ZŁOTY PARTNER
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Na konferencję firmy Axon Media 3 kwietnia 2019 r. w Płocku, poświęconą wykorzystywaniu energii i mediów technicznych w zakładach produkcyjnych, przybyli tłumnie inżynierowie zainteresowani nowinkami technicznymi, przykładami dobrych praktyk oraz rozwiązaniami przydatnymi w ich codziennej pracy. To druga konferencja w Płocku, a jednocześnie ponad 60. w bogatym dorobku organizatora. Patronat honorowy sprawowali: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Krajowa Izba Gospodarcza, Prezydent Miasta Płocka, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Swoje rozwiązania prezentowali przedstawiciele ponad 20 firm. Tematy poszczególnych prelekcji uzupełniały się, umożliwiając słuchaczom pogłębianie wiedzy. Optymalne wykorzystanie i zarządzanie energią elektryczną oraz innymi mediami technicznymi zapewnia płynność produkcji, a także znaczne oszczędności w przedsiębiorstwie. Jest to możliwe dzięki automatycznemu monitorowaniu zużycia mediów technicznych oraz ich jakości, a także wykorzystaniu systemów do zbierania i analizy danych, przekształcanych następnie w informacje ułatwiające podejmowanie odpowiednich decyzji biznesowych.

Według analityków Deloitte 65% firm uważa, że koszty energii elektrycznej to istotna pozycja w ich budżecie. Jak w takim razie zmniejszyć zużycie energii oraz innych mediów technicznych? Na przykład wykorzystując technologię ultradźwiękową – do detekcji wycieków sprężonych gazów, do inspekcji poprawności pracy odwadniaczy („ultradźwięki szybko sygnalizują problem”) czy kamery termowizyjne do nadzoru mediów w produkcji („termowizji nie da się oszukać”). Można także zadbać o poprawę efektywności systemu sprężonego powietrza – w sprężarkowni, w systemie przesyłu, w konsumpcji („sprężone powietrze powinni oszczędzać ci, którzy go używają”).

Uczestnikom konferencji przedstawiono również systemy próżni centralnej (projektowanie, budowa, stosowane urządzenia) oraz przykładowe modernizacje aplikacji napędowych (schemat postępowania przy wykonaniu projektu). Zaprezentowano różne systemy monitorowania i zarządzania zużyciem mediów (oraz kryteria wyboru rozwiązania), z optymalizacją kosztów w zmieniających się warunkach technologicznych i taryfowych.

Dużo miejsca poświęcono wykorzystaniu aplikacji IT – zgodnie z aktualnymi trendami: Przemysł 4.0, IIoT (Przemysłowy Internet Rzeczy), cloud computing (przetwarzanie w chmurze). Jako przykład zdobyczy Przemysłu 4.0 zaprezentowano roboty współpracujące (coboty). Omówiono zastosowanie nowoczesnych narzędzi IT do systematycznego zbierania, archiwizowania i analizy danych. Efektywne opomiarowanie powinno obejmować m.in. główne punkty zasilania obiektu przemysłowego/budynku, podliczniki terytorialne i technologiczne.

Osobne miejsce poświęcono poprawie efektywności energetycznej i jakości energii elektrycznej, np. dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań (takich jak filtr aktywny, kompensator falownikowy mocy biernej, aktywny kondycjoner napięcia) oraz optymalizacji kosztów instalacji dzięki zastosowaniu różnego typu surowców, zapewniających różne parametry elektryczne i mechaniczne kabli. Zaprezentowano także bezpieczniki topikowe (wysoko- i niskonapięciowe) w obwodach elektrycznych i energetycznych (w zasilaniu zakładu przemysłowego, w ochronie urządzeń, instalacji oraz pracowników). Przybliżono różne strategie utrzymania ruchu (np. obsługa zapobiegawcza).

Uczestnicy usłyszeli również o energii przyszłości, czyli chłodzie z ciepła odpadowego i sieciowego, np. na potrzeby klimatyzacji budynków (produkcja chłodu w oparciu o chłodziarki absorpcyjne, praktyczny test rachunków energetycznych 2019/2020, przykłady audytów przeprowadzanych w różnych branżach).

Po części konferencyjnej odbyły się równolegle dwa warsztaty techniczne. Pierwsze poświęcone były skutecznym i sprawdzonym strategiom zarządzania systemem sprężonego powietrza. Tematem drugich warsztatów była „energia pod kontrolą” (budowa podstawowego układu monitoringu energii elektrycznej, przemysłowe metody pomiaru, analizy, archiwizacji i udostępniania danych o zużywanej energii).

Uczestnicy chwalili wysoki poziom merytoryczny prelekcji oraz ciekawy dobór uzupełniających się tematów. W dodatku omawiane aplikacje produktów i rozwiązań często poparte były realnymi przykładami z zakładów produkcyjnych, co wspomagało ich wyobraźnię. Podczas przerw w kuluarach chętnie dzielili się własnymi doświadczeniami albo wypytywali o możliwości rozwiązania problemów swoich przedsiębiorstw. „Poznaliśmy wielu fachowców, którzy bardzo szybko potrafią nazwać problem i zaproponować efektywne rozwiązanie”. Wykazywali też zainteresowanie kolejnymi konferencjami organizowanymi przez Axon Media.

Z kolei partnerzy doceniali profesjonalną organizację konferencji oraz podkreślali największe dla nich korzyści, czyli możliwość poznawania potrzeb rynku podczas rozmów z uczestnikami wypowiadającymi cenne uwagi i zadającymi ważne pytania.FOTORELACJA
PREZENTACJE

Autoryzacja


Byłeś uczestnikiem tej konferencji?
Podaj swoje imię i nazwisko: