ZŁOCI PARTNERZY
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRON HONOROWY
GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Niezawodność jest kluczowym zagadnieniem dla służb utrzymania ruchu stąd duże zainteresowanie kolejną edycją konferencji „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji” zorganizowanej przez firmę Axon Media we wrocławskim hotelu Terminal. Konferencja odbyła się 29 listopada 2017 roku i  zgromadziła wielu uczestników reprezentujących zakłady przemysłowe z Wrocławia i okolic. Mieli oni okazję zapoznać się z ofertą i zagadnieniami merytorycznymi dotyczącymi niezawodności, eksploatacji, diagnostyki i utrzymania ruchu oferowanymi przez ponad 30 partnerów wydarzenia.

Patronat merytoryczny nad konferencją sprawowała Politechnika Śląska w osobie dr. hab. inż. Marka Fidali prof. Politechniki Śląskiej, który również prowadził sesje prelekcji merytorycznych. W trakcie konferencji poza szeregiem prelekcji na temat eksploatacji, diagnostyki i niezawodności maszyn i urządzeń odbyły się również praktyczne warsztaty.

Część prelekcji merytorycznych zdominowała tematyka eksploatacji i diagnostyki maszyn urządzeń z zastosowaniem różnych technologii predykcyjnego utrzymania ruchu.  W zakresie diagnostyki drganiowej ciekawe prezentacje wygłosiło trzech prelegentów. Pierwszym z nich był Pan Andrzej Skrzypkowski z firmy AS Instrument Polska, który w swojej prezentacji m.in. wskazał na zalety stosowania metody SPM i HD Env służące do diagnostyki łożysk tocznych. Z kolei Pan Arkadiusz Rybka z firmy I-Care Polska przedstawił innowacyjne narzędzie o nazwie Smart Machine Checker do szybkiego określenia stanu technicznego maszyny na podstawie pomiaru drgań. Pan Stanisław Mendel z firmy Pruftechnik-Wibrem przedstawił zalety stosowania diagnostyki drganiowej maszyn w kontekście różnych strategii utrzymania ruchu.
W zakresie zagadnień eksploatacji maszyn Pan Grzegorz Pieniążek z firmy AMC Vibro omawiał praktyczne aspekty osiowania wałów. Warto dodać, że osiowanie jest bardzo istotną czynnością obsługową zapewniającą niezawodne działanie maszyn i urządzeń. W ramach dwóch prelekcji w szerokim zakresie omówiona została również diagnostyka bazująca na ultradźwiękach. Dużo ciekawych przykładów i informacji merytorycznych o pomiarach ultradźwiękowych przekazali Panowie Jerzy Halkiewicz z firmy UE Systems Europe oraz Pan Stanisław Stanisz z firmy Introl. Jednym z możliwych zastosowań pomiarów ultradźwiękowych jest możliwość detekcji wycieków sprężonego powietrza w instalacjach przemysłowych. Tematyka oszczędzania sprężonego powietrza oraz optymalizacji instalacji sprężonego powietrza szerszej została omówiona przez Pana Wojciecha Halkiewicza z firmy 7bar. W zakresie narzędzi predykcyjnego utrzymania ruchu nie mogło zabraknąć również omówienia zagadnień odnoszących się do termowizji. O jej znaczeniu dla działów utrzymania ruchu można było usłyszeć podczas prelekcji Pana Pawła Rutkowskiego z firmy Kamery IR.
Wykład uzupełniający zagadnienia predykcyjnego utrzymania ruchu a dotyczący analiz olejowych i diagnostyki tribologicznej przedstawił profesor Marek Fidali z Politechniki Śląskiej. Poza głównym tematem dotyczącym diagnozowania w trakcie wystąpień uczestnicy mogli usłyszeć również o ważnych zagadnieniach z zakresu systemów automatyki dotyczących gromadzenia analizy i raportowania danych produkcyjnych. Tą tematykę omówił Pan Bartłomiej Ekiert z firmy B&R. Z kolei ważny temat dotyczący zasilania układów automatyki omawiał Pan Paweł Frankowski z firmy Wago. Pani Małgorzata Zygmunt Kaczmarek z firmy Bitner zaprezentowała w jaki sposób optymalnie dobierać kable w procesach utrzymania ruchu, natomiast o tym skąd wziąć fundusze na sfinansowanie różnych innowacyjnych narzędzi i technologii mogących znaleźć zastosowanie w predykcyjnym utrzymaniu ruchu mówił Pan Tomasz Dulko z firmy NMG.

Konferencje zakończyły warsztaty zorganizowane przez dwóch partnerów konferencji mianowicie firmę B&R i firmę Pruftechnik-Wibrem. Na warsztatach firmy B&R można było dowiedzieć się o tym w jaki sposób korzystać z najnowszego systemu firmy do celu sterowania i raportowania procesem produkcyjnym, natomiast na warsztatach firmy Pruftechnik-Wibrem uczestnicy zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi diagnostyki drganiowej maszyn.

FOTORELACJA
PREZENTACJE

Autoryzacja


Byłeś uczestnikiem tej konferencji?
Podaj swoje imię i nazwisko: