ZŁOCI PARTNERZY
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRONI HONOROWI
GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

12 października w Opolu odbyła się Konferencja Techniczna zorganizowana przez firmę Axon Media, poświęcona optymalizacji wykorzystania energii i mediów technicznych w produkcji.

Konferencja zgromadziła inżynierów zainteresowanych nowymi przepisami dotyczącymi zużycia energii oraz rozwiązaniami wpisującymi się w aktualne trendy, w tym wytyczne legislacyjne związane z otrzymaniem tzw. Białych certyfikatów. Uczestnicy wysłuchali 15 prelekcji, a także mieli możliwość zapoznania się z ofertą 19 wystawców. Dużym zainteresowaniem gości cieszyły się kamery termowizyjne z oferty KameryIR oraz zasilacze Murrelektronik.

W pierwszej prelekcji, Paweł Rutkowski z firmy KameryIR, przybliżył uczestnikom konferencji możliwość zastosowania kamer termowizyjnych do monitorowania infrastruktury, w celu wykrywania przegrzanych urządzeń. Na kilku przykładach, jasno przedstawił silne strony monitorowania w podczerwieni, będącego niewątpliwym wsparciem inżyniera, ponieważ kamera termowizyjna pozwala zobaczyć to, czego ludzkie oko nie widzi.
Zestawy do pomiaru energii elektrycznej i rozbudowane układy akwizycji danych oparte na systemie WAGO Energy Data Management przedstawił Tomasz Ciesielski. W pełni konfigurowalny system pozwala na zastosowanie szerokiej gamy modułów I/O. Wygodny konfigurator ogranicza do minimum konieczność programowania, a możliwość podłączenia systemu do oprogramowania SCADA lub programów analitycznych determinuje szerokie pole zastosowań całego systemu.

Kolejnym prelegentem był Bartłomiej Ekiert z firmy B&R Automatyka Przemysłowa. Zaprezentował system APROL, a szczególności moduł EnMon, służący do pomiaru, rejestrowania i oceny wszystkich źródeł energii w celu zapewnienia ciągłej optymalizacji procesów. W opinii prelegenta system ten zapewnia maksimum elastyczności przy jednoczesnej minimalizacji kosztów i nakładów pracy.
Mariusz Madurski z firmy SIBA Polska omówił szeroką gamę wysokiej klasy bezpieczników topikowych. Dzięki ciekawym przykładom, prelegent zaprezentowała, wysoko niezawodne bezpieczniki, mogące pracować w najcięższych warunkach środowiskowych.

Analizatory spalin, będące niezbędnym narzędziem w kontroli procesów spalania przedstawił Stanisław Stanisz z firmy INTROL. Wskazał nam korzyści płynące z nadzorowania procesów spalania, w tym możliwości optymalizacji procesów pod kątem zmniejszenia emisji. W kolejnej części prezentacji prelegent zaprezentował niezwykle ciekawe urządzenie, pozwalające na wykrycie uszkodzeń maszyn, a także detekcję wycieków, np. sprężonego powietrza. Wykorzystując ultradźwięki, generowane przez procesy tarcia oraz turbulencje mediów, w bezkontaktowy sposób, z dużą dokładnością, można wykryć uszkodzenia.

Zastosowanie ultradźwięków, było również dominującym tematem w prelekcji Jerzego Halkiewicza z firmy UE Systems. Szerokie spektrum zastosowań technologii ultradźwiękowej obejmuje detekcję wycieków z instalacji próżniowych, jak i ciśnieniowych, a także inspekcje zaworów, odwadniaczy, czy łożysk. Dodatkowo, prelegent zwrócił uwagę na szkolenia, gdyż dopiero odpowiednie prowadzenie pomiarów i działań zaradczych prowadzi do redukcji kosztu energii i optymalizacji efektywności systemów.

Michał Bar z Krajowej Agencji Poszanowania Energii, omówił możliwości związane z ubieganiem się o Świadectwa Efektywności Energetycznej, potocznie zwane białymi certyfikatami. Przedstawił katalog działań, na które można uzyskać dofinasowanie, a także ścieżkę, która prowadzi do otrzymania białych certyfikatów. Na przykładzie zaprezentował wymierne korzyści płynące z ubiegania się o białe certyfikaty.

Sprężone powietrze jest bardzo drogim medium energetycznym, w związku z czym optymalne wykorzystanie jego energii jest zagadnieniem niezwykle ważnym. Wojciech Halkiewicz z firmy 7bar w swojej prelekcji, zwrócił uwagę na niezwykle ważną statystykę. Wskazał, że ś średnio jedynie 50% produkowanego powietrza, jest efektywnie wykorzystywana, a wycieki pochłaniają 30% wyprodukowanego sprężonego powietrza. Dodając do tego niską efektywność samego procesu sprężania, optymalizacja efektywności energetycznej systemów sprężonego powietrza nabiera wymiernego znaczenia.
Systemy zasilania w energię elektryczną, które dzięki wysokiej sprawności zapewniają redukcje kosztów zużycia energii przedstawił Łukasz Jamborski z firmy Murrelektronik. Przedstawił on zasilacze impulsowe o małych stratach mocy Emparro, a także system Mico Pro wspomagający inteligentne dystrybuowanie energii. Dodatkowo zainteresowanie wzbudziły przedstawione możliwości decentralizacji instalacji i skrócenia czasu przestojów, poprzez instalację komponentów optymalnych w danym zastosowaniu.

Następnie Wioletta Tratkiewicz z firmy Horus-Energia omówiła niezwykle istotne zagadnienie zwiększenia efektywności energetycznej, przez zastosowanie dopasowanych do indywidualnych potrzeb jednostek wytwórczych. Poprzez prezentację praktycznych przykładów przybliżyła uczestnikom konferencji możliwości modyfikacji istniejących systemów zasilania, a także korzyści płynące z zastosowania jednostek kogeneracyjnych.
Kompletny system sprzętowy i programowy służący do monitorowania jakości i zużycia energii elektrycznej zaprezentował Mirosław Zwierzyński z firmy Elmark Automatyka. Możliwość pomiaru i przenalizowania szeregu parametrów energii elektrycznej. W opinii prelegenta analiza profili obciążenia i zużycia energii, a także wykrycie niskiej jakości zasilania pozwala na zoptymalizowanie zużycia sprzętu, a także na podniesienie efektywności energetycznej.

Następna prezentacja dotyczyła zastosowania systemu MES (Manufacturing Execution System), który oprócz optymalizacji samego procesu produkcyjnego, pozwala na zwiększenie jego efektywności energetycznej. Mateusz Zajchowski z firmy ASTOR wskazał innowacyjne cechy prezentowanego systemu, wśród których podkreślił możliwość prezentowania operatorom instalacji oszczędności wynikających z optymalizacji zużycia energii nie tylko jako wskaźników pokazywanych w jednostkach zużycia mediów, ale również bieżących koszów tych mediów w złotówkach

W trakcie kolejnej, interesującej prezentacji, Mariusz Kuczera z firmy ADEGIS przedstawił możliwość zastosowania systemu iba do akwizycji i analizy danych procesowych. Prelegent wskazał cztery kroki, realizowane w systemie iba, które mogą wpłynąć na zwiększenie wydajności, a także oszczędność energii i surowców: zbieranie danych, rejestrowanie danych, analiza danych i pozyskiwanie informacji. Każdy z wymienionych etapów jest ważny, ale w opinii prelegenta, dopiero pozyskanie Key Performance Indicators (KPI), użytkownik zyskuje cenne informacje na temat procesu, wskazujące na możliwe do poczynienia oszczędności.

Mariusz Stachurski z firmy ANDRA omówił absorpcyjne bromolitowe agregaty wody lodowej do różnych zastosowań, również do systemów trójgeneracji. Przedstawił również możliwość zastosowania ciepła odpadowego lub urządzeń o podwyższonej sprawności do optymalizacji procesu wytwarzania wody lodowej.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali Imienne Certyfikaty Uczestnictwa.

Po części konferencyjnej odbyły się praktyczne warsztaty „Obniżenie kosztów przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie energią”, które poprowadził Michał Bar (Krajowa Agencja Poszanowania Energii) oraz „System monitorowania jakości energii elektrycznej”, które poprowadził Wojciech Kuczera z firmy ADEGIS.

Konferencja w zgodnej opinii uczestników oraz ekspertów była bardzo udanym eventem, o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Z jednej strony, dla uczestników, była możliwością do zdobycia nowej wiedzy i poznania aktualnych trendów. Dla ekspertów stanowiła natomiast możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych, jak również spotkania z obecnymi klientami.


FOTORELACJA
PREZENTACJE

Autoryzacja


Byłeś uczestnikiem tej konferencji?
Podaj swoje imię i nazwisko: