ZŁOTY PARTNER
SREBRNI PARTNER
BRĄZOWI PARTNERZY
PARTNERZY
PATRON MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
GŁÓWNY PATRON MEDIALNY
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Pod hasłem „TECHNIKA NAPĘDOWA - EFEKTYWNOŚĆ, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I OPTYMALIZACJA” w dniu 06.04.2016 w warszawskim hotelu Airport Hotel Okęcie firma Axon Media zorganizowała konferencję inżynierską skierowaną m.in. do specjalistów z zakresu automatyki przemysłowej i służb utrzymania ruchu.

Konferencja wzbudzała bardzo duże zainteresowanie kadry inżynierskiej przedsiębiorstw zlokalizowanych centralnej części Polski.

W konferencji uczestniczyło ponad 100 uczestników, którzy mieli okazję nawiązać kontakty i zapoznać się z ofertą ponad 17 partnerów konferencji oraz wysłuchać 10 bardzo interesujących referatów dotyczących zagadnień dotyczących doboru, konfiguracji i integracji układów napędowych.

W trakcie konferencji główny nacisk położono na innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania i eksploatacji układów automatyki i sterowania serwonapędów i urządzeń napędowych. Referat otwierający konferencję wygłoszony został przez pana Grzegorza Wilka z firmy Siemens, który przedstawił ciekawą alternatywę dla układów stycznikowych w zakresie łagodnego rozruchu napędów elektrycznych. Rodzina układów łagodnego startu SIRIUS Soft Starters oferowanych przez firmę Siemens pozwala na optymalizację rozruchu i hamowania silników poprzez możliwość sterowania wieloma parametrami zaimplementowanymi w oferowane układy. Stosowanie sofstartów przekłada się również na ograniczenie okablowania i zwiększenie dostępnej przestrzeni w szafie sterowniczej przy nakładach porównywalnych z nakładami na klasyczne rozwiązania stycznikowe. Kolejne wystąpienie pana Jacka Barszcza z firmy B&R Automatyka Przemysłowa ukazało słuchaczom różnicę w klasycznych rozwiązaniach układów automatyki wykorzystujących serwonapędy a innowacyjnym podejściu proponowanym przez firmę B&R i bazującym na integracji rozwiązań w zakresie m.in. komunikacji, obsługi, bezpieczeństwa, diagnostyki. W tej samej sesji wystąpień dotyczących integracji rozwiązań w zakresie automatyki przemysłowej znalazła się bardzo interesująca prezentacja firmy Omron Electronics przedstawiona przez pana Lecha Bieniasza omawiająca uniwersalną platformę Sysmac Automation pozwalającą integrować układy napędowe, logiczne, zrobotyzowane, wizyjne i bezpieczeństwa w jedną całość z wykorzystaniem jednej sieci, jednego sterownika działającego pod kontrolą jednego oprogramowania. Warto nadmienić, że firma Omron obchodzi w tym roku 20 lecie istnienia co uczczono uroczystym tortem i lamką szampana na stoisku firmy w trakcie jednej z przerw. W trakcie pierwszej sesji konferencyjnej bardzo ciekawe wystąpienie dotyczące zastosowania termowizji w wielu dziedzinach techniki w tym również i w diagnozowaniu systemów napędowych zaprezentował pan Paweł Rutkowski z firmy KameryIR.

W trakcie kolejnej sesji kontynuowana była tematyka optymalizacji w zakresie sterowania i zasalania układów napędowych. W zakresie optymalizacji zużycia energii przez układy napędowe bardzo ciekawy referat przedstawił pan Dariusz Baraniak z firmy Siemens, który posługując się przykładem kaskady pompy zaprezentował możliwość wykorzystania przekształtników częstotliwości Micromaster 430 w sterowaniu napędów ukierunkowanym na oszczędzanie energii elektrycznej. Zagadnienia związane z wykorzystaniem napędów firmy Lenze w koncepcji inteligentnych fabryk zgodnie z projektem Przemysł 4.0 przedstawił pan Adam Depta z firmy Lenze Polska. W wystąpieniu pana Adama Depty szczególnie interesująca była prezentacja aplikacji FAST pozwalającej dobierać napędy z uwzględnieniem wielu aspektów projektowania układów mechatronicznych stosowanych w nowoczesnych fabrykach.
Kolejne dwa referaty pana Zbigniewa Bańkowskiego z firmy Lapp Kabel i pana Mariusza Madurskiego z firmy SIBA Polska dotyczyły zagadnień bezpośrednio związanych z podłączaniem napędów i zapieczeniem obwodów prądowych przed przeciążeniami. Pan Zbigniewa Bańkowski zaprezentował całą serię kabli z nowoczesnymi rozwiązanymi w zakresie ekranowania chroniącego instalacje elektryczne i napędy przed szkodliwymi zakłóceniami elektromagnetycznymi.
W trakcie prezentacji pana Mariusza Madurskiego uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z najnowszą ofertą wkładek bezpiecznikowych firmy SIBA oraz istotnymi cechami jakościowymi wkładek mających wpływ na ich niezawodne i skuteczne funkcjonowanie. Wystąpieniem uzupełniającym ciekawą tematykę drugiej sesji konferencji była prezentacja pana Piotra Gwiazdy z firmy item Polska na temat modułowych i łatwo konfigurowalnych rozwiązań w zakresie prowadnic liniowych.

Ostania seria wystąpień poświęcona była zagadnieniom projektowania układów elektrycznych z wykorzystaniem bardzo wydajnego i wszechstronnego oprogramowania SEE Electrical firmy IGE+XAO. Ciekawą prezentację na ten temat wygłosił pan Rafał Bałękowski.
Konferencję zamknął referat pana dr. hab. inż. Marka Fidali z Politechniki Śląskiej. Referat dotyczył uszkodzeń napędów elektrycznych i metod ich diagnozowania.

Uczestnicy konferencji mieli okazje wymienić się uwagami i szerzej przedyskutować zagadnienia omawiane w trakcie wystąpień podczas przerw kawowych zaplanowanych przez organizatorów. W trakcie przerw możliwe było również zapoznanie się z ofertą partnerów konferencji i wymianę doświadczeń w zakresie optymalnego doboru i eksploatacji napędów.

Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy wraz z ekspertami i partnerami mieli okazję wziąć udział w ciekawej dyskusji w ramach Panelu Eksperckiego. Tematem przewodnim było utrzymanie napędów w ruchu i nowoczesne rozwiązania diagnostyki napędów. W trakcie dyskusji okazało się, że w przedsiębiorstwach wiele napędów jest przedwcześnie złomowanych ze względu na brak należytej polityki eksploatacyjnej ukierunkowanej na poprawę niezawodności i wydłużenie czasu życia układów napędowych

Ostatnim wydarzeniem przygotowanym przez organizatorów było wydanie uczestnikom imiennych certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w konferencji.

Po oficjalnej części konferencji zainteresowani uczestniczy mieli okazję skorzystania z darmowych warsztatów zorganizowanych przez firmę Omron Electronics a dotyczących efektywnej integracji napędów wieloosiowych. Warsztaty prowadził pan Michał Osiecki.

Według opinii różnych uczestników, konferencja miała wysoki poziom merytoryczny a prezentowana tematyka pozwoliła uczestnikom na zapoznanie się z aktualnymi trendami w zakresie integracji rozwiązań napędowych w układach automatyki.

FOTORELACJA
PREZENTACJE

Autoryzacja


Byłeś uczestnikiem tej konferencji?
Podaj swoje imię i nazwisko: