PARTNER STRATEGICZNY
PARTNERZY GŁÓWNI
PARTNERZY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

W dobie nieustannych wzrostów cen energii przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na nią, a taką różnego rodzaju media technicznej wszelkiego rodzaju działania optymalizacyjne nabierają coraz większego znaczenia. Redukcja kosztów, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej niezawodności w dostawach energii i mediów stała się ważnym aspektem codziennej działalności wielu firm. Najnowsze rozwiązania i trendy w tym zakresie mogli poznać uczestnicy konferencji "Optymalizacja zużycia energii i mediów technicznych", zorganizowanej przez grupę Axon Media. Uczestnicy zgromadzeni w Bielsku Białej mogli wysłuchać piętnastu niezwykle interesujących wystąpień, a także na stoiskach przetestować wybrane urządzenia oraz porozmawiać z ekspertami o wyzwaniach, z którymi mają do czynienia w swoich firmach. Ponad 60 uczestników, w pełnym reżimie sanitarnych, aktywnie uczestniczyło we wszystkich prezentacjach, dodatkowo prowadzące ciekawe rozmowy z poszczególnymi wystawcami. A było o czym rozmawiać…

 

Sprężone powietrze, jako jedno z najpopularniejszych mediów technicznych było bohaterem wielu prezentacji. Koszty wycieku sprężonego powietrza otworem, który mógłby powstać w wyniku nakłucia szpilką w skali roku są liczone w tysiącach PLN. Biorąc pod uwagę rzeczywistą sprawność procesu sprężania, która może być niższa niż 10% oraz fakt, że wycieki powierza generują ok. 30% strat warto jest zainteresować się ich ograniczeniem. Uczestnicy przekonali się, że istnieje szereg dobrych praktyk, które w łatwy sposób pozwolą końcowym użytkownikom sprężonego powierza, a także osobom obsługującym instalacje jego wytwarzania i przesyłania, prowadzić swoje prace tak, aby oszczędzać sprężone powietrze, a co za tym idzie ograniczać koszty. Przedstawiono również plany audytów oraz narzędzia pomiarowe, które mogą być podstawą do optymalizacji instalacji i poprawy sposobu jej użytkowania. Jeden z uczestników, przedstawiciel firmy z branży wydobywczej, słusznie zauważył, że tego typu wystąpienia są niezwykle cenne, ponieważ pozwalają budować świadomość odpowiedzialności za właściwe użytkowanie sprężonego powietrza wśród pracowników różnych szczebli.

 

Kolejna grupa tematyczna obejmowała szereg zagadnień związanych z procesami, w których niezbędne jest posiadanie mediów o podwyższonej lub wysokiej temperaturze. Tu podstawowym zagadnieniem jest pomiar temperatury na powierzchni obiektów, który łatwo może być przeprowadzony z użyciem kamer termowizyjnych. Warto pamiętać również o możliwości łatwej termoizolacji za pomocą pokrowców, co z jednej strony poprawia stabilność procesu i bezpieczeństwo pracowników, a z drugiej znaczną oszczędność energii, a co za tym idzie korzyści finansowe. Dodatkowo wspomniano również w trakcie prezentacji o koniczności stosowania wysokosprawnych i niezawodnych urządzeń takich jak wymienniki ciepła, czy odwadniacze (nawet takie bez elementów ruchomych!), czy nawet, wydawałoby się, proste zawory grzybkowe.

 

Nie można również pominąć energii elektrycznej, jako kolejnego medium, które może być użytkowane rozsądnie i przez to prowadzić do oszczędności. Warto zacząć od audytu energetycznego, pomiarów, optymalizacji pracy, a wcześniej właściwego doboru napędów. Można również zmniejszać koszty przez stosowanie filtrów, które będą kompensowały moc bierną. Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, można wziąć pod uwagę wdrożenie instalacji kogeneracyjnych tak, aby korzystając z jednego źródła mieć do dyspozycji np. energię elektryczną i cieplną. Omówiono również możliwość przynajmniej częściowego zwrotu kosztów inwestycji za pomocą białych certyfikatów, które stanowią swoistą premię dla przedsiębiorców redukujących ilość zużywanej energii.

 

Powyższe zagadnienia były w pewnym zakresie rozwinięte w trakcie warsztatów dotyczących zasad doboru układów kogeneracyjnych w zakładach przemysłowych oraz badań instalacji przemysłowych z zastosowaniem termowizji.

 

Po zakończeniu konferencji, zarówno wystawcy prelegenci jak i uczestnicy, nie kryli zadowolenia, że w końcu mogli się spotkać twarzą w twarz, wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o problemach oraz ich rozwiązaniach, a także o przyszłych spotkaniach. Także w ramach wydarzeń organizowanych przez Axon Media.

 

Autor: Wojciech Jamrozik