GŁÓWNI PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Zapewnienie wysokiej jakości wyrobów, przy jednoczesnej maksymalizacji wyniku ekonomicznego przedsiębiorstwa wymaga zapewnienie wysokiej niezawodności maszyn i urządzeń zaangażowanych w realizację procesu produkcyjnego. Zarówno służby utrzymania ruchu, pracownicy produkcji, jak również management zainteresowani są pozyskaniem wiedzy, a także zapoznaniem się z nowymi, często innowacyjnymi rozwiązaniem pozwalającymi na zwiększenie potencjału produkcyjnego przez poprzez zmniejszenie liczby, jak i czasu trwania nieplanowanych przestojów oraz  przez świadome prowadzenie polityki eksploatacyjnej.

Z tego względu w Konferencji  Technicznej Niezawodność i utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych, zorganizowanej przez firmę Axon Media, która odbyła się 18 lutego 2020 roku w Krakowie uczestniczyło ponad 100 osób. Mieli oni okazję wysłuchać 17 prelekcji o zróżnicowanej tematyce z zakresu mechaniki, automatyki, systemów pomiarowych, utrzymania czystości, jak również tych związanych z aspektami prawnymi w utrzymaniu ruchu. Dodatkowo na 27 stoiskach wystawienniczych uczestnicy mogli zapoznać się, dotknąć, przetestować wybrane produkty z oferty partnerów konferencji. Wszystkie stoiska cieszyły się znacznym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba wizytówek, jaki rozdali partnerzy konferencji. W opinii jednego z uczestników związanego zawodowo z branżą wydobywczą możliwość spotkania bezpośrednio z przedstawicielami wybranych firm była dla niego znacznie ciekawsza niż uczestnictwo w dużej, wielodniowej imprezie targowej.

Przygotowanie sprężonego powietrza, w tym filtracja oraz odolejanie powietrza, jako niezbędny element zapewnienia wysokiej niezawodności instalacji przemysłowych zostały szeroko przedstawione. Zwrócono szczególną uwagę na odolejanie powietrza. Układy próżni centralnej, podobnie jak odpowiednio dobrane instalacje sprężonego powietrza, pozwalają zmniejszenie poziomu hałasu, zmieszczenie zużycia energii, mniejsze koszty przeglądów, opłacalne kiedy co najmniej 5 odbiorników podłączonych do sieci i pompy pracują co najmniej 8 godzin na dobę. W trakcie jednego z wystąpień omówiono również elastyczne metody zaopatrzenia przedsiębiorstwa w elementy układów pneumatycznych od prostych złączek do napędów.

Pomiary bezkontaktowe stanowiły ważną grupę tematyczną w trakcie prezentacji. Bezkontaktowe pomiary temperatury za pomocą kamer termowizyjnych stanowią istotne narzędzie w wykrywaniu anomalii temperaturowych mogących być symptomem występowania uszkodzenia. Techniką, która bardzo dobrze uzupełnia termografię, to pomiary ultradźwiękowe. Dzięki fizyce ultradźwięków pozwalają ona na szybkie i pewne wykrywanie m.in. kwitacji, uszkodzenia łożysk lub wykrywanie wycieków sprężonego powietrza za pomocą prostego pomiaru, który wskazuje źródło powstających problemów.

Kolejnym aspektem poruszonym w trakcie prezentacji był serwis oraz diagnostyka serwonapędów oraz przekładni, między innymi za pomocą inteligentnych czujników drgań i temperatury. Innym zagadnieniem omówionym w kontekście zapewnienia wysokiej niezawodności układów napędowych oraz układów sterowania, była wdrożona u jednego z partnerów koncepcja magazynu dedykowanego oraz zasada brak naprawy brak kosztów. Dużym zainteresowaniem cieszył się nowoczesny interfejs komunikacyjny MT Connect. Jest to otwarty i dający się rozbudowywać protokół służący do zbierania danych maszynowych z poziomu hali produkcyjnej. W ramach prezentacji poruszono tematykę zapobiegania przepięciom w instalacjach elektrycznych, które są powodowane nie tylko przez wyładowania atmosferyczne, ale również przez załączanie lub wyłączanie urządzeń. Urządzenie doświadczają niebezpiecznych skoków napięcia, przez co następuje ich przyspieszone zużywanie, ale może również dojść do zagrożenia zdrowia lub życia obsługi. Omówiono także zagadnienie testowania jakości działania ochronników. W dobie przemysłu 4.0 nie można było zapomnieć o cyberbezpieczństwie i zapobieganiu atakom na sieci IT oraz sieci przemysłowe.

Ciekawym zagadnieniem było czyszczenie instalacji elektrycznej niskiego i średniego napięcia, także bez wyłączania instalacji z ruchu. Zabrudzenia w pierwszych 3 latach są główną przyczyną uszkodzeń instalacji elektrycznych (tłuste naloty, zapylenie). Rozdzielnice, jak i inna infrastruktura może być czyszczona zarówno na sucho, jak i na mokro.
Oprócz usług czyszczenia przestawiono szczegółowo urządzenia, które są stosowane w utrzymywaniu czystości w zakładach produkcyjnych, dzięki którym możliwe jest uporanie się z zanieczyszczeniami najróżniejszego pochodzenia. Spersonalizowane rozwiązania, zarówno mobilne, jak i stacjonarne pozwolą na usunięcie nawet najbardziej odpornych zabrudzeń. Ofertę zaprezentowanych produktów uzupełniła chemia dla przemysłu, czyściwa przemysłowe, sorbenty, które są bezpieczne dla środowiska i użytkowników, a przy tym skuteczne w działaniu.
Prowadniki oraz łożyska ślizgowe, w tym systemy liniowe. Przedstawiono prowadniki kablowe oraz dedykowane przewody przeznaczone do ruchu, zarówno liniowego, jaki i 3D. W codziennej praktyce warsztatowej nie można także zapomnieć o zapewnienie bezpieczeństwa połączeń śrubowych, z tego powodu omówiono również systemy zabezpieczania śrub przed odkręcaniem.
Część prezentacyjną zamknęło omówienie poszczególnych rodzajów kontroli maszyn, ich zakresu oraz wytycznych opisujących okoliczności, kiedy konieczne jest wykonanie właściwego typu kontroli. Wystąpienie to zainteresowało znaczne grono słuchaczy, którzy chcą świadomie użytkować swój park maszynowy.
Po zakończeniu części prezentacyjnej odbyły się warsztaty. Ich tematyka związana była z systemami monitorowania i nadzoru stanu maszyn i instalacji: Ultradźwiękowy system monitorowania maszyn oraz Termowizyjne badanie instalacji przemysłowych. Przed rozpoczęciem warsztatów uczestnicy mogli odebrać certyfikaty uczestnictwa oraz wymienić uwagi na temat ciekawych problemów inżynierskich oraz nowo nawiązanych kontaktów biznesowych.


Autor: dr inż. Wojciech Jamrozik

FOTORELACJA