ZŁOTY PARTNER
SREBRNY PARTNER
BRĄZOWI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRONI MERYTORYCZNI
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
PODSUMOWANIE

Firma Axon Media pomimo tego, iż na polskim rynku funkcjonuje dopiero od końca 2014 roku, znana jest już z organizacji interesujących branżowych konferencji technicznych. Również i tym razem organizator stanął na wysokości zadania, dzięki czemu mogliśmy uczestniczyć w bardzo ciekawym spotkaniu dotyczącym pomiarów, monitorowania oraz diagnostyki procesów przemysłowych, zorganizowanym w pięknie usytuowanym hotelu Kossak w Krakowie.

Konferencja przyciągnęła specjalistów z zakresu utrzymania ruchu, pomiarów, automatyki oraz szeroko pojętej diagnostyki technicznej. Na sali, która była wypełniona po brzegi, można było spotkać ponad 70 przedstawicieli różnych branż począwszy od przemysłu chemicznego, maszynowego, metalowego, motoryzacyjnego, spożywczego a skończywszy na transporcie i logistyce.

Tematyka konferencji znalazła swoje odzwierciedlenie w treściach prelekcji prezentowanych w trakcie trzech sesji tematycznych, a także podczas warsztatów „Skuteczna diagnostyka sieci przemysłowych”.

W pierwszej części konferencji zaprezentowane zostały zagadnienia związane z diagnostyką maszyn, urządzeń i procesów przemysłowych.
Referat otwierający sesje na temat ogólnych metod diagnozowania obiektów technicznych wygłosił Pan Marek Fidali z Politechniki Śląskiej, następnie bardzo ciekawe wystąpienie dotyczące diagnostyki maszyn przemysłowych zaprezentował Pan Mariusz Jabłoński z firmy SIMLOGIC. W prezentacji poza ważnymi aspektami merytorycznym na uwagę zasługiwała konkluzja odnosząca się do poziomu wiedzy absolwentów szkół technicznych, która jest niewystarczająca, aby racjonalnie eksploatować bardzo złożone i skomplikowane systemy w mechatronice, jakimi są nowoczesne maszyny przemysłowe.

Nie zabrakło również wystąpienia z dziedziny diagnostyki łożysk tocznych i osiowania, czyli dwóch ważnych zagadnień z punktu widzenia bezawaryjnej i optymalnej pracy agregatów maszynowych. O konieczności skutecznej diagnostyki łożysk mówił Pan Andrzej Skrzypkowski z firmy AS Instrument Polska. Jak wynika z badań łożyska toczne są dzisiaj odpowiedzialne za około 50% awarii maszyn, gdzie najczęstszymi przyczynami są zaniedbania w smarowaniu i typowe uszkodzenia łożysk wynikające z obciążeń zmęczeniowych. Jak można było się dowiedzieć, skuteczną technologią, która jednocześnie pozwalającą diagnozować te dwa kluczowe rodzaje niesprawności jest metoda impulsów uderzeniowych SPM HD firmy SPM.

Z kolei klasyczny i najczęstszy problem eksploatacyjny, jakim jest rozosiowanie, omówiony został przez Pana Witolda Hanaka z firmy Pruftechnik-Wibrem. Na przykładzie analizy ekonomicznej pokazał on, że koszty nakładów poniesionych na oprzyrządowanie do osiowania przy dużej ilości maszyn zwracają się bardzo szybko. Zabiegi korekcyjne polegające na osiowaniu pozwalają zaoszczędzić energię elektryczną i wydłużyć czas bezawaryjnego działania węzłów łożyskowych. Podczas prezentacji poznaliśmy również innowacyjne rozwiązanie w zakresie osiowania jakim jest urządzenie sensAlign.

W drugiej części konferencji poznaliśmy ofertę firmy EC Systems oraz jej spojrzenie na diagnostykę obiektów technicznych zaprezentowaną przez Pana Grzegorza Pieniążka. W trakcie prezentacji można było zapoznać się z praktycznymi przykładami zastosowania aparatury i metod diagnostycznych firmy EC Systems w diagnostyce kompresorów z jednoczesnym wskazaniem korzyści płynących z zastosowania systemów monitorowania i diagnostyki.

W kolejnej prelekcji przedstawiciele firmy ETI Polam wskazali na ważny i często lekceważony problem kompensacji mocy biernej w sieciach przemysłowych oraz oszczędności mogące płynąc z instalacji regulatorów współczynnika mocy.
W trakcie tej serii prelekcji nie zabrakło również omówienia zagadnień związanych z termografią i jej zastosowań do diagnostyki przegrzań w szafach elektrycznych. Ten ważny, z punktu widzenia prawidłowości działania zakładu przemysłowego temat, omawiany był przez przedstawicieli firm BTH i Termocent. Prezentacją zamykająca drugą część konferencji było ponowne wystąpienie Pana Mariusza Jabłońskiego, który tym razem wskazywał na aspekty prawidłowego projektowania i eksploatacji sieci przemysłowych Profibus i Profinet.

Trzecia i ostania sesja była chyba najciekawszym elementem konferencji ze względu na burzliwą dyskusję, która wywiązała się w ramach zaplanowanego przez organizatorów panelu dyskusyjnego, poprzedzonego bardzo praktycznymi prezentacjami Pana Sławomira Michałowskiego z firmy ASM oraz Pana Andrzeja Kulika. Pierwszy referat odnosił się do zagadnień związanych z wdrażaniem globalnego utrzymania ruchu (TPM) oraz korzyści z tego płynących. Problematyka ta została zaprezentowana na przykładach praktycznego zastosowania metod TPM w jednym z polskich przedsiębiorstw. Z kolei Pan Kulik zapoznał uczestników z aspektami realizacji strategii predykcyjnego utrzymania ruchu, posługując się przykładami wywodzącymi się z własnego  wieloletniego doświadczania.

Sam panel dyskusyjny poruszył bardzo ważny problem, jakim jest niedostrzeganie przez kierownictwo zakładów przemysłowych wymiernych korzyści finansowych płynących z wdrażania nowoczesnych strategii utrzymania ruchu i metod diagnostyki oraz eksploatacji maszyn, urządzeń, a także procesów przemysłowych.

Konkluzja wynikająca z dyskusji to wskazanie na konieczność zacieśnienia współpracy między działami utrzymania ruchu, a firmami wdrażającymi nowoczesne rozwiązania w zakresie diagnostyki i eksploatacji nie tylko w zakresie zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sprzętowej, ale również w zakresie szkolenia i podnoszenia świadomości kierownictwa przedsiębiorstw, że inwestycja w racjonalną eksploatację jest opłacalna i konieczna.

OPINIE

Iwona Burkiewicz, EC Systems

Z firmą Axon Media współpracowaliśmy po raz pierwszy podczas konferencji „Pomiary, monitoring i diagnostyka procesów przemysłowych w Krakowie”. W naszej opinii wydarzenie było bardzo udane zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Jesteśmy zadowoleni z wysokiej frekwencji oraz przebiegu imprezy. Doceniamy entuzjazm i zaangażowanie organizatorów w sprawną obsługę spotkania. Rekomendujemy udział w konferencjach technicznych Axon Media zarówno partnerom jak i przyszłym uczestnikom.

 

Marek Kitliński, TERMOCENT
Spotkanie cieszyło się dużą frekwencją, a uczestnicy byli zainteresowani zarówno częścią merytoryczną jak i rozmowami w kuluarach. Świetna organizacja wydarzenia, brawo!


Andrzej Skrzypkowski, AS Instrument Polska
Przyjemna lokalizacja – cóż za wspaniały widok z okien sali konferencyjnej. Bardzo pozytywne, że organizator przewidział możliwość na początku przedstawienia wszystkich firm towarzyszących ( wystawców i prelegentów ). To sprzyja kontaktom pomiędzy słuchaczami a firmami, które chcą przedstawić swoją ofertę fachowcom z SUR. Tematy prelekcji bardzo zróżnicowane – tak więc każdy może znaleźć „swój” temat. Korzystna jest też podsumowująca dzień dyskusja pomiędzy uczestnikami a firmami.
Widać starania organizatora, aby atmosfera konferencji była jak najlepsza. Toteż polecam tą jednodniową imprezę „pierwszego kontaktu” jako najlepszy sposób poszerzenia wiedzy oraz zorientowanie się o aktualnej ofercie firm związanych z Utrzymaniem Ruchu.


Emilia Markowicz, Prufechnik Wibrem

Udział w konferencjach i szkoleniach związanych z tematyka Utrzymania Ruchu to dla nas "chleb powszedni". Bardzo chętnie dzielimy się wiedzą oraz nowościami technologicznymi w tym temacie. Dlatego też szczerze mogę polecić firmę AXON Media, która zorganizowała konferencję na wysokim poziomie zarówno merytorycznym jak i organizacyjnym. A co najważniejsze zaproszeni słuchacze byli szczegółowo wyselekcjonowani i faktycznie zainteresowani poruszanymi tematami oraz rozmowami w kuluarach. Dodatkowym autem była urocza lokalizacja oraz sympatyczni organizatorzy.

FOTORELACJA
PREZENTACJE

Autoryzacja


Byłeś uczestnikiem tej konferencji?
Podaj swoje imię i nazwisko: