ZŁOTY PARTNER
SREBRNI PARTNERZY
BRĄZOWI PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY MERYTORYCZNI
PATRONI HONOROWI
GŁÓWNY PATRON MEDIALNY
PATRONI MEDIALNI
KONFERENCJA NA PIĄTKĘ

Już piąty raz, ale po raz pierwszy w Legnicy, zorganizowaliśmy konferencję techniczną z cyklu „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w Produkcji”. Z uwagi na pierwszą edycję konferencji o tej tematyce w rejonie gdzie zlokalizowana jest m.in. specjalna strefa ekonomiczna, konferencja wzbudziła bardzo duże zainteresowanie kadry inżynierskiej wielu okolicznych przedsiębiorstw.

W konferencji uczestniczyło ponad 100 uczestników, którzy mieli okazję nawiązać kontakty i zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętego Utrzymania Ruchu przedstawianymi przez 21 Wystawców konferencji oraz wysłuchać 11 niezwykle interesujących referatów merytorycznych. Dodatkowo Patroni medialni konferencji przygotowali wiele darmowych numerów liczących się tytułów prasowych poruszających tematykę ogólno przemysłową w tym utrzymania ruchu. Po sesji referatowej zarejestrowani wcześniej uczestniczy konferencji mogli skorzystać z darmowych warsztatów dotyczących osiowania wałów maszyn zorganizowanych przez firmę EC Systems.

Merytorycznie tematyka konferencji związana była z narzędziami i metodami podnoszenia niezawodności i utrzymywania maszyn i urządzeń w ruchu przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi i środków technicznych.

W zakresie niezawodności instalacji i procesów przemysłowych pan Wojciech Halkiewicz z firmy 7bar zaprezentował bardzo ciekawy referat dotyczący kontroli stanu sieci sprężonego powietrza i optymalizacji kosztów eksploatacji systemów sprężonego powietrza w przedsiębiorstwach w obszarach produkcji, przesyłu i poboru sprzężonego powietrza.

Kontynuację tematyki odnoszącej się do poprawy efektywności funkcjonowania maszyn i urządzeń można było znaleźć w referatach pana Grzegorza Pieniążka z firmy EC Systems i pana Pawła Rutkowskiego z firmy KameryIR. Pan Grzegorz Pieniążek omówił kluczowe zagadnienia dotyczące osiowania wałów maszyn i laserowych pomiarów geometrycznych, a także prezentacji możliwości rozwiązań szwedzkiej firmy Easy-Laser®. Natomiast prezentacja pana Pawła Rutkowskiego dotyczyła detekcji nieprawidłowości w funkcjonowania maszyn i instalacji przemysłowych z zastosowaniem termografii w podczerwieni.

Na konferencji pojawiły się zagadnienia dotyczące niezawodności funkcjonowania instalacji elektrycznych i układów automatyki przemysłowej. W tej grupie tematycznej mogliśmy wysłuchać ciekawy referat pana Daniela Oszczędy z firmy Balluff dotyczący inteligentnej sensoryki i efektywnego okablowania maszyn i urządzeń, prezentację pana Jakuba Wójcika z firmy SABUR na temat monitorowania i optymalizacji zużycia energii elektrycznej oraz innych mediów w zakładach przemysłowych oraz referat pana Mariusza Pajkowskiego z firmy Lapp Kabel omawiający typowe nieprawidłowości spotykane w przemysłowej instalacji elektrycznej.

W trakcie konferencji słuchacze mogli wysłuchać również ciekawą prezentację pana Arkadiusza Rodaka z firmy ASTOR dopowiadający na pytanie: Jak zredukować ilości awarii i skrócić czasy przestojów z wykorzystaniem oprogramowania CMMS?

Na konferencji nie zabrakło również zagadnień związanych ze skutecznym rozwiązywaniem problemów luzujących się śrub i nakrętek, o których mówił pan Krzysztof Włodarz z firmy HEICO Poland oraz ekonomicznych i technicznych aspektów stosowania rozwiązań modułowych omawianych przez pana Piotra Gwiazdę z firmy item Polska.

Konferencję zamknęły dwa referaty wygłoszone przez panów Marka Fidali i Kamila Radom reprezentujących partnerów merytorycznych konferencji, czyli Politechnikę Śląską i Instytut Doskonalenia Produkcji. Szczególnie optymistyczny wydźwięk miał referat pana Kamila Radom, który przez pryzmat zagadnień dotyczących wskaźników utrzymania ruchu starał się odpowiedzieć na pytanie: Jak odzyskać czas?

Uczestnicy konferencji mieli okazje wymienić się uwagami i szerzej przedyskutować zagadnienia omawiane w trakcie wystąpień podczas przerw kawowych zaplanowanych przez organizatorów. Podczas przerw możliwe było również zapoznanie się z ofertą partnerów konferencji i wymianę doświadczeń w zakresie zagadnień utrzymania ruchu w rożnych dziedzinach przemysłu.

Ostatnim wydarzeniem przygotowanym przez organizatorów było losowanie trzech sześciopaków rzemieślniczego Browaru Prost z Wrocławia. Na zakończenie konferencji wszyscy uczestniczy otrzymali imienne certyfikaty potwierdzające udział w konferencji.

Według opinii różnych uczestników, konferencja miała wysoki poziom merytoryczny a prezentowana tematyka pozwoliła uczestnikom na zapoznanie się z aktualnymi trendami w zakresie efektywnego zapewnienia niezawodności i ciągłości produkcji w przemyśle.

FOTORELACJA
PREZENTACJE

Autoryzacja


Byłeś uczestnikiem tej konferencji?
Podaj swoje imię i nazwisko: