SREBRNY PARTNER
BRĄZOWI PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Hotel Rzeszów w stolicy Podkarpacia gościł 30 września br. inżynierów zainteresowanych nowinkami technicznymi w dziedzinie szeroko rozumianego utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych.

Konferencję Techniczną „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji” zorganizowała 30 września w Rzeszowie firma Axon Media Group. W spotkaniu uczestniczyło blisko 70 słuchaczy zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy, poznawaniem nowinek technicznych i rozwiązań wpisujących się w najnowsze trendy, wśród nich: prezesi i właściciele firm produkcyjnych, dyrektorzy, kierownicy linii produkcyjnych, kierownicy działów Utrzymania Ruchu, inżynierowie procesu/produkcji, automatycy.

Konferencja rozpoczęła się od prezentacji prelegentów – ekspertów z firm oferujących rozwiązania dla sektora produkcji, którzy mieli podzielić się swoją wiedzą podczas prelekcji, a następnie w rozmowach kuluarowych i dyskusji panelowej.

Pierwszą prelekcję nt. oszczędności energii dzięki technologii ultradźwiękowej wygłosił Jerzy Halkiewicz z firmy UE Systems, specjalizującej się w rozwoju urządzeń do detekcji ultradźwięków powietrznych i strukturalnych. Zaprezentował m.in. instrumenty do inspekcji odwadniaczy parowych i zaworów, urządzeń mechanicznych (szybki monitoring stanu łożysk), urządzeń elektrycznych oraz do detekcji wycieków próżniowych i ciśnieniowych (pomiar poziomu turbulencji).

Następnie Witold Hanak z Pruftechnik-Wibrem w prezentacji „Zwrot z inwestycji – czyli jak znaleźć pieniądze na wdrożenie diagnostyki” przedstawił techniki/przyrządy do pomiaru i analizy drgań oraz laserowego osiowania i ustawiania maszyn, wykorzystywane w: centrowaniu zespołów wielowirnikowych, osiowaniu wewnętrznych elementów maszyn (np. pompa czy wentylator) oraz pomiarach równoległości cylindrów, wałów i rolek.

Kamil Wachowicz z Phoenix Contact podczas prelekcji „Komputery przemysłowe w nowoczesnych zakładach produkcyjnych” omówił zalety industrial PC, takie jak długi cykl życia (7+ lat), mała liczba kabli, kompaktowe obudowy (komputery panelowe) oraz zaprezentował przykłady ich zastosowania w branży lotniczej (sterowanie rękawem na lotnisku w Hiszpanii), samochodowej (sterowanie paliwem w samochodzie) itp.

Interaktywną prelekcję dot. ekonomicznych i technicznych aspektów rozwiązań modułowych w przemyśle wygłosił Grzegorz Jazowski (item Polska). Największa paleta profili i rurek aluminiowych oraz najwyższej jakości akcesoria tworzą system przydatny w budowie maszyn, urządzeń, ergonomicznych stanowisk pracy oraz wpisujący się w trend lean production.

Po przerwie Arkadiusz Rybka z I-Care Polska, firmy inżynierskiej zajmującej się kompleksowym wsparciem Służb Utrzymania Ruchu w zakresie działań prewencyjnych i proaktywnych, podczas prelekcji „Niezawodność parku maszynowego oparta na pomiarach drgań, odpowiednim smarowaniu i technikach korekcyjnych” omówił zakres usług obejmujących: konsulting, usprawnienia, pomiary termowizyjne, pomiary ultradźwiękowe i wibroakustyczne, które pomagają określić stan techniczny maszyn, urządzeń i w konsekwencji zapobiegać nieplanowanym awariom oraz optymalizować koszty produkcji.

Kolejny ekspert, Remigiusz Buczek z Lapp Kabel wygłosił prelekcję „Kiedy przewód elektryczny + osprzęt = kompatybilność elektromagnetyczna”. Przedstawił zalety oferowanych przez firmę kabli i przewodów, sprawdzających się w zastosowaniach m.in. w: inżynierii mechanicznej, przemyśle samochodowym, technologiach pomiarowych i kontrolnych w instalacjach zasilających. Ekrany kabli wykonane z Cu lepiej tłumią niższe harmoniczne, ekrany z folii Al – wyższe harmoniczne, natomiast kable podwójnie ekranowane (Al + Cu) zapewniają największą skuteczność tłumienia zakłóceń.

Następnie Andrzej Skrzypkowski z AS Instrument Polska (przedstawiciel na polskim rynku szwedzkiej firmy SPM Instrument AB i Damalini AB) podczas prezentacji „SPM HD i HD ENV – najnowsze metody SPM Instrument do pełnej diagnostyki łożysk tocznych (1-40 000 obrotów na minutę)” przedstawił m.in. przenośne przyrządy i stałe systemy do monitorowania stanu maszyn, systemy Easy-Laser do osiowania wałów i pomiaru geometrii kształtu, podkładki ustawcze do osiowania, detektory ultradźwiękowe do wykrywania nieszczelności.

Temat wykorzystania kamer termowizyjnych i zjawiska termowizji omówił Rafał Gielniak z firmy BTH. Zaprezentował techniki/urządzenia do bezstykowego pomiaru temperatur, m.in. pirometry, sygnalizatory przekroczenia progu temperaturowego oraz sygnalizatory bezruchu dla służb ratowniczo-gaśniczych oraz przykłady wykorzystania urządzeń firmy FLIR Systems. W ramach tej samej prezentacji Marek Kitliński z Termocent przybliżył temat: Najsłabsze ogniwo w zakładzie produkcyjnym.

Przemysłowe systemy łączności VoIP jako wspomaganie dla jakości i niezawodności utrzymania ruchu zaprezentował Adam Gregorczyk z firmy Novatel, która ma w ofercie m.in. telefony, sygnalizatory, łączność bezprzewodową, interkomy i systemy nagłośnieniowe. Z tych systemów korzystają branże przemysłu ciężkiego (np. petrochemia, hutnictwo, energetyka) oraz lekkiego, gdzie istnieją rygorystyczne wymogi dotyczące odporności na warunki otoczenia oraz dużej niezawodności.

Po kolejnej przewie głos zabrał Tomasz Król z Instytutu Doskonalenia Produkcji Verbis. W merytorycznej prelekcji „Skąd wziąć czas na przeglądy? Niedoceniane pokłady rezerw czasowych w firmach produkcyjnych” zachęcał słuchaczy do szukania odpowiedzi na stawiane pytania. Jakie parametry używane są do mierzenia procesu produkcyjnego? Wydajność, ilość, produktywność, awaryjność, jakość, dostępność, dostawy na czas... Wszystkie wskaźniki odnoszą się do czasu. Dlaczego tracimy czas? Prelegent przytaczał argumenty pracowników zaliczanych do grupy „Niedasie” i kontrargumenty grupy „Adasie”. Wskazywał standardy działania, które pomagają zoptymalizować proces produkcji.

Podsumowaniem konferencji był panel dyskusyjny, podczas którego zaproszeni eksperci wypowiadali się na temat strategii dotyczących efektywnego utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych. Wszyscy byli zgodni, że najlepszą strategią prewencja, ale do tego potrzebna jest historia zdarzeń, w czym mogą pomóc specjalistyczne rozwiązania IT (np. system API PRO klasy EAM/CMMS, oferowany przez firmę API Maintenance Systems). Sztandarowym zachowaniem w zakładach produkcyjnych jest obecnie strategia opłacalności: wprowadzajmy takie rozwiązania, jakie będą nam się opłacały. Brakuje myślenia perspektywicznego, a kwestie finansowe nadal odgrywają dużą rolę. Ale konferencje, takie jak ta, mogą poprawić tę sytuację, poszerzając wiedzę i dając świadomość, że inwestycja w zakresie usprawnień zwróci się w krótkim czasie.

Na zakończenie wszystkim słuchaczom wręczono Imienne Certyfikaty Uczestnictwa.

Po konferencji odbyły się warsztaty fakultatywne, które poprowadził Jerzy Halkiewicz z firmy UE Systems na temat „Ultradźwiękowy monitoring stanu łożysk”. Uczestnicy krok po kroku dowiadywali się m.in.: Jak tworzyć własne ścieżki pomiarowe? Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę podczas pomiaru stanu łożysk? Jakie informacje można uzyskać podczas prowadzonych inspekcji? W warsztatach uczestniczyło kilkanaście osób.

Zarówno uczestnicy, jak i eksperci bardzo wysoko oceniali poziom merytoryczny konferencji. Uczestnicy chwalili możliwość poszerzania wiedzy, rozwiązywania palących problemów podczas rozmów z ekspertami, natomiast eksperci – profesjonalną organizację konferencji, możliwość nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, doceniali też fachowe pytania uczestników. – Zainteresowani doskonale wiedzieli, o co pytać, co świadczy o ich profesjonalizmie – uważa Kamil Wachowicz z firmy Phoenix Contact.

A jakie korzyści z udziału w konferencji podkreślają uczestnicy? Ich opinie najlepiej podsumowuje wypowiedź Marka Darłaka z Zakładu Produkcji Konstrukcji Mostostal Ropczyce sp. z o.o.: – Takie konferencje są bardzo potrzebne. Przemysł szybko się rozwija. Dobrze być na bieżąco i wiedzieć, co można wdrażać, na czym zaoszczędzić, co udoskonalić.

Organizator konferencji, firma Axon Media Group serdecznie zaprasza do rejestracji online na kolejne spotkania w różnych regionach Polski, z tematyką których można się zapoznać na stronie www.konferencjetechniczne.pl.

OPINIE

Kamil Wachowicz, menedżer produktu – automatyka, Phoenix Contact sp. z o.o.
Zainteresowanie tematyką konferencji było na spodziewanym poziomie, tzn. po mojej prezentacji kilku klientów podeszło do naszego stoiska i rozmawialiśmy o konkretnych rozwiązaniach. W związku z tym osiągnęliśmy założone cele. Tego typu konferencje powinny być częściej organizowane, najlepiej o zasięgu ogólnokrajowym.
Organizacja konferencji jak zwykle na wysokim poziomie. Co do poziomu dyskusji – zainteresowani doskonale wiedzieli, o co pytać, co świadczy o ich profesjonalizmie.

Remigiusz Buczek, kierownik sprzedaży Polska Południowo-Wschodnia, Lapp Kabel sp. z o.o.
Rozdałem dość dużo materiałów, jestem więc zadowolony z konferencji. Spotkałem kilku zupełnie dla nas nowych klientów, a to był nasz główny cel udziału w konferencji. Wielu klientów podchodziło do stoiska i pytało o najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu okablowań instalacji przemysłowych, zainteresowanie tematyką oceniam więc dość wysoko.
Czy tego typu konferencje powinny być częściej organizowane? Zdecydowanie tak, cyklicznie. Konferencja w moim odczuciu zorganizowana profesjonalnie, dobra lokalizacja, właściwy dobór tematów i wystawców.

Łukasz Mik, automatyk, Efekt Plus sp. z o.o.
Moim zdaniem poziom konferencji bardzo wysoki. Wprawdzie niektóre wystąpienia może zbyt długie i szczegółowe, ale ogólnie mam bardzo pozytywne wrażenia. Przydałoby się więcej tego typu spotkań. Najbardziej zaciekawiła mnie prezentacja dotycząca analizy wibroakustycznej łożysk.

Dariusz Ozimek, Polskie Zakłady Lotnicze Mielec
Konferencje takie jak „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji” są bardzo potrzebne. Takiej tematyki jest ciągle za mało na różnych konferencjach czy szkoleniach. Pracownicy utrzymania ruchu powinni doskonalić się, podnosić swoje kompetencje, jak również mieć możliwość skorzystania z doświadczeń innych firm w zakresie daleko idącej diagnostyki. Podczas tej konferencji najbardziej zaciekawiła mnie prelekcja dotycząca wibroakustyki.

Marek Darłak, Zakład Produkcji Konstrukcji Mostostal Ropczyce sp. z o.o.
W konferencji zorganizowanej przez firmę Axon Media dla mnie najciekawsza była prelekcja nt. łożysk, której tematykę kontynuowano w ramach warsztatów. Takie konferencje są bardzo potrzebne. Przemysł szybko się rozwija. Dobrze być na bieżąco i wiedzieć, co można wdrażać, na czym zaoszczędzić, co udoskonalić.

FOTORELACJA
PREZENTACJE

Autoryzacja


Byłeś uczestnikiem tej konferencji?
Podaj swoje imię i nazwisko: