ZŁOTY PARTNER
SREBRNY PARTNER
BRĄZOWI PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY MERYTORYCZNI
PATRONI HONOROWI
GŁÓWNY PATRON MEDIALNY
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

W połowie listopada firma Axon Media zorganizowała po raz drugi w Olsztynie konferencję techniczną, tym razem wydarzenie było poświęcone tematyce optymalnego wykorzystania energii i mediów technicznych w produkcji.

Konferencja zgromadziła inżynierów zainteresowanych nowymi przepisami dotyczącymi zużycia energii oraz nowinkami technicznymi pomagającymi zoptymalizować zarządzanie zużyciem energii i mediów technicznych, wpisującymi się w aktualne trendy.

Konferencję rozpoczął Wojciech Halkiewicz z firmy 7bar, przybliżając tematykę optymalnego wykorzystania energii sprężonego powietrza w zakładzie produkcyjnym. Prelegent omówił aspekty właściwego przesyłu sprężonego powietrza oraz poprawnie wykonanych przyłączy oraz jak optymalnie zasilić urządzenie pobierające sprężone powietrze i dbać o utrzymanie systemów przyłączy.

Następnie Cezary Jędra i Oskar Zych z firmy B&R Automatyka Przemysłowa zaprezentowali sposoby zwiększania funkcjonalności standardowego systemu sterowania maszyną czy linią produkcyjną poprzez zbieranie danych z maszyn, kontrolowanie wskaźników OEE, wykorzystanie centralnego systemu alarmów, trendów i raportów. Przedstawili także korzyści ze stosowania systemu Aprol EnMon (monitorowanie energii i mediów).

Kolejny prelegent, Wojciech Maurer z firmy SUM Poland omówił temat zdejmowalnych izolacji termicznych i ich wpływu na efektywność energetyczną. Odpowiedni materiał izolacyjny, otoczony tkaninami technicznymi zapewniającymi ochronę w każdym środowisku, musi wytrzymać częste demontaże pokrowca oraz wykonywane na nim operacje mechaniczne. Zastosowanie? Zawory, filtry, aparatura pomiarowa, wymienniki ciepła, zbiorniki, pompy...

Z kolei Mirosław Zwierzyński i Marek Falkowski z firmy Elmark Automatyka przedstawili aktualne trendy, zgodnie z którymi świat przemysłu zaczyna adaptować technologie znane z rynku konsumenckiego, np. wideo/SCADA (wizualizacja), Internet Rzeczy, przetwarzanie w chmurze, Machine Learning, Big Data/BI. Prelegenci zaprezentowali analizatory i liczniki energii elektrycznej oraz oprogramowanie do zarządzania zużyciem energii.

Następnie Jacek Paradowski z firmy Festo omówił audyty efektywności energetycznej pneumatyki jako najbardziej kompleksowej oceny możliwości optymalizacyjnych, szacując koszty wytwarzania, przesyłu i wykorzystywania sprężonego powietrza. Gdzie szukać potencjału oszczędności? Prelegent radził, aby „nie skupiać sie na jednym problemie, ale szukać wielu miejsc możliwej poprawy”.

Tematykę zastosowania technologii podczerwieni (termowizji) jako narzędzia optymalizacji wykorzystania mediów przybliżył Paweł Rutkowski z firmy KameryIR, omawiając obszary i opłacalność stosowania kamer termowizyjnych oraz kryteria pomiaru. „Kamera wykrywa to, czego nasze oczy nie widzą”. Posługując się ciekawymi zdjęciami, prezentował przykłady praktycznych pomiarów, które uchroniły urządzenia przed awarią i poważnymi skutkami finansowymi.

Tematykę oszczędności energii dzięki technologii ultradźwiękowej przybliżył Jerzy Halkiewicz z firmy UE Systems. W metodzie tej wykorzystuje się pomiar wielkości fizycznych: tarcia i turbulencji. Ultradźwięki są stosowane m.in. w detekcji wycieków próżniowych i ciśnieniowych, inspekcji zaworów i odwadniaczy pary, urządzeń mechanicznych i elektrycznych, w testach szczelności, a także w specjalnych zastosowaniach (maszyny lotnicze, urządzenia głębinowe, drogi kolejowe...).

W drugiej prelekcji Cezary Jędra (B&R Automatyka Przemysłowa) podał przykłady optymalnego zarządzania energią i mediami technicznymi w zakładzie produkcyjnym za pomocą systemu APROL, który służy do zbierania, analizy, prezentacji i raportowania wszelkich danych produkcyjnych. Funkcje systemu prelegent prezentował na przykładzie własnego zakładu produkcyjnego, akcentując korzyści, czyli zwiększanie efektywności energetycznej i predykcyjnego utrzymania ruchu.

Następnie zagadnienie optymalizacji zużycia energii i innych mediów w zakładach przemysłowych omówił Jakub Wójcik z firmy SABUR. „Żeby zacząć coś oszczędzać, kontrolować, musimy najpierw to zmierzyć”. Jak robić to bez rujnowania budżetu i skomplikowanej implementacji? Prelegent zaprezentował gotowe do użycia rozwiązanie, przynoszące wymierne korzyści, w tym ochronę przed przekroczeniem mocy zamówionej.

Tematykę kontynuował Rafał Manowiecki z firmy KRULEN Technika Świetlna, przedstawiając efektywne rozwiązania oświetleniowe LED dla przemysłu – „Światło na Punkt” i system sterowania oświetleniem. Omówił także najnowsze trendy i rozwiązania oświetleniowe, w tym oprawy oraz system sterowania (czujniki ruchu i oświetlenia) przystosowane do najtrudniejszych warunków środowiskowych, z przykładami wdrożeń.

Kacper Skalski (Kancelaria Raczyński Skalski & Partners) zaprezentował zmiany prawne na rynku energetycznym w 2016/2017, ich konsekwencje i wpływ na odbiorców energii elektrycznej i gazu oraz prawne i podatkowe możliwości obniżenia kosztów energii elektrycznej w zakładach produkcyjnych. Na przykład każdy przedsiębiorca może występować o obniżenie lub zwolnienie z podatku akcyzowego dot. całkowitego zużycia energii w różnych procesach wskazanych w ustawie o podatku akcyzowym.

Kolejny prelegent, Grzegorz Kozioł z firmy Mitsubishi Electric skupił się na kompleksowych rozwiązaniach wspierających oszczędzanie energii, w których pomiary traktowane są jako punkt wyjścia do oszczędności. Jakie są źródła potencjalnych oszczędności energii w przemyśle? Prelegent zaprezentował inteligentne rozwiązania na wybranych przykładach aplikacji, akcentując znaczenie wizualizacji zużycia energii.

Na zakończenie Michał Bar z Krajowej Agencji Poszanowania Energii przybliżył nową odsłonę systemu białych certyfikatów. 1 października 2016r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej. Obliguje ona duże przedsiębiorstwa do przeprowadzania obowiązkowych audytów energetycznych co cztery lata. Znowelizowany został także system białych certyfikatów, w którym środki zostaną przeznaczone na planowane inwestycje efektywnościowe.

Na zakończenie uczestnicy odebrali Imienne Certyfikaty poświadczone przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Po części konferencyjnej odbyły się praktyczne warsztaty prowadzone przez ekspertów z firmy B&R Automatyka Przemysłowa „Jak zwiększyć rentowność produkcji? Korzyści Predykcyjnego Sterowania Procesami”.

Zarówno uczestnicy, jak i eksperci tradycyjnie wysoko ocenili poziom merytoryczny konferencji. Uczestnicy chwalili możliwość poszerzania wiedzy i drążenia tematyki podczas przerw w kuluarach oraz rozwiązywania palących problemów swoich firm.

Natomiast eksperci podkreślali profesjonalną organizację konferencji i najcenniejszą dla nich możliwość nawiązywania nowych kontaktów biznesowych. W rozmowach z uczestnikami poznawali potrzeby rynku, na które odpowiedzą nowymi rozwiązaniami.


FOTORELACJA

Autoryzacja


Byłeś uczestnikiem tej konferencji?
Podaj swoje imię i nazwisko: