ZŁOTY PARTNER
SREBRNI PARTNERZY
BRĄZOWI PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
GŁÓWNY PATRON MEDIALNY
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

17 listopada 2015 r., w warszawskim Airport Hotel Okęcie odbyła się Konferencja Techniczna „Automatyzacja w zakładach produkcyjnych”.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy, poznawaniem nowinek technologicznych i rozwiązań wpisujących się w najnowsze trendy – Industry 4.0, IoT (Internet Rzeczy), a wśród nich: prezesi i właściciele firm produkcyjnych, dyrektorzy, kierownicy linii produkcyjnych, pracownicy pionów: produkcyjnego, technicznego, badań i rozwoju, zakupów, reprezentujący takie gałęzie przemysłu, jak: motoryzacyjna, elektrotechniczna, farmaceutyczna, elektroniczna, spożywcza, kosmetyczna, energetyczna, maszynowa.

Tradycyjnie konferencja rozpoczęła się od prezentacji ekspertów z firm oferujących rozwiązania dla sektora produkcji, którzy zapewnili bogaty program wydarzenia, dzieląc się swoją wiedzą podczas prelekcji, a następnie w rozmowach kuluarowych i dyskusji panelowej.

Jako pierwszy głos zabrał Szymon Gumółka z firmy Balluff. W prelekcji „IO-Link: Inteligentna sensoryka i efektywne okablowanie maszyn i urządzeń” zaprezentował ofertę firmy, w tym: czujniki i systemy do identyfikacji oraz pomiaru odległości, a także czujniki do detekcji obiektów i pomiaru ciśnienia oraz poziomu. Tę ofertę uzupełniają rozwiązania do sieci przemysłowych, przewody i złącza przemysłowe oraz szeroki wybór akcesoriów. Industry 4.0 (termin ogłoszony w 2011 r. podczas targów w Hanowerze) – to trend odpowiadający zmieniającym się dynamicznie potrzebom rynku. Jaka powinna być fabryka przyszłości? Według prelegenta: dostosowująca się natychmiast do informacji, jakie przesyła klient. A czujnik jest pierwszym i ostatnim elementem w komunikacji użytkownik-maszyna.

Kolejny ekspert, Alina Krakowiak z MADevice w prezentacji „Optymalizacja produktu metodą małych kroków” wyjaśniła, na czym polega pełna automatyzacja procesu, czyli zastąpienie pracy człowieka pracą maszyn. Firma zajmuje się projektowaniem i budową maszyn przemysłowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, a także wykonawstwem w pełni zautomatyzowanych linii produkcyjnych, automatycznych urządzeń oraz manualnych przyrządów, wspomagających procesy produkcji. Projektowane maszyny wpływają m.in. na obniżenie kosztów produkcji, poprawienie jakości i wydajności oraz minimalizację ilości odpadów. Automatyzacja zapewnia także eliminację liczby wypadków w zakładzie, czyli poprawę bezpieczeństwa pracy.

Temat „Sterowanie maszynami przemysłowymi z wykorzystaniem platformy automatyzacji Sysmac oraz zintegrowanym systemem wizyjnym” zaprezentował Leszek Bieniasz z firmy Omron Electronics. Japońska firma ma w ofercie wszystko, co jest niezbędne do automatyzacji maszynowej: począwszy od czujników, przez układy sterowania, systemy wizyjne i napędy, po roboty i złożoną platformę automatyzacji Sysmac. Platforma Sysmac zapewnia twórcom maszyn jednolite środowisko, możliwość sterowania robotami typu Delta, zintegrowany system bezpieczeństwa, zdalny dostęp przez webserwer...

Z kolei Jacek Barszcz z firmy B&R Automatyka Przemysłowa przedstawił Scalability+, czyli rozwiązanie dla automatyki nowej generacji. B&R jest austriackim producentem kompleksowych rozwiązań do automatyzacji maszyn i procesów, sterowania napędem, wizualizacji i zintegrowanej technologii bezpieczeństwa oraz komunikacji. Zapewnia wydajne środowisko programistyczne Automation Studio. W szczecińskim biurze firmy powstał dział Development, w którym będą rozwijane nowe rozwiązania. Scalability+ to koncepcja firmy B&R, uwzględniająca trendy w budowie maszyn i linii technologicznych (Industry 4.0) – w tym trend wiodący: maszyny adaptacyjne i opcjonalne, zapewniające elastyczność produkcji.

Temat „Od analizy potrzeb do optymalnych rozwiązań w zakresie automatyzacji procesów” przedstawił Przemysław Degórski z firmy WObit. Prężnie rozwijaną częścią oferty są roboty przemysłowe, w tym kartezjańskie, AGV, SCARA, Tower i Desktop własnej produkcji. Analiza potrzeb to metoda badawcza zapewniająca rozłożenie pewnej całości na czynniki pierwsze. Prelegent skupił się na analizie technicznej i ekonomicznej, a także wewnętrznej przedsiębiorstwa – umożliwiającej sprawne zarządzanie oraz podejmowanie decyzji strategicznych. Firma oferuje analizę: produkcji, wydajności pracy, gospodarki materiałowej, postępu technicznego (rozwój). Dane do analizy zbierane są za pomocą różnego rodzaju sensoryki (zbliżanie się do analizowanego procesu).

Po przerwie Marek Łozowski z firmy Pepperl+Fuchs przedstawił nowoczesne rozwiązania na hali produkcyjnej, a w tym najnowsze produkty firmy – czujniki przemysłowe do detekcji i pomiaru odległości (dalmierze), komunikatory, enkodery obrotowe, systemy pozycjonowania oraz identyfikacji. Dużo miejsca poświęcił możliwości ich pełnej integracji z infrastrukturą posiadaną przez klienta. Prelegent prezentował czujniki indukcyjne do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem, w podwyższonej temperaturze (do 250°C), komunikatory optyczne (do magazynów wysokiego składowania), skanery LED, urządzenia bezpieczeństwa: kurtyny pomiarowe, listwy czułe na nacisk...

Następnie ponownie wystąpił Jacek Barszcz (B&R Automatyka Przemysłowa) i zaprezentował Smart Safe Reaction – zintegrowaną technologię bezpieczeństwa. Zintegrowany inteligentny system zapewnia: bezpieczną linię produkcyjną, bezpieczny serwis, bezpieczne PLC, bezpieczne moduły I/O. Umożliwia doprowadzenie online maszyny do stanu bezpiecznej pracy. Diagnostyka jest ułatwiona dzięki zintegrowanemu systemowi bezpiecznego sterowania: żeby maszyny wiedziały o sobie wszystko w aspekcie bezpieczeństwa, żeby potrafiły szybko reagować na zagrożenia.

Kolejny ekspert – Paweł Rutkowski (Kamery IR) – zaprezentował technologię termowizji jako optymalne narzędzie do automatyzacji i bezpieczeństwa, a także np. do wykrywania braków w produkcji. Omówił zalety przenośnych kamer termalnych, wykorzystywanych m.in. w utrzymaniu ruchu, oraz stacjonarnych do automatyzacji procesów przemysłowych i produkcji (kamery termowizyjne firmy FLIR Systems oraz urządzenia firmy CordEx do stref iskrobezpiecznych, czyli w wydaniu EX/ATEX). „Kamera termowizyjna jest uzupełnieniem oczu”. Posługując się ciekawymi zdjęciami, prezentował m.in. możliwość badania urządzeń pod obciążeniem (rejestracja procesów technologicznych), wykrywania wycieków gazów, a także multispektralne obrazowanie (MSX), czyli połączenie termogramu z obrazem wykonywanym w nocy...

„Czujniki, bezpieczeństwo maszyn, systemy sieciowe – innowacyjna automatyzacja zakładów” to temat prelekcji Andrzeja Dwojaka z firmy Turck. Ekspert omówił zasadę działania produktów firmy stosowanych w przemyśle ciężkim, na liniach produkcyjnych – na przykładzie wdrożeń w różnych branżach. Zaprezentował czujniki indukcyjne (o szerokim zakresie detekcji), czujniki fotoelektryczne, rozwiązania światłowodowe, kompaktowe, bezprzewodowe, innowacyjne kolumny świetlne bezpieczeństwa, kurtyny bezpieczeństwa, przycisk E-stop z podświetleniem (kolor żółty – OK, czerwony migający – zaczyna być niebezpiecznie, czerwony stały – zagrożenie).

Następnie Kamil Wachowicz z Phoenix Contact podczas prelekcji „Komputery przemysłowe w nowoczesnych zakładach produkcyjnych” omówił zalety industrial PC, takie jak długi cykl życia (7+ lat), interfejsy z jednej strony, mała liczba kabli, solidne, kompaktowe obudowy, pasywne chłodzenie oraz zaprezentował przykłady ich zastosowania w branży lotniczej (sterowanie rękawem na lotnisku w Hiszpanii), samochodowej (sterowanie paliwem w samochodzie) itp. Firma ma w ofercie przemysłowe PC od komputerów typu box przez panelowe po rackowe (od roku), z komunikacją bezprzewodową, ekranami multitouch (dotyk kilkoma palcami).

Po drugiej przerwie Arkadiusz Maciaś (PROFEN) w prelekcji „Poziomy modernizacji maszyn wymagające oznakowania CE – wymagania prawne” udzielił wielu cennych wskazówek związanych z wprowadzaniem do obrotu i użytkowaniem maszyn i urządzeń technicznych. Jak przestrzegać obowiązującego prawa? Jak sprawnie przeprowadzić proces modernizacji parku maszynowego? Omówił przykłady modernizacji maszyn wymagających oznakowania CE, w tym maszyn starych – przed przystąpieniem do Unii Europejskiej 1.05.2004 r. Maszyny wyprodukowane po tym terminie są nowe i trzeba dla nich przeprowadzić deklarację zgodności WE (Wspólnot Europejskich).

Podczas całej konferencji czynne były stoiska eksperckie, w tym firm niewygłaszających prelekcji: Elmark Automatyka, FlexLink Systems Polska, Kardex Remstar oraz RSC Auto ID.

Podsumowaniem konferencji był panel dyskusyjny, podczas którego zaproszeni eksperci wypowiadali się m.in. na temat wpływu automatyzacji na bezpieczeństwo ludzi, maszyn, linii produkcyjnych. Zagadnienie było rozpatrywane w dwóch aspektach: jak zapewnić bezpieczeństwo pracowników obsługujących automatykę oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy dzięki automatyzacji. Konkluzje? Nie da się zabezpieczyć maszyny tak, żeby człowiek nie mógł sobie czegoś zrobić. Dlatego ważne są szkolenia z obsługi, zwracanie uwagi operatorów na bezpieczeństwo i procedury wykonywania pracy. Rozmówcy ubolewali nad faktem braku odpowiednich kierunków na studiach technicznych, zapewniających opanowanie wiedzy i umiejętności przydatnych w późniejszej pracy w przemyśle.
Następnie eksperci zastanawiali się, co przeważa w podejściu polskich firm do automatyzacji – bariery związane z mentalnością/postawą pracowników i kwestie finansowe czy wizja zwiększenia efektywności i poprawy jakości przekładająca się na wzrost konkurencyjności? Według ekspertów automatyzacja postępuje, nadrabiamy opóźnienie względem Zachodu. Jedni wprowadzają automatyzację, żeby ulżyć pracownikom, inni żeby poprawić produktywność. Przemysł wraca do Europy, dlatego produkcja musi być bardziej efektywna, czyli bardziej zautomatyzowana.

Na zakończenie części konferencyjnej wszystkim słuchaczom wręczono Imienne Certyfikaty Uczestnictwa.

Ostatnim akcentem spotkania z automatyzacją były bezpłatne warsztaty techniczne „Praktyczne wykorzystanie systemów wizyjnych w aplikacjach automatyki przemysłowej” poprowadzone przez eksperta z firmy Omron Electronics Pana Adama Fumio Okazaki. Blisko 30 obecnych uczestników zapoznało się z praktycznymi możliwościami systemów i czujników wizyjnych w aplikacjach kontroli jakości i pozycjonowania (w rożnych branżach).

Zarówno uczestnicy konferencji, jak i eksperci bardzo pochlebnie oceniali jej poziom i przygotowanie. Uczestnicy chwalili możliwość poszerzania wiedzy, rozwiązywania palących problemów podczas rozmów z ekspertami, natomiast eksperci – profesjonalną organizację, możliwość nawiązywania kontaktów biznesowych, poznawania potrzeb rynku.

Patronem medialnym wydarzenia był m.in. portal Automatykaonline.pl

OPINIE

Aleksandra Ciosek, Promotorzy Trading sp. z o.o.
– Nasz zakład produkcyjny dąży do całkowitej automatyzacji procesu produkcyjnego i dlatego jesteśmy zainteresowani wszelkimi rozwiązania, które zostały zaprezentowane na konferencji. Szczególnie zaciekawiła mnie prelekcja nt. poprawy bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym dzięki automatyzacji.

Paweł Uziębło, PG Systems
– Jestem bardzo zadowolony z udziału w konferencji. Dowiedziałem się o nowych rozwiązaniach w dziedzinie automatyki. Nawiązałem kontakty, które zaowocują rozwiązaniem problemów przy niektórych aplikacjach. Dla mnie ciekawa była prelekcja nt. konstrukcji maszyn, a także informacje o kurtynach pomiarowych, które pomogą nam w rozwiązaniu problemu u naszego klienta. Ta konferencja dużo wniosła w moją wiedzę zawodową.

FOTORELACJA
PREZENTACJE

Autoryzacja


Byłeś uczestnikiem tej konferencji?
Podaj swoje imię i nazwisko: