PARTERZY STRATEGICZNI
GŁÓWNI PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY MERYTORYCZNI
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Bezpieczeństwo jest zagadnieniem, któremu każda z branż poświęca sporo uwagi. Zapewnienie wysokiej niezawodności i wydajności działania maszyn i urządzeń, a jednoczesną troską o obsługujący je personel, wymusza stosowanie najnowocześniejszych technologii w zakresie bezpieczeństwa. Ze względu na wysoki stopień automatyzacji wielu linii produkcyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wytwarzania nie można rozpatrywać bez uwzględnienia systemów automatyki. Możliwość poznania wielu nowych technologii, a także usłyszenia paralitycznych porad mieli uczestnicy konferencji Automatyzacja i bezpieczeństwo w zakładach produkcyjnych, która odbyła się w Krakowie 19 lutego br. To kolejna konferencja organizowana przez firmę Axon Media, podczas której ponad stu uczestników ma możliwość w spokojnej atmosferze porozmawiać z przedstawicielami kadry inżynierskiej wielu czołowych dostawców sprzętu i usług z zakresu automatyki, pomiarów, systemów wizyjnych, techniki napędowej, systemów utrzymania czystości, a także firm zajmujących formalnymi aspektami zapewnienia bezpieczeństwa w firmie.


Po części prezentacyjnej odbyły się warsztaty na temat integracji funkcjonalności bezpieczeństwa w systemie AS-Interface oraz wdrażania algorytmy pozwalającego na określenie poziomu modernizacji maszyny lub jej zespolenia. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali imienne certyfikaty uczestnictwa, a większość z nich opuszczała konferencję z co najmniej kilkoma nowymi kontaktami biznesowymi i pomysłami na nowe rozwiązania, które mogą wdrożyć w swoich firmach.
Ze względu na wysoki stopień automatyzacji wielu linii produkcyjnych, nie można zapewnienia bezpieczeństwa w trackie wytwarzania rozpatrywać bez uwzględnienia systemów automatyki. Możliwość poznania wielu nowych technologii, a także usłyszenia porad mieli uczestnicy konferencji Automatyzacja i bezpieczeństwo w zakładach produkcyjnych, która odbyła się w Krakowie 19 lutego 2020r. To kolejna konferencja organizowana przez firmę Axon Media, podczas której ponad stu uczestników ma możliwość w spokojnej atmosferze porozmawiać z przedstawicielami kadry inżynierskiej wielu czołowych dostawców sprzętu i usług z zakresu automatyki, pomiarów, systemów wizyjnych, techniki napędowej, systemów utrzymania czystości, a także firm zajmujących formalnymi aspektami zapewnienia bezpieczeństwa w firmie.
Zgromadzenia na sali uczestnicy mieli możliwość wysłuchania interesujących wystąpień dotyczących wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie automatyki i monitorowania zgodnych z ideami przemysłu 4.0. Systemy pomiarowe oraz monitorowanie pozycji za pomocą czujników optycznych również zostały omówione w trakcie prezentacji. Uwagę zwrócono również na potencjał zastosowania systemów RFID do identyfikacji narzędzi, a także do zabezpieczenia i autoryzacji w systemach sterowania, np. w personalizowanym dostępie do stacji operatorskich.


Kolejna grupa tematyczna obejmowała monitorowanie maszyn, ciągów wytwórczych a także wytworzonych elementów. Wskazano na potencjał zatasowania systemów obrazowania światła widzialnego, jaki i podczerwieni. Omówiono wpływ oświetlenia na wynik monitorowania wizyjnego, a także jak właściwie stosować systemy obrazowania 3D, nie tylko do kontroli obecności.


Duże zaciekawienie wśród słuchaczy powodowały prezentacje dotyczące zastosowania robotów współpracujących. Ta relatywnie nowa grupa urządzeń zdobywa coraz większą popularność w wielu dziedzinach przemysłu, szczególnie w aplikacjach montażowych. Ze względu na relatywnie wysoki koszt inwestycji, ważne jest umiejętne określenie stopy zwrotu, aby dobrać właściwe rozwiązanie do aktualnych potrzeb. Z drugiej strony podano wytyczne prawne i normatywne związane z zapewnieniem w przypadku stosowania robotów współpracujących na stanowiskach pracy.


Podczas prezentacji nie pominięto aspektu bezpieczeństwa w sieciach przemysłowych. Zapobieganie awariom, monitorowanie oraz diagnostyka sieci PROFINET to temat często pomijany w praktyce zakładowej. Ciekawe praktyczne rady przedstawione w trakcie prezentacji będą pomocne w rozwiązaniu wielu problemów. Projektowanie aplikacji napędowych wyposażonych w układy bezpieczeństwa zostało również szeroko omówione. W przypadku aplikacji napędowych ważne są również funkcje bezpieczeństwa zaimplementowane w falowniki (ograniczanie momentu, ograniczanie prędkości).

W trakcie prezentacji nie pomięto również tematu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz użytkownikom końcowym instalacji gazowych. Detekcja gazów, w tym zintegrowane urządzenia pozwalające na wykrywanie wielu gazów, a także śledzenie bezruchu operatora to zagadnienia, którym należy poświęcić uwagę sporo uwagi, ze względu na potencjalne niebezpieczeństwa, jakie niosą z sobą uszkodzenia lub niewłaściwa eksploatacją infrastruktury przesyłowej i urządzeń wykonawczych.

Sporo wystąpień związanych było w BHP na stanowisku pracy, a także z prawnymi uwarunkowaniami użytkowania, modernizacji i zespalaniu maszyn. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z bezpiecznymi systemami odmuchu sprężonego powietrza, w których ciśnienie w instalacji, w przypadku nagłego wyłączenia nie stanowiło zagrożenia dla użytkownika. Kolejne zagadnienie było związane z zapewnieniem bezpieczeństwa personelu podczas prac na wysokości, szczególnie, ze wskazaniem unikanie na upadku z wysokości podczas obsługi maszyn. Nie mniej istotną kwestią było zapewnienie bezpicz3ńswa funkcjonalnego a automatyce zabezpieczającej. Szczególny nacisk w wystąpieniu położono na nowoczesne systemy zabezpieczające, które projektowane są w oparciu o koncepcję redukcji ryzyka i utrzymanie wymagań SIL. Kolejne wystąpienia dotykały tematyki bezpieczeństwa w utrzymaniu ruchu i próby odpowiedzi na pytanie czy łatwo je utrzymać. Podnoszenie świadomości zagrożeń personelu, zostało wskazane jako jedno z kluczowych działań w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa. Tematyka bezpieczeństwa została spięta prezentacją o wymogach prawnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i odpowiedzialności za bezpieczeństwo maszyn w świetle wymagań stawianych przez UE, a także przepisy krajowe.

Po części prezentacyjnej odbyły się warsztaty na temat integracji funkcjonalności bezpieczeństwa w systemie AS-Interface oraz wdrażania algorytmy pozwalającego na określenie poziomu modernizacji maszyny lub jej zespolenia. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali imienne certyfikaty uczestnictwa, a większość z nich opuszczała konferencję z co najmniej kilkoma nowymi kontaktami biznesowymi i pomysłami na nowe rozwiązania, które mogą wdrożyć w swoich firmach.

Autor: dr inż. Wojciech Jamrozik

FOTORELACJA