PARTNERZY GŁÓWNI
PARTNER BEZPIECZENŚTWA
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
PATRON TARGOWY
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

W dobie dynamicznie zmieniającej się gospodarki oraz w nieustannym rozwoju nowoczesnych technologii, tj. Internet Rzeczy (IoT) czy technologie przemysłu przyszłości 4.0, każde przedsiębiorstwo produkcyjne mierzy się z szerokim spektrum wyzwań. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom osoby zajmujące się Utrzymaniem Ruchu starają się na bieżąco poprawiać efektywność i ciągłość produkcji poprzez utrzymanie maszyn, ocenę, diagnostykę i profilaktykę, po ulepszanie jakości produktów oraz ostatnie nie mniej ważne, bezpieczeństwo ludzi i środowiska.

 

UR to proces ciągły, który wymaga opracowania właściwych strategii i narzędzi. Nie mogą być one stałe – powinny być na bieżąco analizowane i modyfikowane, by zapewnić efektywne i bezpieczne funkcjonowanie zakładu produkcyjnego. Oprócz wymaganego dużego doświadczenia, również istotne jest posiadanie najnowszego know-how i umiejętność adaptacji do zaistniałych sytuacji – w szczególności w bardzo trudnej i wymagającej jaką spowodowała pandemia koronawirusa COVID-19.

Celem konferencji pt. „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych”, która odbyła się w Hotelu Filmar w Toruniu, było ułatwienie przedstawicielom przedsiębiorstw produkcyjnych dostępu do informacji o najnowszych urządzeniach, rozwiązaniach i technologiach. Uczestnicy mieli możliwość skonsultowania i znalezienia rozwiązań na problemy jakie często mają miejsce w ich zakładach przemysłowych.

Zakres tematyczny był bardzo szeroki i kompleksowy. Konferencja została podzielona na trzy bloki, podczas których odbyło się łącznie 18 prelekcji. Blisko 30 firm i ekspertów dzieliło się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zaprezentowało swoje produkty i usługi na stoiskach wystawienniczych. Wartością dodaną był niewątpliwie networking i rozmowy bezpośrednie z ekspertami, w tym rozmowy pomiędzy uczestnikami i wymiana doświadczeń.

Podczas prelekcji zaprezentowano wiele ciekawych i praktycznych rozwiązań, mających wpływ na poprawę efektywności utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych. Większość ekspertów podkreślała, że bardzo pomocna jest prewencja i predykcja zdarzeń, np. przy wykorzystaniu termowizji i podczerwieni, określonych przez jednego z prelegentów jako „szósty zmysł” w utrzymaniu ruchu. Czujniki, bezpieczniki topikowe, aparatura iskrobezpieczna, szybkozłącza dla czujników temperatury, czy pomiary ultradźwięków pomagają na co dzień w diagnostyce i dają możliwość na niemal natychmiastową reakcję i naprawę poszczególnych podzespołów. Dzięki temu można w porę zidentyfikować źródła awarii i uniknąć nieopłacalnych przestojów na liniach produkcyjnych.

 

Z obszaru przemysłu przyszłości 4.0 pokazano m.in. rozwiązania chmurowe i funkcje zdalnego dostępu do urządzeń, nawet „z każdego krańca świata”, czy protokoły przyszłości MQTT. Zaprezentowano również kompleksowe systemy zaopatrzenia produkcji i działów utrzymania ruchu, dzięki któremu można ograniczyć koszty zakupywanych elementów i skrócić czas dostawy.


Oprócz „cyfrowej” technologii nie można zapominać o zabezpieczaniu „twardej” infrastruktury. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. o zaletach systemu klinującego i korzyści płynących z jego zastosowania, który zapobiega samoczynnemu odkręcaniu i luzowaniu się śrub. Nie mniej ważne jest również zapewnienie odpowiedniego smarowania. Pokazano bardzo ciekawe przykłady rozwiązań jak można zautomatyzować smarowanie maszyn i urządzeń, w szczególności, gdy punkty smarownicze znajdują się w miejscach niebezpiecznych i trudnodostępnych. Daje to korzyści w postaci zabezpieczenia elementów, ale również generuje znaczne oszczędności w eksploatacji, bez potrzeby postoju urządzeń.


W programie wydarzenia poruszono także aspekty związane z efektywnością energetyczną i monitoringiem zużycia mediów. Mówiono o tym jak opłacalna jest analiza danych oraz jak przekuć te dane w wiedzę przy wykorzystaniu odpowiednich software’ów i modułów. Nie zabrakło przykładów zastosowań, tj. nowoczesne rozwiązania HMI, czy systemy sprężonego powietrza.

Ponadto, pandemia COVID-19 nałożyła na zakłady produkcyjne obostrzenia m.in. dotyczące konieczności zapewnienia środków ochrony indywidualnej. Podczas jednej z prelekcji przedstawiono przepisy dotyczące systemu zgodności wybranych wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej oraz jakie kary grożą pracodawcom za nieprzestrzeganie tych przepisów. Omówiono również problem wymaganych prawem okresowych i specjalnych przeglądów maszyn, z praktycznym odniesieniem i komentarzami do interpretacji obowiązujących przepisów i dyrektyw.

Na zakończenie konferencji uczestnicy mieli możliwość udziału w dwóch praktycznych warsztatach. Pierwszy dotyczył ultradźwiękowego monitoringu stanu maszyn, który prowadził ekspert z firmy UE Systems. Drugi warsztat pt. „IO-Link w praktyce” został przeprowadzony przez firmę IFM Electronic.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, podczas prelekcji i na warsztatach tematycznych. Wydarzenie zgromadziło łącznie wielu uczestników, przedstawicieli lokalnych firm, ale również tych z poza regionu toruńskiego. Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 wydarzenie zostało zorganizowane w pełnym reżimie sanitarnym, przy zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu uczestników – organizatorzy zapewnili niezbędne środki ochrony osobistej.

Konferencja w Toruniu została objęta Honorowym Patronatem przez: Krajową Izbę Gospodarczą, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Prezydenta Miasta Torunia – Michał Zalewskiego, Bydgoski Klaster Przemysłowy, Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie Włókienników Polskich, Urząd Dozoru Technicznego oraz Związek Pracodawców Pomorza i Kujaw. Dodatkowo spotkanie było medialne wspierane przez liczne portale i czasopisma branżowe.

Partnerem bezpieczeństwa konferecnji była firma igus.

Opracowanie tekstu: Bartosz Świtała

FOTORELACJA