ZŁOCI PARTNERZY
SREBRNI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI
RELACJA Z KONFERENCJI

Konferencja techniczna poświęcona robotom przemysłowym i współpracującym w zakładach produkcyjnych, zorganizowana 23 października 2019 r. w Bytomiu, to trzecia konferencja w tym mieście i ponad 70. w dorobku firmy Axon Media. Wzięło w niej udział ponad 130 inżynierów zainteresowanych nowinkami technicznymi na miarę XXI w. To kolejny sukces i kolejne rekordy pod względem liczby uczestników i poziomu zainteresowania przedstawianymi rozwiązaniami.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Swoje rozwiązania przedstawili prelegenci i wystawcy z 20 firm. Stoiska wystawiennicze zapełnione były robotami (jeden przemieszczał się wśród uczestników), cobotami i wszelkimi akcesoriami wpisującymi się w trend inteligentnej technologii, takimi jak „komputery nasobne” (urządzenia wearable). I każde urządzenie można było z bliska obejrzeć, dotknąć, a nawet przetestować na żywo.


W wystąpieniach wielu prelegentów odmieniane były hasła Przemysł 4.0, Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) oraz nowoczesne podejście do koncepcji robotyzacji w zakładzie produkcyjnym. A co mówią dane statystyczne? Najlepiej zrobotyzowanym krajem jest… Korea, a w ostatnich latach najwięcej robotów kupiły Chiny, kraj kojarzony z najtańszą siłą roboczą. Tymczasem Polska wypadła z rankingu krajów zrobotyzowanych, przed nami jeszcze daleka droga. Konferencja poświęcona robotyzacji odpowiadała więc na palące potrzeby dzisiejszych czasów.

Uczestnicy poznali trendy w robotyzacji, z podkreśleniem korzyści nie tylko w kontekście zwrotu z inwestycji (ROI), ale także wzrostu efektywności produkcji dzięki wykorzystaniu robotów przemysłowych oraz współpracujących. Zgodnie z badaniami jednej z firm partnerskich 35% przedsiębiorstw nie podejmuje żadnych strategii „robotycznych”. Paradoksalnie jednak jako główne powody robotyzacji badani podają „uzupełnienie braków kadrowych”.

Podczas konferencji omówiono procesy produkcyjne, w których wykorzystywane są roboty, np. stanowiska montażowe z wykorzystaniem systemów wizyjnych (do pozycjonowania trajektorii robotów) oraz podajników wibracyjnych czy aplikacje spawalnicze. Podano przykłady zastosowania robotów 2-, 4- i 6-osiowych w branży spożywczej („ciastka w prezentacji były najbardziej zrobotyzowane”).

Niemal w każdej prelekcji podkreślany był ważny aspekt bezpieczeństwa. Cytując jednego z prelegentów: „nie ma bezpiecznych maszyn, są odpowiednio zabezpieczone”. Dużo miejsca poświęcono więc problemom bezpieczeństwa aplikacji z robotami współpracującymi, np. poprzez pomiary sił kolizji, ograniczenie ich mocy, siły, prędkości, w tym bezpiecznym metodom interakcji pomiędzy człowiekiem a robotem w przypadku kontaktów: quasi-statycznych (ściśnięcie człowieka między robotem a np. ścianą) oraz chwilowych (zderzenie), np. robot zatrzymuje się, gdy podchodzi do niego pracownik.

Omówiono także typowe zastosowania robotów mobilnych, z analizą zagrożeń i ograniczeń dla takich projektów, np. połączenie robotów z IT wymaga dobrego zabezpieczenia sieci Wi-Fi (ochrona przed cyberzagrożeniami), ale zapewnia współpracę z systemami MES. Podano przykłady aplikacji, w których cobot umieszczony jest na robocie mobilnym, z zaimplementowanymi kamerami 3D.

Zaprezentowano również nowoczesne rozwiązania z zakresu: kontroli i weryfikacji kształtu oraz rozpoznawania obiektów, identyfikacji RFID, wieloosiowe systemy prowadzenia energii, odporne na skręcanie przewody oraz całkowicie bezobsługowe i bezsmarowne łożyska polimerowe.

A jak poprawić bezpieczeństwo produkcji? Na przykład dzięki stosowaniu pokrowców ochronnych udaje się odzyskać czas tracony na przestoje, czyszczenie i awarie linii produkcyjnych oraz zabezpieczyć roboty przez szkodliwymi warunkami na produkcji.

Po zakończeniu konferencji odbyły się równolegle dwa warsztaty techniczne. Pierwsze z nich poświęcono zastosowaniu kamer w robotyce, z przykładami gotowych aplikacji i ich działania w praktyce (np. czujniki 3D do automatyzacji chwytaków robotów). Drugie warsztaty z kolei obejmowały zastosowanie technicznych środków bezpieczeństwa z zachowaniem pełnej funkcjonalności stanowiska zrobotyzowanego (podstawowe zasady bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN ISO 10218-2).

Uczestnicy konferencji wysoko oceniali poziom merytoryczny wystąpień i dobór uzupełniających się tematów. Podczas przerw w kuluarach pogłębiali tematy poszczególnych prelekcji, dzielili się własnymi doświadczeniami albo wypytywali, jak rozwiązać problemy w swoich przedsiębiorstwach. Dzięki takim spotkaniom mogą śledzić postęp techniczny na świecie i w Polsce.

FOTORELACJA