ZŁOCI PARTNERZY
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Automatyzacja niejedno ma imię. Przekonali się o tym inżynierowie, którzy tłumnie przybyli na zorganizowaną 18 września 2019 r. w Olsztynie konferencję „Automatyzacja w zakładach produkcyjnych”. Była to czwarta konferencja zorganizowana przez Axon Media w Olsztynie, a ponad 70. w bogatym dorobku firmy.

 

Ponad 20 producentów oraz dystrybutorów produktów i rozwiązań wpisujących się w tematykę konferencji udostępniło swoją wiedzę, popierając ją przykładami zastosowań na polskim rynku. Patronat honorowy sprawowali: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Krajowa Izba Gospodarcza, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Prezydent Miasta Ełku, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA oraz Polska Strefa Inwestycji.

 

W wystąpieniach wielu prelegentów przewijały się hasła Przemysł 4.0 (i wszelkie jego odmiany – Fabryka 4.0, Sensoryka 4.0, Mycie 4.0…) oraz Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT), czyli idee, w których nieodzowne okazuje się wykorzystywanie danych zbieranych z produkcji i przetwarzanych w chmurze. Tymczasem zgodnie z najnowszymi badaniami jedynie 8–10% przedsiębiorstw w Polsce używa chmury. Jako ważny aspekt automatyzacji podkreślano też bezpieczeństwo maszyn i urządzeń oraz obsługujących je ludzi.

 

Uczestnikom przedstawiono protokół IO-Link – „nieodzowny partner automatyzacji produkcji” (Sensorik 4.0, czujniki z IO-Linkiem), zaprezentowano też wykorzystanie robotów (w tym współpracujących – cobotów) oraz „komputerów nasobnych” ułatwiających pracę na hali i w magazynie. „Inwestycję w robotykę trzeba rozpatrywać jako długofalową inwestycję, a nie koszt”. Nie da się bowiem opisać wszystkich korzyści z niej wynikających.

 

Jak z kolei pneumatyka wpisuje się w Industry 4.0? Przybliżono najnowsze trendy w pneumatycznych systemach sterowania i napędach liniowych (wyspy pneumatyczne i protokoły komunikacji, napędy liniowe pneumatyczne i elektryczne), w tym standaryzację i miniaturyzację dla aplikacji robotyki.

 

Zaprezentowano innowacyjne komponenty automatyzacji i bezpieczeństwa maszyn (sterowniki bezpieczeństwa, czujniki wibracji do monitorowania kluczowych napędów każdej aplikacji) oraz sposoby ochrony produkcji (np. zabezpieczenie linii produkcyjnych przed przepięciami), w tym cyberbezpieczeństwo – walkę z największym zagrożeniem epoki Industry 4.0.

 

Jak zapanować nad parkiem maszynowym? Pomogą w tym czujniki wpisujące się w model Industry 4.0, umożliwiające zarządzanie online informacjami o aktualnym stanie maszyn. Prace usprawni także optymalizacja ruchu obrotowego i liniowego maszyn w zakładach produkcyjnych (m.in. kształtowanie charakteru ruchu ze zmianami profilu w zależności od potrzeb produkcyjnych).

 

Omówiono także nowoczesne rozwiązania RFID zapewniające monitorowanie wskaźnika OEE dla maszyn, kontrolę wizualną procesu produkcyjnego, paszportyzację narzędzi, zbieranie sygnałów o statusie maszyny. Przybliżono korzyści z zastosowania polimerów, które nie tylko cechują się niskimi kosztami zakupu i użytkowania, ale zapewniają przewidywalność i bezobsługowość.

 

W ramach optymalizacji linii produkcyjnej zaprezentowano metody skracania czasów przestojów, m.in. dzięki redukcji okablowania (diagnostyka z wizualizacją awarii, oparta na systemach zdecentralizowanych), a także automatyzacji procesów mycia i odtłuszczania części (Mycie 4.0) w celu poprawy wydajności produkcji (udało się np. zmniejszyć obsługę linii z 12 do 2 osób, a wydajność mycia wynosi nawet 3 s na detal) i jakości wyrobów gotowych.

 

Przybliżono wykorzystanie routerów przemysłowych jako uniwersalnych urządzeń Edge computing (przetwarzanie danych w chmurze) oraz zintegrowanych systemów akwizycji danych pomiarowych (diagnostyka wibroakustyczna – offline, online, telemonitoring). Model See a Big Picture zapewnia całościowy obraz działania produkcji dzięki rejestracji danych z wielu źródeł, a później ich automatycznemu analizowaniu i eksportowaniu do systemów MES. Wszystko po to, aby „uczynić maszyny zdolnymi do IIoT”.

 

Omówiono także obowiązki pracodawców wynikające z uruchomienia maszyny w zakładzie, a także wymagania dokumentacyjne wynikające z przepisów UE oraz prawa krajowego w przypadku modernizacji i zespolenia maszyn. Przybliżono wymagania dotyczące kontroli specjalnej maszyny, poziomu istotnej zmiany wprowadzonej w maszynie, nadawania znaku CE dla nowych zespołów maszyn.

 

Po zakończeniu konferencji część uczestników wzięła udział w warsztatach technicznych „Niezawodność zasilania maszyn”, które poprowadzili eksperci z firmy Murrelektronik. Zeprezentowali m.in. systemy podtrzymywania napięcia, sposoby konfiguracji modułowego systemu dystrybucji prądu MICO Pro oraz redukcji kosztów zużycia energii za pomocą wysoko wydajnych zasilaczy serii Emparro.

 

Jak udział w konferencji oceniali uczestnicy? Podkreślali profesjonalizm prelegentów i ich fachowość widoczną podczas rozmów w kuluarach. Doceniali błyskawiczne reagowanie na omawiane problemy i dzielenie się sprawdzonymi rozwiązaniami oraz dobrymi praktykami. Konferencja przyniosła dużo ciekawych informacji, wśród których każdy mógł wybrać coś niezbędnego dla swojego zakładu. Za skuteczną automatyzacją stoi bowiem najświeższa wiedza i wymiana doświadczeń. „Żeby jeszcze dało się przekonać zarządy do potrzeby poczynienia odpowiednich inwestycji”.

 

 

FOTORELACJA