PARTNERZY GŁÓWNI
PARTNER BEZPIECZENŚTWA
PARTNERZY
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONI HONOROWI
PATRON TARGOWY
PATRONI MEDIALNI
RELACJA

Konferencja Techniczna „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych” zorganizowana 23 września 2020 roku w malowniczym Zamościu zgromadziła kilkadziesiąt osób z różnorodnych branż przemysłu. Podczas trzech sesji prelekcyjnych oraz warsztatów, uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami usprawniającymi pracę diagnostów i działów utrzymania ruchu.

Wydarzenie rozpoczęło się prezentacją każdego z partnerów konferencji przy przygotowanych stoiskach wystawienniczych, podczas której eksperci zachęcali do spotkań z uczestnikami oraz wysłuchania przygotowanych prelekcji.

Uczestnicy mieli okazję usłyszeć o podstawach pirometrii i termowizji oraz ich zastosowaniu w diagnostyce termicznej. Zaprezentowane zostało szerokie spektrum dostępnych urządzeń termowizyjnych znajdujących zastosowanie w wielu obszarach, począwszy od kontroli temperatury układów elektromechanicznych a skończywszy na kontroli temperatury ludzi, co jest istotnym zagadnieniem w obecnym czasie pandemii. Uczestnicy dowiedzieli się także, że warto co jakiś czas sprawdzać za pomocą kamery termowizyjnej jakość paneli fotowoltaicznych, gdyż ich wady mogą prowadzić do poważnej awarii systemów fotowoltaicznych.

Podczas kolejnych prezentacji przedstawiono liczne rozwiązania dotyczące diagnostyki technicznej bazujące na monitorowaniu drgań i ultradźwięków, które są nośnikiem informacji o stanie dynamicznym urządzeń. Prelegenci przekonywali, że odpowiednio prowadzone monitorowanie stanu zapobiega awariom, przestojom i nieplanowanym remontom, co przyczynia się do znaczących oszczędności, poprawy bezpieczeństwa pracy oraz jakości wytwarzanych produktów. Uczestnicy mogli zapoznać się z działaniem ultradźwiękowych systemów diagnostycznych, których czułość pozwala nie tylko na diagnostykę uszkodzeń łożysk, ale nawet na zarejestrowanie ultradźwięków generowanych podczas … mrugnięcia powieką. Możliwe jest także zastosowanie takich systemów do zdalnego wykrywania nieszczelności instalacji gazowych. Zaprezentowane zostało również rozwiązanie zabezpieczające połączenia śrubowe przed odkręcaniem. Bazuje ono na systemie podkładek ze specjalnymi nacięciami zwiększającymi napięcie śruby podczas próby samoczynnego odkręcania, co zapobiega samoczynnemu luzowaniu połączeń. Rozwiązanie takie jest szczególnie przeznaczone do układów poddanych obciążeniom dynamicznych i drganiom.

Kolejnym tematem było elastyczne podejście do usług serwisowych ukierunkowane na redukcję przestojów poprzez serwis wymienny oraz wsparcie techniczne urządzeń, które utraciły wsparcie oryginalnych producentów.

Nie zabrakło również zagadnień związanych z Przemysłem 4.0 i rozwiązaniami chmurowymi dla zakładów. Przedstawiono bogatą ofertę czujników, systemów pomiarowych i komunikacyjnych. Zaprezentowano systemy laserowego osiowania wałów, automatyczne układy smarowania oraz rozwiązania samosmarne, izolacje termiczne instalacji przemysłowych, chwytaki podciśnieniowe, systemy prowadzenia przewodów i technikę połączeń.

Na koniec konferencji zaprezentowano aktualny stan prawny dotyczący środków ochrony indywidualnej oraz zmiany przepisów w czasie pandemii COVID-19, a także stan prawny dotyczący przeglądów maszyn.

Wszystkie prelekcje cechowały się odniesieniami do rzeczywistych aplikacji. Dało się zauważyć wieloletnie doświadczenie ekspertów we współpracy z przemysłem, dzięki czemu słuchacze mieli możliwość konsultacji i otrzymania pomocy w rozwiązaniu problemów występujących w ich zakładach. Konferencja była znakomitą okazją zarówno do poznania nowoczesnych rozwiązań i trendów w dziedzinie utrzymania ruchu jak i do nawiązania kontaktów pomiędzy dostawcami rozwiązań a przemysłem.

Po części konferencyjnej odbyły się warsztaty techniczne prowadzone przez przedstawicieli firm. Pierwsze dotyczyły praktycznego podejścia do diagnostyki drganiowej i umożliwiły uczestnikom bliższe zapoznanie się z układami przetwarzania i akwizycji danych. Do zaprezentowania zagadnienia zastosowano rzeczywistą maszynę wirnikową oraz przemysłowy system akwizycji drgań. Drugie warsztaty poświęcono przemysłowym metodom pomiaru analizy, archiwizacji i udostępniania danych.

Konferencja została objęta honorowym patronatem przez następujące instytucje: Krajowa Izba Gospodarcza, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego, Lubelski Klaster Przedsiębiorstw, Lubelski Klaster Lotniczy, Puławski Park Naukowo-Technologiczny, Stowarzyszenie Włókienników Polskich, Urząd Dozoru Technicznego.

Partnerem bezpieczeństwa konferecnji była firma igus.

FOTORELACJA