warsztatach *
Zgłaszam udział w warsztatach: „Zoptymalizowana produkcja w oparciu o system sterowania procesami APROL" - BEZPŁATNE
Zgłaszam udział w warsztatach: „ Wykorzystanie serwera OPC-UA do monitorowania środowiska produkcyjnego" - BEZPŁATNE
Nie biorę udziału w warsztatach


Imię *
Nazwisko *
Stanowisko *
Dział *
Telefon *
E-mail *
Proszę o Certyfikat Uczestnictwa *
Tak
Nie
Udział w warsztatach *
Zgłaszam udział w warsztatach: „Zoptymalizowana produkcja w oparciu o system sterowania procesami APROL" - BEZPŁATNE
Zgłaszam udział w warsztatach: „ Wykorzystanie serwera OPC-UA do monitorowania środowiska produkcyjnego" - BEZPŁATNE
Nie biorę udziału w warsztatach


Imię *
Nazwisko *
Stanowisko *
Dział *
Telefon *
E-mail *
Proszę o Certyfikat Uczestnictwa *
Tak
Nie
Udział w warsztatach *
Zgłaszam udział w warsztatach: „Zoptymalizowana produkcja w oparciu o system sterowania procesami APROL" - BEZPŁATNE
Zgłaszam udział w warsztatach: „ Wykorzystanie serwera OPC-UA do monitorowania środowiska produkcyjnego" - BEZPŁATNE
Nie biorę udziału w warsztatach


Masz pytania? Napisz!
Prosimy o zaznaczenie

(*) Oświadczam, że zapoznałem się z

Regulaminem

konferencji organizowanych przez Katarzynę Jędrusik, Aleksandra Poniatowskiego oraz Agnieszkę Gumienną wspólników spółki cywilnej pod nazwą Axon Media Group s.c. i wyrażam zgodę na zapisy tego Regulaminu.

(*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Katarzynę Jędrusik, Aleksandra Poniatowskiego oraz Agnieszkę Gumienną wspólników spółki cywilnej pod nazwą Axon Media Group s.c. w związku z konferencjami organizowanymi przez spółkę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do danych i ich poprawiania.

(*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez partnerów biznesowych Axon Media Group s.c. w zakresie marketingu produktów i usług partnerów biznesowych konferencji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do danych i ich poprawiania.

(*) Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Axon Media Group s.c. oraz jej partnerów biznesowych informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz kontakt w celach marketingu bezpośredniego za pomocą automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.