PARTNERZY GŁÓWNI
PARTNERZY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
PROGRAM KONFERENCJI

PROGRAM KONFERENCJI
8:00 - 15:35
więcej tematów już wkrótce

Diagnostyka stanu łożysk tocznych - standardowe pomiary drgań skazane na porażkę
Andrzej Skrzypkowski - AS Instrument Polska
Łożyska jako najbardziej krytyczne części maszyn
Aktualne normy drgań ISO – przeznaczenie, zalety i wady
Specjalizowane pomiary wysokoczęstotliwościowe drgań
Metoda SPM HD – jedyna obecnie, w pełni diagnozująca stan pracy łożysk

Białe certyfikaty - premia za oszczędzanie energii
Michał Bar - Biuro Audytów Energetycznych
Gdzie szukać środków na realizację inwestycji w zakładzie?
Na jakie wsparcie można liczyć?
Jakie inwestycje są najczęściej realizowane w zakładach by obniżać zużycie energii i poprawiać efektywność energetyczną?

Prawidłowy pomiar temperatury a oszczędność dla zakładu
Artur Piotrowski - Termo-Precyzja
Jak prawidłowo dobrać czujniki temperatury?
Dotykowe a bezdotykowe pomiary temperatury
Korzyści wynikające z systematycznej kontroli, wzorcowanie
Rozwiązania do profilowania procesów produkcyjnych

Innowacyjne łożyska dzielone
Bartłomiej Szmatloch TIMKEN
Budowa łożyska dzielonego - główne cechy i zalety
Niższe koszty eksploatacji - redukcja czasu przestojów, niższe koszty przeglądów, minimalizacja strat w produkcji
Przykłady zastosowań / realizacji

Usuwanie zanieczyszczeń w zakładach produkcyjnych
Bartosz Kujawski - Kärcher
Zanieczyszczenia towarzyszące procesom produkcyjnym, często oddziałują negatywnie zarówno na sam proces, jak i na środowisko pracy. Dotyczy to również prac remontowych i modernizacyjnych. Znajomość dostępnych narzędzi, umiejętność ich doboru i użytkowania pozwala na efektywne wdrożenie rozwiązań wpływających pozytywnie na wszystkie powyższe. Czyszczenie suchym lodem, odkurzanie, odpylanie, mycie wysokociśnieniowe, czy coś innego? Jak dobrać właściwe urządzenie? Jak sprawdzić jego skuteczność?

Nowoczesne systemy zasilania
Tomasz Ciesieski - WAGO
Niezawodność w produkcji wprost zależy od jakości i sprawności układów zasilania
O czym musi pamiętać projektant
Jak monitorować status i jakie są możliwości sterowania zasilaniem

Sygnalizacja optyczno-akustyczna w automatyce przemysłowej
Janusz Dziadyk - SN PROMET
Zastosowanie kolumn świetlnych, sygnalizatorów dźwiękowych oraz lamp sygnalizacyjnych EMAS w przemyśle
Konfiguracja produktu, montaż, podłączenie

Bezpieczniki topikowe w służbach utrzymania ruchu
Mariusz Madurski - SIBA Polska
Konstrukcja bezpieczników mających zastosowanie w utrzymaniu ruchu w tym bezpieczników ultraszybkich
Korzyści wynikające z używania wkładek bezpiecznikowych oraz przykłady ich praktycznych zastosowań

Optymalizacja kosztów utrzymania ruchu w zakładzie poprzez integrację usług diagnostycznych, serwisu olejowego i dostaw środków smarnych
Andrzej Jarzębiński - Ecol

Wpływ konserwacji zapobiegawczej na poprawę produktywności
Jacek Cedzidło - Tork, marka Essity
Rola czyszczenia w procesach UR
Skutki zaniedbania konserwacji zapobiegawczej
Jak zmniejszyć ilość przestojów i poprawić produktywność

Bezpieczeństwo jako główne kryterium doboru kabli do zastosowań w zakładach przemysłowych
Małgorzata Zygmunt-Kaczmarek - Zakłady Kablowe BITNER
Płynność produkcji i niezawodność pracy maszyn przemysłowych w dużej mierze zależy od jakości instalacji elektrycznej. Wpływa ona w zasadniczy sposób na zagrożenie pożarowe, bezpieczeństwo ludzi oraz maszyn znajdujących się w halach produkcyjnych. Zapraszamy na naszą prelekcję, podczas której przedstawimy narzędzie do monitowania aktualnego stanu prawnego w zakresie doboru kabli do zastosowań w zakładach przemysłowych.

Rozwiązania mobilne wspierające produktywność, bezpieczeństwo oraz ergonomię pracy
Katarzyna Siudak - TENTE
Jak zmiana zestawu kołowego wpływa na efektywność procesów produkcyjnych?
Dlaczego odpowiedni dobór zestawów kołowych do wózków i urządzeń bezpośrednio wpływa na efektywność i bezpieczeństwo pracy?
Przemyślane rozwiązania, które pozwalają zapewnić płynność procesów w zakładach produkcyjnych

Redukcja kosztów części zapasowych w oparciu o serwis wymienny
Marcin Dzioba - ADEGIS
Rozwiązanie obniżające koszty magazynowania części zamiennych
Serwis wymienny jako skuteczna alternatywa nawet dla serwisów expressowych
Możliwość odłożenia wymuszonej modernizacji w czasie bez konieczności stosowania zamienników

Wszechstronna paletyzacja… czyli jak jeden chwytak może wykonać pracę kilku ludzi/urządzeń/procesów.
Schmalz

Rola przekaźników funkcyjnych w układach automatyki przemysłowej
Krzysztof Smyrski - FINDER Polska

Kompleksowe wsparcie techniczne w zakresie naprawy, konserwacji i sprzedaży urządzeń
Jacek Żmudziński - PLE Service
Obniżenie kosztów przestojów
Urządzenia z rynku wtórnego
Prewencja czyli zapobiegać zamiast naprawiać
Audyty techniczne silników elektrycznych
Planowane konserwacje zamiast awarii

Czas na czas. Skrócenie przestojów dzięki nowoczesnym metodom czyszczenia
Tomasz Stańczak, Sebastian Szostek - Bio-Circle Surface Technology
Przestoje maszyn i instalacji przemysłowych są nie tylko uciążliwe, ale też bardzo kosztowne. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod czyszczenia możliwe jest skrócenie czasu okresowych przeglądów i remontów, a w niektórych przypadkach nawet uniknięcie awarii, co przekłada się na wymierne obniżenie kosztów przestojów, a przy okazji – poprawę bezpieczeństwa pracy i minimalizację oddziaływania procesów czyszczenia na środowisko naturalne.

Eliminacja przyczyn upadków z wysokości podczas wykonywania czynności konserwacyjnych
Joanna Nagraba - Faraone
Analiza upadku z wysokości podczas prowadzenia prac konserwacyjnych
Najczęstsze uchybienia, do jakich dochodzi w zakładach produkcyjnych, podczas prac konserwacyjnych prowadzonych na wysokości
Omówienie błędów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy popełnianych przez pracowników
Studium przypadku

Optymalizacja układów sprężonego powietrza
Dominik Szagżdowicz - Atlas Copco
Airnet – system do budowy sieci sprężonego powietrza
VSD - efektywność sprężania