SREBRNI PARTNERZY
BRĄZOWI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRON MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

IV edycja konferencji z cyklu „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji” tym razem zawitała do Lublina. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 przedstawicieli firm produkcyjnych przede wszystkim z regionu Lubelszczyzny, aby we wspólnym gronie przedyskutować najczęstsze problemy związane z działami Utrzymania Ruchu, a także wymienić się doświadczeniami na temat najnowszych rozwiązań i możliwości w tym obszarze.

Tematyka konferencji obejmowała m.in.:

  • usługi Facility Management - analiza i optymalizacja zużycia takich mediów, jak energia elektryczna i cieplna, gaz, woda, sprężone powietrze;
  • diagnostykę ultradźwiękową w utrzymaniu ruchu - wykrywanie nieszczelności w instalacjach sprzężonego powietrza, kontrolę smarowania i stanu łożysk, częstotliwość wzorcowania przyrządów pomiarowych;
  • wykorzystanie zjawiska termowizji - obszary i opłacalność stosowania kamer, kryteria pomiaru, rodzaje urządzeń;
  • optymalizację instalacji w celu redukcji czasu przestojów;
  • wykorzystanie technologii ultradźwiękowej w inspekcji stanu łożysk i innych urządzeń mechanicznych oraz elektrycznych pod kątem wyładowań niezupełnych, w detekcji wycieków sprężonych gazów;
  • rozwiązania modułowe w przemyśle - systemy profili aluminiowych;
  • optymalizację przemysłowej instalacji elektrycznej - dobór przewodów elektrycznych do aplikacji, usuwanie nieszczelności w połączeniach, osłona mechaniczna tras kablowych;
  • diagnostykę maszyn - drganiową, temperaturową, olejową.


W trakcie konferencji na pierwszy plan wysunął się problem dość rozpowszechnionego w Polsce podejścia do zakupu nowych urządzeń. Niestety w dalszym ciągu najważniejszym kryterium jest tutaj cena i rzadko uwzględnia się ich opłacalność, biorąc pod uwagę czas eksploatacji.
Zjawisko to było dalej omawiane podczas dyskusji z aktywnym udziałem uczestników ,ekspertów oraz moderatora Pan Andrzej Kulika - eksperta ds. utrzymania ruchu, który swoje wieloletnie doświadczenie zdobył m.in. podczas pracy w krajach arabskich oraz w Republice Południowej Afryki.

Dalszym tematem debaty były dobre praktyki w obszarze utrzymania ruchu. Na pytanie, na czym powinno się opierać efektywne utrzymanie ruchu, usłyszeliśmy, że przede wszystkim na celach zbliżających do eliminacji prac UR (zgodnie z amerykańskimi badaniami – zmniejszenie UR do 50%) i zmianach taktyki - prewencyjne UR należy zwiększyć z 25% do 30%, a predykcyjne z 10% do 40%, zmniejszając koszty utrzymania działu. Z doświadczenia wiemy, że Służby UR najczęściej działają relacyjnie, czyli wtedy, kiedy coś się dzieje, a według znanej maksymy - lepiej  jest zapobiegać, niż leczyć.

Aktywny głos w dyskusji zabrał również Pan Andrzej Skrzypkowski (AS Instruments), który stwierdził, że w Skandynawii również badano tendencje na najbliższych 5 lat i zauważono przesunięcie akcentów na predykcyjne UR. Natomiast drugie zjawisko, jakie tam występuje i niewątpliwie jest już mniej optymistyczne, to wymiana pokoleniowa. Z działów UR odchodzi na emeryturę sporo ekspertów (w konsekwencji tego tracona jest bezcenna wiedza), a ich miejsce zastępują młodzi ludzie bez doświadczenia, którzy nie mają szans na pomoc i wsparcie ze strony wieloletnich pracowników.

Podczas rozmowy spotkaliśmy się także z inną opinią, a mianowicie, że najlepiej jest przeanalizować swój własny park maszynowy i korzyści płynące z inwestycji, bo nie w każdym przypadku predykcja okaże się najlepszym rozwiązaniem.

Dużym zainteresowaniem cieszył się temat outsourcingu UR. Jedni podkreślali jego zalety (nie ma ludzi, którzy potrafią zrobić wszystko, lepiej skupić się na „core business”), inni wskazywali grożące zasadzki (niektóre zakłady oddają się w niewolę firmie zewnętrznej). Konkluzja z tej dyskusji była jednoznaczna: outsourcing tak, ale w rozsądnych i bezpiecznych granicach.

Tuż po debacie odbyły się fakultatywne warsztaty, na których zgromadzeni uczestnicy poznawali wpływ parametrów ustawianych w kamerze termowizyjnej na wartość odczytywanej temperatury.

Prezentowana w ramach konferencji tematyka doskonale wpisuje się w aktualne trendy wdrażania strategii utrzymania ruchu bazujących na predykcji i niezawodności. Uczestnicy  konferencji podkreślali zadowolenie z możliwości nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, ceniąc duże zainteresowanie i fachowość rozmówców, a także zwracali uwagę na dalszą potrzebę organizowania tego typu spotkań.

FOTORELACJA
PREZENTACJE

Autoryzacja


Byłeś uczestnikiem tej konferencji?
Podaj swoje imię i nazwisko: