GŁÓWNI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRON MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Przemysł 4.0 to koncepcja, która już od kilku lat rozpala wyobraźnię przedsiębiorców, ale również stanowi podstawę do licznych nieporozumień. Najczęściej rozumiana jest jedynie przez pryzmat wprowadzania nowych rozwiązań sprzętowych do gromadzenia coraz większej ilości danych, a także programowych pozwalających na ich analizę. W takim podejściu często pomijany jest fakt, że przemysł 4.0 obejmuje o wiele szersze spektrum zadań i celów, które obejmą również integrację łańcucha wartości i wprowadzanie nowych modeli biznesowych, tak, aby sprostać coraz bardziej zindywidualizowanym potrzebom klientów przy jednoczesnym utrzymaniu wolumenu produkcji. Wszystkim tym zagadnieniom, związanym z budowaniem świadomości idei Przemysłu 4.0,  poświęcona była konferencja „Automatyzacja w zakładach produkcyjnych. Kierunek Przemysł 4.0”, która odbyła się w Bytomiu 25 listopada 2021 roku.
Niemal stu uczestników, po powitaniu i otwarciu konferencji przez Prezydenta Miasta Bytom – Pana Mariusza Wołosza, wysłuchało siedemnastu prezentacji o bardzo zróżnicowanej tematyce. 

Znaczna liczba prezentacji dotyczyła nowoczesnych rozwiązań sprzętowych, a także programowych. Co istotne wskazane zostały benefity ich stosowania w kontekście cyfryzacji produkcji, jak również możliwości integracji z już istniejącymi systemami. Ciekawym zagadnieniem było monitorowanie i kontrola jakości zasilania, a także optymalizacja zużycia energii. Z jednej strony ceny energii elektrycznej są coraz wyższe, z drugiej strony są różne uwarunkowania legislacyjne, a także świadomość przedsiębiorców co do konieczności wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju, a co zatem idzie wzięcia odpowiedzialności nie tylko za własną firmę, ale także jej bliższe i dalsze otoczenie. Szacuje się, że monitorowanie zużycia mediów czy wymiana tradycyjnego oświetlenia na inteligentne LED generuje oszczędności na poziomie od około 30%.

Kolejny istotny temat związany był z wdrażaniem komponentów automatyki procesowej, jak również układów monitorowania stanu maszyn i procesów, które pozwalają na nie tylko na gromadzenie i wizualizacje danych, ale także, sprzężone z dedykowanymi platformami programowymi, wspomagają podejmowanie wielu decyzji, zarówno na poziomie pojedynczego obiektów, jak i całych fabryk czy przedsiębiorstw. Technologie te w połączeniu np. z układami wykonawczymi, robotami, czy też systemami wizyjnymi zapewniają z jednej strony integrację wielu systemów na niespotykanym dotychczas poziomie, pozwalające z drugiej na niezmiernie łatwe programowanie.

Nie mogło zabraknąć dyskusji nad rolą i miejscem pracowników w obecnej transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Należy mieć świadomość, że to technologia jest dla człowieka, a nie odwrotnie. To ona ma wspierać człowieka w powtarzalnych i żmudnych działaniach. Zmienia się więc status pracownika, jak i koncepcja prowadzenia firmy.

Po części prezentacyjnej odbyły się warsztaty dotyczące diagnostyki drganiowej maszyn. Obejmowały one najważniejsze know-how z zakresu prowadzenia diagnostyki typowych maszyn, podłączenia urządzeń wykorzystujących protokół IO-Link do systemów monitorowania, a także zarządzania wizualizacją oraz historią danych za pomocą platformy online.