SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRON HONOROWY
GŁÓWNY PATRON MEDIALNY
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Konferencja techniczna zorganizowana 25 października 2018 r. w Zielonej Górze przyciągnęła uwagę inżynierów zainteresowanych nowymi rozwiązaniami w obszarze energii i mediów technicznych w zakładach produkcyjnych. To druga konferencja w Zielonej Górze i ponad 50. w bogatym dorobku firmy Axon Media. Patronat honorowy nad nią objęli: Marszałek Województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Lubuskie Warte Zachodu, Krajowa Izba Gospodarcza, Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa.

Optymalne gospodarowanie energią i mediami technicznymi to ważne zagadnienie w każdym zakładzie produkcyjnym. Uczestnikom zaprezentowano więc systemy monitoringu i zarządzania energią, w tym zintegrowaną platformę rejestracji i analizy danych w celu zwiększania efektywności energetycznej, a także metody zarządzania kosztami energii oraz mediów, np. poprzez proste czynności serwisowe.

Prelegenci przedstawili także systemy próżni centralnej (opłacalność ich stosowania oraz uzyskiwane oszczędności), systemy sprężonego powietrza (medium o niedocenianym potencjale). Przybliżono również ideę instalacji odzysku ciepła od maszyn i procesów produkcyjnych oraz odzysku energii chłodu (z analizą ekonomiczną inwestycji).

Omówiono ultradźwiękowe metody monitorowania mediów i diagnostyki maszyn (np. kontrola szczelności instalacji sprężonych gazów, detekcja wycieków, inspekcja poprawności pracy odwadniaczy pary) oraz rozwiązania oparte na podczerwieni (termowizja) z przykładami przydatności w różnych gałęziach przemysłu. „Ciepło nie zastąpi, ale uzupełni nasze oczy”.

Zaprezentowano również takie rozwiązania, jak systemy zasilania rezerwowego (w kontekście wzrostu bezpieczeństwa energetycznego i poprawy efektywności energetycznej), zdejmowalne pokrowce termoizolacyjne (przykłady zastosowania w kontekście koszt/efekt), bezpieczniki topikowe w obwodach elektrycznych i energetycznych (wysoko- i niskonapięciowe) oraz nowoczesne węże z tworzyw sztucznych, wykorzystywane w transporcie mediów w procesie produkcji (Industry 4.0).

Problem pozyskiwania danych pomiarowych z nowej lub istniejącej infrastruktury technicznej przewijał się w wielu prelekcjach, bo w czasach Przemysłu 4.0, Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) oraz Big Data staje się niezwykle ważny w każdym zakładzie produkcyjnym. Poprawić można tylko te wartości, które daje się precyzyjnie zmierzyć, zebrać i przeanalizować.

W ramach podsumowania konferencji kwestię finansowania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną zreferował przedstawiciel Polskiej Organizacji Wspierania Efektywności Energetycznej i Rozwoju, kładąc nacisk m.in. na dotacje unijne, audyt efektywności energetycznej, białe certyfikaty.

Po części konferencyjnej odbyły się równolegle dwa warsztaty techniczne: „Energia pod kontrolą” - samodzielne budowanie układu monitoringu energii elektrycznej oraz „Nowoczesne rozwiązania z zakresu diagnostyki maszyn w praktyce” m.in. metodyka centrowania maszyn, wykorzystanie ultradźwięków.

Uczestnicy doceniali ciekawy dobór uzupełniających się tematów oraz wysoki poziom merytoryczny prelekcji. Podczas przerw w kuluarach dzielili się własnymi doświadczeniami albo dopytywali, jak rozwiązać problemy występujące w ich przedsiębiorstwach.

Dzięki tej konferencji mamy możliwość zobaczenia, co dzieje się na zewnątrz naszych zakładów, wymiany poglądów na temat specjalistycznych rozwiązań stosowanych w różnych gałęziach przemysłu i nie tylko. Możemy też nabrać nowego spojrzenia na to, co obecnie dzieje się w technice. Pracując na co dzień w zamkniętym środowisku, ograniczamy się do rozwiązań teraz zaaplikowanych i często nie znamy innych, które są gotowe – wystarczy po prostu je wdrożyć – wyjaśnia Bartosz Gawroński, kierownik produkcji i utrzymania ruchu w firmie Faurecia Wałbrzych. – Mnie szczególnie interesują rozwiązania związane z efektywnością energetyczną procesów. I chodzi nie tylko o energię elektryczną, ale też o pozyskiwanie energii poprzez utylizację czy właściwe wykorzystanie zbędnej lub traconej energii, jak ciepło albo gazy, które musimy później przetworzyć, bo są szkodliwe dla środowiska.
Kolejna konkluzja z konferencji: korzystamy często z rozwiązań oferowanych przez globalnych dostawców, a przecież istnieje wiele krajowych firm, które oferują bardzo ciekawe produkty i to konkurencyjne cenowo. Zamierzam niektóre z nich testowo zaaplikować i jeśli się sprawdzą, zakupić. Jestem otwarty na polskie produkty, a konferencja zapewnia nam ich poznawanie.
Konferencja w 100% profesjonalnie zorganizowana. Po bezpłatnej konferencji spodziewałem się festiwalu reklamy produktowej – w prelekcjach producentów, integratorów, firm świadczących usługi. Owszem elementy marketingowe przewijają się, to zupełnie naturalne, ale jest bardzo dużo ciekawych wątków technicznych, specjalistycznych, są prezentowane „przypadki z życia” (case study), które mogą zainspirować do doskonalenia profilaktyki w utrzymaniu ruchu i rozwijania jej. To mi się bardzo podoba.


Z kolei partnerzy tradycyjnie chwalili profesjonalną organizację konferencji oraz zapewnienie im możliwości rozmów z przedstawicielami firm produkcyjnych, co pozwala im poznawać potrzeby rynku.


FOTORELACJA
PREZENTACJE

Autoryzacja


Byłeś uczestnikiem tej konferencji?
Podaj swoje imię i nazwisko: