PARTNERZY GŁÓWNI
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
PROGRAM KONFERENCJI I WARSZTATÓW

PROGRAM KONFERENCJI

8:00

Rejestracja i poranna kawa

8:40

Otwarcie konferencji
Bartosz Świtała - Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego

9:05

Detekcja nieszczelności sprężonego powietrza metodą ultradźwiękową
Jerzy Halkiewicz - UE Systems
Jak to działa?
Procedury pomiarowe, kalkulacja strat, raportowanie
Organizacja prac pomiarowych

9:25

Różne koncepcje architektury systemu do pomiaru i optymalizacji zużycia mediów w zakładzie produkcyjnym
Jarosław Filipiak - Phoenix Contact
Dwie metody wizualizacji – lokalny system SCADA instalowany na komputerze/serwerze
Wizualizacja w rozwiązaniach chmurowych

9:45

Zaplanuj przejście na zrównoważone energooszczędne rozwiązania oświetleniowe w dobie kryzysu energetycznego
Jacek Szewczyk - ES-SYSTEM
Energooszczędne rozwiązania oświetleniowe w technologii LED w dobie kryzysu energetycznego
Jakość opraw LED, a badania i proces certyfikacji w nawiązaniu do Unijnego projektu EcoDesigne
Na co zwracać uwagę przy projektowaniu i wyborze dostawcy energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych
Dyrektywa Rohs i jej wpływ na modernizację oświetlenia w obiektach
Systemy sterowania oświetleniem, czyli jak można wygenerować jeszcze więcej oszczędności energii po wymianie oświetlenia na LED

10:05

Wykorzystywanie rozpraszanej energii
Mirosław Serafinowicz, Grzegorz Kass – HYDAC
Ilość energia traconej, w postaci ciepła odpadowego, powstająca w wyniku pracy maszyn i innych procesów może dochodzić do 60% energii przetwarzanej. Najczęściej jest ona marnowana lub rozpraszana celowo, przez co bezpowrotnie tracona.
Ciepło chłodzonych maszyn skrawających – uzupełnienie układu chłodzenia o wymienniki płytowe HEX
Centra obróbcze producenta samochodów – zmiana z chłodzenia chillerami na układy chłodzące FWKS
Wiertarka 3–wrzecionowa – projekt dwuobiegowego układu chłodzenia maszyny
Geotermia – płytowe wymienniki ciepła Funke

10:20

Efektywność energetyczna systemów sprężonego powietrza. Optymalizacja pracy urządzeń wytwarzania i uzdatniania.
Dawid Bacik - Tompress
Sprężone powietrze jest po prądzie elektrycznym, najczęstszym występującym w zakładach produkcyjnych nośnikiem energii. Sprawność systemów wytwarzania sprężonego powietrza, uzależniona jest jednak od wielu czynników, stąd koszty ponoszone na je jego produkcję mogą znacznie się od siebie różnić. W wielu przypadkach te koszty są o wiele wyższe niż moglibyśmy się spodziewać. Właściwa konfiguracja systemu, właściwy dobór urządzeń, monitoring oraz skuteczny serwis, gwarantują najwyższą sprawność energetyczną i niezawodność całego systemu.

10:40

Zwiększanie konkurencyjności, poprzez świadome zarządzenie mediami
Błażej Romanowski - uesa Polska
Zużycie mediów stanowi jeden z głównych czynników wpływających na koszt produkcji oraz utrzymania infrastruktury organizacji.
Przedsiębiorstwa nie mają bezpośredniego wpływu na ceny poszczególnych mediów, mogą osiągnąć oszczędności jedynie poprzez odpowiednie zarządzenie ich zużyciem.
Dzięki systemowi monitoringu, optymalizacja zużycia mediów może być kluczowym obszarem zwiększania konkurencyjności rynkowej firm.

10:55

Bezpieczniki topikowe w służbach utrzymania ruchu
Mariusz Madurski - SIBA Polska
Konstrukcja bezpieczników mających zastosowanie w utrzymaniu ruchu w tym bezpieczników ultraszybkich
Zalety wkładek bezpiecznikowych oraz przykłady ich zastosowań

11:05

Przerwa kawowa

11:50

Optymalizacja układów sprężonego powietrza
Dominik Szagżdowicz - Atlas Copco
Airnet – system do budowy sieci sprężonego powietrza
VSD - efektywność sprężania

12:05

Powietrze i prąd – dwa najdroższe media w przemyśle
Paweł Rutkowski - KameryIR (Teledyne FLIR)
Niezależnie od napięcia instalacja elektryczna grzeje się tam, gdzie występują błędy. To samo dotyczy instalacji mechanicznej. Bezkontaktowa detekcja termowizyjna pozwala wykryć miejsca występowania anomalii temperaturowej zanim dojdzie do awarii. Przy obecnych kosztach energii wycieki powietrza i innych gazów pod ciśnieniem są niezwykle kosztowne. Ultradźwiękowe kamery do detekcji nieszczelności stały się podstawowym narzędziem ich redukcji. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną obszary zastosowania, typy aktualnie oferowanych rozwiązań i analiza kosztów.

12:30

Jak dobrać odpowiednią sprężarkę w dobie rosnących cen energii elektrycznej?
Krzysztof Kępczyński - ALMiG Kompressoren
W trakcie prezentacji przedstawię rolę kosztów energii elektrycznej w trakcie eksploatacji sprężarek powietrza i ich udział w całkowitych kosztach eksploatacyjnych.  
Przedstawiony zostanie także udział kosztów inwestycji, serwisu w całkowitych kosztach w okresie 5 lat eksploatacji.
Omówione zostaną elementy na które musimy zwrócić uwagę w trakcie organizowania przetargów na zakup nowej sprężarki, aby zminimalizować koszty eksploatacyjne w okresie 5 lat.

12:45

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej, mediów technicznych oraz środków finansowych dzięki SCADA
Robert Siwek - Microsys
PROMOTIC SCADA w energetyce i przemyśle
PROMOTIC ENERG – strażnik mocy zamówionej
PROMOTIC METERING – bilans zużycia mediów z liczników energii

13:05

Mistrzowie modernizacji oświetlenia redukują zużycie energii o 85%, jak to robią?
Piotr Jagiełło - Smart Lighting
Jaka część takiego wyniku może być dziełem automatyzacji oświetlenia?
Jakie korzyści komplementarne daje system IoT LED w zarządzaniu procesem i przestrzenią?
Jakie są koszty takiej optymalizacji i jak ją sfinansować?

13:20

Wsparcie w dążeniu do efektywności energetycznej przy użyciu systemu do monitorowania zużycia mediów energetycznych
Jakub Kasprzycki - Pracownia Informatyki NUMERON
Czy wiesz dokładnie ile, jak i gdzie zużywasz energię?
W jaki sposób pozyskać użyteczne dane?
Realne cele dotyczące obniżenia kosztów
Wdrażanie programów poprawy efektywności energetycznej
Sprawdzanie i monitorowanie osiąganych efektów i ciągle doskonalenie systemu
Cechy użytecznego oprogramowania do monitorowania zużycia mediów

13:30

Nowoczesna kompensacja mocy biernej w sieciach niskiego napięcia
Michał Brukwiński - ASTAT
Nowoczesne rozwiązania kompensacji
Dobór urządzenia nowoczesnej kompensacji na podstawie zarejestrowanych pomiarów

13:45

Systemy zarządzania mediami – skuteczny sposób na oszczędzanie
Rafał Balcerak - POZYTON
Kompleksowe rozwiązanie informatyczne do zarządzania mediami przemysłowymi
Efektywne pomiary i monitorowanie mediów energetycznych
Ocena energochłonności procesów technologicznych i ich optymalizacja
Identyfikacja miejsc powstawania kosztów i ich redukcja/minimalizacja

13:55

Ciepły poczęstunek

14:30

Wybór producenta PV a efektywność, bezpieczeństwo i ESG?
Wojciech Skwarcewicz - SolarEdge Technologies

14:50

Izolacja wielokrotnego użytku i efektywność energetyczna
Michał Matkowski - Termika
Poprawa efektywności energetycznej firmy przez zastosowanie izolacji wielokrotnego użytku poparte audytem energetycznym
Białe certyfikaty
Redukcja emisji CO2
Dekarbonizacja

15:05

Dlaczego tak drogo?! Czyli jak nowoczesne technologie pomagają w obniżeniu kosztów.
Piotr Sienkiewicz - SmartLunch

15:20

Obliczanie śladu węglowego – obowiązek i korzyści
Katarzyna Kołaczek - Urząd Dozoru Technicznego
Obliczanie śladu węglowego na mocy dyrektywy 2022/2464/UE z 14 grudnia 2022 r. staje się obowiązkowe dla dużych i średnich przedsiębiorstw, lecz pozostałe organizacje również muszą się liczyć z oczekiwaniem od partnerów biznesowych, dostawców i usługodawców raportowania
o śladzie węglowym. Znajomość wielkości śladu węglowego jest pierwszym krokiem do jego redukcji, a tym samym do zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Na wykładzie dowiedzą się Państwo co to jest ślad węglowy, jak się go raportuje, kto musi go obliczać i dlaczego warto, by każda organizacja określiła swój ślad węglowy.

15:35

Wręczenie certyfikatów oraz losowanie nagród

WARSZTATY RÓWNOLEGŁE
15:45 - 17:00

#1

System SCADA w energetyce i zakładach produkcyjnych
Robert Siwek - Microsys
Podstawy obiektowego programowania
Zademonstrowanie środowiska SCADA systemu PROMOTIC
Pokaz wykorzystania aplikacyjnych rozwiązań w celu monitoringu zużycia energii oraz zmniejszenia zużycia energii

#2

Detekcja wycieków sprężonego powietrza w praktyce
Jerzy Halkiewicz - UE Systems
Zebrane studia przypadku dla detekcji wycieków sprężonego powietrza
Przykłady programów detekcji i usuwania nieszczelności w różnych gałęziach przemysłu
Zajęcia praktyczne na zestawie demonstracyjnym