ZŁOTY PARTNER
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Energia jest niezbędna do prowadzenia różnego typu procesów produkcyjnych. Ze względu na swoje niewątpliwe zalety, zarówno powietrze, jak i ciecze sprawdziły się jako nośniki energii, stąd duża popularność napędów pneumatycznych i hydraulicznych. Szczególnie w przypadku sprężonego powietrza należy mieć świadomość, jak wymagające, zarówno pod względem technologicznym, jak i ekonomicznym jest to medium. Szeroki wachlarz zagadnień związanych tego typu zagadnieniami był poruszany podczas konferencji „PNEUMATYKA, HYDRAULIKA I GAZY TECHNICZNE”, która 14 maja 2019 roku została zorganizowana we Wrocławiu przez firmę Axon Media.

 

W trakcie konferencji maiło miejsce 13 zróżnicowanych merytorycznie wystąpień, podczas których prelegenci przybliżyli uczestnikom reprezentującym wiele branż przemysłu, zarówno nowinki technologiczne, dobre praktyki, jaki i zagadnienia prawne związane z tematyką konferencji. Na niemal 20 stanowiskach każdy z uczestników mógł zobaczyć na żywo to co było omawiane w trakcie prezentacji. Możliwość przetestowania wielu rozwiązań w praktyce była niewątpliwe dużym atutem konferencji.

 

Sprężone powietrze, często jest marnotrawione, ponieważ traktowane jest jako tanie medium. Wycieki, niewłaściwe użycie to niestety nie tylko uciążliwy dźwięk charakterystycznego syczenia, ale również wymierne straty finansowe. Trzeba wiedzieć, że około 80% z dostarczonej do niej energii elektrycznej zamieniane jest na ciepło, a jedynie 20% pożytkowane jest na przemianę w energię sprężonego powietrza. Systematyczne działania związane z redukcją wycieków, optymalizacją zużycia i struktury sieci przesyłowej pozwalają na uzyskanie realnych korzyści. Z tego względu ważne jest nie tylko monitorowanie sieci, ale również zastosowanie właściwych komponentów. Należy zacząć do przygotowania powietrza, gdzie kluczowym elementem może być filtr, który będzie spełniał swoją podstawową funkcję, jednocześnie nie zaburzając przepływu powietrza. Nie mniej ważnym elementem może być osuszacz powietrza, w którym Spadek ciśnienia utrzymywany jest na niskim poziomie, a koszty eksploatacji znacząco się zmniejszają. Nie mniej ważne są drobne elementy, jak np. szybkozłączki. Odpowiednio dobrane, nie tylko wpłyną na zmniejszenie poziomu wycieków, ale dzięki zaawansowanym funkcjom spowodują wzrost poziomu bezpieczeństwa, np. zabezpieczając przed zranieniem wskutek dynamicznego odłączenia. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zapoznania się nowoczesnymi pompami próżniowymi eżektorwymi, które pozwalają na bardzo elastyczną konfigurację.

 

Monitorowanie wycieków gazów, jak również nieciągłości w instalacji próżniowej jest również istotnym zagadnieniem w przypadku eksploatacji wielu instalacji procesowych i wytwórczych. Prelegenci przedstawili możliwości detekcji wycieków sprężonego powietrza z zastosowaniem techniki pomiarów ultradźwiękowych. Podkreślono prostotę, jak również znaczną czułość i precyzję tych pomiarów, ze względu na dużą kierunkowość fal ultradźwiękowych. Powiększenie naszego wachlarzu zmysłów, a co za tym idzie wykrywanie wycieków gazów niewidocznych gołym okiem, może być realizowane za pomocą techniki monitorowania w podczerwieni. Odpowiednio dobrana kamera termowizyjna pozwoli wykrywać nie tylko wycieki, ale również poszukiwać awaryjnych przekroczeń temperatury na powierzchni maszyn, w tym pneumatycznych i hydraulicznych. Ciekawym zagadnieniem było również zastosowanie czujników wyposażonych w interfejs IO-Link do monitorowania układów hydrauliki siłowej, takich jak np. zasilacze hydrauliczne.

 

Oprócz aspektów technicznych związanych z użytkowaniem instalacji pneumatycznych i hydraulicznych, nie mniej ważne są te ekonomiczne. Zgromadzeni na sali inżynierowie mogli zapoznać się z wieloma aspektami wpływającymi na koszt inwestycji, a także użytkowania np. instalacji przygotowania sprężonego powietrza. W takim wypadku należy wziąć pod uwagę nie tylko koszt zakupu sprężarki, ale także m.in. koszt obsługi w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, czy koszt energii elektrycznej. Uczestnicy poznali również sposobu redukcji kosztów z takiej inwestycji, np. przez zastosowanie układów odzysku ciepła generowanego przez sprężarkę. Podczas jednej z prezentacji zwrócono uwagę na ciekawy aspekt związany z wyposażeniem warsztatów. Poprzez wypożyczanie narzędzi nie tylko zawsze do dyspozycji mamy ich odpowiedni i sprawny zestaw, ale również nie poza stałą, niewielką opłatą abonamentową, nie są ponoszone żadne dodatkowe koszty związane z eksploatacją. Oprócz aspektów ekonomicznych omówione zostały również te legislacyjne, związane z wprowadzeniem do obrotu maszyn nieukończonych. Oprócz wytycznych prawnych omówione również przykłady związane z odpowiedzialnością, za maszyny nieukończone oraz wyniki kontroli prowadzonych zarówno przez niezależne jednostki, jak organy państwowe.

 

Na zakończenie części prezentacyjnej zgromadzenie dowiedzieli się o przyszłości monitorowania i diagnostyki instalacji przemysłowych, w tym pneumatycznych i hydraulicznych z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji.

 

Dopełnieniem wszystkich prezentacji była część warsztatowa poświęcona praktycznym wytycznym związanych z bezpiecznym i świadomym użytkowaniem instalacji sprężonego powietrza, a także zastosowaniu urządzeń IO-Link w szeroko pojętej automatyce przemysłowej.

 

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ciekawe prezentacje sprawiły, że na stanowiskach wystawienniczych toczyły się długie dyskusje na wiele interesujących tematów. Uczestnicy mieli pytania nie tylko o instalacje pneumatyczne i hydrauliczne, ale również o możliwości zastosowania wielu metod dla innych gazów technicznych jak np. argon, o który pytali inżynierowe z jednej z firm z branży automotive, jednocześnie podkreślając, że to tylko jedne z tematów który chcieli omówić z wystawcami. Dzięki tak zorganizowanej konferencji nawiązano wiele nowych kontaktów biznesowych, a obecni kliencie mogli dowiedzieć się o wielu nowinkach produktowych.

 

autor: Wojciech Jamrozik


 

FOTORELACJA
PREZENTACJE

Autoryzacja


Byłeś uczestnikiem tej konferencji?
Podaj swoje imię i nazwisko: