ZŁOTY PARTNER
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Stały wzrost potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw powoduje nieustanne zwiększanie ich zapotrzebowania na energię. Wzrost cen zakupu oraz wytworzenia energii, a także dbałość o środowisko naturalne motywuje do zastanowienia się nad możliwościami monitorowania oraz oszczędzania energii oraz mediów technicznych. Takiemu właśnie tematowi poświęcona była konferencja techniczna zorganizowana 13 marca 2019r. w Legnicy  przez firmę Axon Media.

W trakcie konferencji podczas 16 wystąpień, a także odwiedzając stanowiska ponad 20 firm zainteresowani inżynierowie reprezentujący wiele branż przemysłu mogli zapoznać się z najnowszymi trendami i technikami z tematem „Energia i media techniczne w zakładach produkcyjnych”. Związane tematycznie prelekcje uzupełniły świetnie wyposażone stanowiska wystawowe, dzięki którym uczestnicy mogli również z blika zobaczyć, a także przetestować prezentowane rozwiązania.

Tematyka związana była z najpopularniejszymi mediami technicznymi, szeroko spotykanymi w przemyśle. Uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu ciekawych informacji praktycznych na temat optymalizacji instalacji sprężonego powietrza, detekcji wycieków. Sprężone powietrze niesłusznie uznawana za jedno z najtańszych mediów charakteryzuje się dużym potencjałem w zakresie oszczędności. Średnio 30% sprężonego powietrza wytwarzanego w instalacji jest tracone na wycieki. Zmniejszenie tej wartości już o 5% prowadzi do realnych oszczędności. Działając krok po kroku, możliwe jest samofinansowanie inwestycji tylko dzięki poczynionym oszczędnościom.

Kolejna grupa tematyczna związana była z monitoringiem i optymalizacją zużycia energii elektrycznej. Prelegenci zwracali uwagę na szereg aspektów, takich jak kontrola rzeczywistego zapotrzebowania na moc, kontrola parametrów energii elektrycznej, wykrywanie urządzeń wprowadzających zakłócenia do sieci zakładowej, czy określenie przyczyn występowania powtarzających się usterek urządzeń elektrycznych. Przykłady wdrożeń poparte były konkretnymi wyliczeniami, wskazującymi na potencjalne zyski, a także niezbyt długi horyzont zwrotu inwestycji. Dodatkowo wykazano, że zastosowanie komponentów odpowiedniej klasy również ma wpływ na oszczędność energii elektrycznej. Od zasilaczy, przez systemy monitorowania napięcia 12V i 24V, po silniki o sprawności energetycznej IE4, każdy z tych elementów może decydować o sukcesie w procesie optymalizacji zarządzania energią. Przedstawiono również kwestie doboru bezpieczników, zarówno w układach zasilających wysokiego napięcia, jak i elektroniki. Istotną kwestią poruszoną w trakcie prezentacji było również przetwarzanie danych pomiarowych oraz dostęp do danych z rozległych systemów z każdego miejsca na świecie poprzez stosowanie rozwiązań chmurowych.

Kolejna grupa wystawców przedstawiła uczestnikom zagadnienia związane z szeroko pojętymi procesami, w których generowane jest zarówno ciepło, jak i zimno. Zaprezentowano nowoczesnych rozwiązań optymalizujących wykorzystanie mediów, opartych na technologiach absorpcji i poligeneracji. Przestawiono również korzyści płynące z zastosowanie pokrowców termoizolacyjnych, które nie tylko zwiększają bezpieczeństwo instalacji, ale także wpływają na redukcję strat ciepła, co w połączeniu z bardzo krótkim zwrotem inwestycji, czyni z nich bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla szerokiego wachlarza zatasowań.
Ciekawym zagadnieniem było również zastosowanie układów próżni centralnej, której stosowanie może pozwolić na ograniczenie zużycia energii, a także kosztów obowiązkowych przeglądów instalacji.

Tematem spinającym wiele wystąpień było omówienie możliwości wykrywania anomalii temperaturowych za pomocą kamer termowizyjnych. Ta coraz popularniejsza technika pozwala na wczesne wykrywanie wielu niesprawności, jak i niedoskonałości procesów produkcyjnych, rozszerzając zmysły specjalistów i inżynierów z wielu działów.

Ciekawa tematyka i wysoki poziom merytoryczny sprawił, że uczestnicy po zakończonych prelekcjach udali się w dobrych nastrojach do domów lub na warsztaty dotyczące zastosowania metod ultradźwiękowych do detekcji wycieków sprężonego powietrza oraz pomiarów i zarządzania energią elektryczną w zakładzie. Nikt nie żałował poświęconego czasu, a o skali poświęcenia, nich świadczą słowa jednego z uczestników, który stwierdził, że nie żałuje czterogodzinnej podróży, którą odbył, aby znaleźć się na konferencji, wysłuchać prelekcji i nawiązać nowe kontakty. Również wystawcy wysoko ocenili poziom organizacyjny, jak i zaangażowanie i wiedzę ponad 90 uczestników konferencji.

FOTORELACJA
PREZENTACJE

Autoryzacja


Byłeś uczestnikiem tej konferencji?
Podaj swoje imię i nazwisko: