PARTNERZY GŁÓWNI
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
KONTAKT
Aleksander Poniatowski
+48 533 344 700
aleksander.poniatowski@axonmedia.pl
Agnieszka Gumienna
+48 533 349 700
agnieszka.gumienna@axonmedia.pl
Katarzyna Jędrusik
+48 533 329 700
katarzyna.jedrusik@axonmedia.pl
PROGRAM KONFERENCJI I WARSZTATÓW

PROGRAM KONFERENCJI

8:00

Rejestracja i poranna kawa

8:40

Otwarcie konferencji

9:05

Detekcja nieszczelności sprężonego powietrza metodą ultradźwiękową
Jerzy Halkiewicz - UE Systems
Jak to działa?
Procedury pomiarowe, kalkulacja strat, raportowanie
Organizacja prac pomiarowych

9:25

Wsparcie w dążeniu do efektywności energetycznej przy użyciu systemu do monitorowania zużycia mediów energetycznych
Jakub Kasprzycki - Pracownia Informatyki NUMERON
Czy wiesz dokładnie ile, jak i gdzie zużywasz energię?
W jaki sposób pozyskać użyteczne dane?
Realne cele dotyczące obniżenia kosztów
Wdrażanie programów poprawy efektywności energetycznej
Sprawdzanie i monitorowanie osiąganych efektów i ciągle doskonalenie systemu
Cechy użytecznego oprogramowania do monitorowania zużycia mediów

9:40

Diagnostyka stanu łożysk tocznych – standardowe pomiary drgań skazane na porażkę
Andrzej Skrzypkowski - AS Instrument Polska
Łożyska jako najbardziej krytyczne części maszyn
Aktualne normy drgań ISO – przeznaczenie, zalety i wady
Specjalizowane pomiary wysokoczęstotliwościowe drgań
Metoda SPM HD – jedyna obecnie, w pełni diagnozująca stan pracy łożysk

9:55

Koszty braku izolacji termicznej
Adam Serwach - SUM Poland

Wykazanie na rzeczywistych przykładach, jakie są generowane straty w wyniku braku lub złego dobrania izolacji termicznej na armaturze przemysłowej.
Wyliczenie przewidywanych oszczędności finansowych oraz dodatkowych korzyści dla poszczególnych przykładów przy zastosowaniu prawidłowej izolacji

10:15

Energia i media pod kontrolą
Marek Piątkowski - WAGO
Obszary implementacji
Ogólna architektura systemu
Rodzaje mierzonych mediów
Funkcjonalność i możliwości systemu

10:35

Programy zmniejszenia zużycia sprężonego powietrza i korzyści tego dla zakładów przemysłowych.
Wojciech Halkiewicz - 7bar
Bilans energetyczny i kosztowy wytwarzania i poboru sprężonego powietrza
Zalecane kroki wraz z ustaleniem kolejności ich wykonywania
Narzędzia do skutecznego prowadzenia poszczególnych kroków
Przykłady realizacji z rezultatami finansowymi

10:55

Bezpieczniki topikowe stosowane w zakładach przemysłowych
Mariusz Madurski - SIBA Polska
Konstrukcja bezpieczników mających zastosowanie w zakładach produkcyjnych
Konstrukcje wkładek topikowych w zależności od poziomu stosowanych napięć
Zalety wkładek bezpiecznikowych oraz przykłady ich zastosowań

11:05

Przerwa kawowa

11:50

Efektywność energetyczna systemów sprężonego powietrza. Optymalizacja pracy urządzeń wytwarzania i uzdatniania.
Dawid Bacik - Tompress
Sprężone powietrze jest po prądzie elektrycznym, najczęstszym występującym w zakładach produkcyjnych nośnikiem energii. Sprawność systemów wytwarzania sprężonego powietrza, uzależniona jest jednak od wielu czynników, stąd koszty ponoszone na je jego produkcję mogą znacznie się od siebie różnić. W wielu przypadkach te koszty są o wiele wyższe niż moglibyśmy się spodziewać.   Właściwa konfiguracja systemu, właściwy dobór urządzeń, monitoring oraz skuteczny serwis, gwarantują najwyższą sprawność energetyczną i niezawodność całego systemu.

12:10

Akwizycja danych dotyczących zużycia mediów technicznych i ich wykorzystanie w praktyce
Aleksandra Banaszewska - IBA
W dobie drożejących mediów bardzo ważne jest efektywne zarządzanie nimi
Rejestracja zużycia mediów technicznych na zakładach pozwala na optymalizację produkcji, a co za tym idzie generuje oszczędności dla firmy
Czy aby na pewno takie systemy są opłacalne?

12:25

Zwiększenie oszczędności dzięki aplikacyjnym rozwiązaniom w branży przemysłowej
Robert Siwek - MICROSYS
Jak SCADA może pomóc w oszczędzaniu energii elektrycznej?
PROMOTIC ENERG – strażnik mocy zamówionej
PROMOTIC METERING – bilans zużycia mediów z liczników energii

12:45

Mistrzowie transformacji 4.0 poprawiają rentowność o 25%, jak to robią?
Piotr Jagiełło i Mariusz Szałagan - SchahlLED Lighting
Jaka część takich wyników może być dziełem optymalizacji kosztów oświetlenia?
Jak wykorzystać informacje zwrotne z systemu IoT LED do zarządzania procesem i przestrzenią?
Jakie są koszty takiej optymalizacji?
Czy subskrypcyjny model finansowania, rozwiązuje barierę dostępności do nowoczesnej technologii?

13:05

Prawidłowy pomiar temperatury a oszczędność dla zakładu
Paweł Barański - Termo-Precyzja
Jak prawidłowo dobrać czujniki temperatury?
Dotykowe a bezdotykowe pomiary temperatury
Korzyści wynikające z systematycznej kontroli, wzorcowanie
Rozwiązania do profilowania procesów produkcyjnych

13:20

Od danych z czujników do wizualizacji - digitalizacja produkcji z platformą moneo
Andrzej Kamiński - ifm electronic
Czujniki automatyki przemysłowej, generują terabajty cennych danych – mogących posłużyć do analizy stanu maszyn i urządzeń czy optymalizacji procesów.
Niestety – informacje te w znacznym stopniu pozostają niewykorzystane. Prezentacja przedstawia rozwiązania sprzętowo – programowe pozwalające na wyzwolenie tego ukrytego potencjału i jego efektywne wykorzystanie. Dzięki tym rozwiązaniom możliwe stanie się diagnozowanie stanu maszyn w czasie rzeczywistym i wczesne wykrywanie zagrożeń. Proaktywne zapobieganie awariom i bieżąca optymalizacja wyzwoli drzemiący w procesie potencjał zwiększając jego produktywność i jakość wyrobów.

13:40

Białe certyfikaty - premia za oszczędzanie energii
Michał Bar - Biuro Audytów Energetycznych
Gdzie szukać środków na realizację inwestycji w zakładzie?
Na jakie wsparcie można liczyć?
Jakie inwestycje są najczęściej realizowane w zakładach by obniżać zużycie energii i poprawiać efektywność energetyczną?

13:55

Ciepły poczęstunek

14:30

Temat już wkrótce

14:45

50% czy 90% oszczędności? Zasadność stosowania automatyki do opraw Ledowych
Wojciech Hermann - TheusLED „TNC INVESTMENTS”
Omówienie założeń oraz wyników modernizacji oświetlenia na przykładach wybranych zakładów przemysłowych

15:00

Rosnące znaczenie systemów certyfikacji i akredytacji w zakresie optymalizacji zużycia energii i ochrony klimatu w świetle dynamicznego wzrostu liczby instalacji OZE
Krzysztof Kula - Urząd Dozoru Technicznego
W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost liczby instalacji zasilanych z odnawialnych źródeł energii – OZE, jednocześnie perspektywy rozwoju energetyki w Polsce wskazują, że wytwarzanie energii z OZE będzie nadal się rozwijać. UDT jako jednostka certyfikująca instalatorów OZE oraz akredytująca ośrodki prowadzące szkolenia dla instalatorów OZE, działa na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii i aktywnie uczestniczy w procesie wspierania innowacyjnych rozwiązań technicznych dążących do ogólnie pojętej ochrony klimatu. Jednocześnie doświadczenie w wykonywaniu inspekcji i oceny zgodności jest wykorzystywane na drodze wdrożenia nowych usług z zakresu ekologii poprzez rozwinięcie usług dla przemysłu i społeczeństwa powodujących poprawę efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem OZE.

15:20

Wręczenie certyfikatów oraz losowanie nagród

 

 

PROGRAM WARSZTATÓW

15:35
-
16:50

System SCADA w energetyce i zakładach produkcyjnych
Robert Siwek - MICROSYS
Podstawy obiektowego programowania w SCADA PROMOTIC
Wytworzenie wizualizacji danych serwera liczników proBox2ETH/Numeron oraz wizualizacja danych analizatora sieci WAGO
Pokaz produktu - Strażnik mocy ASTAT

Industry 4.0 - diagnostyka drganiowa maszyn w oparciu o innowacyjną platformę moneo
Krzysztof Gut - ifm electronic
Diagnostyka drganiowa maszyn prostych
Podłączenie urządzeń wykorzystujących protokół IO-Link do systemów
Zarządzanie wizualizacją oraz historią danych za pomocą platformy online

Narzędzia do monitorowania niezawodności i efektywności wytwarzania, przesyłu i poboru sprężonego powietrza
Wojciech Halkiewicz - 7 Bar
Definicje obszarów i poszczególnych KPI oraz sposoby ich ustalania dla danej fabryki
Prezentacja oprogramowania do sterownia sprężarkami
Prezentacja oprogramowania monitorowania i holistycznej gospodarki energetycznej sprężonym powietrzem
Prezentacja urządzeń pomiarowych przepływu, ciśnienia, detektora ultradźwiękowego wycieków oraz wykonywania odwiertów pod ciśnieniem na rurociągu aluminiowym

 

LISTA WYSTAWCÓW
7 Bar

Zajmujemy się zmniejszaniem zużycia energii pobieranej do produkcji sprężonego powietrza (SP) oraz przy jego poborze. Od ponad 10 lat optymalizujemy systemy SP tak, aby wyłączać jak najwięcej sprężarek, a te, które muszą pracować przymuszać do optymalnej pracy. Przywracamy wiedzę i kontrolę nad niezawodnością i efektywnością systemów produkcji, przesyłu i poboru SP. W praktyce to m.in.:

 • usługi detekcji i naprawy wycieków sprężonego powietrza
 • programy optymalizacji ciśnienia roboczego
 • programy i dostawy monitorowania zużycia i ciśnienia sprężonego powietrza od sprężarkowni do miejsc powstawania kosztów
 • pomiary audytowe oraz dostawy mierników do pomiaru przepływu, ciśnienia powietrza mokrego i suchego
 • projekty i dostawy rurociągów aluminiowych i ze stali nierdzewnej do sprężonego powietrza oraz rozdzielacze
ALMiG Kompressoren

ALMiG Kompressoren GmbH jest jednym z wiodących oferentów systemów sprężonego powietrza w Europie i posiada wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu najwyższej jakości produktów w sektorze sprężonego powietrza. Ciągłe badania i rozwój stanowią zasadniczą podstawę wydajności naszych produktów. Najnowsze zastosowane technologie łączą w sobie doskonałość z możliwie najcichszą pracą, optymalną wydajnością energetyczną i trwałością. ALMiG specjalizuje się w energooszczędnych sprężarkach z falownikami i dwustopniowym modułem sprężającym. Zapraszamy na WWW.ALMIG.DE

 

AS Instrument Polska

Firma AS Instrument Polska jako wyłączny przedstawiciel na rynku polskim szwedzkiej firmy SPM Instrument AB  i i autoryzowany przedstawiciel EASY-LASER AB oferuje: przyrządy przenośne do monitorowania stanu maszyn, stałe systemy monitorowania stanu maszyn, systemy Easy-Laser do osiowania wałów i pomiaru geometrii kształtu, podkładki ustawcze do osiowania, detektory ultradźwiękowe do wykrywania nieszczelności i mierniki naciągu pasa oraz przyrządy i systemy do pomiaru wilgotności papieru, kartonu i różnych materiałów sypkich.

 

Atlas Copco

Atlas Copco jest międzynarodową grupą przemysłową zajmującą pozycję światowego lidera w zakresie rozwiązań zwiększających wydajność z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Grupa oferuje klientom innowacyjne sprężarki, rozwiązania w zakresie technologii próżniowej, systemów uzdatniania powietrza, narzędzia elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne oraz systemy montażowe. Atlas Copco szczególną uwagę zwraca na wydajność, oszczędność energii, bezpieczeństwo i ergonomię. Firma została założona w 1873 r. Jej siedziba mieści się w Sztokholmie, w Szwecji, a działalność jest prowadzona w ponad 180 krajach świata.

 

Biuro Audytów Energetycznych

Biuro Audytów Energetycznych współpracuje z audytorami aktywnymi od wielu lat na polskim rynku ekspertyz technicznych. Cechuje nas bogate doświadczenie, różnorodność realizowanych projektów oraz profesjonalizm we współpracy z klientami. Projekty, na których nasza kadra budowała doświadczenie były realizowane w przedsiębiorstwach z branż:

 • stalowej i metalurgicznej,
 • chemicznej i petrochemicznej,
 • motoryzacyjnej,
 • przetwórstwa spożywczego:
       mleka
       warzyw i owoców
       przetwórstwa mięsnego

Ekspertyzy techniczne przygotowane przez naszych audytorów pomogły zdobyć wielomilionowe dotacje na realizacje inwestycji dla klientów.

 

C.C. JENSEN

Firma C.C. JENSEN od niemal 70 lat specjalizuje się w projektowaniu i produkcji urządzeń do bocznikowej dokładnej filtracji olejów i płynów hydraulicznych. Dokładne Filtry Bocznikowe CJC oraz Filtry Separatory CJC , będące wiodącymi rozwiązaniami w tej kategorii, przeznaczone są do utrzymywania wysokiej higieny mediów roboczych i olejów. Bardzo dokładne oczyszczanie oleju pozwala optymalnie podnieść niezawodność oraz żywotność urządzeń, a także zmniejszyć zużycie samego oleju i obniżyć koszty utrzymania ruchu maszyn. Filtry CJC  są dobierane do indywidualnych potrzeb Klienta. W wypadku konieczności skutecznego usuwania wody z bardzo lepkich olejów stosowane są Desorbery. Dla układów olejowych intensywnie tworzących żywice i produkty starzenia firma C.C. JENSEN stworzyła wyjątkowo skuteczne urządzenie o nazwie VRU (Varnish Removal Unit). Dzięki temu urządzeniu usuwa się żywice z oleju tak nierozpuszczone, jak i rozpuszczone, co daje mu wyjątkową przewagę konkurencyjną.

 

IBA

Na stoisku opowiemy, jak system iba może wspomóc transformację zakładu w kontekście wymagań stawianych przez Przemysł 4.0. Będzie można porozmawiać o możliwościach systemu, zobaczyć jego działanie w praktyce. W tym celu do dyspozycji uczestników będzie udostępnione stanowisko testowe – m. in. prezentujące synchroniczną rejestrację danych wideo i pomiarowych pochodzących z różnych źródeł, wizualizację danych dostępnych w chmurze lub bazie danych za pomocą webowej aplikacji ibaDaVIS.

ifm electronic

ifm electronic jest  liderem w branży automatyki przemysłowej. Kluczem międzynarodowego sukcesu jest bezpośredni kontakt z klientem wyrażony w motto firmy – close to you! ifm to także jakość Made in Germany oraz innowacyjność i najszersza gama produktowa - ponad 10.000 artykułów, począwszy od pojedynczych czujników z różnorodnymi akcesoriami, na kompletnych systemach automatyki skończywszy. Dzięki niestandardowym rozwiązaniom dostosowanym do indywidualnych potrzeb odbiorców, firma efektywnie rozwija się na rynku automatyki przemysłowej.

 

MICROSYS

Już od ponad 25 lat firma MICROSYS  działa w branży automatyki przemysłowej.
Jej głównym produktem to PROMOTIC SCADA system - obiektowe narzędzie programowe do wytwarzania aplikacji wizualizujących, monitorujących i sterujących procesami technologicznymi, stosowanych w różnych branżach przemysłu.
Firma oferuje również realizację kompleksowych dostaw aplikacji w sferze automatyki przemysłowej.

 

NUMERON

Producent oprogramowania Energia®4 do rejestrowania i wizualizacji zużycia mediów energetycznych (energia elektryczna, ciepło, gaz, woda, inne). To źródło wiedzy o zużyciu energii i możliwościach optymalizacji tego zużycia. NUMERON jest również producentem urządzeń telemetrycznych odczytujących i transmitujących dane z urządzeń pomiarowych. Więcej informacji na stronie www.numeron.pl

 

Pneumat.

Pneumat. - producent siłowników pneumatycznych i sprężyn gazowych, dostawca pneumatyki i automatyki przemysłowej. Firma świadczy specjalistyczne usługi dla przemysłu w zakresie projektowana i wykonawstwo sieci sprężonego powietrza. Największy magazyn z pneumatyką w Polsce z ofertą ponad 160 000 produktów dostępnych online nawet w 24 godziny na www.pneumat.com.pl
Pneumat. to ponad 160 pracowników, 40 doradców mobilnych, ponad 100 sklepów stacjonarnych w Polskiej Sieci Dystrybucji Pneumatyki Pneumat.PARTNER.

SchahlLED Lighting

Nasza prelekcja, na którą gorąco zapraszamy, będzie tylko wstępem do złożonego tematu modernizacji oświetlenia i nie odczuwalnego jej finansowania. Ponieważ nie ma jednej doskonałej receptury dla wszystkich, zapraszamy na indywidualne rozmowy przy kawie. Przy stoisku sprawdzimy jak zmodernizować Twoją firmę bez CAPEX. Pokażemy również nowoczesne lampy przemysłowe i system zarządzania oświetleniem.

SIBA Polska

„Nasze zabezpieczenie, twoja korzyść” to idea przyświecająca firmie SIBA GmbH, specjalizującej się w produkcji bezpieczników topikowych. SIBA jest jednym z najwszechstronniejszych i zarazem największych europejskich producentów tych wyrobów. Wytwarza bezpieczniki wysokonapięciowe, niskonapięciowe, miniaturowe, subminiaturowe. W katalogach firmy wymienionych jest ponad 10000 rodzajów wkładek topikowych, podstaw bezpiecznikowych i elementów uzupełniających.
Wiele konstrukcji bezpieczników przeznaczonych jest dla specyficznych grup odbiorców np. dla górnictwa, kolei czy przemysłu okrętowego, gdzie niekorzystne warunki środowiskowe wymuszają konieczność stosowania specjalnych bezpieczników.
Oddziałem firmy SIBA GmbH w Polsce jest powstała w 1999 roku firma SIBA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach (www.siba-bezpieczniki.pl)

 

SUM Poland

Firma jest prekursorem na polskim rynku i światowym liderem w projektowaniu, produkcji i montażu pokrowców termoizolacyjnych na armaturę przesyłowo-pomiarową, urządzenia oraz instalacje w zakładach przemysłowych. Technologia izolacji zdejmowalnej SUM Guard® stosowana jest w temperaturach od -40oC do +1200oC i występuje w wielu wariantach – m.in akustycznym, do stref EX, chemoodpornym, olejoodpornym, z kablami grzewczymi. Pokrowce zdejmowalne SUM Guard® charakteryzują się bardzo wysoką efektywnością oraz błyskawicznym czasem montażu i demontażu bez użycia narzędzi.

 

Termo-Precyzja

Firma Termo-Precyzja (www.termo-precyzja.com.pl) jest producentem wysokiej klasy czujników temperatury - zarówno rezystancyjnych (Pt100, Pt500, Pt1000), jak i termoelektrycznych (termopary J, K, L, T, N, S, B) idealnie dopasowanych do każdego rodzaju przemysłu. W naszej ofercie znajdą również Państwo wszelkiego rodzaju aparaturę kontrolno – pomiarową. Jesteśmy też wyłącznym dystrybutorem amerykańskiej firmy: Ircon, oraz dystrybutrem Datapaq i FLUKE Calibration.

 

TheusLED

Od 2014 roku jesteśmy uznanym producentem i inicjatorem zmian technologicznych w branży oświetlenia przemysłowego LED. Opracowujemy coraz nowsze i doskonalsze produkty oraz rozwiązania techniczne. Nasze „szyte na miarę“ systemy oświetlenia przemysłowego opieramy na własnych, opracowanych przez polskich inżynierów konstrukcjach opraw, produkowanych w naszym zakładzie w Siechnicach k/Wrocławia.
Oferujemy indywidualne rozwiązania systemowe dla wszystkich obszarów zastosowań i wszystkich klientów stosowane w celu redukcji zużycia energii.
Nasza oferta kompletnych systemów oświetleniowych z automatyką uwzględnia specyficzne wymagania Klientów dotyczące maksymalizacji oszczędności i niezawodności. Oświetlenie stanowiskowe oraz dedykowane rozwiązania do oświetlenia maszyn stanowią znaczące uzupełnienie oferty, kierowanej do najbardziej wymagających Klientów. O naszej jakości świadczą zrealizowane duże kontrakty w zakładach przemysłowych największych światowych i polskich koncernów.

 

Tompress

P.H.U. TOMPRESS s.j. istnieje na rynku polskim od 1997 roku i prowadzi działalność w zakresie dostaw i serwisu urządzeń wytwarzania sprężonego powietrza.
Wiedza i umiejętności naszych pracowników oraz posiadane zaplecze techniczne pozwalają zapewnić naszym klientom kompleksową obsługę w obszarze serwisu bieżącego oraz remontów kapitalnych sprężarek śrubowych, jak również urządzeń i systemów uzdatniania powietrza. Nasza firma zajmuje się sprzedażą nowych urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, a także outsourcingiem sprężonego powietrza oraz optymalizacją kosztów jego wytwarzania.
Oferujemy kompleksowe usługi, realizując zadania „pod klucz”, od projektu, poprzez dostawę, montaż i rozruch urządzeń i instalacji, aż do pełnej opieki powykonawczej.
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem marki Sullair Hitachi.

 

UE Systems

UE Systems jest znanym na całym świecie liderem w dziedzinie rozwoju urządzeń detekcji ultradźwięków powietrznych i strukturalnych, działającym od 1973 roku. Firma oferuje szeroki wybór instrumentów do inspekcji odwadniaczy parowych i zaworów, szybkiego i łatwego monitoringu stanu łożysk, inspekcji urządzeń elektrycznych oraz detekcji wycieków próżniowych i ciśnieniowych, niezależnie od rodzaju gazu. Stosowane przede wszystkim do detekcji wycieków, analiz problemów mechanicznych i inspekcji elektrycznych, nasze instrumenty pomagają klientom zmniejszać straty energii i optymalizować procesy produkcyjne i efektywność utrzymania ruchu. Więcej informacji na stronie www.uesystems.eu

 

WAGO

Do dyspozycji uczestników będą specjaliści w zakresie automatyki przemysłowej, systemów zasilania, pomiaru i zarządzania energią w zakładach przemysłowych.
Na stoisku zostaną zaprezentowane m.in.:
modułowy system I/O - sieciowe sterowniki swobodnie programowalne, interfejsy komunikacyjne, moduły rozszerzeń
elementy systemu do monitoringu, archiwizacji i udostępniania danych o energii, analizatory sieciowe, komponenty pomiarowe,
najnowsze propozycje z zakresu złączek listwowych i instalacyjnych.