ZŁOCI PARTNERZY
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRON MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

W konferencji zorganizowanej przez firmę Axon Media Group 8 czerwca 2017 r. w Gdańsku uczestniczyli inżynierowie zainteresowani nowymi rozwiązaniami w dziedzinie utrzymania ruchu, sprawnego zarządzania parkiem maszynowym, ograniczania czasu przestojów produkcyjnych.

Spotkanie otworzyła prelekcja Jerzego Halkiewicza z firmy UE Systems Polska dotycząca niezawodności urządzeń i oszczędności energii dzięki technologii ultradźwiękowej. W metodzie tej wykorzystuje się pomiar wielkości fizycznych: tarcia i turbulencji. Ultradźwięki stosowane są m.in. w detekcji wycieków próżniowych i ciśnieniowych, inspekcji zaworów, urządzeń mechanicznych, w testach szczelności, a także w specjalnych zastosowaniach (maszyny lotnicze, urządzenia głębinowe, drogi kolejowe...).

Następnie zasadność i korzyści z wykorzystania termowizji przedstawił Paweł Rutkowski z firmy Kamery IR. Prelegent zaprezentował dowody przydatności termowizji na przykładach z zakładów produkcyjnych oraz najnowsze rozwiązania w technologii kamer i mierników termowizyjnych. „Oko widzi kolory, a termowizja ślad cieplny i anomalia temperaturowe”. Posługując się ciekawymi zdjęciami, prezentował m.in. możliwość wykrywania wycieków gazów, a także multispektralne obrazowanie (MSX).

Z kolei Mateusz Krawczyk z firmy SIMEX przedstawił innowacyjne systemy kontrolno-pomiarowe w automatyce. Co i czym mierzyć, aby zapobiegać przestojom, awariom? Niezbędne elementy działania to: identyfikacja problemu, rejestracja, powiadamianie, a w konsekwencji – zapobieganie przerwom w pracy, zapewnienie ciągłości produkcji. Problem można identyfikować poprzez analizę wartości krytycznej, gradientu oraz logiczną zależność. Prelegent omówił też sposoby efektywnej rejestracji zdarzeń oraz powiadamiania o nich.

Jak skutecznie rozwiązać problem luzujących się śrub? Odpowiedzi na to pytanie udzielił Krzysztof Włodarz z firmy HEICO Poland. Omówił przyczyny samoczynnego odkręcania się śrub i popularne metody ich zabezpieczania. Prezentował zasadę działania podkładki klinującej z funkcją zabezpieczającą przed poluzowaniem, a także zalety systemu klinującego i korzyści płynące z jego stosowania. Prelegent podkreślał, jak ważne są działania predykcyjne i prewencyjne.

Następnie Grzegorz Pieniążek z firmy AMC VIBRO w prelekcji „Dokładność się opłaca. Laserowy pomiar geometrii maszyn” podzielił się wiedzą, jak prawidłowe ustawienie geometrii maszyn korzystnie wpływa na ich stan techniczny oraz jakość produkowanych wyrobów.

Natomiast Jakub Charyna z firmy 7bar przybliżył temat monitoringu, pomiarów i audytów w utrzymaniu ruchu systemów sprężonego powietrza na przykładach zrealizowanych projektów. Około 20% energii elektrycznej dostarczanej do sprężarki idzie na sprężanie, ok. 80% tracone jest na ciepło. Z kolei szacuje się, że produkcja zużywa 50% sprężonego powietrza, wycieki to 30%, sztuczne zapotrzebowanie – 10%, a niewłaściwe zastosowanie – 10%. Bezcenna jest więc świadomość, jak ważne jest kontrolowanie wskaźników efektywności.

Następnie wykorzystanie nowoczesnej kamery do analizy drgań i odkształceń maszyn, konstrukcji, fundamentów, posadowień, rurociągów w zakładach przemysłowych zaprezentował Łukasz Szumilas z firmy I-Care Polska. Omówił nowatorską technologię opartą na rejestracji obrazu i analizie zjawisk niewidocznych dla ludzkiego oka, która zapewnia: precyzyjne określenie miejsca podwyższonych drgań, szybkie wskazanie słabych punktów konstrukcji, posadowień, fundamentów, wyznaczanie częstotliwości wzbudzanych drgań oraz amplitudy z obrazu (analizowanego na podstawie każdego piksela).

Jak oszczędzić na osiowaniu? Odpowiedzi udzielił Witold Hanak z Pruftechnik-Wibrem. Przedstawił techniki/przyrządy do pomiaru i analizy drgań oraz laserowego osiowania i ustawiania maszyn, wykorzystywane w: centrowaniu zespołów wielowirnikowych, osiowaniu wewnętrznych elementów maszyn (np. pompa czy wentylator) oraz pomiarach równoległości cylindrów, wałów i rolek. Przedstawił analizę opłacalności wdrożenia systemu osiowania (ROI) oraz przykładowe aplikacje.

Następnie Mariusz Madurski z firmy SIBA Polska zaprezentował bezpieczniki topikowe (wkładki wysoko- i niskonapięciowe) jako sposób na bezpieczne dostarczanie energii elektrycznej. Wkładki topikowe stosowane są do ochrony urządzeń i instalacji – transformatorów, obwodów z silnikami, baterii kondensatorów, przewodów itd. oraz pracowników. Prelegent podał przykłady stosowania bezpieczników przez inżynierów utrzymania ruchu, energetyków, elektryków i automatyków.

Z kolei Artur Block z Zakładów Kablowych BITNER podzielił się wiedzą na temat optymalnego doboru kabli dla instalacji według następujących kryteriów: praca wewnątrz i na zewnątrz, warunki środowiskowe, trudne środowisko maszynowe, kable do instalacji z podtrzymaniem funkcji FE180. Są to kable numeryczne, parowane, dedykowane, dostosowane do różnych warunków pracy (z powłokami w różnych konfiguracjach). Zaprezentował w skrócie systemy analogowe i cyfrowe, sieci strukturalne dla wizualizacji procesów produkcyjnych.

Tematykę technologii ultradźwiękowej kontynuował Stanisław Stanisz z firmy Introl w prelekcji „Monitorowanie mediów i diagnostyka maszyn za pomocą ultradźwięków”. Prelegent omówił możliwości wykorzystania pomiaru ultradźwięków w środowisku przemysłowym, podając przykłady ich użycia do wykrywania nieszczelności w instalacjach sprężonych gazów, w kontroli poprawności działania odwadniaczy, zaworów, w kontroli smarowania i stanu łożysk, szczelności, a także w przeglądach elektrycznych instalacji średniego i wysokiego napięcia.

Kolejny prelegent, Wojciech Maurer z firmy SUM Poland omówił temat termoizolacji przyjaznej służbom utrzymania ruchu. Pokrowce termoizolacyjne to stosunkowo nowa oferta na polskim rynku, niezbędna tam, gdzie trzeba mieć szybki dostęp do urządzenia. Odpowiedni materiał izolacyjny, otoczony tkaninami technicznymi zapewniającymi ochronę w każdym środowisku, musi wytrzymać częste demontaże pokrowca oraz wykonywane na nim operacje mechaniczne. Zastosowanie? Armatura i urządzenia techniczne (zawory, filtry, aparatura pomiarowa, wymienniki ciepła, zbiorniki, pompy...).

Natomiast Tomasz Dulko z firmy NMG przybliżył temat pomiarów i wskaźników w codziennej pracy służby utrzymania ruchu. Dane zbierane przez system pomiarowy wykorzystywane są w pracy SUR oraz nadzoru technicznego do przeprowadzania działań prewencyjnych. Prelegent omówił działanie systemu ERCO.Net, jego możliwości w zakresie definicji, monitorowania i analizy wskaźników, posługując się przykładami graficznej prezentacji procesów produkcyjnych i instalacji z rzeczywistych wdrożeń.

Następnie Arkadiusz Tałałaj z firmy LeanQ Team przybliżył problem zapewnienia sprawnej komunikacji między produkcją a utrzymaniem ruchu. Czy zgłaszanie usterek i awarii oraz prowadzenie działań usprawniających może być proste? Jak rozliczać zadania i zapewnić poprawę wyników? Czy jest możliwa komunikacja bez telefonu, poczty e-mail i systemu IT? Prelegent zaprezentował techniki Lean Management, które pomagają zwiększać jakość i wydajność produkcji oraz usług, obniżając koszty funkcjonowania przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy.

Na zakończenie uczestnicy odebrali Imienne Certyfikaty poświadczone przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Po części konferencyjnej odbyły się warsztaty „Rozwiązania przemysłowe dla produkcji – czyli co jest ważne, a co nie w sprzęcie pomiarowym” prowadzone przez Witolda Hanaka (Pruftechnik-Wibrem). Ich uczestnicy dowiedzieli się, jak uprościć sobie życie w codziennej diagnostyce maszyn. Poznali sprzęt pomiarowy gotowy do działania w warunkach przemysłowych oraz korzyści z zastosowania w nim nowoczesnych technologii.

Zarówno uczestnicy, jak i partnerzy chwalili tematykę konferencji, poziom merytoryczny oraz organizację. Podczas przerw w kuluarach uczestnicy zadawali sporo pytań, prosili o rozwiązywanie palących problemów.


FOTORELACJA