ZŁOCI PARTNERZY
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRON MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Automatyzacja to temat przyszłości wpisujący się w trend Przemysłu 4.0, a jednocześnie ważny element strategii bezpieczeństwa. Nic więc dziwnego, że na konferencję poświęconą automatyzacji i bezpieczeństwu w zakładach produkcyjnych, zorganizowaną 20 lutego 2019 r. w Poznaniu przybyli tłumnie inżynierowie pragnący poznać najnowsze nowinki technologiczne oraz przyswoić wiedzę, którą później będą mogli wykorzystać w swoich zakładach pracy.

To 60. konferencja w bogatym dorobku organizatora, firmy Axon Media, a czwarta w Poznaniu. Swoje rozwiązania zaprezentowało niemal 30 firm oferujących rozwiązania z zakresu automatyzacji i bezpieczeństwa. Patronat Honorowy sprawowały: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Prezydent Miasta Poznania, Krajowa Izba Gospodarcza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy Interior, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska.

Tematy poszczególnych wystąpień budziły duże zainteresowanie, a uzupełniające się prelekcje zapewniały możliwość pogłębiania wiedzy. W wystąpieniach wielu prelegentów pojawiały się hasła Przemysł 4.0 oraz IIoT (Przemysłowy Internet Rzeczy) w kontekście automatyzacji. W czwartej rewolucji przemysłowej istotną rolę odgrywa bowiem informacja, ważne są więc rozwiązania przekształcające dane zbierane z maszyn w informacje przydatne w bieżącej pracy.

Dużo czasu poświęcono takim tematom, jak bezpieczeństwo w sieciach przewodowych (standardy i protokoły komunikacyjne w Przemyśle 4.0), przykłady modernizacji linii produkcyjnych w oparciu o wybrane aplikacje (np. czujniki wizyjne, nastawniki wykorzystywane w przezbrojeniu maszyn, wizualizacja procesów, kontrola zużycia mediów). Zaprezentowano też roboty współpracujące oraz „komputery nasobne” ułatwiające pracę na hali i w magazynie.

Podczas omawiania systemów bezpieczeństwa i automatyzacji przemysłu przybliżono koncepcję iAutomation (zasada „3i”, czyli integrated, intelligent, interactive) oraz systemy bezpieczeństwa w zdecentralizowanych układach automatyki, rozwiązania dla stref niebezpiecznych i wybuchowych (przewidywanie czasu bezproblemowej pracy podczas rzeczywistej eksploatacji maszyny), a także inteligentną dystrybucję prądu, w tym nowoczesne, niezawodne systemy zasilania oraz uniwersalne kable sterownicze.

Uczestnikom zaprezentowano m.in. systemy identyfikacji oraz bezpieczeństwa w obszarze detekcji (np. w trudnych warunkach) i pomiarów (w tym systemy pozycjonowania, analiza procesu z dostępem do danych 24/7 w czasie rzeczywistym, automatyczne tworzenie raportów zmianowych i godzinowych), a także innowacyjne komponenty automatyzacji i bezpieczeństwa maszyn (sterowniki bezpieczeństwa, czujniki wibracji itp.) oraz inteligentne produkty (które odpowiednio wcześnie zawiadomią o potrzebie konserwacji maszyn) czy praktyczne aspekty wykorzystania w pomiarach termowizji (szóstego zmysłu).

Następnie omówiono przykłady aplikacji bezpieczeństwa, w tym sposoby poprawy bezpieczeństwa systemu sprężonego powietrza (obszary ryzyka, metody i narzędzia, korzyści finansowe wynikające z wprowadzenia omówionych procedur) oraz przybliżono tajniki automatyzacji procesów mycia i odtłuszczania części (podniesienie wydajności produkcji i jakości wyrobów gotowych, ochrona antykorozyjna).

Omówiono także obowiązki pracodawców wynikające z uruchomienia maszyny w zakładzie (dwa filary europejskiej koncepcji bezpieczeństwa maszyn), a także wymagania wynikające z przepisów UE oraz prawa krajowego w przypadku modernizacji i zespolenia maszyn.

Po części konferencyjnej odbyły się równolegle dwa warsztaty techniczne. Pierwsze dotyczyły zastosowania technicznych środków bezpieczeństwa z zachowaniem funkcjonalności stanowiska zrobotyzowanego. Natomiast podczas drugich można się było zapoznać z metodami podtrzymania ciągłości komunikacji w sieci przemysłowej PROFINET.

Uczestnicy konferencji podkreślali zalety takich spotkań, dzięki którym mogą śledzić postęp techniczny na świecie i w Polsce. Doceniali wysoki poziom merytoryczny prelekcji, ciekawy dobór uzupełniających się tematów, a także przytaczanie przez prelegentów realnych przykładów z zakładów produkcyjnych. Podczas przerw w kuluarach chętnie dzielili się własnymi doświadczeniami albo wypytywali o możliwości rozwiązania problemów, z którymi borykają się w swoich przedsiębiorstwach.

Założone cele udziału w konferencji udało mi się w pełni zrealizować. Poznałem nowe inspirujące pomysły i nowe rozwiązania techniczne. Organizacja konferencji na bardzo wysokim poziomie, tematyka dobrze dobrana. Wszystko oceniam bardzo pozytywnie – tak ocenił konferencję Krzysztof Pokorski BSC Pharmacenter

Z kolei partnerzy chwalili profesjonalną organizację konferencji oraz jej unikatową formułę. No i to, co dla nich najcenniejsze – inspirację dzięki poznawaniu potrzeb odbiorców ich rozwiązań.FOTORELACJA
PREZENTACJE

Autoryzacja


Byłeś uczestnikiem tej konferencji?
Podaj swoje imię i nazwisko: