PARTNERZY GŁÓWNI
PARTNERZY
PARTNERZY MERYTORYCZNI
PATRONI HONOROWI
PARTNER NAGRÓD
PATRONI MEDIALNI
PROGRAM KONFERENCJI

PROGRAM KONFERENCJI

8:00

Rejestracja i poranna kawa

8:40

Otwarcie konferencji
Wojciech Jamrozik - Politechnika Śląska

9:05

Powietrze i prąd – dwa najdroższe media w przemyśle
Paweł Rutkowski - KameryIR (Teledyne FLIR)
Niezależnie od napięcia instalacja elektryczna grzeje się tam, gdzie występują błędy. To samo dotyczy instalacji mechanicznej. Bezkontaktowa detekcja termowizyjna pozwala wykryć miejsca występowania anomalii temperaturowej zanim dojdzie do awarii. Przy obecnych kosztach energii wycieki powietrza i innych gazów pod ciśnieniem sa niezwykle kosztowne. Ultradźwiękowe kamery do detekcji nieszczelności stały się podstawowym narzędziem ich redukcji. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną obszary zastosowania, typy aktualnie oferowanych rozwiązań i analiza kosztów.

9:30

Energia pod kontrolą
Paweł Frankowski - WAGO
Monitoring zużycia energii w przedsiębiorstwie
Zbieranie i organizacja danych o procesach i urządzeniach
System tworzony pod użytkownika vs system konfigurowalny

9:45

Oszczędności energii cieplnej w praktyce
Adam Serwach - SUM Poland
Efektywność jest obecna przy każdym procesie technologicznym. Liczone są czasy wytwarzania, przestoje, zużycie energii i wiele innych parametrów. Ciekawie zaczyna się robić przy energii cieplnej i jej stratach. Ciepła nie widać i trudno jest zmierzyć jego straty na pracującej instalacji. W trakcie prelekcji pokazane zostaną wielkości strat energii, miejsca ich występowania oraz sposoby ograniczania tych strat na przykładach rzeczywistych instalacji przemysłowych.

10:05

Wsparcie w dążeniu do efektywności energetycznej przy użyciu systemu do monitorowania zużycia mediów energetycznych
Jakub Kasprzycki - Pracownia Informatyki NUMERON
Czy wiesz dokładnie ile, jak i gdzie zużywasz energię?
W jaki sposób pozyskać użyteczne dane?
Realne cele dotyczące obniżenia kosztów
Wdrażanie programów poprawy efektywności energetycznej
Sprawdzanie i monitorowanie osiąganych efektów i ciągle doskonalenie systemu
Cechy użytecznego oprogramowania do monitorowania zużycia mediów

10:15

Jak w praktyce poprawiać sprawność wytwarzania, przesyłu i konsumpcji sprężonego powietrza. Straty w systemach i narzędzia do ich eliminacji.
Wojciech Halkiewicz - 7bar
Praktyka uzyskiwanych wskaźników efektywności oraz ich wartości oczekiwane. Koszty
Zalecane usprawnienia: działania, urządzenia i systemy umożliwiające poprawę sprawności poszczególnych obszarów bilansowych
Przykłady realizacji z rezultatami finansowymi

10:35

Optymalizacja układów sprężonego powietrza
Jarosław Jagoda - Atlas Copco
Airnet – system do budowy sieci sprężonego powietrza
VSD - efektywność sprężania

10:55

Mistrzowie modernizacji oświetlenia redukują zużycie energii o 85%, jak to robią?
Piotr Jagiełło - Smart Lighting
Jaka część takiego wyniku może być dziełem automatyzacji oświetlenia?
Jakie korzyści komplementarne daje system IoT LED w zarządzaniu procesem i przestrzenią?
Jakie są koszty takiej optymalizacji i jak ją sfinansować?

11:10

Przerwa kawowa

11:55

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej, mediów technicznych oraz środków finansowych dzięki SCADA
Robert Siwek - Microsys
PROMOTIC SCADA w energetyce i przemyśle
PROMOTIC ENERG – strażnik mocy zamówionej
PROMOTIC METERING – bilans zużycia mediów z liczników energii

12:15

Detekcja nieszczelności sprężonego powietrza metodą ultradźwiękową
Jerzy Halkiewicz - UE Systems
Jak to działa?
Procedury pomiarowe, kalkulacja strat, raportowanie
Organizacja prac pomiarowych

12:35

Efektywność energetyczna systemów sprężonego powietrza. Optymalizacja pracy urządzeń wytwarzania i uzdatniania.
Dawid Bacik - Tompress
Sprężone powietrze jest po prądzie elektrycznym, najczęstszym występującym w zakładach produkcyjnych nośnikiem energii. Sprawność systemów wytwarzania sprężonego powietrza, uzależniona jest jednak od wielu czynników, stąd koszty ponoszone na je jego produkcję mogą znacznie się od siebie różnić. W wielu przypadkach te koszty są o wiele wyższe niż moglibyśmy się spodziewać. Właściwa konfiguracja systemu, właściwy dobór urządzeń, monitoring oraz skuteczny serwis, gwarantują najwyższą sprawność energetyczną i niezawodność całego systemu.

12:55

Zarządzanie zakupem mediów energetycznych w czasie kryzysu
Mateusz Brandt - Instytut Doradztwa Energetycznego
Konsumenci myśleli, że rok 2018 był najgorszym na TGE – mylili się. Rok 2021 i 2022 były jeszcze gorsze. Ceny energii i gazu poszybowały w górę o ponad 100 %, system elektroenergetyczny jest na granicy wytrzymałości, a całą Europą wstrząsnął kryzys energetyczny. Rok ten był czasem gigantycznych podwyżek dla odbiorców energii, a eksperci twierdzą, że spadków długo nie będzie i sytuacja może się jeszcze pogarszać. W naszej prezentacji pokażemy, jak radzić sobie na takim rynku i co można zrobić, by zawirowania jak najmniej dotknęły Państwa firmę.

13:10

Energooszczędne oświetlenie zakładów produkcyjnych
Edyta Żyła - VOLTEA
Oświetlenie hal produkcyjnych i magazynów
Oświetlenie pomieszczeń biurowych
Oświetlenie terenu

13:25

Białe certyfikaty - premia za oszczędzanie energii
Michał Bar - Biuro Audytów Energetycznych
Gdzie szukać środków na realizację inwestycji w zakładzie?
Na jakie wsparcie można liczyć?
Jakie inwestycje są najczęściej realizowane w zakładach by obniżać zużycie energii i poprawiać efektywność energetyczną?

13:40

Jak dobrać odpowiednią sprężarkę w dobie rosnących cen energii elektrycznej?
Krzysztof Kępczyński - ALMiG Kompressoren
W trakcie prezentacji przedstawię rolę kosztów energii elektrycznej w trakcie eksploatacji sprężarek powietrza i ich udział w całkowitych kosztach eksploatacyjnych.  
Przedstawiony zostanie także udział kosztów inwestycji, serwisu w całkowitych kosztach w okresie 5 lat eksploatacji.
Omówione zostaną elementy na które musimy zwrócić uwagę w trakcie organizowania przetargów na zakup nowej sprężarki, aby zminimalizować koszty eksploatacyjne w okresie 5 lat.

13:55

Ciepły poczęstunek

14:30

Temat już wkrótce

14:45

Systemy zarządzania mediami – skuteczny sposób na oszczędzanie
Rafał Balcerak - POZYTON
Kompleksowe rozwiązanie informatyczne do zarządzania mediami przemysłowymi
Efektywne pomiary i monitorowanie mediów energetycznych
Ocena energochłonności procesów technologicznych i ich optymalizacja
Identyfikacja miejsc powstawania kosztów i ich redukcja/minimalizacja

14:55

Temat już wkrótce

15:10

Obliczanie śladu węglowego – obowiązek i korzyści
Katarzyna Kołaczek - Urząd Dozoru Technicznego
Obliczanie śladu węglowego na mocy dyrektywy 2022/2464/UE z 14 grudnia 2022 r. staje się obowiązkowe dla dużych i średnich przedsiębiorstw, lecz pozostałe organizacje również muszą się liczyć z oczekiwaniem od partnerów biznesowych, dostawców i usługodawców raportowania
o śladzie węglowym. Znajomość wielkości śladu węglowego jest pierwszym krokiem do jego redukcji, a tym samym do zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Na wykładzie dowiedzą się Państwo co to jest ślad węglowy, jak się go raportuje, kto musi go obliczać i dlaczego warto, by każda organizacja określiła swój ślad węglowy.

15:30

Wręczenie certyfikatów oraz losowanie nagród

WARSZTATY RÓWNOLEGŁE
15:45 - 17:00

#1

System SCADA w energetyce i zakładach produkcyjnych
Robert Siwek - Microsys

#2

Narzędzia do monitorowania niezawodności i efektywności wytwarzania, przesyłu i poboru sprężonego powietrza
Wojciech Halkiewicz - 7 Bar
Definicje obszarów i poszczególnych KPI oraz sposoby ich ustalania dla danej fabryki
Prezentacja oprogramowania do sterownia sprężarkami
Prezentacja oprogramowania monitorowania i holistycznej gospodarki energetycznej sprężonym powietrzem
Prezentacja urządzeń pomiarowych przepływu, ciśnienia, detektora ultradźwiękowego wycieków oraz wykonywania odwiertów pod ciśnieniem na rurociągu aluminiowym

LISTA WYSTAWCÓW
7 Bar

Zajmujemy się zmniejszaniem zużycia energii pobieranej do produkcji sprężonego powietrza (SP) oraz przy jego poborze. Od ponad 10 lat optymalizujemy systemy SP tak, aby wyłączać jak najwięcej sprężarek, a te, które muszą pracować przymuszać do optymalnej pracy. Przywracamy wiedzę i kontrolę nad niezawodnością i efektywnością systemów produkcji, przesyłu i poboru SP. W praktyce to m.in.:

 • usługi detekcji i naprawy wycieków sprężonego powietrza
 • programy optymalizacji ciśnienia roboczego
 • programy i dostawy monitorowania zużycia i ciśnienia sprężonego powietrza od sprężarkowni do miejsc powstawania kosztów
 • pomiary audytowe oraz dostawy mierników do pomiaru przepływu, ciśnienia powietrza mokrego i suchego
 • projekty i dostawy rurociągów aluminiowych i ze stali nierdzewnej do sprężonego powietrza oraz rozdzielacze
ALMiG Kompressoren

ALMiG Kompressoren GmbH jest jednym z wiodących oferentów systemów sprężonego powietrza w Europie i posiada wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu najwyższej jakości produktów w sektorze sprężonego powietrza. Ciągłe badania i rozwój stanowią zasadniczą podstawę wydajności naszych produktów. Najnowsze zastosowane technologie łączą w sobie doskonałość z możliwie najcichszą pracą, optymalną wydajnością energetyczną i trwałością. ALMiG specjalizuje się w energooszczędnych sprężarkach z falownikami i dwustopniowym modułem sprężającym. Zapraszamy na WWW.ALMIG.DE

Atlas Copco

Atlas Copco jest międzynarodową grupą przemysłową zajmującą pozycję światowego lidera w zakresie rozwiązań zwiększających wydajność z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Grupa oferuje klientom innowacyjne sprężarki, rozwiązania w zakresie technologii próżniowej, systemów uzdatniania powietrza, narzędzia elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne oraz systemy montażowe. Atlas Copco szczególną uwagę zwraca na wydajność, oszczędność energii, bezpieczeństwo i ergonomię. Firma została założona w 1873 r. Jej siedziba mieści się w Sztokholmie, w Szwecji, a działalność jest prowadzona w ponad 180 krajach świata.

Biuro Audytów Energetycznych

Biuro Audytów Energetycznych współpracuje z audytorami aktywnymi od wielu lat na polskim rynku ekspertyz technicznych. Cechuje nas bogate doświadczenie, różnorodność realizowanych projektów oraz profesjonalizm we współpracy z klientami. Projekty, na których nasza kadra budowała doświadczenie były realizowane w przedsiębiorstwach z branż:

 • stalowej i metalurgicznej,
 • chemicznej i petrochemicznej,
 • motoryzacyjnej,
 • przetwórstwa spożywczego:
       mleka
       warzyw i owoców
       przetwórstwa mięsnego

Ekspertyzy techniczne przygotowane przez naszych audytorów pomogły zdobyć wielomilionowe dotacje na realizacje inwestycji dla klientów.

 

DB ENERGY

DB Energy od 13 lat wspiera przedsiębiorstwa w działaniach służących poprawie efektywności energetycznej i ograniczaniu emisji gazów. Realizuje projekty od identyfikacji przedsięwzięć (PSPEE), przez ich projektowanie i realizację jako generalny wykonawca lub w modelu ESCO (Energy Saving Contract – finansowanie długoterminowe). Świadczy również usługi zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącego monitorowania instalacji przemysłowych i ich predykcyjnego utrzymania, w oparciu o system DiagSys.
O unikalności działalności DB Energy stanowi kompleksowy charakter oferty zarówno w obszarze łączenia kompetencji z zakresu techniki, finansów i prawa, jak i pełen zakres obsługi całego procesu poprawy efektywności energetycznej.
Od 2018 roku działa jako grupa kapitałowa, po powołaniu spółek zależnych – Willbee Energy GmbH – działającej na terenie Europy Zachodniej – oraz APPS Sp. z o.o., świadczącej usługi pomiarów, testów i poprawy efektywności energetycznej dla przemysłu.

 

EETS

Jako oficjalny przedstawiciel MITA Group oraz Yazaki w Polsce zapewniam profesjonalne doradzctwo oraz techniczne wsparcie w instalacjach przemysłowych HVAC oraz chłodzenia technologii i procesów. Zakres dostawy i usług obejmuje:

 • wieże wyparne
 • hybrydowe chłodnie adiabatyczne
 • chłodnie wenytlatorowe suche
 • agregaty wody lodowej z free coolingiem
 • agregaty absorpcyjne Yazaki
 • pomiary/audyty energetyczne
HEXONIC

Przez ponad 30 lat znani byliśmy jako marka SECESPOL. Intensywny rozwój na rynkach międzynarodowych sprawił, że postanowiliśmy przyjąć nową identyfikację wizualną i nazwę – HEXONIC, lepiej oddające naszą pozycję, wartości i pasję do tego, co robimy. Poszczególne części nowej nazwy Hexonic odwołują się do koncepcji sposobu myślenia oraz zakresu działania firmy – wymienników ciepła, innowacyjności i globalnego zasięgu firmy. W zakresie swojej produkcji oprócz wymienników płaszczowo-rurowych, płytowych lutowanych i płytowych skręcanych realizujemy również zamówienia na specjalistyczne wymienniki ciepła dla przemysłu ciepłowniczego, petrochemicznego, energetycznego, spożywczego i farmaceutycznego. Świadczymy również wszelkiego rodzaju usługi m.in. cięcia laserem światłowodowym oraz napawania metodą zautomatyzowaną.

Instytut Doradztwa Energetycznego

Niezależna firma doradczo-konsultingowa z obszaru energetyki. Jesteśmy obecni na rynku od 2017 roku, ale w branży pracujemy od ponad 25 lat.  Specjalizujemy się w doradztwie z zakresu zakupu mediów energetycznych oraz rozwiązań efektywnościowych. Jako firma doradcza pomagamy dobrać najlepsze rozwiązania ze strony odbiorcy energii elektrycznej. Stawiamy na kompetencje i transparentność.

KameryIR

Firma specjalizuje się w technologii termowizji i ultradźwiękowych kamerach do detekcji wycieków sprężonego powietrza i wyładowań niezupełnych (koronowych). Oferuje przenośne kamery na podczerwień m.in. do utrzymania ruchu oraz stacjonarne do automatyzacji procesów przemysłowych i produkcji. W ofercie znajdują się urządzenia termowizyjne firmy Teledyne FLIR, światowego lidera w projektowaniu, produkcji i sprzedaży detektorów, kamer termowizyjnych i obiektywów. Propozycja zawiera również soniczne kamery do wizualizacji miejsc wycieków sprężonego powietrza z instalacji przemysłowych i/lub wyładowań niezupełnych (koronowych) w urządzeniach średniego i wysokiego napięcia. Zapraszamy do zapoznania się z większością produktów podczas konferencji lub na stronie www.kameryir.com.pl

MICROSYS

MICROSYS, spol. s r.o. z siedzibą w Czechach działa w branży automatyki przemysłowej już od roku 1991 i jest producentem SCADA systemu PROMOTIC.
PROMOTIC można użytkować również w trybie FREE. Wytworzone aplikacje zawierające do 30 zmiennych nie wymagają zakupu licencji, działają bez ograniczenia czasu oraz funkcjonalności i mogą zostać wykorzystane komercyjnie!
Firma oferuje również kompleksowe dostawy aplikacji wykonanych w oparciu o system PROMOTIC wykorzystywanych w różnych sferach automatyki przemysłowej. Najczęściej realizowany jest pomiar i regulacja zużycia różnych mediów technicznych, monitoring i zarządzanie produkcją oraz inne systemy wg zapotrzebowania klienta.

NUMERON

Producent oprogramowania Energia®4 do rejestrowania i wizualizacji zużycia mediów energetycznych (energia elektryczna, ciepło, gaz, woda, inne). To źródło wiedzy o zużyciu energii i możliwościach optymalizacji tego zużycia. NUMERON jest również producentem urządzeń telemetrycznych odczytujących i transmitujących dane z urządzeń pomiarowych. Więcej informacji na stronie www.numeron.pl

POZYTON

Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. – rok założenia 1989.
POZYTON - polski producent liczników energii elektrycznej dla energetyki zawodowej i przemysłowej, urządzeń do transmisji danych pomiarowych, a także oprogramowania do zarządzania i monitorowania zużycia mediów przemysłowych takich jak energia elektryczna, energia cieplna, gaz, gazy techniczne, sprężone powietrze oraz ciecze (SKADEN).
POZYTON świadczy również kompleksowe usługi w zakresie projektowania i montażu systemów pomiarowych energii elektrycznej oraz laboratoryjne usługi wzorcowania, legalizacji i ekspertyz liczników energii elektrycznej.
Firma prowadzi zaawansowane prace badawczo-rozwojowe, których efektem są innowacyjne rozwiązania znajdujące zastosowanie w przemyśle.
Na stoisku będzie możliwość zapoznania się z oprogramowaniem SKADEN, nowoczesnymi licznikami energii elektrycznej, urządzeniami transmisyjnymi oraz rozmowy na temat aktualnych trendów w obszarze pomiarów mediów przemysłowych.
Więcej informacji dotyczących oferowanych produktów i usług znajdą Państwo na stronie: www.pozyton.com.pl

SIBA Polska

„Nasze zabezpieczenie, twoja korzyść” to idea przyświecająca firmie SIBA GmbH, specjalizującej się w produkcji bezpieczników topikowych. SIBA jest jednym z najwszechstronniejszych i zarazem największych europejskich producentów tych wyrobów. Wytwarza bezpieczniki wysokonapięciowe, niskonapięciowe, miniaturowe, subminiaturowe. W katalogach firmy wymienionych jest ponad 10000 rodzajów wkładek topikowych, podstaw bezpiecznikowych i elementów uzupełniających.
Wiele konstrukcji bezpieczników przeznaczonych jest dla specyficznych grup odbiorców np. dla górnictwa, kolei czy przemysłu okrętowego, gdzie niekorzystne warunki środowiskowe wymuszają konieczność stosowania specjalnych bezpieczników.
Oddziałem firmy SIBA GmbH w Polsce jest powstała w 1999 roku firma SIBA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach (www.siba-bezpieczniki.pl)

Smart Lighting

Nasza prelekcja, na którą gorąco zapraszamy, będzie tylko wstępem do złożonego tematu modernizacji oświetlenia i nie odczuwalnego jej finansowania. Ponieważ nie ma jednej doskonałej receptury dla wszystkich, zapraszamy na indywidualne rozmowy przy kawie. Przy stoisku sprawdzimy jak zmodernizować Twoją firmę bez CAPEX. Pokażemy również nowoczesne lampy przemysłowe i system zarządzania oświetleniem.

SUM Poland

Firma jest prekursorem na polskim rynku i światowym liderem w projektowaniu, produkcji i montażu pokrowców termoizolacyjnych na armaturę przesyłowo-pomiarową, urządzenia oraz instalacje w zakładach przemysłowych. Technologia izolacji zdejmowalnej SUM Guard® stosowana jest w temperaturach od -40oC do +1200oC i występuje w wielu wariantach – m.in akustycznym, do stref EX, chemoodpornym, olejoodpornym, z kablami grzewczymi. Pokrowce zdejmowalne SUM Guard® charakteryzują się bardzo wysoką efektywnością oraz błyskawicznym czasem montażu i demontażu bez użycia narzędzi.

 

Tompress

P.H.U. TOMPRESS s.j. istnieje na rynku polskim od 1997 roku i prowadzi działalność w zakresie dostaw i serwisu urządzeń wytwarzania sprężonego powietrza.
Wiedza i umiejętności naszych pracowników oraz posiadane zaplecze techniczne pozwalają zapewnić naszym klientom kompleksową obsługę w obszarze serwisu bieżącego oraz remontów kapitalnych sprężarek śrubowych, jak również urządzeń i systemów uzdatniania powietrza. Nasza firma zajmuje się sprzedażą nowych urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, a także outsourcingiem sprężonego powietrza oraz optymalizacją kosztów jego wytwarzania.
Oferujemy kompleksowe usługi, realizując zadania „pod klucz”, od projektu, poprzez dostawę, montaż i rozruch urządzeń i instalacji, aż do pełnej opieki powykonawczej.
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem marki Sullair Hitachi.

UE Systems

UE Systems jest znanym na całym świecie liderem w dziedzinie rozwoju urządzeń detekcji ultradźwięków powietrznych i strukturalnych, działającym od 1973 roku. Firma oferuje szeroki wybór instrumentów do inspekcji odwadniaczy parowych i zaworów, szybkiego i łatwego monitoringu stanu łożysk, inspekcji urządzeń elektrycznych oraz detekcji wycieków próżniowych i ciśnieniowych, niezależnie od rodzaju gazu. Stosowane przede wszystkim do detekcji wycieków, analiz problemów mechanicznych i inspekcji elektrycznych, nasze instrumenty pomagają klientom zmniejszać straty energii i optymalizować procesy produkcyjne i efektywność utrzymania ruchu. Więcej informacji na stronie www.uesystems.eu

 

VOLTEA

Od 10 lat dostarczamy profesjonalne oświetlenie LED dla każdej branży, w tym dla zakładów przemysłowych. W całym kraju współpracujemy z ponad pół tysiącem firm wykonawczych i projektowych . Dzięki temu nasza współpraca z klientem to: doradztwo-projekt-dostawa opraw-montaż i serwis.

WAGO

Technika łączeniowa, automatyka, moduły interfejsowe - od ponad 60 lat łączymy sztukę inżynierską z siłą innowacji. Jako wiarygodny partner budujemy siłę naszych klientów, wspierając ich przy wszystkich wyzwaniach. Wynikiem są nowe produkty i całościowe rozwiązania, na których każdy może polegać.
Nasze stoisko:

 • system I/O – sieciowe sterowniki PLC, interfejsy komunikacyjne, moduły rozszerzeń, panele operatorskie,
 • elementy układów zasilania AKPiA,
 • elementy monitoringu, archiwizacji i udostępniania danych o energii, analizatory sieciowe, komponenty pomiarowe,
 • najnowsze propozycje z zakresu złączek listwowych i instalacyjnych.

Do dyspozycji uczestników będą specjaliści w zakresie automatyki przemysłowej, systemów zasilania, pomiaru i zarządzania energią w zakładach przemysłowych.