ZŁOTY PARTNER
SREBRNY PARTNER
BRĄZOWI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRON MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
GŁÓWNY PATRON MEDIALNY
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Niezawodność i utrzymanie Ruchu w produkcji” było tematem przewodnim konferencji technicznej zorganizowanej przez firmę Axon Media w opolskim hotelu Mercure. Konferencja wzbudzała duże zainteresowanie kadry inżynierskiej przedsiębiorstw zlokalizowanych na Opolszczyźnie oraz Dolnym i Górnym Śląsku.

W konferencji uczestniczyło blisko 90 uczestników, którzy mieli okazję nawiązać kontakty i zapoznać się z rozwiązaniami 17 partnerów konferencji oraz wysłuchać 10 niezwykle interesujących referatów pokrywających tematykę detekcji, lokalizacji i identyfikacji uszkodzeń w maszynach i instalacjach przemysłowych.

Merytorycznie tematyka konferencji związana była z narzędziami i metodami predykcyjnej strategii utrzymania ruchu pozwalającymi na niezawodne funkcjonowanie parku maszynowego przedsiębiorstwa dzięki diagnostyce drganiowej, termograficznej, trybologicznej i procesowej.

W zakresie niezawodności instalacji i procesów przemysłowych zaprezentowano dwa bardzo ciekawe i pouczające referaty przez panów Wojciecha Halkiewicza z firmy 7bar i Krzysztofa Dzieja z firmy Pneumat Systems. Referaty dotyczyły kontroli stanu sieci sprężonego powietrza i optymalizacji kosztów eksploatacji systemów sprężonego powietrza w przedsiębiorstwach. W prezentacjach obu Panów na konkretnych przykładach praktycznych pokazano złe praktyki w zakresie projektowania i utrzymania instalacji sprężonego powietrza a także wskazano gdzie i jak należy szukać oszczędności w przygotowaniu i dystrybucji jednego z najdroższych mediów, jakim jest sprężone powietrze.

Świetnym uzupełnieniem tematyki dotyczącej detekcji nieszczelności instalacji sprzężonego powietrza było wystąpienie pana Jerzego Halkiewicza z firmy UE Systems, który zaprezentował możliwości technologii pomiarów ultradźwiękowych. Jak można było się dowiedzieć z prezentacji ultradźwięki pozwalają na detekcję nie tylko wycieków z wysokociśnieniowych instalacji przemysłowych, ale również pomocne są w inspekcjach rozdzielnic elektrycznych, sieci przesyłowych wysokiego napięcia a przede wszystkim w diagnostyce i eksploatacji łożysk tocznych, gdzie sygnały ultradźwiękowe są podstawą wczesnego wykrywania uszkodzeń mechanicznych i nieprawidłowości w smarowaniu.

Tematyka diagnostyki łożysk tocznych kontynuowana była w ramach prezentacji pana Andrzeja Skrzypkowskiego z firmy AS Instruments Polska. Podczas prezentacji poza bardzo czytelnie pokazanymi zagadnieniami dotyczącymi istoty powstawania uszkodzeń łożysk tocznych słuchacze mogli zapoznać się z metodami SPM HD i HD ENV, dzięki którym możliwa jest bardzo skuteczna detekcja i identyfikacja uszkodzeń i nieprawidłowości w smarowaniu łożysk tocznych.

Tematyka drganiowej diagnostyki maszyn w kontekście systemów ciągłego monitorowania i diagnostyki maszyn omawiana była również podczas wystąpienia pana Petro Bratko z firmy EC Systems. Dzięki prezentacji przedstawiciela firmy EC Systems uczestnicy mogli poznać nasz rodzimy, innowacyjny i zaawansowany systemy ciągłego monitorowania i diagnostyki maszyn oraz praktyczne przykłady jego zastosowania we wczesnym wykrywaniu groźnych niesprawności maszyn.

Również szereg ciekawych przykładów i zalet związanych ze stosowaniem diagnostyki drganiowej, ultradźwiękowej, olejowej a także metod korekcyjnych takich jak wyważanie i osiowanie można było poznać podczas bardzo ciekawej prezentacji pana Arkadiusza Rybki z firmy I-Care Polska.

Zagadnienia diagnozowania maszyn i urządzeń omawiane były również podczas wystąpienia pana Rafała Gielniaka z firmy BTH, który w przeciwieństwie do przedmówców omawiał zalety stosowania kamer termograficznych w wykrywaniu uszkodzeń urządzeń mechanicznych i elektrycznych.

Innym ciekawym wystąpieniem bezpośrednio związanym z niezawodnością urządzeń elektrycznych była prezentacja pana Mariusza Madurskiego z firmy SIBA Polska, który wskazywał na bardzo istotne zagadnienie, jakim jest jakość wkładek bezpiecznikowych w niezawodnym funkcjonowaniu systemów dystrybucji energii elektrycznej.

W trakcie jednej z prezentacji konferencyjnej mogliśmy się również zapoznać najnowszymi rozwiązaniami systemów modułowych oferowanymi przez firmę item Polska, której ofertę zaprezentował pan Piotr Gwiazda.

Konferencję zamknął referat pana dr. hab. inż. Marka Fidali z Politechniki Śląskiej. Referat dotyczył alternatywnych metod diagnozowania a w szczególności metody diagnozowania procesów wspartych na modelach numerycznych, metody akustyczne, wizyjne a także zagadnienia badań nieniszczących z zastosowaniem termografii aktywnej.

Uczestnicy konferencji mieli okazje wymienić się uwagami i szerzej przedyskutować zagadnienia omawiane w trakcie wystąpień podczas przerw kawowych zaplanowanych przez organizatorów. W trakcie przerw możliwe było również zapoznanie się z ofertą partnerów konferencji i wymianę doświadczeń w zakresie eksploatacji i diagnostyki maszyn.

Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy wraz z ekspertami i partnerami mieli okazję wziąć udział w ciekawej dyskusji w ramach Panelu Eksperckiego. Tym razem tematem przewodnim była rola kierownictwa wyższego szczebla w skutecznym wdrażaniu nowoczesnych strategii utrzymania ruchu. W trakcie dyskusji okazało się, że kadra kierownicza często jest nieświadoma, że racjonalne inwestycje w diagnostykę pozwalają ograniczyć bardzo kosztowne skutki awarii. Potwierdzały to liczne opinie uczestników konferencji wyrażane w ożywionej dyskusji. Ostatnim wydarzeniem przygotowanym przez organizatorów było wydanie uczestnikom imiennych certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w konferencji.

Po oficjalnej części konferencji zainteresowani uczestnicy mieli okazję skorzystania z darmowych warsztatów zorganizowanych przez firmę EC Systems a dotyczących diagnostyki i monitorowania stanu technicznego maszyn.
Według opinii różnych uczestników, konferencja miała wysoki poziom merytoryczny a prezentowana tematyka wpisuje się w aktualne tendencje polegające na wdrażaniu strategii utrzymania ruchu bazujących na predykcji i niezawodności.

Fotorelacja
PREZENTACJE

Autoryzacja


Byłeś uczestnikiem tej konferencji?
Podaj swoje imię i nazwisko: