PARTNERZY GŁÓWNI
PARTNERZY
PARTNERZY MERYTORYCZNI
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Światowa gospodarka podnosi się z kryzysu wywołanego epidemią COVID-19, a z drugiej strony stale drożeją surowce, energia elektryczna i inne media techniczne. Z pewnością można stwierdzić, że czasy, kiedy było tanio mamy już za sobą. Doskonale wiedzą o tym osoby, które na co dzień zarządzają zakładami przemysłowymi i muszą poszukiwać rozwiązań optymalizacyjnych. Potrzebna jest zatem odpowiednia strategia zarządzania energochłonnością procesów produkcyjnych. Nie mniej ważne jest posiadanie odpowiednich technologii i analiza danych, aby móc zapewnić swojej firmie wydajność, oszczędność i bezpieczeństwo.


Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom firma Axon Media Group zorganizowała konferencję pt. „Optymalizacja zużycia energii i mediów technicznych w produkcji”, która odbyła się 23 września 2021 r. w Hotelu Omega w Olsztynie. Celem wydarzenia było ułatwienie przedstawicielom przedsiębiorstw produkcyjnych dostępu do informacji o najnowszych urządzeniach, rozwiązaniach i technologiach. Uczestnicy mieli możliwość skonsultowania i znalezienia rozwiązań na problemy jakie często mają miejsce w ich zakładach przemysłowych.


Zakres tematyczny był bardzo szeroki i kompleksowy. Konferencja została podzielona na trzy bloki, podczas których odbyło się łącznie 16 prelekcji. Eksperci z 21 firm dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zaprezentowali swoje produkty i usługi na stoiskach wystawienniczych. Wartością dodaną był niewątpliwie networking i rozmowy bezpośrednie z ekspertami, w tym rozmowy pomiędzy uczestnikami. W szczególności z uwagi na sytuację epidemiczną i ograniczenia w organizacji tego typu wydarzeń w ostatnim czasie.Partnerzy konferencji przedstawili aktualne trendy i innowacje przyczyniające się do optymalizacji kosztów energii elektrycznej i mediów technicznych, uwzględniając przy tym zasadność ekonomiczną, prostotę implementacji i skalowalność.W programie wydarzenia poruszono wiele aspektów związanych z efektywnością energetyczną oraz monitoringiem przepływu i zużycia mediów. Większość ekspertów podkreślało jak opłacalna jest analiza danych. Nie zabrakło ciekawych przykładów jak przekuć te dane w wiedzę przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji i urządzeń z obszaru przemysłu przyszłości 4.0. Poprzez świadome zarządzanie mediami firmy produkcyjne mogą zwiększyć swoją konkurencyjność. Pokazano również optymalizację energetyczno-ekonomiczną z nieco innej perspektywy, a wynikającej ze stosowania cyfryzacji podzespołów i druku 3D.Poza cyfrowymi rozwiązaniami nie mniej ważne jest zabezpieczanie sprzętu i maszyn oraz dobór odpowiednich części. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi, że zapewnienie dopasowanej izolacji termicznej armatury przemysłowej, zarówno tej działającej w wysokich, jak i niskich temperaturach, daje korzyści w postaci zabezpieczenia elementów, ale również generuje znaczne oszczędności w eksploatacji. Pokazano zalety stosowania bezpieczników topikowych w obwodach elektrycznych i energetycznych, których głównym atutem są niskie straty mocy, co gwarantuje niskie przyrosty temperatury. Kolejnym ciekawym przykładem nowoczesnych rozwiązań był nowy system chłodzenia serwerowni zasilanej źródłami energii odnawialnych przy wykorzystaniu wysokosprawnej kogeneracji.Każdy inżynier wie jak ważna jest również prewencja i predykcja zdarzeń. Można do tego  wykorzystać termowizję i podczerwień, określonych przez jednego z prelegentów jako „szósty zmysł” w utrzymaniu ruchu. W niektórych sytuacjach ludzkie oko nie wychwyci uszkodzeń czy przegrzania armatury, a kamery termowizyjne zrobią to z bardzo dokładną precyzją i to w bardzo krótkim czasie. Była również mowa o odpowiednim doborze kabli do maszyn i urządzeń, które mają istotne znaczenie na wypadek zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego. Ponadto, dzięki zastosowaniu odpowiednich czujników i narzędzi pomiarowych, poza aspektem bezpieczeństwa, można wykryć i zarazem ograniczyć straty ciepła.


Po części merytorycznej uczestnicy mieli możliwość udziału w praktycznych warsztatach. Pierwszy w temacie „Termowizyjnych badań instalacji przemysłowych”, który poprowadził ekspert z firmy Kamery IR. Drugi warsztat pt. „System SCADA w energetyce i zakładach przemysłowych” został przeprowadzony przez firmę Microsys.Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, podczas prelekcji i na warsztatach tematycznych. Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 wydarzenie zostało zorganizowane w pełnym reżimie sanitarnym, przy zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu uczestników – organizatorzy zapewnili niezbędne środki ochrony osobistej.


W kuluarach podczas przerw kawowych można było usłyszeć, że w czasie lockdownu wszystkim brakowało bezpośredniego kontaktu, a spotkanie internetowe nie dałoby takiego efektu. Formuła łączenia targów z konferencją pozwoliła na skonsultowanie danego, indywidualnego przypadku i co ważne na znalezienie odpowiedniego rozwiązania.


Po spotkaniu zapytano uczestników i Partnerów czy wydarzenie spełniło ich oczekiwania.
„Konferencje Axon Media są organizowane od kilku lat. Biorę w nich udział od samego początku, gdyż zauważyłem, że jest to niezwykle opłacalne, zarówno dla aktualnego biznesu, jak i dla przyszłych kontraktów, które zdobywamy podczas tych konferencji. Świetna organizacja, doskonała selekcja i duża ilość potencjalnych klientów – następnie przyszłych użytkowników naszych produktów i sprzętu, który oferujemy. Jest to niezwykle efektywne podejście do sprzedaży i do wymiany informacji z inżynierami utrzymania ruchu. Ich wiedza i nasze doświadczenie w doborze sprzętu to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie.” – mówi Paweł Rutkowski z firmy Kamery IR – stały Partner i ekspert konferencji Axon.


„Nasze prezentacje staramy się przedstawiać w taki sposób, aby trafiły do jak największej grupy odbiorców zajmujących różne stanowiska, mają one ich zainteresować i zainspirować do zmian - na lepsze oczywiście. Każde nasze wystąpienie jest wystąpieniem otwartym i nie wyczerpuje danego tematu. Kontynuacja i zamykanie dyskusji zawsze następuje w rozmowach indywidualnych, najczęściej bezpośrednio u Klienta. Po konferencji w Olsztynie spotkaliśmy się z pozytywnym przyjęciem naszych rozwiązań. Aktualnie jesteśmy na etapie planowania na kolejny miesiąc spotkań z zainteresowanymi uczestnikami.” – mówi Łukasz Chełminiak z firmy uesa Polska Sp. z o.o.


Równie pozytywne wypowiedzi padały od uczestników: „Przedstawiciele z naszych oddziałów biorą udział w konferencjach Axon Media od dłuższego czasu. Przyjeżdżają reprezentacje różnych branż z naszej firmy. Mogą zapoznać się z nowymi rozwiązaniami jakie wchodzą na rynek, zarówno pod kątem diagnostyki, jak i realizacji różnych inwestycji. Na każdym spotkaniu można znaleźć coś nowego i ciekawego do wykorzystania w firmie przemysłowej i za pewne w wielu innych branżach.” – podsumował Jacek Markiewicz z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Konferencja nt. optymalizacji zużycia energii i mediów technicznych była szóstym wydarzeniem zorganizowanym przez firmę Axon Media Group w Olsztynie. Została objęta Honorowym Patronatem przez Krajową Izbę Gospodarczą, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, Polską Izbę Opakowań, Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego, zarządzającą Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym.

Opracowanie tekstu: Bartosz Świtała