BRĄZOWI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRON MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

17 czerwca 2015 r. w gdańskim hotelu Qubus odbyła się Konferencja Techniczna „Optymalne wykorzystanie energii i mediów technicznych w zakładach produkcyjnych”, przygotowana przez firmę Axon Media Group, specjalizującą się w organizacji wydarzeń biznesowych.

Po przywitaniu przez moderatora – Izabelę Żylińską, Redaktor Naczelną czasopisma Smart Girds Polska – przybyłych Słuchaczy, miała miejsce prezentacja partnerów spotkania. Tuż po niej, w ramach wystąpień firm partnerskich pierwszą prelekcję wygłosił Jacek Paradowski z FESTO, który przedstawił zebranym od czego zależy średni koszt produkcji sprężonego powietrza. Podkreślił, że należy zawsze pamiętać, iż oprócz kosztów zmiennych, takich jak zużycie energii elektrycznej, oleju i filtrów czy koszty napraw i serwisów, które występują tylko w przypadku działania sprężarek w zakładzie, pojawiają się koszty stałe – amortyzacja środków zainwestowanych w system sprężonego powietrza i koszt powierzchni. Jeśli ciśnienie w sieci rośnie, to generuje się większy pobór energii przez sprężarki. Warto więc dbać o to, aby ciśnienie było w miarę możliwości minimalizowane, na co jednym z najlepszych sposobów jest ograniczenie nieszczelności. Bardzo ciekawym elementem prezentacji przedstawiciela firmy FESTO była tabela, w której pokazano koszty wytworzenia sprężonego powietrza przy wzroście poziomu wycieków. Zużycie sprężonego powietrza możliwe jest dzięki zastosowaniu kilku metod: ograniczanie przecieków i kontrola jakości powietrza, obniżanie ciśnienia, ograniczanie spadków ciśnienia, dobór gabarytów elementów wykonawczych, zmniejszenie masy, wyłączanie zasilania, redukcję długości przewodów czy zmniejszenie tarcia. Według prelegenta istotne jest również zadbanie o efektywność energetyczną procesu, ponieważ pozwala to podnieść jego bezpieczeństwo.

Kolejne dwie prezentacje dotyczyły metod badania mediów w zakładach produkcyjnych technologią ultradźwiękową i termowizją w celu ich analizy i uzyskania oszczędności. O technologii ultradźwiękowej opowiedział Jerzy Halkiewicz z UE Systems, natomiast o termowizji – Paweł Rutkowski z Kamery IR (FLIR Systems).

Pierwszy prelegent przedstawił zasadę pomiaru ultradźwiękami i wyjaśnił dlaczego warto wykorzystywać w zakładach właśnie tę metodę. Typowych obszarów, w których można zastosować ultradźwięki jest kilka w tym m.in.: detekcja wycieków sprężonego powietrza, inspekcja zaworów, urządzeń mechanicznych czy elektrycznych. Halkiewicz wyjaśnił dlaczego trzeba szukać wycieków. Przede wszystkim ze względu na oszczędności (wycieki kosztują), środowisko (redukcja emisji CO2 i gazów cieplarnianych), bezpieczeństwo: (w przypadku gazów palnych).

Drugi prelegent zaprezentował zalety technologii termowizji, przy użyciu której można sprawdzać dowolną aplikację. IR pozwala zachować ciągłość produkcji, co wiąże się z ograniczeniem przez zakład strat i uniknięciem kar za przestój. Wpływa również na podniesienie efektywności wykorzystania instalacji i zmniejszenie kosztów związanych z dodatkowymi awariami.
 
Damian Jakowski z ENSPIRION wyjaśnił czym są: DSR (zarządzanie stroną popytową), usługa redukcji mocy i megawaty. Pokazał jak klient może świadczyć usługi typu Demand Side Response, a także przedstawił kryteria do programy DSR. W ramach oferty ENSPIRION dostępna jest interwencyjna redukcja mocy (usługa świadczona na rzecz PSE, stała cena) oraz aukcja redukcji mocy (usługa świadczona na potrzeby podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe, cena zmienna).

Marek Falkowski z firmy ELMARK Automatyka w swoim wystąpieniu zaprezentował oprogramowanie Energy AnalytiX, które zapewnia łatwy do wdrożenia zestaw narzędzi wykorzystywanych do obliczeń, zestawień, analiz i wizualizacji. Korzyści zastosowania Energy AnalytiX to przede wszystkim: efektywnie gromadzenie, rejestracja i obliczanie danych energetycznych, intuicyjna wizualizacja i analiza charakterystyki energetycznej, wykrywanie przyczyn zaburzeń energetycznych, a także łatwa integracja i komunikacja z BMS oraz systemami pomiarowymi.

O firmie SIMLOGIC. i teleinformatycznych systemach monitorowania mediów w zakładach przemysłowych opowiedział Maciej Matysek. Przedstawił on cztery Obszary Strategicznego Synergicznego Współdziałania – TPM SIMLOGIC. Poprawa produktywności wg firmy SIMLOGIC. obejmuje w pierwszej fazie kompleksową ofertę wdrożenia metodologii TPM w celu poprawy Wskaźnika Wykorzystania Maszyn Urządzeń O.E.E. z wykorzystaniem oprogramowania AVIX - interaktywnych systemów ciągłej poprawy i rozwoju relacji człowiek – proces – produkt. Natomiast poprawa strumienia wartości w firmie nastąpi poprzez zastosowanie unifikacji i standaryzacji ruchów i czynności pracowników uczestniczących w procesie produkcyjnym, a także optymalizację rozmieszczenia poszczególnych gniazd produkcyjnych i stanowisk pracy.
 
Temat sprężonego powietrza powrócił również w prezentacji Wojciecha Halkiewicza z Aria-C. Prelegent pokazał gdzie rozpocząć optymalizację i kto ma największe szanse na oszczędzanie. Zaprezentował również następujące narzędzia do skutecznej realizacji działań m.in.: detekcję i naprawę wycieków, monitoring poboru sprężonego powierza, przepływomierze, dobrej jakości instalację sprężonego powietrza, analizę pracy systemu sprężarek, symulację pracy ze serownikiem. Prelegent podkreślił, że sprawność całkowita jest tym większa, im większe są sprawności cząstkowe: sprawność wytwarzania, akumulacji, dystrybucji i wykorzystania powietrza.

Andrzej Skrzypkowski z AS Instruments Polska w ramach swojego wystąpienia odpowiedział na pytanie: czy diagnostyka maszyn przemysłowych obniża zużycie energii i mediów? Andrzej Skrzypkowski pokazał najczęstsze bezpośrednie przyczyny awarii maszyn, a także metody diagnostyczne stosowane do kontroli stanu maszyn przemysłowych – znormalizowane, nieznormalizowane, specjalizowane do kontroli stanu łożysk tocznych, oparte na obróbce sygnałów drganiowych i widmie FFT drgań. Systematyczna diagnostyka pozwala na: obniżenie strat zużycia energii i mediów, unikanie strat w produkcji, unikanie kosztów powtórnej awarii, wykorzystanie całkowitej żywotności maszyn (lub części składowych), planowanie produkcji czy unikanie kosztów odtwarzania.

Rafał Wodarczyk z firmy SIBA Polska zaprezentował bezpieczniki topikowe do zastosowań w przemyśle, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrona maszyn, instalacji oraz urządzeń przed kosztownymi uszkodzeniami i awariami. Prelegent przekonywał, że bez względu na przeznaczenie, bezpieczniki, ale tylko te o najwyższej jakości, to niewątpliwa i opłacalna inwestycja w przyszłość.

Z kolei Adam Gregorczyk z Novatel w swojej prezentacji przedstawił przemysłowe systemy łączności VoIP, jako optymalne wykorzystanie sieci Ethernet w zakładach produkcyjnych. Firma Novatel działa ponad już ponad 22 lata na rynku polskim i świadczy usługi konsultacji technicznej, realizacji i serwisu. Najczęściej spotykane systemy łączności w przemyśle pracują oddzielnie, nie są zintegrowane. Produkty polskiego dostawcy są ze sobą powiązane dzięki zastosowaniu różnego rodzaju komunikacji między urządzeniami. W ofercie Novatel znajdują się: telefony, sygnalizatory, łączność bezprzewodowa, systemy interkomowe czy systemy nagłośnieniowe. Dodatkowo możliwa jest lokalizacja osób w zakładzie.

Przed panelem dyskusyjnym miały miejsce jeszcze dwa wystąpienia:

- Krzysztofa Ziewieckiego z EKO-TECH na temat nanotechnologii, która zastosowana polepsza właściwości smarne, przeciwzużyciowe i cierne,  parametry eksploatacyjne, w tym trybiologiczne, spalinowych silników tłokowych, układów oraz elementów napędu i sterowania hydraulicznego, mechanicznych przekładni zębatych i odpowiednio: sprawność mechaniczną, energochłonność, trwałość i zużycie węzłów tarcia, ciśnienie robocze, zużycie oleju, zadymianie.

- Pascala Flatrès z Industrial Best Practise o prostym podejściu do redukcji kosztów energii. Prelegent zaprezentował model systemu zarządzania energią, ideę wdrożenia projektu „LEAN to GREEN”, przykłady potencjalnych oszczędności.

Konferencję zamykał panel ekspercki pt. „Efektywny energetycznie zakład, czyli jak polepszyć sprawność przedsiębiorstwa”. W trakcie dyskusji prelegenci odpowiedzieli na pytania dotyczące czynników wpływających na nieracjonalne wykorzystanie energii z zakładach, obszarów działalności firmy, w których można znaleźć potencjalne oszczędności bez konieczności wydawania dodatkowych funduszy. Wskazali od czego najlepiej rozpocząć prace nad efektownością energetyczną zakładu i w jaki sposób wdrażać systemy zwiększające tę efektywność.

Przed warsztatami „Parametry wpływające na pomiar kamerą termowizyjną w warunkach przemysłowych” zorganizowanymi przez firmę Kamery IR ,przedstawiciel przedsiębiorstwa Eko-Tech wręczył wszystkim Uczestnikom Penetrant R10 z nanotechnologią. Każdy ze Słuchaczy otrzymał również Imienne Certyfikaty Uczestnictwa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu i zapraszamy na kolejne wydarzenia.

OPINIE

Wojciech Halkiewicz, Aria-C
Konferencję można uznać za udaną, ze względu na liczbę zaangażowanych uczestników oraz sprawną organizację. O większości znanych mi prelegentów mogę mówić tylko w superlatywach. Ich wiedza, doświadczenie pozwalają zainteresowanym dobrze z tego źródła korzystać. Szczególnie podczas przerw na stoiskach otrzymywaliśmy celne pytania, odwiedzający byli zainteresowani i zaangażowani, widać, że nie byli to przypadkowi uczestnicy. Jeśli taka będzie wola uczestników i organizatorów, chętnie wezmę udział w podobnych imprezach.

Jacek Paradowski, FESTO
Konferencja dobrze zorganizowana ze starannym doborem prezentowanych tematów. Zaproszeni uczestnicy zaangażowani w tematykę, aktywnie uczestniczący w programie.

Damian Jakowski, Enspirion
Gdańskie konferencje, to kolejne miłe doświadczenie i jak w przypadku poprzedniej współpracy dobrze zorganizowane wydarzenia. Do zobaczenia niebawem.

Marek Falkowski, Elmark Automatyka
Podczas konferencji udało mi się nawiązać więcej nowych kontaktów niż podczas niejednych targów branżowych.
Formuła prezentacji rozwiązań wraz ze stoiskiem wystawienniczym sprawdza się świetnie. Bardzo dobra organizacja, profesjonalna obsługa

Rafał Wodarczyk, SIBA Polska
Konferencję uważam za bardzo udaną. Potwierdza to również liczba rozdanych płyt z katalogami. Podczas rozmów ze zwiedzającymi, dało się odczuć, że są to osoby rzeczywiście zainteresowane tematem. Nie spotkałem tam osób przypadkowych, a to dla nas bardzo ważne.

Kierownik Utrzymania Ruchu, Gardner Aerospace Tczew
Bardzo sympatyczne i pożyteczne. Pogłębia i poszerza orientację w omawianych tematach. Ułatwia wyszukiwanie szczegółowych rozwiązań napotykanych w życiu problemów.

Główny Specjalista ds. Utrzymania Ruchu, IKEA Industry Goleniów
Dziękuje za zaproszenie na konferencję, która okazała się bardzo interesującym spotkaniem, poprowadzona w ciekawy i profesjonalny sposób.
Zajęcia były od pierwszej do ostatniej godziny bardzo zajmujące, Ciekawe kontakty pozwolą na dalszą wnikliwą informacje w dziedzinie lepszej i optymalnej organizacji w wykorzystaniu energii i mediów.

Szef Biura Zarządzania Majątkiem, CRIST S.A.
Dobrze i sprawnie przeprowadzona konferencja. Ciekawe tematy. Merytorycznie dobrze przygotowani prelegenci.

Tele-Fonika Kable
Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w konferencji. Tematyka poruszana na spotkaniu okazała się być bardzo ważna i potrzebna z punktu widzenia i funkcjonowania fabryki.

ZPHU „POLMET"
Konferencja b. dobrze  zorganizowana dobrane tematy, miejsce i dostępność  na wysokim poziomie. Szczególnie bardzo dobry wykład pana Wojciecha Halkiewicza o sprężonym powietrzu w zakładach produkcyjnych.

FOTORELACJA
PREZENTACJE

Autoryzacja


Byłeś uczestnikiem tej konferencji?
Podaj swoje imię i nazwisko: