ZŁOTY PARTNER
SREBRNY PARTNER
BRĄZOWI PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
GŁÓWNY PATRON MEDIALNY
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Diagnostyka, monitoring i pomiary

Kolejna konferencja firmy Axon Media okazała się rekordowa. 15 czerwca 2016 r.             do hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy przybyło 110 osób zainteresowanych najnowszymi rozwiązaniami i trendami w obszarze diagnostyki, monitoringu i pomiarów.

Konferencję rozpoczął Andrzej Skrzypkowski z firmy AS Instrument Polska, przybliżając znormalizowane metody kontroli drgań, w świetle m.in. nowej normy ISO10816 dotyczącej pomiarów kierunkowych. Zaprezentował metody wykrywania wad z wykorzystaniem zjawisk fizycznych, w tym niestandardową, szczegółową analizę drgań za pomocą algorytmu FFT (transformaty Fouriera). Omówił również metody specjalizowane do diagnostyki stanu łożysk tocznych, takie jak SPM HD, HD ENV.

 

Następnie Wojciech Halkiewicz z firmy 7bar podzielił się swoją wiedzą na temat monitoringu systemu sprężonego powietrza. Jakie narzędzia stosować, aby zwiększyć jego opłacalność? Szacuje się, że produkcja zużywa 50%, wycieki – 30%, sztuczne zapotrzebowanie – 10%,         a niewłaściwe zastosowanie – 10%. Trzeba mieć świadomość, jak ważna jest kontrola wskaźników efektywności. „Policz sobie koszt energii zużywanej na powietrze. 10% tego zainwestuj w przepływomierze”.

 

Z kolei Marek Falkowski z firmy Elmark Automatyka przedstawił aktualne trendy, zgodnie        z którymi świat przemysłu zaczyna adaptować technologie znane z rynku konsumenckiego: media społecznościowe, wideo/SCADA (wizualizacja), Internet Rzeczy, przetwarzanie w chmurze, Machine Learning, Big Data/BI. Kolejny trend: „firmy produkcyjne zmieniają się w usługowe, np. producent wind stał się usługodawcą transportowym”. Monitoring i diagnostykę wspierają systemy IT – na podstawie danych czasu rzeczywistego i historii można przewidzieć wystąpienie usterki, obserwując syndromy zjawiska, i optymalizować pracę.

 

Wykorzystanie termowizji jako narzędzia diagnostycznego zaprezentował Paweł Rutkowski (KameryIR), omawiając obszary i opłacalność stosowania kamer termowizyjnych oraz kryteria pomiaru. Kamera wykrywa to, czego nasze oczy nie widzą. Można ją stosować wszędzie, nawet na duże odległości. Posługując się ciekawymi zdjęciami, prezentował m.in. wykrywanie wycieków gazów, a także multispektralne obrazowanie (MSX), czyli nanoszenie na obraz termowizyjny szczegółów fotograficznych.

 

Następnie Grzegorz Bratek z firmy Siemens omówił metodę szybkiej lokalizacji awarii dzięki technologii IO-Link. To standard komunikacji, który uwzględnia informacje cykliczne i acykliczne, obejmujące 4 typy danych: procesowe, statusowe, dane urządzenia (parametry), serwisowe. Zapewnia bogatą diagnostykę podłączonych urządzeń. Prelegent scharakteryzował aplikację TIAportal – zakres danych, biblioteki, szybka obsługa. Omówił też zalety przemysłowej identyfikacji RFID z interfejsem IO-Link.

 

Tematykę niezawodności urządzeń i oszczędności energii dzięki technologii ultradźwiękowej przybliżył Jerzy Halkiewicz (UE Systems). W metodzie tej wykorzystuje się pomiar tarcia i turbulencji. Ultradźwięki są stosowane w detekcji wycieków próżniowych i ciśnieniowych, inspekcji zaworów, urządzeń mechanicznych i elektrycznych, a także w specjalnych zastosowaniach (maszyny lotnicze, urządzenia głębinowe, drogi kolejowe...).


W kolejnej prelekcji Bartosz Toczko z firmy Siemens przedstawił narzędzia TIA, zapewniające diagnostykę i monitorowanie w Starterze i Startdrive poprzez rejestrację zjawisk, parametrów. Omówił monitorowanie zmiennych (prędkość zadana/aktualna, pozycja zadana/aktualna, moment...) za pomocą funkcji Trace, służącej do skalowania, zestawiania zmiennych itp. Przybliżył temat identyfikacji parametrów silnika – w przyszłości napędy będą integrowane z platformą TIA portal.

 

Następnie Mariusz Pajkowski z firmy Lapp Kabel omówił standardy cyfrowej transmisji danych w przemyśle. Na pytanie: co jest najistotniejsze w transmisji danych, większość odpowiada: żeby była szybka. Prelegent w skrócie omówił ewolucję okablowania, najwięcej czasu poświęcając dominującemu w przemyśle Ethernetowi – do różnych zastosowań, różnych warunków pracy. Trend: wszystko powinno być prostsze w obsłudze, aby ułatwić wymianę zepsutych części.

 

Z kolei Marcin Miłkowski z firmy EC Test Systems zaprezentował nowoczesne rozwiązania pomiarowe, diagnostyczne i symulacyjne z zakresu drgań i akustyki w utrzymaniu ruchu, przeznaczone do rozbudowy i integracji z systemami używanymi w fabryce. Prognozowanie wystąpienia usterki umożliwia zaplanowanie przestojów itd. Metod diagnostycznych jest wiele, ale drgania są dobrym wskaźnikiem ogólnego stanu zdrowia maszyny, umożliwiają znalezienie wielu usterek.

 

Temat wykorzystania czujników drgań w celu ograniczenia skutków awarii kontynuował Krzysztof Traczyk z firmy Hansford Sensors. Prelegent podkreślał, że drgania trzeba utrzymywać na najniższych poziomach, to przedłuża żywotność poszczególnych elementów   i urządzenia. Czujniki drgań stosowane są w zakładach reprezentujących niemal wszystkie gałęzie przemysłu.

 

Następnie wibrodiagnostykę i pomiary ultradźwiękowe jako narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji i wyznaczanie priorytetów na zatrzymaniach przedstawił Łukasz Szumilas z firmy I-Care Polska. Omówił diagnostykę maszyn z urządzeniem bezprzewodowym WiCare, wibrodiagnostykę okresową maszyn, pomiary ultradźwiękowe instalacji sprężonego powietrza i odwadniaczy. Podał przykłady realizacji projektów: ciągły monitoring, zabudowa czujników w miejscach niedostępnych, analiza krytyczności maszyn.

 

Monitoring i optymalizację zużycia energii elektrycznej i innych mediów w zakładach przemysłowych omówił Jakub Wójcik z firmy SABUR. „Żeby zacząć oszczędzać, trzeba najpierw to zmierzyć”. S-Monitoring to prosty w implementacji i ekonomiczny system do analizy i optymalizacji zużycia mediów. Prelegent przedstawił przykładowe wdrożenia, w których wykorzystywane są funkcje systemu, np. aplikacja nadrzędna zbiera dane z kilku budynków dla systemu księgowego w celu rozliczania najemców.

 

Zamykający konferencję wykład „Między maszyną a procesem. Strategia doskonalenia SUR wspierająca przepływ materiałów” wygłosiła Joanna Czerska z firmy LeanQ Team. Przybliżyła techniki Lean Management, które pomagają zwiększać jakość i wydajność produkcji oraz usług, obniżając koszty funkcjonowania przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy.


Na zakończenie wcześniej zarejestrowane osoby wzięły udział w warsztatach „Gra TPM – Wyścig z czasem” prowadzonych przez firmę LeanQ Team. Celem gry jest uzyskanie przez zespół obsługujący maszyny w symulowanej fabryce jak największego % efektywności procesu wytwórczego. Bierze w niej udział 14 czynnych graczy – po 7 osób na planszę. Gra realizowana jest w rundach, pomiędzy którymi uczestnicy na podstawie wyników efektywności (OEE) swoich maszyn i całego procesu produkcyjnego, a także historii zdarzeń na tych maszynach oraz zużycia części zamiennych i realizowanych wydatków, podejmują decyzje o strategii działań Służb Utrzymania Ruchu w kolejnej rundzie. Mogą wdrażać działania doskonalące, takie jak 5S, standaryzacja, kobetsu kaizen, obsługa planowa, obsługa autonomiczna, rozwój kompetencji, SMED.


Zarówno uczestnicy, jak i partnerzy wysoko ocenili poziom merytoryczny konferencji. Uczestnicy chwalili możliwość poszerzania wiedzy. Podczas przerw w kuluarach zadawali wiele wnikliwych pytań, w rozmowach z ekspertami prosili o rozwiązywanie palących problemów swoich firm. Natomiast partnerzy podkreślali profesjonalną organizację konferencji, dobrą atmosferę, możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych.          W rozmowach z uczestnikami poznawali potrzeby rynku, które będą zaspokajać swoimi rozwiązaniami i produktami.

FOTORELACJA
PREZENTACJE

Autoryzacja


Byłeś uczestnikiem tej konferencji?
Podaj swoje imię i nazwisko: