ZŁOCI PARTNERZY
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRONI HONOROWI
GŁÓWNY PATRON MEDIALNY
PATRONI MEDIALNI
O KONFERENCJI

Konferencja techniczna zorganizowana 14 marca 2018 r. w Rzeszowie zgromadziła inżynierów zainteresowanych nowymi rozwiązaniami w dziedzinie monitoringu energii i mediów technicznych w zakładach produkcyjnych. To trzecia konferencja w Rzeszowie i już 48 w bogatym dorobku Axon Media.

Konferencja rozpoczęła się prezentacją dotyczącą korzyści płynących z audytu energetycznego instalacji przemysłowych – czyli przede wszystkim identyfikacji obszarów o podwyższonym zużyciu energii, umożliwieniu stworzenia lub aktualizacji polityki energetycznej przedsiębiorstwa. Następnie zaprezentowano metody ultradźwiękowe (szczelność instalacji) i  skalowalne platformy do zarządzania kosztami.
Prelegenci zwrócili również uwagę na kwestie pozyskiwania danych z produkcji, które w epoce Przemysłu 4.0 i przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT)  rosną w postępie geometrycznym, a można je uzyskać poprzez wdrażanie nowych systemów monitoringu parametrów albo opomiarowanie istniejącej infrastruktury. Systemy monitoringu i zarządzania energią zapewniają m.in. optymalizację kosztów, zmniejszanie obciążeń ekologicznych, przyczyniają się też do poprawy bezpieczeństwa pracowników.

Kolejny blok konferencji poświęcony był takim rozwiązaniom, jak: termowizja (według prelegenta: nasz szósty zmysł) w automatyzacji procesów oraz nadzorze mediów w produkcji, instalacje odzysku ciepła od maszyn i procesów produkcyjnych (analiza ekonomiczna inwestycji), systemy próżni centralnej (projektowanie, budowa, stosowane urządzenia), sposoby modyfikacji systemów zasilania rezerwowego w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, cyfrowa analiza ultradźwięków oraz sprężone powietrze (monitoring parametrów).

Na zakończenie zaprezentowano absorpcyjne agregaty wody lodowej zasilane ciepłem odpadowym z procesów technologicznych oraz nowoczesne rozwiązania służące do poprawy efektywności energetycznej i jakości energii elektrycznej.

Po części konferencyjnej odbyły się równolegle warsztaty techniczne „Energia pod kontrolą” – prowadzone przez przedstawicieli firmy WAGO, w trakcie których uczestnicy testowali komponenty do układu monitoringu i zarządzania energią oraz „Ocena opłacalności przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej” – tematykę tę przybliżyli przedstawiciele Krajowej Agencji Poszanowania Energii (analiza inwestycji).

Zarówno uczestnicy, jak i partnerzy chwalili sprawną, profesjonalną organizację konferencji, ciekawy dobór tematów i zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego prelekcji. Uczestnicy podczas przerw pogłębiali swoją wiedzę i prosili o pomoc w rozwiązaniu problemów, z którymi mają do czynienia w swoich przedsiębiorstwach.


A jakie korzyści z udziału w konferencji podkreślają uczestnicy?

 

Konferencję oceniam bardzo pozytywnie. Dlaczego? Szukam generalnie inspiracji. Jesteśmy firmą bardzo mocno proekologiczną i nastawioną na oszczędności energetyczne. Dobór tematów okazał się więc dla mnie niezwykle interesujący, mogłem je zgłębić bardziej szczegółowo, np. odzysk ciepła odpadowego. Podobnie zaciekawiła mnie diagnostyka ultradźwiękami – do tego tematu wstępnie się przymierzaliśmy, zdobyłem kontakty do firm, które tę tematykę prezentowały podczas konferencji. Również interesowały mnie inne problemy, np. kolejność operacyjna wdrożeń w przypadku szczegółowego monitoringu zużycia prądu. Robimy to mniej szczegółowo, ale chcemy się opomiarować. Otworzyły mi się oczy na pewne kwestie i na pewno skorzystam z wiedzy i kontaktów, które zdobyłem – tak konferencję podsumował Jakub Podolski z firmy Husqvarna Poland (Mielec).

 

Miałem przyjemność brać udział we wcześniejszych konferencjach firmy Axon. Obecna konferencja – jak zawsze – została przygotowana bardzo profesjonalnie. Podziwiam staranny dobór firm do prezentacji, co pozwala nam śledzić bardzo skutecznie postęp techniczny i zapewnia możliwość wdrażania nowych rozwiązań w swoich zakładach – wyjaśnia Andrzej Cieślak z Fabryki Cukierków "Pszczółka" (Lublin).FOTORELACJA
PREZENTACJE

Autoryzacja


Byłeś uczestnikiem tej konferencji?
Podaj swoje imię i nazwisko: