SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Energetyka i ciepłownictwo to gałęzie przemysłu, które są kluczowe dla zabezpieczenia interesów przedsiębiorstw, ale także odbiorców indywidualnych. Zarówno producenci, jak i konsumenci energii, stawiają na coraz to nowsze technologie w celu świadczenia usług jak najwyższej jakości, a z drugiej strony stosowania optymalizacji zużycia energii, co w prostym rozrachunku przenosi się na oszczędności finansowe, ale także optymalne obciążenie instalacji i równomierne, ustabilizowane zużycie maszyn i urządzeń. Z tego względu konferencja "Efektywne i niezawodne rozwiązania w energetyce i ciepłownictwie" zorganizowana w Chorzowie przez firmę Axon Media przyciągnęła ponad 100 uczestników. W trakcie konferencji miało miejsce 15 zróżnicowanych tematycznie wystąpień. Dodatkowo uczestnicy mogli odwiedzić 18 stoisk wystawienniczych. Poznanie najnowszych rozwiązań nie tylko w teorii, ale również praktyce było wielokrotnie podkreślane przez uczestników. Najbardziej ceniona była jednak wiedza wystawców, będących przedstawicielami czołowych firm w swoich branżach.

 

Tematem, który można uznać za dominujący, było zarządzanie i optymalizacja zużycia mediów, w tym energii elektrycznej. Perspektywa wzrostu cen zakupu energii, powoduje, że oszczędzanie staje się coraz bardziej opłacalne. Wyeliminowanie zbędnych źródeł poboru, a także zoptymalizowanie sposobu zaopatrzenia w energię elektryczną zakładów przemysłowych, może być źródłem pokaźnych oszczędności finansowych. Istotne staje się posiadanie zarówno odpowiedniej infrastruktury sprzętowej, pozwalającej m.in. na tłumaczenie specyficznych protokołów stosowanych w licznikach energii na inne, popularne w zastosowaniach przemysłowych. Możliwość budowy rozproszonych układów pomiarowych, zapewnienie komunikacji z chmurą obliczeniową, a także posiadanie odpowiedniego narzędzia analitycznego, które pozwoli na właściwe opracowanie, ułatwiające zinterpretowanie uzyskanych wartości pomiarów. Ważne jest też zastosowanie systemów SCADA do wizualizacji procesów. Obecnie wykonanie aplikacji w systemie SCADA nie wymaga wiedzy specjalistycznej i przy niewielkim nakładzie pracy możliwe jest wykonanie systemu pozwalającego na komunikację dwukierunkową z urządzeniami peryferyjnymi. W ramach prezentacji omówiono również zastosowanie sterowników modułowych w stacjach ciepłowniczych. Podejście takie jest korzystne z punktu widzenia łatwości obsługi i rozbudowy układu, a także budowy rozproszonych układów sterowania i nadzoru.

 

Niezmiennie istotnym tematem był pomiar bezkontaktowy powalający na diagnozowanie rozmaitych instalacji przemysłowych, a także wykrywanie wycieków gazów różnego typu (od powietrza do gazów chłodniczych). Zastosowanie termowizji będzie interesujące ze względu na powszechność zjawisk cieplnych, a także na fakt, że zastosowanie kamery działającej w podczerwieni, pozwoli na monitorowanie niewielkich instalacji, lub ich fragmentów, jak również struktur o znacznych rozmiarach (np. hałdy, składowiska odpadów, itp.). Z drugiej strony pomiary ultradźwiękowe stanowią proste narzędzie do szybkiej lokalizacji uszkodzeń (np. łożysk) i wycieków (m.in. sprężonego powietrza). Dzięki dużej kierunkowości i znacznemu osłabianiu siły ultradźwięków wraz ze wzrostem odległości od źródła, można w sposób jakościowy i ilościowy wykryć i oszacować rozmiar uszkodzenia. Dopełnieniem technik bezkontaktowych są pomiary drgań, pozwalające na dogłębną analizę stanu maszyn, a także przyczyn i skutków uszkodzeń.

 

Kolejnym interesującym zagadnieniem była możliwość odzysku ciepła odpadowego. Odzyskane ciepło, np. ze sprężarek chłodzonych olejem, wykorzystane może być między innymi do przygotowania C.W.U. wspomagania C.O, co w wielu przypadkach pozwala na realne oszczędności. Innym ciekawym pomysłem jest zastosowanie absorpcji amoniakalnej do uzyskania chłodu niskotemperaturowego, który może być tańszy w produkcji prawie dziesięciokrotnie w stosunku do tradycyjnych układów sprężarkowych.

 

Omówiono także inteligentne oświetlenie LED. Autonomiczne sterowanie i przyciemnianie każdej pojedynczej lampy, oznacza nieporównywalnie większą oszczędność energii w stosunku do wszystkich niekontrolowanych lub sterowanych segmentowo lamp LED.

 

Niezawodne bezpieczniki topikowe oraz okablowanie były tematami kolejnych prezentacji. Jakość bezpieczników, połączona z właściwym ich doborem wpływa na odpowiednie zabezpieczanie maszyn i urządzeń elektrycznych, niskiej i wysokiej mocy. Właściwy wybór okablowania, zgodnego z obowiązującymi normami był zagadnieniem, które poruszyło wielu uczestników. Przestawiono wytyczne związane z EN 13501-6 i wprowadzonym pojęciem „klasy reakcji na ogień”.

 

Dopełnieniem tematyki konferencji był wynajmem wózków narzędziowych oraz zaopatrzenie magazynów elementów złącznych. Usługa pozwalająca na dywersyfikację kosztów zakupu potrzebnych narzędzi, przy jednoczesnym zapewnieniu krótkiego czasu serwisu.

 

Uczestnicy, którzy chcieli po części konferencyjnej oraz rozmowach z poszczególnymi przedstawicielami, zdobyć jeszcze więcej wiedzy praktycznej skorzystali z warsztatów. Dotyczyły one zastosowania systemu SCADA w energetyce i ultradźwiękowego monitorowania stanu technicznego maszyn. Wszyscy uczestnicy otrzymali imienne certyfikaty uczestnictwa. Podczas ich odbioru padały deklaracje uczstnictwa w kolejnych konferencjach organizowanych przez Axon Media.

 

FOTORELACJA