GŁÓWNY PARTNER
PARTNERZY TECHNOLOGICZNI
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Program spotkania „Roboty Pick & Place: rozwiązania dla branży spożywczej” został skomponowany w taki sposób, by uczestnicy mogli spojrzeć na proces automatyzacji w przemyśle spożywczym z różnych perspektyw.

Inżynierowie firmy Omron przedstawili perspektywę producenta automatyki: zaprezentowali dwa modele demonstracyjne robotów Delta i Scara, omówili możliwości, jakie ich zastosowanie daje w rozwoju produkcji spożywczej.

Specjalnie dla Państwa! Eduardo De Robbio z Technologicznego Centrum Automatyki w Barcelonie opowiedział o międzynarodowych trendach w automatyzacji przedsiębiorstw produkcyjnych.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja producenta maszyn przeznaczonych do sortowania, pakowania, paletyzacji i bandowania, rozładunku, sortowania wstępnego, magazynowania, transportu technologicznego, a także urządzeń peryferyjnych.

Trzecią perspektywę: odbiorcy końcowego, zaprezentował właściciel firmy Gospodarstwo Sadownicze TB – Tomasz Bankiewicz, który podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami z przeprowadzonego procesu automatyzacji w swoim przedsiębiorstwie. Prezentacja w szczególności dotyczyła przemysłu owoco-warzywnego, jednak przedstawione rozwiązania miały odniesienie do wszystkich gałęzi przemysłu spożywczego.

Tematem wystąpienia tarnowskiej firmy ITEM Service było zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa produkcyjnego, dzięki automatyzacji procesów pakowania. Firmę reprezentował jej współzałożyciel - Kacper Ciesielski, który, na podstawie doświadczenia, zdobytego w trakcie realizowanych przez siebie wdrożeń, przedstawił korzyści, płynące z zastosowania robotów pakujących. W oparciu o cykl projektowania oraz wdrożenia zrobotyzowanego stanowiska w firmie produkcyjnej, zaprezentował algorytm pozwalający na podanie konkretnego czasu, w jakim może nastąpić zwrot z inwestycji.


9:00

Rejestracja & poranna kawa

9:30

Otwarcie spotkania

9:45

Zintegrowane rozwiązania dla przemysłu spożywczego
(tłumaczenie na j. polski)
Eduardo De Robbio, Inżynier ds. aplikacji: Roboty Delta i Scara

11:15

Pokaz możliwości robotów: Delta i Scara w przemyśle spożywczym
Damian Miśkiewicz, Inżynier ds. aplikacji: Napędy i Sterowanie

11:30

Przegląd wdrożeń zrealizowanych w branży spożywczej na rynku polskim
Michał Osiecki, Inżynier ds. aplikacji: Napędy i Sterowanie

11:45

Przerwa kawowa & networking

12:15

Innowacyjne rozwiązania w produkcji maszyn w przemyśle spożywczym
Rafał Mostowski, Sorter

12:30

Wdrożenie zautomatyzowanych rozwiązań w przedsiębiorstwie
Tomasz Bankiewicz, Gospodarstwo Sadownicze TB

13:00

Zwrot z inwestycji w automatyzację przemysłową produkcji
Kacper Ciesielski, ITEM Service

13:30

Lunch

14:45

Podsumowanie spotkania

15:00

Wręczenie nagród oraz imiennych certyfikatów uczestnictwa

 

 


FOTORELACJA