ZŁOCI PARTNERZY
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRONI HONOROWI
GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

W konferencji „Automatyzacja i systemy sterowania w zakładach produkcyjnych” przeprowadzonej 14 czerwca 2018 r. w Lublinie uczestniczyli inżynierowie zainteresowani nowymi rozwiązaniami w dziedzinie automatyzacji procesów produkcyjnych. To już druga konferencja organizowana przez firmę Axon Media w Lublinie, a ponad 50. w jej bogatym dorobku. Tematy poszczególnych wystąpień budziły duże zainteresowanie, prelekcje o zróżnicowanej tematyce zapewniały możliwość pogłębiania wiedzy.

W wystąpieniach prelegentów jak mantra pojawiało się hasło Przemysł 4.0 (IIoT). Rozwiązania przemysłowego Internetu Rzeczy „to już nie moda tylko konieczność” – tak podsumował trend jeden z prelegentów w kontekście opłacalności rozwiązań wpisujących się w tę filozofię. A inny przekonywał, że „na systemach SCADA i ERP świat się nie kończy” i niezbędna jest integracja pionowa – maszyny plus świat IT. „W czwartej rewolucji przemysłowej zarządzamy informacją”, ważne są więc rozwiązania przekształcające dane w cenne informacje biznesowe.

Uczestnikom zaprezentowano m.in. innowacyjne systemy wspomagające automatyzację procesów produkcyjnych, w tym zbieranie danych na potrzeby wsparcia produkcji, serwisu i prewencyjnego utrzymania ruchu (minimalizacja przestojów – szybkie przezbrajanie narzędzi) oraz optymalizacji zużycia energii.

Przedstawiono również narzędzia monitoringu i sieci przyszłości (IO-Link, opaska VR – realwear), technologię czujników 4.0, innowacyjne produkty kontrolno-pomiarowe z zakresu bezpieczeństwa maszyn oraz pracowników (nadzór, powiadamianie, archiwizacja), układy pneumatyki przemysłowej, „gotowe na czwartą rewolucję przemysłową”.

Przybliżono także zagadnienia z zakresu zastosowania produktów polimerowych w automatyzacji maszyn, urządzeń i procesów produkcyjnych, doboru kabli dla układów napędowych (do sterowania aplikacjami i całymi systemami technologicznymi) oraz  wykorzystania technologii termowizji.

Wszyscy uczestnicy otrzymali imienne certyfikaty poświadczone przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Po części konferencyjnej odbyły się równolegle warsztaty techniczne „Zoptymalizowana produkcja w oparciu o system sterowania procesami APROL” – tematykę tę omówili przedstawiciele firmy B&R Automatyka Przemysłowa oraz „Wykorzystanie serwera OPC-UA do monitorowania środowiska produkcyjnego” – prowadzone przez przedstawicieli firmy Omron Electronics.

Potrzebę uczestniczenia w takich spotkaniach podkreślali uczestnicy. Wielu dopytywało się o możliwość dostępu do treści prezentacji, bo trudno wszystko zapamiętać czy zanotować. Śledzenie postępu technicznego na świecie i w Polsce zapewnia im możliwość wdrażania w swoich zakładach rozwiązań Przemysłu 4.0, wybranie najlepszej strategii uwzględniającej wizje rozwoju.

Uczestnicy podkreślali wysoki poziom merytoryczny i ciekawy dobór prelekcji. Podczas przerw pogłębiali wiedzę, dzielili się swoimi doświadczeniami albo uzyskiwali porady, jak rozwiązać problemy występujące w ich przedsiębiorstwach.

Z kolei partnerzy tradycyjnie chwalili profesjonalną organizację konferencji oraz możliwość wsłuchania się w „głos rynku”, co zapewniają rozmowy z uczestnikami zainteresowanymi wdrożeniem prezentowanych rozwiązań w swoich zakładach produkcyjnych.

FOTORELACJA
PREZENTACJE

Autoryzacja


Byłeś uczestnikiem tej konferencji?
Podaj swoje imię i nazwisko: