GŁÓWNI PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Konferencja „Niezawodność i utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych” zorganizowana 4 marca 2020 r. w Białymstoku zachęciła do udziału ponad 90 inżynierów zainteresowanych nowinkami technicznymi, przykładami dobrych praktyk oraz rozwiązaniami, które pomogą usprawnić pracę w ich zakładach. To trzecia konferencja w tym mieście, a ponad 80. w bogatym dorobku organizatora, firmy Axon Media.

 

Patronat honorowy sprawowali: Krajowa Izba Gospodarcza, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Prezydent Miasta Białegostoku, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Polska Strefa Inwestycji, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Urząd Dozoru Technicznego.

 

Jak zapewnić niezawodność i ciągłość produkcji? Odpowiedzi na to pytanie udzielali przedstawiciele 26 firm prezentujących rozwiązania w tym obszarze. Zgodnie z duchem czasów tematyka poszczególnych prelekcji nawiązywała do Przemysłu 4.0 (IIoT ‒ Przemysłowy Internet Rzeczy, inteligentna fabryka przyszłości, cyfryzacja produkcji, przetwarzanie w chmurze).

 

Uczestnicy chwalili dobór tematów i zwięzłość prezentacji ‒ było ich aż 17, dzięki czemu mogli poznać wiele różnych produktów, rozwiązań i strategii. Uzupełnieniem prelekcji były stoiska, gdzie podczas przerw można było obejrzeć urządzenia, osobiście je przetestować, poszukać u wystawców odpowiedzi na najpilniejsze pytania.

 

W ramach konferencji zaprezentowano wykorzystanie w diagnostyce termowizji, która „jest wszędzie, bo ciepło jest wszędzie” (każde medium generuje straty w postaci wydzielanego ciepła, co ma wpływ na dalszą eksploatację instalacji, a termowizja pomaga wykrywać i analizować rozkłady ciepła) oraz technologii ultradźwiękowej (w inspekcji stanu łożysk i innych urządzeń mechanicznych, elektrycznych, w detekcji wycieków sprężonych gazów). Dzięki usuwaniu nieszczelności można ograniczyć roczne koszty zużycia energii nawet o 15%.

 

Przybliżono także metody diagnostyki z wykorzystaniem pomiaru wibracji, temperatury i prędkości obrotowej, a także zjawiska magnetostrykcji, czyli bezkontaktowego pomiaru położenia i poziomu (z prezentacją czujnika dla Industry 4.0).

 

Co można monitorować? Drgania, przepływ, tarcie, ciśnienie, temperaturę, wilgotność, zużycie energii elektrycznej, jakość oleju, stan zaworu… Zgodnie z ideą Przemysłu 4.0 problemy wykrywane są w czasie rzeczywistym dzięki integracji systemów diagnostyki z systemami wyższego rzędu (aż do ERP).

 

Z kolei prezentacja inteligentnej fabryki przyszłości obejmowała cztery filary Przemysłu 4.0: oprogramowanie diagnostyczne, czujniki wibracji i temperatury, systemy kontroli pobrań, zarządzanie logistyką, czyli narzędzia zastępujące zmysły oraz cloud przemysłowy.

 

Przedstawiono także interfejs komunikacyjny do procesu produkcyjnego zapewniający akwizycję danych między urządzeniami/maszynami oraz do systemu nadrzędnego, co ułatwia cyfryzację złożonych procesów produkcji oraz precyzyjną kontrolę jakości (zamiast „jakoś to będzie”).

 

W ramach ciekawego case study omówiono wdrażanie, utrzymanie i zarządzanie przemysłową siecią Ethernet (sieć redundantna, 200‒300 urządzeń, duże zaolejenie, niska temperatura itp.).

 

Przybliżono również zagadnienia sensoryki wspomagającej prewencję w utrzymaniu ruchu, takie jak: optyczna kontrola przestrzenna, inteligentna technologia komunikacyjna IO-Link, modułowe systemy zabezpieczeń kabli czujnikowych, rozwiązania z zakresu urządzeń ochronnych – od bezpieczników po kompleksową ochronę przeciwprzepięciową, zaawansowane zasilacze oraz UPS-y, a także zabezpieczenie przed cyberatakami na sieć przemysłową. Zbierane informacje przesyłane są do chmury obliczeniowej, co zapewnia podgląd online sytuacji w zakładzie i ułatwia podjęcie decyzji, co zrobić, żeby zapobiec awarii – zgodnie z filozofią Industry 4.0.

 

Tematykę bezpieczeństwa dla służb utrzymania ruchu kontynuowano w kolejnych prelekcjach (wkładki topikowe, ochrona urządzeń, instalacji i pracowników, szacowanie trwałości i niezawodności obwodów bezpieczeństwa). Szukano również odpowiedzi na pytania: jak skutecznie rozwiązać problem luzujących się śrub (metody zabezpieczania śrub, zastosowanie systemu klinującego wykorzystującego napięcie, nie tarcie).

 

Omówiono również temat minimalizacji kosztów przestoju w oparciu o serwis wymienny i magazyn dedykowany oraz zaprezentowano bezpieczną chemię dla przemysłu (np. czyściwa przemysłowe, sorbenty, mydełka, pianka do dezynfekcji pomieszczeń). A jak ograniczyć koszty w obszarze zakupów? Na przykład wykorzystując kompleksowy system zaopatrzenia produkcji i działów utrzymania ruchu.

 

Swoistym podsumowaniem konferencji była prelekcja przybliżająca problem obowiązkowych wstępnych, okresowych i specjalnych kontroli maszyn, wynikających z dyrektywy narzędziowej 2009/104/WE oraz przepisów krajowych. Takie kontrole to środek do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności sprzętu roboczego.

 

Po części konferencyjnej odbyły się równolegle dwa warsztaty techniczne. Pierwsze obejmowały „ultradźwiękowy monitoring stanu maszyn” (m.in. badanie przekładni zębatych, przenośników taśmowych, łożysk wolnoobrotowych i siłowników hydraulicznych). Z kolei uczestnicy warsztatów „energia pod kontrolą” poznali przemysłowe metody pomiaru, analizy, archiwizacji i udostępniania danych (budowa podstawowego układu monitoringu energii elektrycznej z konfiguracją, parametryzacją i obsługą, łączenie zestawów w system sieciowy, nadrzędne zarządzanie energią).

 

Uczestnicy konferencji doceniali wysoki poziom merytoryczny prelekcji oraz ciekawy dobór uzupełniających się tematów, w dodatku w prezentacjach często występowały realne przykłady z zakładów produkcyjnych. Podczas przerw w kuluarach chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami albo szukali możliwości rozwiązania problemów, z którymi borykają się współczesne przedsiębiorstwa.

 

Natomiast partnerzy chwalili profesjonalną organizację konferencji, wnikliwe pytania wskazujące na duże zainteresowanie uczestników oraz podkreślali największe dla nich korzyści, czyli możliwość sondowania rynku pod kątem przydatnych rozwiązań.

 

 

 

FOTORELACJA