SREBRNI PARTNERZY
BRĄZOWI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRONI HONOROWI
GŁÓWNY PATRON MEDIALNY
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

21 września br. odbyła się w Krakowie konferencja techniczna „Czujniki na każdym etapie produkcji – jakość, efektywność, bezpieczeństwo”. To pierwsza konferencja dotycząca tematu sensoryki przygotowana przez firmę Axon Media Group.

W spotkaniu uczestniczyło 85 osób zainteresowanych poznawaniem nowinek technicznych i rozwiązań z zakresu inteligentnej sensoryki w służbie kontroli procesów przemysłowych.

Konferencję otworzyła prelekcja Szymona Gumółki z firmy Balluff. Efektywność i odpowiednią jakość w zautomatyzowanych systemach produkcji zapewnia m.in. wykorzystanie czujników wizyjnych w systemach kontroli jakości. Prelegent zaprezentował czujniki i systemy do identyfikacji oraz pomiaru odległości, do detekcji obiektów i pomiaru ciśnienia oraz poziomu, czujniki koloru – rejestrujące strefy jasne i ciemne plus koło barw, przydatne np. w sektorze automotive. Opisywane rozwiązania wpisują się w takie koncepcje jak Przemysł 4.0 i Internet Rzeczy, bo czujnik jest pierwszym i ostatnim elementem w komunikacji użytkownik-maszyna.

Tematykę kontynuował Piotr Simlat z firmy Pepperl+Fuchs, w prelekcji „Niezawodne rozwiązania detekcji i pomiarów” eksponując inne funkcje czujników, np. identyfikację kształtów obiektów (skanery 2D). Zaprezentował czujniki zbliżeniowe (pojemnościowe i indukcyjne – w tym do stref EX, z metalowym czołem/membraną), czujniki fotoelektryczne (odbiciowe, koloru, odblasku), ultradźwiękowe... Przedstawił także systemy pozycjonowania WCS (głowica przesuwa się po torze i sczytuje kod), PCV (kamera sczytuje kod matrycowy) – stosowane w magazynach wysokiego składowania, PGV (w wózkach samojezdnych monitorowanie przestrzeni przed wózkiem) oraz system identyfikacji oparty na technologii RFID i systemach wizyjnych.

„Z kamerą przez życie kroczy się znakomicie” – takie motto na ostatni kwartał tego roku zaproponował kolejny prelegent, Paweł Rutkowski z firmy KameryIR. Termowizja to technologia uzupełniająca ludzkie oczy, rozszerzająca naszą świadomość. Na czym polega piękno tej technologii? „Oczy pokazują kolory i emocje, a termowizja – kolory i temperaturę, a te rzeczy nie zawsze ze sobą współgrają”. Aby zapewnić odpowiednią jakość produkcji, trzeba zadbać o media, które ją napędzają: gaz, ciecz i prąd elektryczny. Termowizja pomaga w weryfikowaniu pracy urządzeń, zapewnia ograniczanie strat cieplnych. Prelegent omówił typy obecnie stosowanych czujników i kamer oraz obszary ich zastosowania. Przedstawił też korzyści z wyposażania grup pomiarowych w różne czujniki.

Kolejny prelegent, Fumio Okazaki z firmy Omron Electronics omówił typy czujników przemysłowych i ich praktyczne zastosowanie w produkcji, m.in. do detekcji obiektów (stacjonarnych i w ruchu), czujniki pomiarowe, wizyjne, czujniki indukcyjne, laserowe (linijka). Zastosowanie? Wykrywanie np. kolorów (kontrola jakości), znaczników na opakowaniach (przemysł spożywczy, pakujący), w aplikacjach logistycznych, w automatyce (ramiona robotów), w układach bezpieczeństwa (monitorowanie stref zagrożenia).
 
Z kolei Piotr Śnieżek z firmy Turck przedstawił czujniki oparte na wykorzystaniu rezonansu elektromagnetycznego, m.in. indukcyjne czujniki weryfikacji położenia, weryfikacji pobrań IO-Link (enkodery, czujniki laserowe...). Z czujnika indukcyjnego można zebrać wiele parametrów: temperaturę (aplikacje hamulcowe), prędkość obrotową, opóźnienie wyjścia sygnału itp. Pomiar bezkontaktowy (czujniki magnetyczne, inklinometryczne – wykrywanie wychylenia w 2 osiach), czujniki pojemnościowe. Prelegent prezentował też kompaktowe czujniki bezprzewodowe (bateria wystarcza na 5 lat), czujniki wibracji i temperatury.

Kolejny prelegent, Marcin Szymański z firmy WObit przedstawił techniki pomiarowe w inteligentnej fabryce, m.in. metody bezkontaktowych pomiarów na przykładach zrealizowanych aplikacji z akcentem na ergonomię, jakość i zysk. Omówił zasadę działania systemów Tekscan (pomiar rozkładu sił nacisku) i przykłady zastosowania NPAT (NIP Preassure Aignment Tool): testy zderzeniowe na manekinie (nacisk pasów na fotelach), kontrola jakości (np. szczelność drzwi w samochodach, jakość uszczelki), kalibracja maszyn. Przedstawił również kompleksowe zbieranie i analizę danych z wykorzystaniem modułów pomiarowych WObit i systemu SCADA (akwizycja i wizualizacja danych, sterowanie procesem, alarmowanie) firmy PcVue Solutions z Francji.

Następnie Kamil Wachowicz z firmy Phoenix Contact zaprezentował nowoczesne systemy komunikacji bezprzewodowej od sieci do czujnika, czyli zaczynając od komputerów przemysłowych (typu box, panelowy, rackowy). Omówił działanie sieci bezprzewodowej, różnice w porównaniu z połączeniem tradycyjnym (kabel) oraz sposoby komunikacji, w tym Bluetooth, WLAN, Trusted Wireles (2,4 GHz do 3 km lub 868 MHz do 20 km). Zaprezentował ciekawe rozwiązania: m.in. Radioline, MUX („kabel bezprzewodowy”) – instalacja kabla bez przerywania produkcji oraz przykłady ich zastosowań.

Z kolei Marcin Miłkowski z firmy EC Test Systems skupił się na nowoczesnych rozwiązaniach z zakresu drgań i akustyki. Zaprezentował czujniki piezoelektryczne do zastosowań specjalnych, czujniki wysokotemperaturowe, czujniki do stref EX. Drgania są dobrym wskaźnikiem ogólnego stanu zdrowia maszyny, umożliwiają wykrycie wielu defektów, takich jak: nieosiowość, niewyważenie, wygięcie wału, tarcie, uszczerbek, pęknięcie w bieżni łożyska – jeśli tylko system pomiarowy ma wysokie próbkowanie. Obszary zastosowań: drgania silników, pomp (w tym głębinowych), transporterów, ochrona wież chłodniczych, sprężarki śrubowe, monitorowanie udarów, przekładnie... Maszynę krytyczną warto opomiarować na stałe.

Jak te wszystkie sygnały z czujników sprawnie zebrać i wykorzystać? Na to pytanie odpowiadał Łukasz Jamborski z firmy Murrelektronik. W interaktywnej prelekcji z aktywnym udziałem uczestników przedstawił szeroki wachlarz możliwości zbierania sygnałów z czujników. W skrócie omówił dystrybucję sygnałów (systemy sieciowe), różne koncepcje instalacji z ograniczeniem liczby kabli, w tym instalację kompaktową (np. do aplikacji spawalniczych), pasywną oraz instalację punkt do punktu, z użyciem przewodów, a także koncepcję modułową – zbieranie sygnałów z wielu czujników.

Na zakończenie uczestnicy odebrali Imienne Certyfikaty poświadczone m.in. przez Krajową Izbę Gospodarczą.

W przeprowadzonych po konferencji warsztatach firmy Balluff wzięły udział osoby zainteresowane projektowaniem układów bezpieczeństwa w rozproszonych systemach sterowania, wykorzystaniem interfejsu IO-Link w Profisafe. Uczestnicy warsztatów zapoznali się także z konfiguracją urządzeń bezpieczeństwa w systemach rozproszonych.

Zarówno uczestnicy, jak i partnerzy chwalili tematykę konferencji, poziom merytoryczny oraz organizację. Podczas przerw w kuluarach uczestnicy zadawali sporo pytań, prosili o rozwiązywanie palących problemów. Partnerzy natomiast podkreślali dobrą atmosferę, możliwość nawiązania cennych kontaktów biznesowych oraz poznania preferencji użytkowników, co zaowocuje nowymi rozwiązaniami i produktami optymalnie dostosowanymi do ich potrzeb.

FOTORELACJA