ZŁOCI PARTNERZY
B&R
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRON MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w każdym wypadku wymaga zastosowania najnowszych, a także najlepszych rozwiązań. Szereg zagadnień związanych z eksploatacyjnymi, diagnostycznymi, jak i legislacyjnymi aspektami determinującymi zapewnienie ciągłości dostaw energii oraz ciepła przedstawiono na konferencji „Niezawodne rozwiązania w energetyce i ciepłownictwie” zorganizowanej przez Axon Media w czwartek, 07.12.2017 w Katowicach. W trakcie wielu ciekawych prelekcji, a także na stoiskach wystawienniczych uczestnicy mogli zapoznać się z aktualnymi trendami z zakresu niezawodności, eksploatacji, diagnostyki, a także automatyki przemysłowej.


Konferencję otworzył dr inż. Wojciech Jamrozik z Politechniki Śląskiej, który prowadził część prelekcyjną. Jednym z często poruszanych zagadnień było monitorowanie stanu instalacji przesyłowych, m.in. sprężonego powietrza oraz urządzeń stosowanych w energetyce, np. odwadniaczy, za pomocą technik ultradźwiękowych. Szereg praktycznych aspektów tego typu inspekcji przekazali Panowie Jerzy Halkiewicz z firmy UE Systems Europe oraz  Stanisław Stanisz z firmy Introl. Optymalizacji kosztów, związanych wytworzeniem i dystrybucją sprężonego powietrza była tematem prelekcji Pana Krzysztofa Dzieja z firmy Pneumat System. Sprężone powietrze jest kosztowym w produkcji medium, z tego powodu zapewnienie optymalnych warunków wytwarzania jest niemiernie ważne. Warto przytoczyć fakt, że już niewielkie obniżenie ciśnienia roboczego w instalacji w sieci, rzędu kilku bar, potrafi zmniejszyć pobór energii przez sprężarkę nawet o kilkadziesiąt procent. Pan Witold Hanak z firmy Pruftechnik-Wibrem, oprócz pomiarów ultradźwiękowych skupił się na prezentacji urządzeń do osiowania wałów, w tym także wałów pionowych. Należy mieć świadomość, że osiowanie jest niezwykle istotną czynnością, ponieważ badania dowodzą, że rozosiowanie jest przyczyną nawet 50% wszystkich uszkodzeń występujących w maszynach wirnikowych.
O znaczeniu termowizji w monitorowaniu maszyn, a także procesów produkcyjnych uczestnicy konferencji mogli usłyszeć podczas prelekcji Pana Pawła Rutkowskiego z firmy Kamery IR. Niezmiernie ważne w przemyśle jest zapewnienie niezawodnego zasilania w energię elektryczną, a także właściwa dystrybucja energii oraz zabezpieczenie obwodów elektrycznych. Wszystkie te zagadnienia poruszył trakcie swojego wystąpienia Pan Łukasz Jamborski z firmy Murrelektronik. Pan Marek Drozda z firmy Horus Energia zaprezentował możliwości poprawy efektywności energetycznej poprzez zastosowanie urządzeń kogeneracyjnych, jak również poligeneracyjnych. Rozbudowania zespołu prądotwórczego o moduł odzysku ciepła, pozwala na uzyskanie wydajnego urządzenia, które możne być z powodzeniem stosowane w wielu branżach, gdzie wymagane jest jednoczesne dostarczanie energii elektrycznej i cieplnej. Równie ważna jak zasilanie, jest efektywna i niezawodna komunikacja sieciowa pomiędzy elementami wykonawczymi oraz AKPiA. Pan Michał Łęcki z firmy Elmark Elektronika w trakcie swojej prelekcji omówił urządzenia do konwersji protokołów komunikacyjnych, a także redundancję w topologii sieci, która stosowana powinna być tam, gdzie niezawodność sieci jest zadaniem priorytetowym. Przykład automatyzacji procesu termicznej utylizacji procesu przedstawili Panowie Lechosław Szkudlarek z firmy B&R Automatyka Przemysłowa oraz Sebastian Majkowski z firmy Promont. Możliwość stosowania elastycznych układów sterowania, a także protokołów komunikacyjnych, jak  Ethernet Powerlink, czy standardu OPC Unfied Architecture, pozwala na wykonanie niezawodnych oraz elastycznych systemów sterowania. Oszczędności będące wynikiem zastosowania zdejmowanych instalacji termicznych przedstawił Pan Adam Serwach z firmy SUM Polska. Oprócz zwiększenia energooszczędności, a co za tym idzie wymiernych korzyści finansowych, rozwiązanie takie wpływa na możliwość kontroli procesów technologicznych oraz sprawność obsługi izolowanych urządzeń. Oszczędności energetyczne, a także bezpieczeństwo i komfort załogi związane są również z niezawodnymi źródłami światła. Wiele informacji praktycznych dotyczących wyboru i zabudowy źródeł światła przestawił Pan Rafał Manowiecki z firmy Krulen. Natomiast Pan Robert Kolarczyk z firmy igus zaprezentował e-prowadnikowe systemy zasalania, zwiększające niezawodność maszyn, a także dzięki swej kompaktowej budowie, wpływających na lepsze zagospodarowanie przestrzeni. Proste i skuteczne techniki naprawy gwintów wewnętrznych przedstawił Pan Tomasz Kłódka z firmy Berner Polska. Na wymagania związane ze stosowanie dyrektywy ATEX, szczególnie z wymaganiami stawianymi Dokumentowi Zabezpieczenia Przed Wybuchem, przedstawił Łukasz Zawadzki reprezentujący firmę Profen. Prelekcyjną część konferencji zakończył dr Wojciech Jamrozik, omawiając zastosowanie nowoczesnych technik pomiarowych w monitorowaniu dużych urządzeń energetycznych.

 

Konferencje zakończyły warsztaty zorganizowane przez dwóch partnerów wydarzenia firmę Profen i firmę Pruftechnik-Wibrem. Na warsztatach firmy Profen uczestnicy dowiedzieli się o wielu praktycznych aspektach związanych z wdrażaniem dyrektywy ATEX 2014/34 w zakresie bezpieczeństwa pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Na warsztatach firmy Pruftechnik-Wibrem, w trakcie praktycznych ćwiczeń, uczestnicy zapoznali się zagadnieniami dotyczącymi serwisu diagnostycznego maszyn energetycznych.

FOTORELACJA
PREZENTACJE

Autoryzacja


Byłeś uczestnikiem tej konferencji?
Podaj swoje imię i nazwisko: