ZŁOTY PARTNER
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
GŁÓWNY PATRON MEDIALNY
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Konferencja techniczna zorganizowana 27 września 2018 r. w Łodzi przyciągnęła uwagę inżynierów zainteresowanych nowymi rozwiązaniami w zakresie oszczędzania energii i mediów technicznych w zakładach produkcyjnych. To pierwsza konferencja w Łodzi i ponad 50. w bogatym dorobku firmy Axon Media. Patronat honorowy nad nią sprawowali: marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, Krajowa Izba Gospodarcza, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Izba Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej i Naukowej.

Uczestnikom zaprezentowano możliwość wykorzystania technologii ultradźwiękowej (m.in. w detekcji wycieków sprężonych gazów oraz inspekcji pracy odwadniaczy pary) oraz sprężonego powietrza (medium o niedocenianym potencjale oszczędności), a także systemy próżni centralnej (projektowanie, budowa, stosowane urządzenia).

Przedstawiono również ideę instalacji odzysku ciepła od maszyn i procesów produkcyjnych (analiza ekonomiczna inwestycji) oraz systemy inteligentnej dystrybucji prądu (redundantne zasilanie, prewencyjna diagnostyka), a także bezpieczniki topikowe (wysoko- i niskonapięciowe) w obwodach elektrycznych i energetycznych, zapewniające ochronę urządzeń, instalacji i pracowników.

Kolejny blok konferencji poświęcony był takim rozwiązaniom, jak: zdejmowalne izolacje termiczne (przykłady zastosowania z akcentem na koszt/efekt), rozwiązania oparte na podczerwieni (według prelegenta termowizja to szósty zmysł człowieka). Przybliżono również zagadnienia diagnostyki maszyn (np. outsourcing czy szkolenie eksperckie? Dane trzymać lokalnie czy w chmurze?) oraz podniesienia niezawodności systemu zasilania i efektywności energetycznej. Zaprezentowano także rozwiązania do odzysku energii chłodu (np. zgodne z ustawą „F-gazową”) oraz monitoringu parametrów sprężonego powietrza.

Wnikliwie przyjrzano się również tematyce interdyscyplinarności w produkcji przemysłowej, w efektywnych energetycznie procesach i zintegrowanych systemach sterowania maszyn oraz problemowi optymalizacji kosztów wytworzenia i dystrybucji sprężonego powietrza (mapa oszczędności), a także nowoczesnym rozwiązaniom z zakresu oprogramowania i automatyki w codziennej pracy służb UR.

Na zakończenie konferencji uczestnicy dowiedzieli się, jak pozyskać dofinansowanie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną – temat ten zreferował przedstawiciel Polskiej Organizacji Wspierania Efektywności Energetycznej i Rozwoju.

Uczestnicy otrzymali imienne certyfikaty poświadczone przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Po części konferencyjnej odbyły się równolegle warsztaty techniczne „Dobre praktyki efektywnego i bezpiecznego użytkowania sprężonego” (m.in. pokaz podstawowych technik montażu instalacji aluminiowych i bezpiecznych przyłączy końca linii) – prowadzone przez przedstawicieli firmy 7bar oraz „Armatura przemysłowa – efektywność termoizolacji zdejmowalnej, case study” – tematykę tę przybliżyli przedstawiciele firmy SUM Poland.

A jaki cel przyświecał uczestnikom konferencji? Podkreślali oni potrzebę organizowania takich spotkań, dzięki którym mogą śledzić postęp techniczny na świecie i w Polsce. Niektórzy trafili na konferencję delegowani przez zakłady pracy, inni sami chcieli poszerzać wiedzę, aby uniknąć błędów podczas dokonywania wyboru i wdrażania w swoich zakładach niezbędnych rozwiązań – systemów i urządzeń na miarę XXI w.

Uczestnicy podkreślali wysoki poziom merytoryczny i ciekawy dobór uzupełniających się tematów prelekcji – każdy znalazł dla siebie coś ciekawego. Podczas przerw i warsztatów pogłębiali wiedzę, dzielili się doświadczeniami albo uzyskiwali porady, jak rozwiązać problemy występujące w ich przedsiębiorstwach.

Z kolei partnerzy tradycyjnie chwalili profesjonalną organizację konferencji oraz możliwość poznania potrzeb rynku podczas rozmów z uczestnikami zainteresowanymi wdrożeniem prezentowanych rozwiązań w swoich zakładach pracy.


FOTORELACJA