SREBRNI PARTNERZY
BRĄZOWI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRON MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
GŁÓWNY PATRON MEDIALNY
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

W dniu 12 października 2016r. odbyła się po raz pierwszy w Szczecinie konferencja "Niezawodność i utrzymanie ruchu w produkcji" organizowana przez firmę Axon Media. W jej ramach licznie przybyli przedstawiciele zachodniopomorskich firm z branży produkcyjnej mieli możliwość zapoznania się z najnowszą ofertą produktową czołowych polskich i światowych wytwórców komponentów ogólnie pojętej automatyki przemysłowej. W konferencji udział wzięło ponad 20 wystawców oraz niemaldziewięćdziesiąt uczestników.

 

Pierwsze wystąpienie tego dnia zatytułowane: "Efektywna integracja narzędzi do monitorowania i diagnostyki pracy maszyn" wygłoszone przez pana Mateusza Gołębiowskiego, przedstawiciela firmy Omron Electronics wzbudziło niemałe zainteresowanie wśród uczestników spotkania. W jego trakcie przybyli mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami: metod tuningu napędów w celu eliminacji drgań i niestabilności pracy maszyny, nowych funkcjonalności ułatwiających diagnostykę pracy maszyny panelów operatorskich HMI, zintegrowanych funkcji bezpieczeństwa w środowisku Sysmac Studio oraz komunikacji z bazodanowym systemem nadrzędnym w celu eliminacji i raportowania przyczyn przestojów.

 

Kolejny prelegent pan Stanisław Stanisz z firmy INTROL zaprezentował w ramach swojego wystąpienia " Diagnostyka ultradźwiękowa w utrzymaniu ruchu" sposoby wykrywania nieszczelności w instalacjach sprężonego powietrza za pomocą dedykowanego urządzenia pomiarowego, którego demonstracja mocno zaciekawiła zgromadzonych gości. W jej trakcie zaprezentowano możliwości urządzenia w aspekcie wykrywania, kontroli oraz monitorowania wszelkiego rodzaju awarii pojawiających się w maszynach, układach oraz systemach w branżach produkcyjnych oraz energetycznej.

 

"Poprawne utrzymanie ruchu systemu produkcji, przesyłu i poboru sprężonego powietrza" to kolejna prelekcja wygłoszona przez pana Wojciech Halkiewicza, przedstawiciela firmy 7bar. W czasie jej trwania omówione zostały zagadnienia związanie z możliwościami utrzymania w stanie niezawodności systemów dostaw sprężonego powietrza oraz zaprezentowano zestawienie dobrych praktyk dla użytkownika takich systemów, tak aby działały one bezawaryjnie przez maksymalnie długi okres czasu. Dodatkowo pan Wojciech podzielił się z przybyłymi zestawieniami finansowymi zebranymi w czasie wdrażania licznych projektów firmy 7bar, zwracając uwagę na koszty inwestycji w system sprężonego powietrza oraz możliwości ich redukcji.

 

Następne wystąpienie pt.: "Redukcja czasów przestojów" zaprezentowane przez przedstawiciela firmy Murrelektronik, pana Roberta Mecdorfa przybliżyło kwestie optymalizacji instalacji elektrycznej w aspektach redukcji okablowania oraz wyszukiwania awarii powstających w czasie pracy układów. W trakcie wystąpienia przedstawione zostały nowe, ale również sprawdzone rozwiązania proponowane przez firmę Murrelektronik.

 

Pan Marek Melnarowicz z firmy Pepperl+Fuchs w kolejnej prezentacji pt.: "Innowacyjne rozwiązania systemów detekcji, pozycjonowania oraz identyfikacji w zakładach przemysłowych" zaprezentował rozwiązania sprzętowo-programowe oparte o technologię PRT oraz czujniki ultradźwiękowe dedykowane do detekcji awarii w trudnych warunkach produkcyjnych. Niemałe zainteresowanie wśród słuchających wzbudziły produkowane przez firmę Pepperl+Fuchs, przedstawione w trakcie prezentacji systemy pozycjonowania WCS, PCV oraz PGV oraz systemy identyfikacji optycznej i RFID.

 

Wykorzystanie termowizji jako narzędzia diagnostycznego zaproponował pan Paweł Rutkowski, przedstawiciel firmy KameryIR w trakcie swojej prezentacji: "Termowizja - podstawowe narzędzie SUR zwiększające niezawodność produkcji". W czasie jej trwania szczegółowo omówione zostały aspekty techniczne stosowania kamer termowizyjnych oraz przykłady ich zastosowania, w tym możliwości wykrywania wycieków gazów, monitorowania izolacji budynków mieszkalnych czy też diagnostyki urządzeń przemysłowych.

 

W Szczecinie obecny był również pan Piotr Gwiazda z item Polska, który w czasie swojego wystąpienia zatytułowanego: "Ekonomiczne i techniczne aspekty rozwiązań modułowych w przemyśle" przybliżył przybyłym ofertę firmy. W trakcie prezentacji słuchacze mieli możliwość zapoznania się z modułowymi rozwiązaniami systemów profili aluminiowych, parametrami ich poprawnego doboru oraz możliwościami ich szybkiego i wygodnego zamawiania za pomocą strony internetowej oraz narzędzi wspomagających proces projektowania, udostępnionych przez item Polska. Pan Piotr zaprezentował również przykładowe konstrukcje wykonane w oparciu o systemy profili aluminiowych oraz wskazał na potencjalne korzyści płynące z zastosowania tego typu rozwiązania.

 

"Przykład zastosowania optymalnego zarządzania energią i mediami technicznymi w zakładzie produkcyjnym" to tytuł prezentacji wygłoszonej przez pana Piotra Hurynia, przedstawiciela firmy B&R Automatyka Przemysłowa. Pan Piotr podczas swojego wystąpienia przedstawił bogatą ofertę sprzętowo-programową producenta systemów dedykowanych do rozwiązań przemysłowych. W trakcie jego trwania omówione zostały aspekty monitorowania i optymalizacji zużycia energii elektrycznej i innych mediów wykorzystywanych w zakładach oraz zaprezentowano system APROL do zbierania, analizy, prezentacji i raportowania wszelkich danych pochodzących z procesu produkcji.

 

W kolejnym wystąpieniu pan Piotr Sobkowiak z firmy Lapp Kabel omówił standardy okablowań stosowane w przemysłowych instalacjach elektrycznych. Podczas prezentacji "Typowe nieprawidłowości spotykane w przemysłowej instalacji elektrycznej" przybliżył rozwiązania oferowane przez firmę Lapp Kabel oraz zwrócił uwagę na konieczność odpowiedniego doboru okablowania w zależności od środowiska jego pracy. Dodatkowo wskazał na potrzebę wyboru rozwiązań, które z jednej strony gwarantują odporność instalacji na wszelkie możliwe zdarzenia niepożądane, z drugiej zaś w momencie awarii pozwalają na bezzwłoczną ich wymianę.

 

"Jak skutecznie rozwiązać problem luzujących się śrub?". W swojej prezentacji kolejny prelegent pan Krzysztof Włodarz z firmy HEICO Poland udzielił odpowiedzi na to pytanie. W jej trakcie omówione zostały przyczyny samoczynnego odkręcania się śrub i popularne metody ich zabezpieczania. Zaprezentowano również zasadę działania podkładki klinującej z funkcją zabezpieczającą przed poluzowaniem, a także zalety systemu klinującego i korzyści płynące z jego stosowania. System klinujący oparty jest na wykorzystaniu napięcia i tarcia (aby odkręcić śrubę, trzeba pokonać przyrost jej napięcia). Prelegent podkreślał, jak ważne są działania predykcyjne (przewidywanie) i prewencyjne (zapobieganie), żeby uniknąć przykrych niespodzianek.

 

Na zakończenie konferencji pan  Kamil Radom przedstawiciel Instytutu Doskonalenia Produkcji zaprezentował nowoczesne sposoby zarządzania produkcją w wystąpieniu zatytułowanym: "Nowoczesne technologie a lean management". Pan Kamil przybliżył słuchaczom zagadnienia wpływu technologii na komunikację oraz przedstawił podstawy filozofii lean management jako sposobu na poprawę efektywności wytwarzania. Dodatkowo zaprezentował zgromadzonym w jaki sposób podejście typu lean uzupełnia i przenikania się z technologią w aspekcie produkcyjnym. Techniki lean managment mają za zadanie zwiększać jakość i wydajność produkcji oraz usług, obniżając koszty funkcjonowania przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy.

 

Na zakończenie wcześniej zarejestrowane osoby miały możliwość wzięcia udziału w warsztatach organizowanym przez firmę Omron Electronics - Diagnostyka i monitorowanie pracy maszyny z poziomu oprogramowania Sysmac Studio w maszynach produkowanych przez TMA. Prowadzącym szkolenie był pan Maciej Gierszewski z Omron Electronics. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i z naszych informacji wynika, że spełniły oczekiwania uczestników.

 

Oprócz udziału w prelekcjach przybyli goście mieli również sposobność odwiedzenia stoisk, nawiązania nowych kontaktów oraz bezpośredniego omówienia kwestii technicznych. Zarówno uczestnicy, jak i partnerzy wysoko ocenili poziom merytoryczny konferencji, co pozwala sądzić, że tego typu konferencje są potrzebne i dają możliwość lokalnym przedsiębiorcom do zapoznania się z najnowszymi trendami w przemyśle oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Krzysztof Pietrusewicz

Paweł Waszczuk

FOTORELACJA